تعبیر خواب سیگار کشیدن مرده

بالاخره رسیدیم به کلمه ای که امروزی هست و پیدا کردن تعبیر آن کمی دشوار بود ولی موفق شدیم تا تعبیر خواب سیگار کشیدن مرده و یا بطور کلی دیدن سیگار را از زبان چند معبر توانای امروزی در این مطلب از توپ تاپ قرار دهیم

دیدن سیگار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد.اگر کسی ببیند فرد فوت شده ای در حال کشیدن سیگار و فرقی ندارد با چه آرمی هست خواب او از حادثه‌ای غیر مترقبه خبر می‌دهد ودر محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت اگر دید شخص مرده ای به او تعارف میکند تا سیگار بکشد تنزل مقام میابد و نزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد.به هر حال دیدن سیگار در خواب نیکو نیست.

تعبیر خواب سیگار خریدن چیست؟اگر دیدی کنار مغازه ای ایستادی و سیگار خریدی نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می‌کند.به طور کلی سیگار خریدن در خواب برای مردان نیکو است و گویای نام و آوازه و ‌شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست اگر دیدی برای دیگران پاکت سیگار تهیه کردی کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد.

متاسفانه خیلی از مردم تصویر دارند بعضی از چیزها چون مضر هستند مانند تریاک سیگار یا ...خواب دیدن ان ها نیز همیشه شوم است در جایی که دنیای خواب با بیداری بسیار متفاوت است و معانی بعضی خواب های شر در بیشتر موارد حتی خیر و خوب هم بوده پس عجولانه تصمیم نگیرید

toptoop.ir تعبیر خواب سیگاری شدن

تعبیر خواب سیگاری شدن چیه:

ـ اگر ببیند که توسط دیگران مانند دوست ناباب سیگاری شده است، به هوای نفس گرفتار می‌آید.

ـ اگر ببیند کسی به او یک یا چند بسته سیگار هدیه میدهد، اگر چیز خوبی ببخشد مال حرام بدست می‌آورد و اگر چیز بدی ببخشد در دین و اعتقادش خلل وارد می‌شود.

ـ اگر دیدی که سیگاری شدی و بخاطرش خوشحالی میکنی یا افتخار میکنی، تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند.

ـ اگر دیدی سیگار را زیر پا له کردی و یا تصمیم بر کنار گذاشتن و ترک ان کردی، به مقامی والا می‌رسد و به عدل و داد رفتار خواهد کرد.

ـ اگر ببیند موفق شده است تا دیگران را نصیحت کند تا سیگار نکشند، بر هوای نفس غلبه می کند و درستکاری در پیش می‌گیرد.

ادوارد هرناس درباره سیگار کشیدن دختر گفته است

که این خواب به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب سیگاری شدن دختران بد طالع نیست

و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذت‌بخش و پر سود برسد.

همچنین او در مورد تعبیر خواب سیگار برگ گفته دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و ناامید از خوبی‌ها و نیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و بر خورد نکردن با او مناسب‌تر است.

toptoop.ir تعبیر خواب سیگار کشیدن مرده

اگر ببیند با دوست دختر یا همسرش تصمیم به ترک سیگار میکند، تعبیر آن باشد که به خیر و صلاح تمایل دارد.
ـ اگر ببیند خانواده اش را سیگاری میکند، به راه شر و فساد تمایل دارد.
ـ اگر ببیند چند سیگار را در دهان میگذارد و دود زیاد میکند، از راه الهی منحرف می‌شود و سر از اطاعت پروردگار باز می‌زند.
ـ اگر ببیند بخاطر کشیدن سیگار فوت میکند و یا سرفه های بد میکند، تعبیر چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسیب می‌رسد.
ـ اگر ببیند با مرده ها در قبرستان سیگار میکشد، دلیل آن است که به گناهی بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصیحت خیر خواهی از گناه باز خواهد گشت.
ـ اگر ببیند مغازه ی سیگار فروشی را آتش میزند، در راه دین میان اهل رستگاری به شادمانی می‌رسد.‌
اگر دید سیگارهایش را به سطل زباله میریزد دلیل آن باشد که علما و درستکاران و صالحان به توفیق خواهند رسید.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...