2 نظر

  1. mojtabamojtabasays:

    سه تا توله سگ نر قدرجونی چند در میاد؟

  2. علیرضاعلیرضاsays:

    اصلاً این سگا ارزش دیدن ندارن