تعبیر خواب ادم خواری توسط حیوانات

تعبیر خواب آدم را خواری توسط چند گونه از حیوانات در این مطب از توپ تاپ بصورت تفصیلی و کامل برسی خواهیم کرد اگر کسی خواب ببینید که بوسیله ی یک مار بزرگ و وحشتناک خورده میشود چه تعبیری دارد؟

Dream interpretation cannibal

If one dream that can be eaten by others to acquire the wealth

تعبیر خواب مار ادم خوار از دیدگاه ادوارد: اگر فردی ببینید توسط ماری گنده خورده میشود و کشه میشود دلیل بر اینکه به مال و ثروت فراوان برسد در واقع بلعیده شدن توسط مار ها در خواب به نشانه ی پول است

تعبیر خواب مورچه آدم خوار و یا خورده شدن توسط گله ای از مورچه های زشت و بزرگ:اگر کسی خواب ببینید مورچه و یا مورچه هایی نیش دار و بزرگ به او حمله ور شدند و بدنش را میخورند دلیل براینکه خوار و خفیف شود مورچه در خواب حقارت است

تعبیر خواب ماهی ادم خوار چیست: اگر دختر یا پسری خواب ببیند توسط ماهی یا ماهی های بزرگی خورده میشود دلیل بر اینکه به درامد و یا شغلی مهم و ارزنده دست پیدا کنند

تعبیر خواب دیدن آدم خوار چیه:اگر کسی خواب ببیند فرد دیگری که آدم هست او را میخورد دلیل بر اینکه حقی به گردنش میباشد و یا مال حرامی بین ثروت او پیدا شده است

 

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...