تعبیر خواب حال بهم خوردن

در خواب دیدم که حالت تهوع گرفته ام و حال بسیار بدی پیدا کرده ام چه تعبیری دارد ابن سیرین داشتن حالت و حال بد در خواب را دلیل بر مرض و درد میداند اگر کسی در خواب ببینید حالت تهوع دارد در حالی که علتش را هم نمیداند یکی از اشنایان او به بیماری مبتلا خواهد شد ادوارد در این زمینه میگوید اگر کسی ببینید یکی از دوستان و اشنایانش حال بدی دارد و حالت تهوع به او دست میدهد دلیل بر اینکه خودش به مرضی دچار خواهد شد اگر ببیند خود او دارای حال بد و پریشان است و بر اثر آن عجز و ناله میکند به مرضی گرفتارخواهد شد که در پایین کلی تر بحث را دنبال خواهیم کرد

تعبیر خواب حال بد مرده چیه؟ اگر کسی مرده ای را در خواب ببینید که از بستگان و خویشانش میباشد و دارای حال بد است دلیل بر مال حرام باشد

تعبیر خواب حالت تهوع داشتن چیه: همچنین ادوارد و شیخ طوسی در این باره گفته اند حالت تهوع داشتن مرده در خواب میتواند نشانه ای بر ورود مال و یا ثروتی حرام در زندگی دنیوی برای فردی ه خواب دیده است باشد

یکی از جوانان به نزدی معبری سالخورده فرا میرسد و تعبیر خواب حال بد مرده را از وی جویا میشود که معبر او را پاسخ میدهد درامد و مال و ثروت خود را در روز ها و ماه های اخیر باز بینی کن و اگر مال حرام و یا ثروتی حرام در مال تو بود آن را از خودت دور بساز

تو چه خوابی دیدی؟ کامنت کن تعبیرش را بدون !

 

2 نظر

 1. elielisays:

  با سلام. من مدتیه خواب میبینم دارم یه غذایی میخورم ودرحین خوردن حالت تهوع میگیرم و حالم بدمیشه.بعدم که ازخواب بیدارمیشم حالت تهوع کمی دارم و ازاون غذایی هم که توخواب دیدم بدم میاد. این دلیل یا تابیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصتهای تازه و شانس دور و برت پرسه می‌زند. قدر بعضی فرصتها را باید دانست و آنها را آسان از دست نداد.

 2. مائدهمائدهsays:

  سلام خواب دیدم که کسی مدفوع کرده و من همچنان با سختی ان را هم میزنم و می خورم و حالت تهوع به من دست داده و ندیدم بالا بیاورم فقط حالم بد بود و حالت قی کردن داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   jقاضای خویش را بلند بگو تا شاید کسی حرف هایت را بشنود و یا اینکه شکار به دام تو بیفتد یعنی ایکه به مقصد برسی