این کارها را که بکنید زندگیتان نابود میشود

لیستی از کارها هستند که اگر زن یا شوهر و فرقی نمیکند اعضای خانواده انجام بدهند واقعا باعث میشود تا پایه های زندگی بتدریج از هم گسسته شود در این مطلب از توپ تاپ بطور فهرست وار این کارها ذکر شده اند

سرسختانه همواره خود را حق بجانب دانستن، حتی زمانی که ادله کافی در اختیار نداشته باشید.
هیچگاه عذرخواهی نکردن، حتی زمانی که تقصیر کار بودن شما اثبات گردیده باشد.
بی رحمانه خطاها ی شریک زندگی خود را بازگو کرد.
در شناسایی و یافتن بدیها و معایب همسر چیره دست بودن، اما هیچگاه خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن.
هیچگاه رها نکردن گذشته، و بازگویی و باز آفرینی آن به کرات.
 فاصله گرفتن از لحاظ فیزیکی و احساسی تا حد بی اعتنایی کامل.
عذرتراشی همیشگی برای عادات ناپسند خود.
پافشاری براین عقیده که همواره مطلبی که شما میخواهید بیان کنید مهمتر از مطلبی است که همسرتان میخواهد بگوید، بنابراین حرف وی را قطع میکنید.
به گونه ای رفتار میکنید که گویی شما مرتکب هیچکدام از اشتباهات ذکر شده نگردیده اید و این شریک شماست که باید تغییر کند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...