تعبیر خواب مستخدم شدن

اگر کسی خواب ببیند که مستخدم اداره شرکت و یا ...شود چه تعبیری دارد؟خواب دیدم که بعد از دادن ازمون و منتظر ماندن برای قبول شدن بهم تلفن زدن و گفتند در فلان اداره به مستخدمی قبول شدی و من از این اتفاق خوشحال بودم معنیش چیه:

تعبیر خواب رفتگر شدن (ابن سیرین) در این باره گفته است خدمت به حاکم و یا رفتگر شدن در خواب دلیل بر پیدا کردن عزت و مقام است اگر خواب دیدی مستخدم هستی و در حال خدمت هستی به پست و مقامی شرافتمندانه دست پیدا میکنی و از طریق ان روزی و رزق حلال بدست خواهی اورد

همچنین ابراهیم کرمانی نیز در همین باره گفته است:

اگر دیدی مستخدم اداره ای شدی فرزند بود، اگر اخراج شدی دید خبر بود، اگر از کار برکنار شدی و گریه کردی غم بود. اگر زنی خبر مستخدم شدن شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این کار کند، همین دلیل دارد.

ادوارد نیز در همین مورد نوشته است افرادی که در خواب میبینند که مستخدم شده اند (حمال-رفتگر-خادم)

دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند.

و در اکثر موارد نیز این خواب معنا و مفهومی ندارد چرا که ممکن است بخاطر تفکرات زیاد پرخوری های شبانه و ...باشد همچنین زمان دقیقی که رویا دیده اید در معنی و تعبیر آن تاثیر بسزایی دارد

خواب دیدم که در سالن بزرگی حمالی میکنم و بار به دوش میکشم و دیگران به من زور میگن و از دست ان ها عصبی و رنجور بودم تعبیرش چیه:

پاسخ: از دست دادن شان و منزلت و یا ابروریزی و تحقیر شدن توسط یکی از آشنایان از تعابیر این خواب است

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...