گور پدر دنیا (آلبوم تصاویر)

چند عکس نوشته زیبا باموضوع گور بابای دنیا مناسب برای پروفایل جملات تصویری همراه با متن درباره بی ارزش بودن دنیا

 گور بابای دنیا وقتی دلش جای دیگه گیره کاری نمیشه کرد

خدا امشب می خوام بیام پیشت درسته خودکشی گناهه اما دلم عجیب به دنبال ارامش مرگه

toptoop.irعکس نوشته ی گور بابای دنیا

 خودم را زده ام به بی خیالی محض نه احساسی نه حرفی

نه بحثی میبینم و رد میشوم دیگر توان فکر کردن به لحظه پیش را ندارم گور بابای دنیا...

toptoop.irتصاویر متن دار گور بابای دنیا برای پروفایل

 ✘تلخه اوقاتم .. ✘ پاتوقم شده تخته اتاقم✘ .☜♚

گـــــور پـــــــدر دنیــــــــــا ...◢ ◣وقتــے بـــــــا یه آهنگ میشـــــه ♪ رف تــــــــو رویــــــــــا♚☞  

toptoop.irجملات تصویری زیبا باموضوع گور پدر دنیا

        زدهـ امـ بهـ بی خیالیـ محضـ نهـ احساسیـ نهـ حرفیـ نهـ بحثیـ میبینم

                                   ـ و رد میشومـ دیگـر توانـ فکـ ـر کردنـ به لحظهـ یـ پیشـ را همـ ندارمـ ...گور بابای دنـــــــــــــــیا                                                

toptoop.irعکس پروفایل گور بابای دنیا

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...