تعبیر خواب پوشیدن جوراب سفید

در این مطلب از توپ تاپ تعبیر و معنی خواب پوشیدن جوراب با رنگ های متفاوت (مشکی سفید و ..) را شاهد هستید که معبرانی در همین زمینه اظهار نظر کرده اند

تعبیر خواب پوشیدن جوراب سفید از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که یک جفت یا یک تای جوراب را با رنگ مشکی پوشیده است  تملک کوچک و مال منقول است

خواب دیدم که برام یک جفت جوراب زیبای مشکی خریده بودند و بهم هدیه دادند منم همون موقع بسته جوراب را باز کردم و پوشیدم تعبیرش چیه؟

دلیل بر اینکه مال و یا ثروتی اندک به تو میرسد یا آن را پیدا خواهی کرد

تعبیر خواب پوشیدن جوراب پاره از دیدگاه شیخ طوسی:احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند،یا اینکه  طرحی و زمینه ای برای یک درآمد مالی در زندگی شما ریخته می شود.

تعبیر خواب جوراب هدیه گرفتن از نظر ادوارد:فرقی ندارد که جوراب را چه کسی به ما هدیه داده است پدر مادر خواهر دوست برادر یا ... معنی و تاویل ان تدارک کاری را می بینیم که سود بخش است و امید زیادی می توانیم به آن داشته باشیم.

تعبیر خواب جوراب خریدن:شما اگر خواب دیدی که جورابی را به عنوان کادو از کسی گرفتی به همان مقدار و به همان ارزش صاحب مال میشوی

تعبیر خواب جوراب سوراخ:جوراب های پاره و یا مندرس و کهنه دلیل بر اینکه کاری می کند که موجب تاثر و اندوه ما می شود که البته جنبه مالی دارد نه احساسی و عاطفی

تعبیر خواب جوراب شستن از نگاه ابراهیم کرمانی: موجب تسکین غم و رنج شما می شود و بلائی را از خانه شما دور می کند. اگر جوراب را روی کرسی انداخته باشیم و آن جوراب نو و قشنگ و خوش رنگ باشد به کمک پول محیط خانوادگی گرمی به وجود می آوریم

اگر جوراب را به عنوان وسیله ی زیر پا گسترده و تنها روی آن نشسته بودیم یا تا کرده و دور آن طناب پیچیده بودیم به سفر می رویم.

 

 

 

 

1 نظر

  1. نسیمنسیمsays:

    خواب دیدم مادرشوهرم یه جعبه که توش جورابهای مختلفی بود رو داد به شوهرم گفت یه دونه انتخاب کنه.همه مدل جورابم توش بود مشکی نازک پشمی تا اخر خوابم مشخص نشد کدوم رو انتخاب میکنیم.میخواست یه جعبه هم شبیه همین به برادرشوهر دیگه ام نشون داد که اونم انتخاب کنه

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      سلام خواهرم برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاً طبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است.