تعبیر خواب دختر با حجاب

یکی از خواب هایی که دارای تعبیر خیر و خوب میباشد دیدن زن و یا دختر باحجاب است تقریبا اکثر معبران در این زمینه معانی و جملات خوب و نیکی را به کار برده اند که در این مطلب از توپ تاپ جداگانه به تفسیر آن ها خواهیم پرداخت

تعبیر خواب زن با حجاب :ابن سیرین گفته است اگر زنی را با پوشش کامل دیدی(حجاب) دلیل بر قرار گرفتن شما در مسیر زندگی سالم و درامد و رزق پاک و حلال است،همچنین بخشیده شدن گناهان مرده و یا آمرزش نیز از دیگر معانی این خواب است و نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر در خوابت زنی را که دوستش داری را دیدی و با حجاب بود خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.اگر دیدی با دختر محجبه عقد و یا ازدواج میکنی در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می شود و بهره مند و کامیاب می شوید اگر دیدی با او در خانه ای نشسته بودی و گرم صحبت بودی ببینید امنیت و آرامش می یابید اگر حجاب را از سرش برداشتی نشانه شرو فساد و بدی است

ابراهیم کرمانی نیز در همین مورد گفته اند

زن حجاب دار و چادری یا مقنعه به سر کرده: دوستان خوب داشتن
زن باحجاب کامل: احتیاط شما را بسوی رستگاری هدایت خواهد کرد
دختر کوچک و خردسال محجبه: تلاشهای شما بیهوده خواهند بود
دیدن دختران با حجاب نیمه: یک اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد
دوست شدن با دختر باحجاب: تحولاتی خواهید داشت

در یک اتاق تنها هستید: مراقب رقیب باشید
راه رفتن و رابطه با دختران باحجاب: مشاجره در فامیل
آشنایی با یک زن محجب و زیبا: تنهایی و ناکامی
عشق ورزیدن به زنان باحجاب: آسایش در عشق
تلفن زدن و یا قرار گذاشتن با زن محجبه: به شما هدایای پرارزشی خواهند داد.
دیدن زن بدون حجاب یا بدحجاب : دردسر و مشکل به شما نزدیک میشود.

امام صادق (ع) فرموده است زن بدون حجاب در خواب دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است.و دیدن زنانی مومن و باحجاب حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما قراهم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

2 نظر

 1. لیلالیلاsays:

  تو یه روضه ی پرجمعیت نشسته بودم چراغا خاموش وفقط یه نور سبزی بود و صدای سنج می یومد یه خانومه جوون خوشگل چادری و خیلی باحجاب چای گرفت جلوم با لبخند و به صورتم خیره شد،من برداشتم بعد رو کرد به خانوم چادری که کنارم نشسته بود،حالت سوالی بهش گفت این خانوم سال دیگه کربلا دعوته؟ خانومه هم فقط لبخند زد در جوابش!بعدم این خانوم با سینی سریع رفت. من رو کردم به همین خانوم کناریم گفتم ایشون از کجا میدونست در مورد من ؟چطوری گفت؟اونم اول خندید و بعدم زد زیر گریه انقدر اشک می‌ریخت بهم گفت ایشون با حسش میگه وقتی میگه دعوتی یعنی دعوتی. من دست همین خانوم که کنارم نشسته بود روگرفتم گفتم خانوم تو رو خدا چیز دیگه ای هم میدونین بگین بهم...تو رو خدا... یه نگاه جدی و عصبانی بهم کرد و گفت دیگه هیچی نپرس و بعدم دستمو گاز گرفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی عدم توافق بین اعضای خانواده است و نابسمانی و ناهماغهنگی که بر اعضاب شما فشار می آورد

 2. ElhamElhamsays:

  سلام من ی خواب دیدم اینکه سوار ی ماشینی شدم الان یادم نمیاد رانندش کی بود وقتی برگشتم پشت سرم و نگاه کردم از پشت شیشه ماشین ی دختره چادری و محجبه رو دیدم که برام خیلی اشنا بود انگار تو خواب میشناختمش ولی تو واقعیت نه... سعی داشت چیزی بهم بگه ولی من تو ماشین بودم نفهیدم چیزی لطفا تعبیرش و بیان کنید❤

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی رو به رو شدن یا آشنایی شما با فرد جدیدی در زندگیتان می باشد