عکس ضرب المثل انگلیسی

عکس ضرب المثل انگلیسی

در این مطلب از توپ تاپ که به تازگی به قسمت موضوعات سایت اضافه شده است عکس ضرب المثل های جالب انگلیسی و فارسی را مشاهده میکنید ضرب المثل های قدیمی و جدید با هر زبانی مدت هاست که طرفداران بسیار زیادی چه در ایران و چه در کشورهای خارجی داشته است در ادامه با متن و عکس این ضربالمثل ها همراه باشید

عکس ضرب المثل انگلیسی
عکس ضرب المثل ها
عکس ضرب المثل ایرانی
عکس ضرب المثل های فارسی
عکس های ضرب المثل
عکس برای ضرب المثل
عکس در رابطه با ضرب المثل
عکس درباره ضرب المثل
عکس از ضرب المثل ها

Photos English proverb
Photos proverbs
Photo Iranian proverb
Photo Persian proverbs
Photos proverb
Photos for proverb
Photos on the proverb
Photos About proverb
Photos of proverbs

بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

شتر دیدى , ندیدى
You see nothing, You hear nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

عجله کار شیطان است
Haste is from the Devil

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

کاچى به از هیچى
Somthing is better than nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

گذشتها گذشته
Let bygones be bygones

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

مستى و راستى
There is truth in wine

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

نوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هر فرازى را نشیبى است
High places have their precipices

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هرکه ترسید مرد ,هرکه نترسید برد
Nothing venture , nothing have

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

همه کاره و هیچکاره
Jack of all trades and master of none

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap

 

عکس در رابطه با ضرب المثل

 

آشپز که دوتاشدآش یا شورمیشه یا بینمک

Too many cooks spoil the broth

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

انگار آسمون به زمین افتاده
It is not as if the sky is falling

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

اندکى جمال به از بسیارى مال
Beauty opens locked doors

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم عجول کار را دوباره میکنه
Hasty work, Double work

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم ترسو هزار بار مى میره
Cowards die Many times Before Their Death

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب از سرش گذشته
It is all up with him

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب ریخته جمع شدنى نیست
Dont cry over the spilled milk

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
we seek water in the sea

منبع:بیتوته

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...