تعبیر خواب اسکناس خارجی

تعبیر خواب پول خارجی از دیدگاه ادوارد: اگر خواب دیدی که کسی به تو اسکناس خارجی قرض میدهد تعبیر آن این است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این دگرگونی در شما از ده روز تجاوز نمی کند زیرا همان طور که در مقدمه نوشتم ذهن و ضمیر ما در خواب در گذشته آزادی کاری را دارد و زمان های دور را نیز از یادمان می گذراند ولی در آینده بیش از ده روز و در موارد نادر تا یکی دو ماه پیش نمی رود.

تعبیر خواب پول خارجی از دیدگاه شیخ طوسی: دیدن پول و یا سکه ی خارجی در خواب به نشانه ی پدید امدن اتفاق یا حادثه ای در زندگیت است که تو را متعجب و شگفت زده خواهد کرد و این باعث خواهد شد که تو روند زندگی است را بطور کلی تغییر دهی

اگر یک بسته اسکناس خارجی و فرقی نمیکند که مال کدام کشور باشد آلمان امریکا انگلستان و ...معنی ان مالی است مشکوک که به صحت و سلامت آن خیلی نمی توان اعتماد داشت

اگر دیدی در کشور خارجه هستی و در آنجا به بانک رفته ای تا از کارمند بانک مقدار ارز یا پول خارجی دریافت نمایی چنین مالی را به دست می آورید که اعضا خانواده شما نیز بهره مند می گردند.و یا لقمه ای حلال به چنگ می آورید

تعبیر خواب پاره کردن اسکناس خارجی: پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید.و یا هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید.

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...