تعبیر خواب حرف زدن با حیوانات

پدید امدن حوادث و یا اتفاقات از نوع بد و یا خوب تعبیر خواب صحبت کردن با حیوانات میباشد،دانیال حکیمی گفته است اگر کسی خواب ببینید با حیوانات در حال حرف زدن میباشد فرقی ندارد مرد باشد یا زن دلالت بر ایجاد و یا پدید امدن اتفاقاتی است که باعث شگفتی شما خواهد شد

ابن سیرین میگوید تعبیر خواب حرف زدن با حیوان مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود. برخی از معبران مکالمه کردن با انواع حیوانات در خواب را به زن تعبیر کرده اند که اگر پسر و یا مرد جوانی دیده باشد خوب روی است

اگر دیدی یکی از اقوام تو که مرده است در حال صحبت با حیوانات میباشد د با مردی مدعی قدرت برخورد می کنید که بر او مسلط می شوید و پیروزی حاصل می نمائید. 

اگر دیدی حیوان سگ با تو در حال حرف زدن است بسیار خوب است چون خواب ما می گوید توقع و انتظاری که داریم برآورده می شود و اگر حیوانی ناشناخته بود  از حوادثی که اتفاق می افتد بهره می گیریم

شیخ طوسی میگوید حرف زدن با حیوان گربه از نوع وحشی یا خانگی در خواب به خانم بر می گردد و سودی که از جانب او عاید ما می شود. در واقع تکلم با گربه ها در خواب مخصوصا برای آقایان  مجرد معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی با او داریم.اگر خواب دیدی با حیوانی صحبت کردی و سپس آن را کشتی و از بین بردی نی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد.

ابراهیم کرمانی اضافه کرده اند اگر در خوابت دیدی جمعی از حیوانات تو را مسخره میکنند و به تو میخندند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند

اگر دیدی با الاغ (خر) در حال حرف زدن هستی  زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگر سوار بر خر باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.

سوال: سلام خواب دیدم با سگم در حال حرف زدن هستم خیلی راحت باهام صحبت میکنه یکم باهام صحبت کرد و بعد شروع کرد به گریه کردن تعبیرش چیه:

پاسخ:اتفاقی شوم برای شما خواهد افتاد که بخاطرش بسیتر گریه خواهی کرد این اتفاق میتواند غم از دست دادن دوست و یا عزیز باشد

اگر دیدی حیوانی که مرده است در حال حرف زدن با شماست دلیل بر اینکه در اینده نزدیک خبری ناگوار و تلخ بدستتان خواهد رسید که موجب آشفتگی شما از نظر روحی و روانی میشود

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...