تعبیر خواب مرده عروسی کند

تعبیر خواب عروسی کردن شخصی که مرده است چیه؟خواب دیدم که فامیل قدیمی و یا یکی از آشناهای قدیمی من که چندین سال است به رحمت خدا رفته است و فوت شده در حال عروسی کردن است و اورا در خت و لباس عروسی میبینم این خواب چه تعبیری دارد؟ در واقع ما برای این عنوان از سایت توپ تاپ زیر مجموعه ها و سوالات دیگری نز داریم که به ان ها خواهیم پرداخت 

تعبیر خواب ازدواج مرده با زنده؟ Dream interpretation of marriage living dead ابن سیرین در این باره گفته اند اگر شخصی خواب ببیند فردی که فوت کرده است با کسی که در حال حاضر زنده و در قید حیات است ازدواج نموده است در اینجا منظور همان عروسی و برپایی جشن نیز میباشد دلیل بر امرزش گناهان و نزول برکت و نعمت در زندگی میباشد به یاد داشته باشید سایر تعابیری هم که برای خوشحالی و نشاط مرده در خواب قبلا نوشته بودیم بر همین دلیل بود یعنی برکت و نعمت

تعبیر خواب مرده عروس شدن چیه؟ Bride getting dead dream interpretation کرمانی در این باره گفته است اگر کسی خواب ببینید زنی که فوت شده است در خوابش رخت عروسی به تن دارد و در حال ازدواج میباشد دلیل بر جدایی و نفاق در بین یکی از خویشان است ادوارد نیز در این زمینه گفته است عروس شدن یک زن مرده در خواب دلیل بر طلاق و جدایی میباشد

بطور کلی و جامنع طبق نظریات معبران تعبیر خواب عروسی با مرده بد نیست اینگونه خواب ها مخصوصا اگر در هنگام اذان صبح باشد دلیل بر رحمت و نزول برکت و نعمت میباشد

 

1 نظر

  1. متمتsays:

    مادرم که 3 سال قبل وفات نموده. در خواب دیدم که زنده شده وبا چهره گشاده و خندان میآید برادرم بزرگم گریه کنان دست و پاهایش را میبوسد وقتی میپرسیم که چگونه زنده شده. مادرم مگوید که من اصلآ نمرده بودم بعد از دفن کردنم بیدار شدم خودم را داخل قبر دیدم و گوشه از کفنم در دهانم گرفتم . وصدای پا را شنیدم فریاد زدم دو شخص راه گزر از قبر بیرونم آوردند و با من ازدواج کردند وقتی پرسیدیم که جرا ازدا ج کردی . میگوید که مجبور شده ازدواج کند وگرنه آنها دوباره دفن میکردند و من از قبر میترسیدم وبا گریه از نزد ما میرود. لطفا جوابش را در ایمیل آدرسم روان کنید

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      سلام فرزندم ، اینکه در این خواب مادر شما انکار کرده است که قبلا مرده است و حتی ازدواج کرده است به علامت شادی روح داشتن آرامش در دنیای برزخ و آسودگی خیال برای ایشان است