تعبیر خواب مغازه طلا فروشی

تعبیر خواب دیدن مغازه و یا فروشگاه طلا فروشی چیه؟من خواب دیدم که به همراه همسر و مادرم در کنار یک مغازه بزرگ طلافروشی ایستاده ایم و قصد خرید کردن داشتیم اما فقط نگاه میکردیم و حرفی نمیزدیم چه تعبیری دارد؟

ابن سیرین در این باره میگوید اگر دختر یا پسری خواب ببینید که انبوهی از طلا را یکجا نظاره میکند (که در اینجا منظور همان مغازه است) دلیل بر اینکه به بیماری سختی دچار شود و گرفتاری ها و مشکلات بر او غالب شوند
ادوارد دیدن مغازه طلافروشی را برای مردان به نشانه ی افسردگی غم رنج و یا بلای نا علاج میداند اما همین خواب را برای زنان به معنی یافتن فرصت های مهم شغلی بدست اوردن اعتبار و یا پست و مقامی مهم معنی کرده است

تعبیر خواب رفتن به طلا فروشی از دیدگاه شیخ طوسی: اگر کسی خواب ببینید که قصد رفتن به مغازه های مختلف طلافروشی را دارد فرقی نمیکند با پدر مادر خواهر برادر و یا همسرش باشد دلیل بر اینکه قسمت زیادی از مال و یا دارایی اش را از دست میدهد

تعبیر خواب دزدی از طلا فروشی از دیدگاه علی مطیع: اگر خواب ببینی که در حال تماشی مغازه طلا فروشی هستی و ناگهان دزدی به مغازه بزند و شروع به جمع اوری طلاها بکند و تو طلاهای داخل مغزه را زیر پای خود لگد کنی دلیل بر اینکه مال و یا ثروتی حرام وارد زندگی تو شده
جابر مغربی گوید :
طلا به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بیند که طلا و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با طلاگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.
یوسف نبی علیه السلام گوید :
هر که طلادر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی طلاین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که طلا می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب طلاگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

بیشتر معبران خواب طلا را برای پسرها جوان و مردان نشانه ی غصه و گرفتاری میدانند اما برای دختران و یا زنان جوان خواب دیدن طلا نشانه ی عزت یافتن مال پیدا کردن موقعیت شغلی مناسب و ...است
لوک اویتنهاو می گوید :
طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
یافتن آن : دریافت ارث
جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
پرداختن چیزی با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
آن را آب کردن : آسایش مادی
دزدیدن آن : خبرهای بد
طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
گم کردن : به شما خیانت خواهد شد
طلا هدیه گرفتن : شرمساری
اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند
آنلی بیتون میگوید :
۱ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانه آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
۳ـ پیدا کردن طلا در خواب ، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .
۴ـ اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .
۵ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
۶ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانه آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

برای دیدن مطالب بیشتر و مرتبط روی لینک های زیر کلیک نمایید

طلا

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ

تعبیر خواب دیدن طلا زن باردار

9 نظر

 1. تیناتیناsays:

  سلام... من امرروز خولب دیدم همه دخترخاله هام (دخترای خاله بزرگم) اومدن دیدن من و باهام سلام و احوالپرسی و روبوسی کردن... بعد زن یکی از پسرای یکی از دخترخاله هام ک من تا حالا ندیدمش اومد با من روبوسی کرد و یه زنحیر طلا ک یه پلاک مربعی شکل داشت ب من داد... این دخترخاله هام خواهرای پسرخالم هستن ک خواستگارم بوده و هست و الان بین من و پسرخالم کدورتی هست بخاطر دردسری ک برام درست کرده و چند وقتیه ک ارتباطمو باهاش قطع کردم... لطفا تعبیر خوابمو بگید... ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پلاک مربعی شکل در این رویا نشانه ی فردی بی خاصیت و بی ارزش است ممکن است برای شما زیان و یا مزاحمت ایجاد کند اما به این موضوع اهمیتی ندهید

 2. بی نامبی نامsays:

  سلام خواب دیدم به یه مغازه طلا فروشی رفتم و خواستم دستبند بخرم یه دستبند بهم نشون داد پیچ پیچی بود و پهن و در انتهای هر پیچش نگین بزرگ بود به اندازه ۴-۵تا نگین بزرگ داشت دستبنده که نمیدونم اولش دستبندیو بم داد که نگینش سبز بود بعد من پسش دادم و گفتم یکی دیگشو نداری بعد یکی دیگه بهم داد که ابی بود بعد نگاش کردم بهش گفتم میرم به بابام میگم بیاد برام بخره.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بيانگر موفقيت در امور عاشقانه است

 3. سجادسجادsays:

  سلام مدیر عزیز خسته نباشید از زحمت هایی که واسه سایت میکشید ممنون تشکر ویژه هم میکنم که پاسخگوی همه کامنت ها هستید . مدیر جان یکی از اقوام برام خواب دیده بچه هم هست سنش 14 سالشه تا الان این بچه برای من دوتا خواب دیده که اولیش منو به زندگی خیلی اومید وار کردش دومیش بعد 3 سال دیده که همین هفته پیش بوده و بهم تعریف کرده من متن خوابشو براتون کپی میکنم دوتا متن هست حالا دقیقشرو هنوز ندیدمش ازش بپرسم که کدومش درست تره ولی به نظر خودم خوابش الکی بوده ولی خودش میگفت بعد اذان خوابو دیده . متن یک : داداشی طلا فروشی داشتی , طلا گرون شد پول دار شدی کل پاساژو خریدی. متن دو :داداشی پول دار شدی مغازه گرفتی بعد طلا فروشی کردی مغازه رو بعد پول دار تر شدی پساژ رو خریدی.بعدش دیشب خواب دیدم که خونه بزرگ خریدی بعدش زن اورده بودی خیلی خوشگل بودن دوتا بودن . همین بود ادمین جان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با سلام هر دو خواب بیانگر این است که گذشت زمان به نفع شماست ، وضعیت زندگی شما از چند جهت مختلف رو به بهبودی خواهد رفت و شرط آن صبر است

 4. atefehatefehsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفته بودم جایی که پر از مغازه طلافروشی بود فقط هم داشتم طلا ها را نگاه میکردم و تو ذهنم وارد یکی از مغازه ها شدم ازش کلیا طلا خریدم اون منطقه هم پر از مرد بود که همه شون داشتند طلا ها را نگاه میکردند و بعضی وقتا هم باهم حرف میزدن بعد که من از مغازه طلا فروشی با کلیا طلا اومدم بیرون همه اونها داشتند بهم نگاه میکردن تو اوج خواب هم از نگاهاشون واهمه داشتم انگار میخواستند ازم طلا ها را بگیرن حس خیلی بدی بود تعبیرش چی میشه خوبه بابد؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خریدن مقدار زیاد طلا از طلافروشی بیانگر ورود راحتی و رفاه به زندگی شماست و همچنین افرایش مال در آینده نیز تعبیر می شود

 5. گل بهاریگل بهاریsays:

  سلام خسته نباشین، خیلی ممنون میشم که خوابمو تعبیر کنین اجرتون با خدا. من خواب دیدم توو جمع فامیلامون هستیم (که این جمع تازه عزیزی رو از دست دادن و من هم همین هفته عروسی دعوتم) دیدم یکیاز پسرای این جمع که متأهل هستن بهش یه مشمبا لباس میدم و تووشم دستبندمو (که توو واقعیت دارمش) میندازم میگم میدی به مامانم توو عروسی برام میاره میندازم دستم مرسی بعد مامانم توو عروسی مشمبا رو آورد ولی دستبند تووش نبود منم ناراحت شدم گفت چرا امانتدار خوبی نیستش. مامانم گفت این پسره اینطوریه نباید بهش چیزی امانت بدی بعد برام یکی که یادم نمیاد چه کسی بود که کفش کوچولو از طلا آورد از اونا که دکوری هستن ولی زیبا بود مامانم گفت بجاش اینو بگیر دیگه منم گفتم باشه از هیچی بهتره لااقل خود طلام به دستم اومد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چیز کوچکی که از جنس طلا بوده و کسی آن را به شما داده بیان میدارد دلخوشی های تازه ای بواسطه ی اتفاقاتی که در آینده برایتان رخ میدهد برای شما بوجود خواهد آمد

 6. panahpanahsays:

  سلام وقتتون بخیر من ظهر خواب دیدم که تویه کوچه ای ایستادم منتظر مامانم بعد یه بشقاب شیرینی خشک دستمه و میخورمو اون کوچه پر از مغازه های طلا فروشی من جلو یکیش وایساده بودم نگاه میکردم تا مامانم بیاد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات بسیار بزرگ در برابر شما ناچیز می شوند

 7. م الفم الفsays:

  سلام وقتتون بخیر دیشب خواب دیدم تصمیم گرفتم کل طلاهام رو که بعضیاشو کادو گرفته بودم و نو بود بفروشم و صرف امور خیریه کنم مدام دو دل بودم و با خدا حرف میزدم ولی همه موافق بودن و پدرم که فوت شده و بقیه خانواده من رو بردن طلا فروشی و طلاها رو فروختن و من تصمیم گرفتم پولش رو صرف مداوای بیماران کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی آینده ی مشخص و آرام است

 8. مبینامبیناsays:

  سلام خسته نباشید ممنون از پاسخگویی شما...من دچار غم های زیادی هستم و دیشب به درگاه خدا برای رفع حاجتم التماس کردم و دیشب خواب دیدم که از کنار طلافروشی ها قدم میزنم و حلقه هاو دستبند های زیبایی رو تماشا میکنم بسیار زیبا بودن و فقط تماشا میکردم ...و خواب دیدم شلوار نو و زیبا به رنگ کرمی ، دارم...ممنون میشم توی تعبیرش راهنماییم کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ان شالله که خبر از یک شادی یا کمک پیش بینی نشده در آینده می دهد.

 9. مبینامبیناsays:

  سلام ممنون ازینکه وقت گذاشتین و درمورد تعبیرخوابم پاسخ دادین...حقیقتش شب قبل ازینکه من خواب طلافروشی رو ببینم، خواب دیدم دارم مستقیم به آسمان میرم و گفتم خدایا سریع غم منو رفع کن...و‌بعدفرود امدم به زمینی که گیاه داشت ، سرسبز نبود ولی بی اب و علف هم نبود..قبلا هم شبیه این خواب رو دیده بودم و در خواب به جای بی اب و علف فرود امدم و بعد دربیداری شرایطم بدتر شده بود...و خواب‌ ضریح امام رضارم تو‌خواب دیدم که گریه میکنم رو به روش...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلالت دارد بر شنیدن سخنان خوش و نرم