کلاه های طراحی شده برای کمک به آتش نشان ها

کلاه های طراحی شده برای آتش نشان ها

 

علم و تکنولوژی "کلاه های مجهز و داری دستگاه های تنفس کمک بسیار زیادی به اتش نشان ها در عملیات اتش نشانی و خاموش کردن حریق میکند "این کلاه داری حجم بسیار کم و در رنگ ها بسیار جذاب و زیبا طراحی شده اند

سوپر کلاه سوئدی برای آتش نشان ها

سوپر کلاه سوئدی کمک می کند از طریق دود آتش نشانان را

کلاه طراحی شده برای کمک به آتش نشان ها

این کلاه ایمنی آتش سفارشی رنگ های آتش هنرمند پل Zurawski.لطفا توجه جدی به جزئیات، رنگ پر جنب و جوش، و رئالیسم شگفت انگیز کار پل بیشتر پس از آتش هنر در دسترس طلب می کند. این امر علاوه بر بزرگ به هر نوار، "دیوار شعله" و یا یک هدیه فوق العاده برای قهرمان در زندگی شما ایجاد کند. هر کلاه ایمنی دست امضا شده توسط هنرمند است.

کلاه طراحی شده برای کمک به آتش نشان ها

این کلاه خود شامل دستگاه تنفس خواهد بود که به خوبی به آتش نشانان کمک میکند

کلاه طراحی شده برای کمک به آتش نشان ها

کلاه طراحی شده برای کمک به آتش نشان ها

کلاه آتشنشان

 

 

3 نظر

  1. RenoRenosays:

    the short sale is better all the way around if you can get one done. Check on the recourse alws in your state as to better understand the tax burden you may faeeeRfcrences : +1Was this answer helpful?

  2. ChacidyChacidysays:

    We should have mr. Obama charged with conspiracy tooverthrow the U.S, Government by Fre,m,embezledantuDeceite and Lieing by Omission to federal authoraties which all comes under the heading of TREASON (if he isreally a citizen) which he has not proven yet.Hopefully that will be decided in January when he comesbefore the bar to be ordered by the judge to prove hiscitizenship or resiegn.

  3. ParthenaParthenasays:

    Chaque dimanche je suis épatée de toutes vos pridoctouns. C’est superbe cet élan créatif. Ma modeste contribution au projet arrive un peu en retard, je viens juste de la poster.