تعبیر خواب مردن دوست صمیمی

خواب دیدم رفیق قدیمی و صمیمی خود را کشته ام از مرگ او خیلی ناراحت و وحشت شده شده بودم و ناگهان با فریاد از خواب بیدار شدم این خواب را نزدیک اذان صبح دیدم چه تعبیری دارد؟ این سوال را یکی از اعضای سایت توپ تاپ در انجمن قبلی مطرح کرده بود که در این مطلب به تعبیر و تفسیر آن توسط معبران مختلف می پردازیم

تعبیر خواب مردن دوستان (رفیق)  از دیدگاه ابن سیرین: مرگ و میر در خواب نشانه ی عمر بلند و برکت زندگانی است اگر کسی خواب ببینید دوست خود را می کشد و شاهد مرگش است دلیل بر اینکه عمر فردی که فوت کرده است طولانی شود

تعبیر خواب مرگ دوستان از دیدگاه ادوارد: اگر کسی در خواب ببینید جمع و یا گروهی از دوستان قدیمی و صمیمی خود را بر اثر سانحه ی تصادف و یا یک اتفاق عجیب و غریب و وحشتناک باهم از دست میدهد و می میرند دلیل بر اینکه یار و یا دوست نیک و پسندیده ای پیدا خواهد کرد تنها ماندن بر اثر از دست دادن و یا فوت شدن دوستان دلیل بر رابطه ی جدید و احساسی با دیگران است

تعبیر خواب مردن یک دوست از دیدگاه شیخ طوسی:اگر کسی ببینید به دلیل اتفاقی ناخوشایند مانند دعوا و درگیری فیزیکی دوست خود را میکشد و خون جاری شده ی او را با چشمانش می بینید و میترسد دلیل بر مرگ زود هنگام یکی از جوانان را در اقوام نزدکی میباشد

تعبیر خواب خبر مردن دوست از دیدگاه کرمانی: اگر خبر فوت شدن یک رفیق صمیمی و قدیمی را بشنود دلیل بر اینکه صاحب عمری طولانی و بلند شود

بطور کلی میتوان مرگ رفیقان و یا دوستی نزدیک و فابریک را نشانه ی برکت عمر دانست

 

 

 

 

 

1 نظر

  1. yaldayaldasays:

    سلام من خواب دیدم که دوستم در ی حادثه فوت میکند آیا تعبیرش درست است چیست

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      تعبیر آن طولانی شدن عمر این دوست شماست