تعبیر خواب رئیس شدن

اگر کسی خواب ببیند که رییس جمهور شده و یا به عنوان مدیر شرکت اداره و یا دفتری برگزیده شده چه تعبیری دارد؟

امید است و خیر و برکت و نعمت،تعبیر خواب رییس شدن از نگاه شیخ طوسی:اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو.

اگر خواب دیدی مدیر شدی دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.

مدیریت درخواب، مال و نعمت بود و بعضی ازمعبران گویند که مدیر شدن در خواب میراث است

اگر بواسطه استخدام ادامه ی تحصیل و ...به عنوان رییس انتخاب شدی نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر ربرکنار شدی تعبیر خلاف آن است

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر رئیس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .

۲ـ اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانة آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .

 

7 نظر

 1. لیلالیلاsays:

  سلام اگر مرد معتبری در خواب به ما بگوید شما در اینده رییس یک سازمانی خواهید بود چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبر‌کنید و‌منتظر بمانید و برای انجام کارهای حساس صبوری کنید تا زمان و شرایط و مناسب آن برسد.

 2. غلیغلیsays:

  سلام خواب دیدم برا تیم ملی بین اون همه ادم منو انتخاب میکنن ومیگن قایم شو تا تورو نببین بعد با خودشون حرف میزنن که اصلا کاره خوبی کردیم بعد من استخدام میشم... منم با خودم میگم من که تا به حال فوتبال بازی نکردم ویادمه که شکم درد گرفته بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان - شنیدن خبر خوش از خویشاوندان - تکیه گاه - یاور - متکی به چیزی بودن

 3. مریممریمsays:

  خواب دیدم درمحل کار خود رییس برچسته وقدرتمندی هستم .و در آخر ساعت کاری مشغول جارو زدن فرشهای محل کار خود که بسیار بزرگ بودند هستم .ویکی از همکارانم به من کمک می کند.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا از آینده ای درخشان و خوب برای شما خبر میدهد و یقین بدانید اوضاع شما دیر یا زود تغییرات مثبت و مفیدی خواهد کرد

 4. مولودمولودsays:

  سلام. اگر تو خواب ببینی که رئیس جمهور سخنرانی میکند و میگوید نگران نباشید تمام مشکلات شما برطرف خواهد شد و هدف من از انتصاب فلانی فقط خدمت به شما بوده و چون فلانی خدمتگذار بوده و قصدش خدمت است؟ تعبیرش چیست؟ خواهشآ تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نزدیک شدن به مقامی والا - در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

 5. سپیدهسپیدهsays:

  سلام. همسرم خواب دیدن که رییسشون رو تو کوچه دیده و گفته من قلبم درد میکنه سوییچ ماشین رو داده به همسرم و گفته تو رانندگی کن و همسرم این کارو کرده. ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معناست که ناراحتی بزرگ و کاملا شخصی بین خویشان نزدیک رییس همسرتان شکل خواهد گرفت

 6. محمدمحمدsays:

  خواب دیدم رئیس جمهور سابق دکتر احمدی نژاد روبروی من تو پیاده رو ایستاده و من یک کیسه نایلونی در دست داشتم که تعدادی برگه کاغذ a4 داخل آن بود یک مهر به من داد من روی مهر رو نگاه کردم دیدم روی مهر نوشته (وزارت کشور ریاست جمهوری) بعد من مهر رو گرفتم و انداختم تو کیسه نایلونی دسته دار کنار برگه های کاعذی که داشتم ضمنا برگه ها همه نوشته شده بودن ولی نگاه نکردم ببینم چه چیزی نوشته شده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای خوبی پیش رویتان است و همه چیز خوب است و همین مسئله شما را شاد میکند

 7. حسینحسینsays:

  سلام وعرض ارادت . خواب دیدم درصف نماز هستم رییسم هم در ردیف من چند نفر بامن فاصله داشت وقتی نماز تمام شد ازکنارم رد شد بامن سلام علیک کرد و گفت کجایی چرا نمیای پیش ما و بامن دست دادو رفت. (مدتی هست که پیششون کارنمیکنم) . باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبوری کن گلایه نکن بدون تردید تعبیر این رویا بهتر شدن اوضاع کاری و مالی شما در آینده ست