متن و عکس ضرب المثل لری با معنی

ضرب المثل لری با معنی

بدون شک ضرب المثل های لری و بختیاری مخصوصا یاسوج دارای محبوبیت بسیار فراوانی بین مردملر زبان و بختیاری دارد در این پست از توپ تاپ چند ضرب المثل لری با معنی را ملاحضه می فرمایید

در قسمت نظرات حتما اگر ضرب المثل های بیشتری با این زبان و این لهجه سراغ دارید اضافه کنید تا به عکس ها و متون و جملات پایین اضافه گردد

در ادامه همراه باشید

کُر خو سی هر که با سرمایه نیخوا
پسر خوب برای هر کس باشد سرمایه نمی خواهد
اشاره به غیرت و جوهر داشتن پسرهای خوب است.

ترانه سیت بیارم، تک بیت‌هایی که در لرستان در وصف عروس و داماد می خوانند

سیت بیارم, سیت بیارم, باری گل باری حنا
بارهای گل و حنا برایت بیاورم

حنایا سی دس و پاته, گلیا سی سر جا
حناها برای دست و پایت است و گلها برای داخل حجله

ژیره کفتم, ژیره بختم, گرتژیره وم نشس
زیره کوبیدم و بیختم, گرد زیره بر من نشست

شادوماد در دروما, سر تا پا گل وم نشس
شاداماد از در که درآمد غرق در گل شدم

ئی انارون نشگنی تو, مر ایما انار حریم
این انارها را نشکنید ما نیامده ایم انار بخوریم

سوز کیونه, زین کنیتو, ایمانیش عروس بریم
مادیان سفید عروس را زین کنید, آمده ایم عروس را ببریم

ای برارو, ای خوورو, سر من قوربون تو
ای برادر و خواهرانم سر من قربانی سر شما

ایقدر خدا نکشم, سی حنا و نون تو
آرزو می کنم زنده باشم و حنا بندان شما را ببینم


.  (مو ای گم نره تو ای گی بدوشش)من می گویم نر است تو می گویی بدوشش:کنایه است برای اصرار وسماجت وحرف نشنودن

2.  (دس اشکسه کار ای کنه اما دل اشکسه کار نی کنه)دست شکسته کار می کنداما دل شکسته کار نمی کند:کنایه از دلمردگی

3.  (دووری که دیش تعریفش ایکنه سی کر هالوش خوبه)دختری را که مادرش ازاو تعریف می کند برای پسر داییش خوب است

4. (در تونه ای گم دیوار توگوش بگر)، به در اشاره می کنم دیوارتو بشنو

    کنایه درمورد اشخاص کند فهم.

5.    (می ای خوی بری هونه خالت ) مگر می خواهی خانه خاله ات بروی: در مورد محبت خاله ها.

6. (سوار غم پیاده نی خره)،سوار به فکر پیاده نیست : کنایه در مورد اشخاص خود خواه و تازه به مقام رسیده.

7.  (می گردو بارت که رک و رک ای کنی)،مگر گردو بار داری که صدا میکند:کنایه در مورد افراد کم ظرفیت.

8.  (تو که شوم نداری سی چه مهمون ای گیری) ،توکه شام نداری چرا مهمان می گیری :کنایه در مورد اشخاصی که قدرت ندارند و ادعا میکنند.

9.(جومه درسه فکرش به پرویه)،جامه پاره حواسش به وصله است:مانند اسب گم کرده دنبال افسارش می گردد.

10.(هر کَ دس بنه سر کلهش باد نبره ) هر کس دست بر کلاه خود نهد تا باد او را نبرد :هر کس باید مواظب خود باشد

11.(هر کَ گلیم خوشه بایت وَ او بکشه )،هر کس گلیم خود را باید از آب بیرون آورد :هر کس باید حدود کار خود را بشناسد .

12.(دندون درد درمونش کشیدنه)،دندان درد درمانش کشیدن است .در مورد دست شستن از کاری است وقتی که دیگر ثمری ندارد.

13.(سر همسات که تراشتن سر خوت تر کن)،سر همسایه ات را که تراشیدند سر خودت را  تر کن :اشاره به این که اگر همسایه ات ناراحتی پیدا کرد به همسایه دیگر هم اثر خواهد کرد.

14.چه خش شیون کنی دلت نسوزه )چه خوب است شیون کنی دلت نسوزد:در رابطه با عدم دلسوزی اشخاص در برخی موارد

منبع:لر زبان

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...