تعبیر خواب دیدن مغازه قصابی

خواب دیدم که از کنار مغازه قصابی در حال رد شدن هست توقف کردم و مقداری گوشت راسته خرید کردم چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ به معنی و تفسیر دیدن گوشت در خواب صحبت خواهیم کرد و در این زمینه پرسش و پاسخ مطرح خواهد شد

اگر کسی خواب ببیند از مغازه قصابی در حال خرید گوشت میباشد دلیل بر اینکه جدال و یا دعوایی بین یکی از اشنایانش روی خواهد داد

اگر روی گوشت لکه هایی از خون را دید دلیل بر مرگ زود هنگام است

قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنیدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه های گوسفند و گاو تجسم می شود در خواب نیز ذهن ما برای نشان دادن خون و مرگ و حوادثی که در مجموع می توانند علت یا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بی جان باشند قصاب را شکل می بخشد. دیدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نیست.

تعبیر خواب قصابی کردن از دیدگاه ادوارد: قصابی کردن در خواب دلیل بر این است که ظلمی از طرف شما به یکی از دوستان نزدکی خود وارد میشود و یا به تعابیری دیگر درگیری لفظی و فیزیکی با وی خواهید داشت

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...