تعبیر خواب خوردن گوشت بدن انسان

تعبیر خواب خوردن گوشت انسان مرده یا زنده را چندین کاربر از سایت توپ تاپ درخواست داشتند در واقع بدست اوردن مال حرام و یا روی اوردن به انجام اعمال زشت و گناه از معانی این خواب است که البته صد در صد بستگی دارد که شما در چه زمانی و چگونه خواب دیده اید مثلا اگر کسی ببیند که گوشت بدن دوست خودش را میخورد دلیل بر اینکه از جانب او به دیگران ظلم شده است و یا حقی بر گردن دارد که ادا نگرده است اگر خواب دیدی که گوشت بدن همسر (زن) خودت را میخوری دلیل بر اینکه در روزهای اینده بیماری سخت یکی از اعضای خانواده ات را مبتلا میسازد اگر دیدی که گوشت برادر تنی خودت را می جوی و یا میخوری دلیل بر اینکه با دوستانی آشنا شده ای که در حال گمراه کردن تو هستند

تعبیر خواب خوردن گوشت دست انسان چیست؟ابن سیرین درباره این موضوع گفته اند دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند که به‌جای آن چیز در خواب ما شکل می‌گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می‌دهند.حال اگر در حال خوردن گوشت دست کسی بودی  اعمال بد شما فزونی می‌یابد که البته زیان آن اعمال بد به خودتان باز می‌گردد.

تعبیر خواب گوشت انسان مرده خوردن بر اساس نظر چند معبر: خوردن گوشت بدن انسان مرده در خواب دلیل بر پیدا کردن شغلی است که درامد حاصل از ان حرام و باطل است شیخ طوسی در همین مورد گفته اند کسب مال حرام و یا پیدا شدن دوستانی ناباب و نااهل برای شخصی که خواب دیده از معانی این رویا است اما اگر دیدی که دیگران در حال خوردن گوشت بدن انسان مرده ای هستند دلیل بر این است که از خطر و یا دردسر بزرگی نجات پیدا خواهی کرد مجلسی رحمت اله علیه می‌گوید اگر دیدید کسانی در حال خوردن گوشت بدن مرده ها هستند و شما آن ها را سرزنش کردید و از محل پراکنده ساختید و یا ایشان را امر به معروف کردید عزیز و کامیاب می‌شوید.

بطور کلی کسانی که این خواب را دیده اند و فقط تماشاگر بوده اند به نشانه ی مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد

شخصی دوان دوان به نزد امام صادق (ع) رسیدند و به ایشان گفتند خواب عجیب و وحشتناکی دیدم من در دشتی سرسبز بودم که با یک رهگذر اشنا شدم و در مسیری که با هم بودیم ناگهان او را به زمین زدم و کوشت بدنش را زنده زنده خوردم و از دهانم خون جاری شده بود و مردی که گوشت بدنش را میخوردم مدام فریاد میزد

حضرت صادق او را پاسخ دادند: در زندگی دنیوی بیش از اندازه غرق شده ای و نشانه هایی از پیدا شدن مال یا ثروت حرام در زندگی ات وجود دارد سعی کن ابتدا با دادن صدقه ای و سپس خارج کردن این اموال هرچند کم از زندگی ات شر این خواب را از خودت دفع کنی

همچنین درباره تعبیر خواب خوردن گوشت پخته شده انسان نیز آمده است که نشانه ای اشکار از بی برکتی کم شدن نعمت های خداوندی نظیر باران و یا گفتن کفر و بی ایمانی از معانی این خواب است

 

 

 

1 نظر

  1. زهرامحسنىزهرامحسنىsays:

    اگردرخواب ، دوستى راکه مرحوم شده است ببینیم که لبخند مى زند، ولى درکنارش چندنفر دیگره هستندکه دقیقاًشبیه همین دوست هستند ، ولى برهنه اندوگوشتشان پخته شده است ودرحال خوردن گوشت تن هم هستند . تعبیراین خواب چیست ؟

    • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

      هنوز تنهایی بهترین راه نجات است. از دست هیاهوی پوچ دیگران فرار کن و به خود تکیه کن. بزودی شاد خواهی شد، واقعا شاد!