1 نظر

  1. فاطمهفاطمهsays:

    قربون اسلام برم که هر چیز زیبا را رو فقط واسه خوردن حلال میدونه. ای خدا ایناها چیه که میخورن