تعبیر خواب زنی که دو شوهر دارد

خواب زنی جوان و زیبا را دیدم که 2 تا شوهر داره چه تعبیری داره؟ در واقع بعضی مواقع خواب های عجیب و غریبی را میبینیم که بعد از بیدار شدن و کمی تامل به شرح خوابی که دیدیم به فکر فرو میرویم که خدایا این خواب چه حکمتی داشت چرا باید این چنین خوابی را که هیچ دخلی به من ندارد ببینیم موضوع بالا هم جزو همین خواب ها میباشد

Dream Interpretation woman who has two wives

که اتفاقا در این باره 2 معبر اظهار نظر داشته اند ادوارد میگوید اگر مردی در خواب ببینید زنی دو شوهر دارد و همسران وی در کنار او ایستاده اند دلیل بر فقر و بدبختی میباشد ابن سیرین گفته اشت اگر زنی خواب ببینید که خودش 2 همسر دارد و در حالی که این دو مرد (دو شوهر) را نمی شناسد دلیل بر گناه در زندگی دنیا میباشد عده ای از معبران این خواب را در نتیجه فکر و خیال های زیاد زنان قبل از خواب میدانند و معانی ان را در دسته خواب های پریشان جای داده اند بطور کلی اگر مرد و یا زنی در خواب ببیند که همسرش و یا زنی دو همسر دارد و یا در حال ازدواج و عروسی با دو مرد است دلیل بر گناه فقر و بدبختی میباشد

2 نظر

 1. رحیمرحیمsays:

  من درخواب دیدم که زنم علاوه برمن بامرددیگری نیزازدواج کرده است! لطفا تعبیرنمائید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سری نترس دارید و با مشکلات به راحتی میجنگیدند و آنها را حل میکنید بهتر در موارد احساسی هم اینگونه باشيد

 2. داودداودsays:

  در خواب دیدم زنم یک شوهر دیگر دارد و من و شوهر دیگرش در دو سوی او خوابیده ایم.. یکبار گویی من شوهر اصلی بودم و آن مرد دیگر شوهر دوم بود و یکبار نیز انگار او شوهر اصلی بود و من شوهر ثانویه!!! تعبیر این خواب چیست که اینقدر فکر مرا بخود مشغول کرده؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از صحبتها و حرفهای یکی از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی، این تیرگی و کدورت برطرف خواهد شد