تعبیر خواب فروختن مواد مخدر در خواب

برخی از خواب ها در رویا هم به اندازه واقعیت ناپسند هستند و حس بدی را در زندگی ایجاد می کنند. مثلا تعبیر خواب فروختن مواد مخدر نشان از دروغ، ریا کاری، فریب، و بی وفایی است. همانطور که در دنیای واقعی چنین افرادی دروغگوترین، بی وفا ترین، ریاکارترین افراد بر روی زمین هستند. در رویا ها هشداری هستند برای آگاهی رساندن از خطر پیش روی شما.

رویاها بخشی از زندگی انسان ها به شمار می روند. ممکن است با دیدن رویایی خودمان را به نادیده گرفتن آن بزنیم، اما نادیده گرفته نمی شوند. این رویاها می توانند در زندگی ما تاثیر گذار باشند. مثلا تعبیر خواب فروختن مواد مخدر می توان تاثیر شدیدی در زندگی ما بگذارد.

همه ما می دانیم که این عمل در بیداری هم شنیع و ناپسند است. حال تصور کنید در رویا خودتان در حال انجام حرکتی باشید، که از دید دنیا ناپسند و زشت است. به نظر شما تعبیر خواب فروختن مواد مخدر چه می تواند باشد؟ تا چه حد می تواند در زندگی شما تاثیر گذار باشد؟

هرگز به این سوال فکر کرده اید که اصلا چرا ما خواب می بینیم؟ یعنی ممکن است چیزی را که در عالم رویا می بینیم، تعبیری از خواسته قلبی ما در دنیای واقعی باشد؟ مثلا تعبیر خواب فروختن مواد مخدر به این معنا باشد که ما در دنیای واقعی به انجام چنین عملی فکر می کنیم؟

ممکن است در برخی از رویاها چنین مسئله و قدرتی هم وجود داشته باشد. در هر حال جسم و روح ما از هم جدا نیستند، آنها در کنار هم هستند و با هم تصمیم می گیرند.

تعبیر خواب فروختن مواد مخدر در رویا به چه معناست؟

بسیاری بر این باور هستند، که تعبیر چنین خوابی، هشدار برای دقت در روابط اجتماعی با افراد است. یعنی کسی که در خواب خود را در حال فروختن مواد مخدر ببیند، بدان معناست که باید به دقت به انگیزه های افرادی که در دنیای واقعی و اجتماعی با آنها تعامل دارد، توجه کند.

در تعبیر دیگری که برای تعبیر خواب فروختن مواد مخدر می توان بیان نمود، بدان معناست، که اگر در خواب ببینید در حال فروختن یا خریدن مواد مخدر از هر نوع هستید، یعنی در اطرافتان افرادی هستند که بسیار ریاکار، دروغگو، و بی وفا هستند.

مسلما با خودتان تصور می کنید که چرا باید چنین خوابی ببینم در حالی خود واقف به این عمل هستم که در دنیای واقعی هیچ دوستی ندارم. همه انسان ها به دورویی و دروغگویی روی آورده اند. یا این که هیچ انسان راستگویی را در اطرافم نمی بینم.

باید بگوییم دیدن خواب و تعبیر خواب فروختن مواد مخدر برای شما نوعی هشدار است. هشداری که شما را آگاه می کند تا در انتخاب دوستان آینده تان دقت کنید. هشداریست برای این که در رابطه با دوستانی که دارید تجدید نظر کنید.

شاید کسی در این رابطه دوستی به دنبال منفعت خود می گردد. هستند انسانهایی که همیشه برای بدست آوردن ایراد یا نقطه ضعفی به شما نزدیک می شوند. هشدار برای دوری نمودن از چنین افرادی همان تعبیر خواب فروختن مواد مخدر است.

اگر در خواب ببینید فرد دیگری در حال فروختن مواد مخدر است

همیشه خواب ها در مورد خود انسان رخ نمی دهد. بارها در خواب دیگرانی را دیده ایم که شاید حتی در دنیا واقعی آنها را نشناسیم. یا برایمان انقدر غریبه باشند، که اصلا تعجب کنیم که چرا من خواب او را دیدم؟ اما هیچ خوابی بی تعبیر نیست. مثلا تعبیر خواب فروختن مواد مخدر توسط دیگری، برای شما نوید دهنده سکون است.

این خواب به شما می گوید بس کنید. از این همه شاخه به شاخه پریدن دست بردارید. برای زندگیتان هدف تعیین کنید. باید نقش مثبت تری را در دنیای واقعی خود ایفا کنید. شاید در خواب دیدن مواد فروشی یک فرد غریبه برایتان عجیب باشد.

اما در تعبیر خواب فروختن مواد مخدر توسط دیگری، برای شما تلنگری نهفته است. یک تلنگر برای آغاز هدفی درست. بهتر است پس از دیدن چنین خوابی دست از رویاهای پوچ بردارید، از این شاخه به شاخه دیگر پریدن برای شما امیدی نیست.

لازم است هدفتان را مشخص نموده و برای رسیدن به آن تلاش کنید. تعبیر خواب فروختن مواد مخدر به نوعی برای ما چنین تفسیری را به دنبال دارد، که در راهی که پوچ است قدم مگذار. مثلا در دنیای واقعی هم خرید و فروش مواد مخدر کاری عبث و بیهوده است.

حال تصور کنید در رویای ببینید چنین کار بیهوده را آغاز نموده اید، به نظر شما تعبیر خواب فروختن مواد مخدر تا این حد شما را به دنیای واقعی نزدیک نمی کند؟ این که چه کارهایی که بیهوده انجام دادید و چه کارهایی را نباید بیهوده انجام دهید؟

در کل دیدن خواب مواد مخدر به تنهایی بیانگر فرار از کسالت و یکنواختی زندگی است. البته کسانی که در رویای خود می بینند در حال مصرف مواد مخدر از هر نوع هستند، مسلما تعبیری دیگری در انتظارشان است. اما تعبیر خواب فروختن مواد مخدر یعنی دست برداشتن از کارهای گذشته و قدم گذاشتن در دنیایی بهتر.

در این راه نباید به کسی اعتماد کنید. خطر همیشه در کمین است. برای رسیدن به موفقیت باید حتی از دوستان خود هم دوری کنید. ممکن است کسی در نزدیکترین ناحیه به شما، قصد ضربه زدن به شما را داشته باشد. پس محتاط عمل کنید. حتی در خواب هم احتیاط لازم است، چه رسد به دنیای هزار رنگ واقعی.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب معتاد شدن شخصی

تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن از نگاه معبران

تعبیر خواب هروئین و معتاد شدن به مواد از هر نوع


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...