دعا برای اتمام کار و آسان شدن امور

شاید کاری را شروع کرده باشید که در طی مسیر موفق نمیشوید ان را به سرانجام برسانید و یا احساس میکتید کار نیمه تمام میماند یک دعای خوب و فری برای راحت تر شدن امور روزانه و همچنین به پایان رساندن کارها در این مطلب از توپ تاپ معرفی شده است

ذکر یا فتاح را برای اتمام رساندن و آسان شدن تمام کارها به مجموع ابجد
 بسم الله الرحمن الرحیم و ابجد نام.فرد و ابجد نام.مادر.فرد در دو روز فقط سه.شنبه یا پنجشنبه در ساعت مشتری یا قمر باید خواند

مثال :
ابجد بسم الله الرحمن الرحیم : 786

ابجدنام شما مثلا کریم : 270

ابجد نام مادر شما مثلا زینب : 69

مجموع سه عدد

786 +270+69 =1125

پس باید 1125مرتبه ذکر را بگویید.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...