عکس نوشته های فرانسوی با ترجمه

toptoop.irعکس نوشته های فرانسوی

سلام یک مطلب جدید و زیبا با موضوع عکس نوشته های فرانسوی از بزرگان و دانشمندان همراه با ترجمه متن آن به فارسی گالری تصاویر متن دار و معنی با زبان فرانسوی

toptoop.irعکس نوشته های فرانسوی با ترجمه

Lorsque la porte du bonheur est fermé pour nous, fermé une autre porte ouvre, mais souvent nous ne voyons pas les yeux Dvzym que les portes ouvertes

ترجمه به فارسی:هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم

toptoop.irعکس متن دار فرانسوی همراه با ترجمه

Nous ne disposons pas des ailes
Pour faire l'expérience
"Relief"
'D automne

ترجمه به فارسی:ما بال نداشتیم
برای تجربه ی
“رهایی”
سقوط می کردیم

toptoop.irعکس نوشته فرانسوی با معنی آن

Pas si les fleurs ont des épines, des chardons dire leur but.

ترجمه به فارسی:اینقدر نگوییم گل ها خار دارند،بگوییم خارها گل دارند.

toptoop.irعکس نوشته های فرانسوی از بزرگان با ترجمه به فارسی

Si un rocher sur la route de la rivière ne serait pas toute voix de votre tête

ترجمه به فارسی:اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...