تعبیر خواب شکستن ظرف چینی

تعبیر خواب شکستن ظرف هایی با جنس چینی چیه؟خواب دیدم که با همسرم دچار اختلاف شدیم و پس از یک بحث طولانی و کشمکش فراوان بشدت عصبی شدم و تمام ظروف چینی موجود در آشپزخانه را به زمین زدم و شکستم این خواب چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ پاسخ هایی کامل و جامع را راجب شکستن انواع ظروف بلور,سفالی,کریستال, برسی خواهیم کرد و نظرات معبران و بزرگان را در این باره برسی مینماییم

Dream Interpretation break within
شکستن ظرف های چینی (شکستنی) طبق نظر اکثر معبران غم اندوه گرفتاری و مشکلات است

تعبیر خواب شکستن ظروف شیشه ای از دیدگاه ادوارد: اگر کسی در خواب ببینید که تعدادی از بشقاب و یا ظروف شیشه ای در قفسه های کابینت آشپزخانه را می شکند دلیل بر اینکه اتفاق یا حادثه ای ناخوش آیند برای همسایه ی او رخ خواهد داد (در اینجا منظور از همسایه میتواند دوست آشنا و یا فامیل باشد)

تعبیر خواب شکستن ظرف بلور از دیدگاه شیخ طوسی: شکستن و دور ریختن ظرف های بلوری در خواب دلیل بر از دست دادن مال و یا خسارت و ضرر مالی است اگر کسی در خواب ببینید بر اثر دعوا و یا بدون علت ظروفی با جنس سفالی را از بین میبرد و یا می شکند تاویل آن مال باختن و یا خسارت است

تعبیر خواب شکستن ظرف سفالی از دیدگاه نجمی:شکستن ظرف ها و یا لیوان هایی از جنس سفال در خواب دلیل بر ترک شغل و کسب و درامد فعلی و روی آوردن به بازار و کسب و کار و درامد جدید است همانطور که میدانید قبلا هم معبران ظروف سفالی را دلیل بر کار و رونق اقتصادی معرفیکرده اند

تعبیر خواب شکستن ظروف کریستال از دیدگاه مرحوم بهایی:شیخ بهایی شکستن و خرد کردن ظرف های کریستال را نشانه ی غم اندوه و افسردگی میداند

سوال کاربران: آیا واقعا جنس شیشه و یا ظروفی که میشکنیم و در خواب دیده ایم بر معنی و تفسیر ان تاثیر دارد:

پاسخ:اگر به مطالب و تعابیر بالا دقت کنید شاهد هستید معنی ها و تفسیر ها برای هر دسته از ظروف متفاوت بودند

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...