تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر

بد بیاری و بخت و اقبال شوم و طی کردن روزهای سخت و غم انگیز در اینده تعبیر خواب طلاق گرفتن و یا جدا شدن پدر و مادر از همدیگر هست در واقع اگر کسی خواب ببیند که والدین خود بدون دلیل و یا به هردلیلی مثل دعوا و مشاجره کتک کاری و ...قصد طلاق گرفتن از هم دارند دلالت بر این دارد که در اینده نزدیک اتفاقاتی قم میخورد که به سبب آن افسردگی رنج روحی و یا گریه های زیادی در انتظار شماست معبران این رویا را نحس میدانند

اگر خواب دیدی که مانع از جدایی پدر و مادرت شدی تعبیرش به این طریق است که در آروی زندگی تازه به سر می‌برد که پر از مایه‌های امید و امکانات نیکو باشد.اگر موفق شدی بین آن ها صلح و اشتی ایجاد کنی به هر صورت مقدمه‌ای است برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خوش طالع ت نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

همچنین ابراهیم کرمانی و چند معبر دیگر طلاق پدر مادر در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده‌ای نامیمون سخن گفته‌اند ولی جدایی را در خواب بدون مقدمه ذهنی و روحی نمی‌بینیم.

موقعی طلاق پدر مادرمان را می‌بینیم که روحی ناآرام و مشوش و وجدانی اسیر و گرفتار دغدغه و تشویش داشته باشیم با این وصف دیدن این خواب نمی‌تواند مبارک و میمون باشد چون خواب جدایی پدر مادر دیدیم قبل از هر چیز باید بدانیم که ضمیر ناخودآگاه ما مشوش است و وجدانی زخم خورده داریم که ما را تحت فشار قرار داده است اگر با این اتفاق دیگران مانند همسایه دوست و یا آشنا خوشحال شدند موقعیتی دارد که مردم از زبانش در عذابند و از شنیدن سخنانش رنج می‌برند ابن سیرین در یکی از کتابهای خود نوشته اند  به هر حال دیدن جدا شدن والدین در خواب در هیچ وضع و شرایطی خوب نیست و چنانچه چنین خوابی دیدیم خوب است روی خود مطالعه کنیم و تا فرصت در دست هست تغییر راه بدهیم اگر دیدی که همسرت تو را نصیحت کرد و موفق شد تو را از این کار بازدارد در محیط خانواده عزت و احترامش بالا می‌رود و نزد شوهر عزیز می‌شود.اگر در دادگاه از یکدیگر جدا شدید و خشنود بودی  یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد

همچنین مرحوم طبسی در این مورد بیان کرده اند که اگر دختر یا پسری ببیند که پدر مادرش جدا شده اند نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می‌آید و این مشکلات بیشتر خانوادگی است تا اجتماعی و یا کسبی و شغلی

نکته مهم دیگر که تمامی تعریفات و توضیحات بالا برای طلاق پدربزرگ و یا مادربزرگ نیز صدق میکند و دارای معنی جداگانه ای نیست

برای دیدن یک مطلب مرتبط دیگر با همین موضوع روی لینک زیر کلیک کنید

تعبیر خواب طلاق پدر و مادر

تعبیر خواب طلاق از شوهر

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...