تعبیر خواب دزدیدن دختر بچه

تعبیر خواب دزدیدن دختر بچه چیه؟خواب دیدم که دختر بچه ای را عده ای از سارقان با بی رحمی دزدیدن و مادر اون طفل معصوم بشدتن گریه و زاری میکرد و به دنبال آن ها میدوید دزدها سوار ماشین شدند و فرار کردند معنی این خواب چیه؟

اگر کسی در خواب ببینید طفلی خردسال را سرقت میکنند دلیل بر اینکه مصیبت و یا غمی بزرگ بر وی وارد شود,دزدیده شدن دختر بچه سیلی از حوادث غیر مترقبه است که قدرتی عظیم پشت آن است

تعبیر خواب دزدیدن دخترم از دیدگاه شیخ طوسی: اگر عده ای از سارقان قصد دزدیدن دختر بچه ای را کنند و موفق شوند تا او را با خود ببرند دلیل بر پیدا شدن قسمت زیادی مال و یا دارایی حرام است

سوالی یکی از کاربران در همین زمینه:

سلام من هنگام اذان صبح خواب دیدم که جلوی دانشگاه ما یه دختر دانشجو را که تیپ خفنی هم داشت چند تا پسر جوون دزدیدن سوار ماشین کردند و بردند و ما این قضیه را به پلیس اطلاع دادیم و همگی جمع شده بودیم تا بببنیم اخرش چی میشه

با سلام در اینجا سرق دختر جوان و محصل دلیل بر ورود افکار و یا اخلاق ها و هنجار های بد و ناپسند در محیط دانشگاه است

تعبیر خواب دزدیده شدن دخترم از دیدگاه ابن سیرین: رنج غم اندوه وارد شدن مرضی نا علاج و یا گرفتاری و بدبیاری های مالی و دنیوی از تعابیر و معانی این خواب است بطور کلی و بر اساس نظر جمعی از معبران این رویا دارای معانی و یا تفاسیر بدی میباشد و فقط در صورتی خیر و نیک است که شما دختری را که به سرقت رفته به جا نیاورید یعنی چهره ی او را نشناسید اما اگر چهره ی او برای شما اشنا باشد مانند دختر همسایه دختر خودم دختر دایی دختر عمه و یا ...دارای معنی شوم است

معنی خواب دزدیدن کفش و یا وسایل یک دختر از دیدگاه اوارد: اگر فردی خواب ببینید که وسیله ها و یا اشیایی مانند کفش ساعت کوله پشتی (کیف) و یا ...یک دختر را می دزدند دلیل بر اینکه از بلایی بزرگ و یا خطری سخت ایمن خواهید شد

 

1 نظر

  1. نیلوفرنیلوفرsays:

    منم خواب دیدم دخترما دارن میدزدن و چند تا موتور سوار بودن که قیافشونا نشناختم دخترم بزرگه و دبیرستان درس میخونه