تعبیر خواب فحش دادن مرده به زنده

اگر شخصی خواب ببیند که مرده ای در حال فحش دادن به فرد زنده است چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ تعابیر و تفاسیر دشنام دادن فرد فوت شده به افراد زنده را برسی خواهیم کرد ابن سیرین دراین باره گفته است اگر کسی خواب ببینید در حال فحش خوردن و ناسزا شنیدن از مرده است دلیل بر اینکه فقیر و دست تنگ شود کاهش مال برکت و نعمت را دلیل خواب دشنام مرده به زنده میبینید ادوارد دشنام دادن مردگان به زندگان در خواب را نشانه ی مال حرام و پس از آن فقط و تنگدستی میبیند

تعبیر خواب فحش دادن به مرده در خواب چیه :شیخ طوسی میگوید اگر کسی خواب ببینید به پدر مادر برادر خواهر و یا اشنا و فامیل خود که فوت کرده است دشنام و فحش بد میدهد دلیل بر اینکه یکی از نزدیکانش بر اثر مریضی فوت شود ابن سیرین دشنام به مرده در خواب را دلیل بر مرگ زود هنگام میداند

جوانی به نزد یکی از معبران میرسد و خواب خود را اینگونه بازگو میکند سپیده دم خواب دیدم به یکی از رفیقان قدیمی و صمیمی خود که چندین سال است فوت شده است در حال فحش دادن و بد و بی راه گفتن هستم با صدای بلند و عصبانیت زیاد بر سرش فریاد میکشیدم و علت دشنام دادنم در خواب نامشخص بود ولی تا جایی که به یاد دارک از کار بد و زننده ای که انجام داده بود عصبانی بودم این خواب چه تعبیری دارد معبر او را پاسخ داد در میان نزدیکان و اشنایان خود جستجو کن فردی را خواهی یافت که اخیرا به بیماری سخت و شاید ناعلاج گرفتار شده باشد که در اینجا معنی و تفسیر خواب همان مریضی گرفتاری و درد میباشد

 

تو چه خوابی دیدی؟ کامنت کن تعبیرش را بدون !

 

 

2 نظر

 1. ترنمخواب خترنمخواب خsays:

  خواب دیدم ک خواهر بردارناتنی ام ب پدرم ک تازه فوت کرده فوش میدن ی عالمه اجیل جلوشون بود وباناسزا میگفتن پدرم اجیلا خریده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینهمه عجله و شتابزدگی برای چیست؟ باید با صبر و حوصله اجازه بدهی تا گذر زمان خود بخود فاصله‌ها و مشکلات بین شما را حل کند.

 2. فریمانفریمانsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم عموم یا کسی دیگه ای بهم فحش داشت گفت یعنی خاک تو سرتون میخواستم بدونم تعبیرش چیه.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی این است که دیگران در زندیگ شما دخالت میکنند و برایتان دردسر ایجاد خواهند کرد