تعبیر خواب سر بریدن دوست

خواب دیدم که در حال بریدن سر دوستم هستم از این اتفاق وحشت کرده بودم چه تعبیری دارد؟ قبل از پرداختن به تفسیر و معنای این خواب بهتر است یک داستان کوتاه در این زمینه را مرور کنیم سه دوست صمیمی بودند که رفاقت آن ها در شهر زبانزد بود یکی از آن ها خواب میبیند که دوستش در حال بریدن سر یکی از دوستانش است و در همین حالی خونی را که از سر بریده جاری میشده را با چشمانش میدید در همین حین از خواب برمیخیزد فردای آن روز به نزد یکی از معبران میرسد و خواب خود را بزگو میکند شیخ معبر به او میگوید اگر کسی خواب ببیند که سری در حال بریده شدن هست و خونی را که جاری شده میبیند دلیل بر مرگ زود هنگام است سایر معبران تعبیر خواب بریده شدن سر را خوب و خیر تعبیر کرده اند اما یک استثنا وجود دارد که دیدن خون در خواب دارای معنی و تعبیر خوبی نیست

تعبیر خواب دیدن سر بریدن از دیدگاه دانیال: اگر فردی در خواب ببیند که با چاقو و یا وسیله ای تیز سر کسی را میبرد دلیل بر افسردگی شکست های پی در پی ناامید فلاکت و بدختی باشد

تعبیر خواب سر بریدن دیگران از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که سری (در اینجا منظور کله) را میبرد و از قسمت گردن خون زیادی جاری شده و با دیدن خون میترسد و یا حال او به هم میخورد نشانه و دلیل بر مرگ باشد

جوانی به نزد حضرت یوسف (ع) میرسد و خواب خود را اینگونه بازگو میکند خواب دیدم که سر یکی از دوستان صمیمی و نزدیک خودم را میبرم در حالی که من خنده بر لب داشتم وبا خوشحالی تمام اینکار را میکردم دیگران با دیدن این عمل من میگریختند و بعضی از آن ها قصد داشتند تا جلوی این کار من را بگیرند این خواب چه تعبیری دارد؟ حضرت پاسخ دادند خون در خواب دلیل بر مرگ است دیدن خون در خواب میتواند نشانه ای از فرا رسیدن مرگ زودرس برای جوان و یا یکی از نزدیکان شما در خانواده باشد

دقت کنید ممکن است خواب هایی نیز با این تعریفات به وقوع بپیوندد بریدن سر با قداره کارد آشپزخانه چاقوی تیز تیغ و یا سایر وسیله ها در اینجا منظور اصلی وسیله ای که با سر بریده میشود نیست بلکه مهمترین معنی و تعبیر این است که ایا خونی هم دیده شده و چه مقدار بوده است؟ لازم است که اطلاعات بیشتر را کاربران در قسمت نظرات کامنت کنند

تو چه خوابی دیدی؟ کامنت کن تعبیرش را بدون !

 

5 نظر

 1. mahdimahdisays:

  سلام من درخواب دیدم که یکی همکلاسیم که دیروزش یکم اعصابم ازش خورد بود یکی هی بهم میگفت اگه نتونی سرشو ببری خودم سرتو میبرم و لی یادم نیست با میل خودم بود و یا به اجبار اون کس. چاقو رو هرچی محکم میزدم رو گردنش نمیشد نمیبریدفقط یکم لخته خون که جای چاقو بود رو گردنش بود ولی باز هم نتونستم تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   بریدن سر در خواب و رویت خون جاری شده از سر دلیل بر مرگ یکی از نزدیکان و آشنایان است خون جاری شده از سر و گردن بریده در خواب نشانه ی مرگ است

 2. رفیقرفیقsays:

  سلام.خواب دیدم یکی از دوستان ن چندان نزدیکم را در مدرسه ب قتل رساندم طی دعوایی که او شروع کرده بود..و من هم با فروبردن وسیله به گلویش اورا کشتم و قیافه ی او کمی زشت شد و من سریع خودم را معرفی کردم ک من قاتلم.طی دعوا با خشونت به هم ضربه میزدیم انگار ک اونم قصد داشت منو بکشه‌..

 3. رفیقرفیقsays:

  ولی من قصد کشتنش را نداشتم

 4. رفیقرفیقsays:

  این خواب را هم هنگام اذان صبح دیدم.و خیلی ترسیده بودم در خواب که چرا قاتلم...دوستی قدیمیم بود چندان صمیمی..لطفا راهنمایی کنین

 5. رفیقرفیقsays:

  یادم نمیاد خون بود یا نه...فقط کلی مشت به سرو صورت هم زدیم و بعد طی یه وسیله ب رگ گردنش او مرد و صورتش انگار مثه گل خشک شد و از هم جدا شد

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   ممکن است در ماه های اینده شخصی از نزدیکانت را بشدت از خود برنجانی و با عث قطع روابط فامیلی با ایشان شوی کمی بیشتر خودت را کنترل کن و رفتار ملایم تری را از خود نشان بده