تعبیر خواب کافر چیست

دیدن کافر در خواب تعبیر های متفاوتی دارد که این تفاوت از نوع خواب و حال شخص خواب بیننده و غیره نشات می گیرد. اما به طور کلی اگر کافری نماز بخواند به نعمت فراوان دست یابد و یا اگر کافری در خواب شادمان باشد آن کافر به کسب علم علاقه دارد.

معنی تعبیر خواب کافر چیست:

در روایتی از جانب جابر مغربی نقل شده است که اگر کسی خواب ببیند که با کافری دوست گردیده است به این معنا است که کاری نادرست انجام می دهد و بایستی در درگاه حق تعالی توبه نماید. ابراهیم کرمانی نیز می گوید که اگر کسی ببیند که به مشرکی که تنگ دست است صدقه می دهد و رحم می کند به این معنی است که دشمن خود را یاری می نماید.

یکی از تعبیرگران نیز می گوید که اگر کسی خواب بیند که در مردم به جنگ با مشرکان رفته اند به این معنا است که جامعه ی آن ها به بزرگی و عزت می رسند. ولی اگر کسی ببیند که خود به تنهایی با  کافری می جنگید به این معنا است که آن شخص به بزرگی و مقام والا رسد.

جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که کافری به وی حمله نمود، به این معنا است که در راه کسب روزی به مشکل بر می خورد. اگر کسی در خواب ببیند که شخصی مشرک وی را به هلاکت رساند بدین معنا است که عمر آن طولانی گردد و روزی حلال نصیب آن شود.

اگر کسی در خواب ببیند که کافران به جنگ با او آمدند اما او از جنگ خود داری کرد بدین معنا می باشد که از سود رساندن به خانواده و فامیل خود پرهیز می نماید.

از دیدگاه امام صادق (ع) دیدن مشرک در خواب به شش وجه است در وجه اول: خیر و برکت است، در وجه دوم سنت پیامبر (ص) است، در وجه سوم پیروزی و فتح است، در وجه چهارم شفا یافتن و بهبودی بیماری است، در وجه پنجم اطاعت از حاکم عادل شهر و دیار است، در وجه ششم به دست آوردن غنیمت می باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که کافر گردیده است، به این معنا است که دچار سختی شده و روزگار بر او تنگ می شود. اگر کسی خواب بیند که لباس مشرکی بر تن دارد، به این معنی است که از طرفی شخصی هدیه بگیرد و آن شخص مجدد هئیه را از او باز ستاند.

اگر کسی خواب بیند که در محل کافران ساکن شد به این معنا می باشد که او کافر گردد و به دین آن محل روی آورد.

تعبیر خواب مسلمان شدن کافر:

اگر شخصی مسلمان، در خواب ببیند که دوباره مسلمان گردیده است به این معنی است که حاجت او روا، و گره از کار او باز شود. اگر کسی در خواب دید که کافری به وسیله ی او مسلمان شده است به این معنا است که کسی را از کار خلافی باز دارد.

به طور کلی اگر کسی در خواب ببیند که مسلمان شده است، اگر خود مسلمان باشد برای او خیر و برکت در راه است و اگر کافر باشد به راستی که مسلمان می شود و اگر کسی خواب بیند که کسی کافر بود ومسلمان شد به این معنا است که آن مشرک مسلمان می شود.

تعبیر خواب نماز خواندن کافر:

نماز خواندن در خواب اگر به صورت کامل و تمام باشد به معنی موفق شدن و رسیدن به خواسته است و اگر نماز را نصف و نیمه رها نمود یعنی به حاجت خود دست نیابد. اگر در خواب کسی نماز خواند و رو به قبله نبود یعنی دین خود را عوض نماید و کافر شود.

اگر کسی در خواب دید که نماز به سوی قبله می خواند اگر شخص بیننده خواب مسلمان بود به این معنی است که موفق شود و حاجت روا گردد. اگر آن شخص مشرک بود به این معنی است که به اسلام روی آورد. و مسلمان شود.

از دیدگاه جناب دانیال دیدن نماز بر سه وجه است، در وجه اول سنت است، در وجه دوم فریضه است و در وجه سوم تطوع می باشد.

از دیدگاه امام جعفر صادق (ع) دیدن نماز خواندن بر هفت وجه می باشد. در وجه اول ایمنی، در وجه دوم شادی، در وجه سوم عزت و جلال و در وجه چهارم،مرتبه ی بلند، در وجه پنجم رستگاری و درستکاری، در وجه ششم حاجت روایی و در وجه هفتم نقصان و کاستی می باشد.

اگر کسی خواب بیند که کافری رو به قبله نماز خواند به این معنی است که آن مشرک به نعمت فراوان رسد.

تعبیر خواب کشتن کافر:

دیدن خواب کشتن یا کشته شدن به طور کلی به این صورت است که اگر کسی خواب ببیند که او را به قتل رساندند به معنی این است که عمرش طولانی شود و اگر در خواب ببیند که دشمن خود را کشت به این معنا است مه بر دشمنش پیروز گردد.

اگر کسی در خواب ببیند که مشرکی را کشت، به این معنی است که بر دشمنان دین خدا پیروز شود. اگر کسی خواب ببیند که گروهی کافر را کشت، به این معنی است که از آن ها خیر و منفعت رسد. اگر کسی در خواب ببیند که فرزند خود را به قتل رسانید به این معنی است که رزق و روزی حلال زیادی به وی رسد.

تعبیر خواب کافر:

اگر کسی در خواب دید که در خانه و مال مشرکی زندگی می کرد، به این معنا است که آن شخص به دنیا پرستی و دوستی با مال دنیا روی آورد. اگر کسی در خواب دید که کافر شد به این معنی است که مال دنیا را بر آخرت ترجیح دهد.

اگر کسی خواب بیند شخصی مشرک از کفر خود پشیمان است، به این معنا است که آن شخص توبه کندو در پی رضایت پروردگار باشد. شخصی به نام خالد بن علی بن محمد العنبری می گوید که دیدن مشرک در خواب به معنی دشمن است، و اگر مشرک پیر باشد به این معنا است که عداوت آن فرد از طولانی مدت و زمان های دور است.

دیدن کافر در خواب معمولا تعبیر های زیادی دارد و این تعابیر بستگی به نوع و چگونگی خواب شما دارد. حتی حال و احوالات شما در خواب در تعبیر خواب شما تاثیر می گذارد.

اگر در خواب کسی ببیند که مشرک شادمان بود به این معنا است که آن کافر طالب علم است و اگر کافری در خواب ناراحت و نالان دید یعنی مشرک از طلب علم پرهیز می کند. برخی از روانشناسان ادعا دارند که دیدن کافر به خواب خبر از اتفاقی بد و خطری احتمالی می باشد.

مطلب پیشنهادی :

تعبیر خواب حکم اعدام (3)


5 نظر

 1. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام وخسته نباشید من خواب دیدم بهمراه دختر عمم و شوهرش دارم زندگی میکنم و بعد دیدم یه گردنبند طلا همرامه و رفتم که بفروشممش قیمت کردم ولی نفروختمش بعد خواب دیدم رقتم تو یه مجلسی خانواده خودم عدس پلو بهم دادن و منم گفتم عدس پلو بهم یه بشقاب بهشون دادن ولی اونا خیلی کم به من دادن منم‌قهر کردم بعد خواب دیدم زنم اومده پیش من که بخوابه ولی من بعش توجه نکردم بعد خواب دیدم که زفت به مامانم گفت بیا باهم برقصیم که مامانم گفت من بلد نیست بعد پدرخانمم و مادر خانمم بودن و یه تلویزون و داشتم درمورد یه کنترل حرف میز یم بعد یکی یهم گفت تو کافر میشی من درحال حاضر با خانواده زنم مشکل داریم و دادگاه دارم باشون چند روز دیه میشه لطف کنید تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشان دهنده ان باشد که شخص به دنیا پرستی و دوستی با مال دنیا روی آورد.

 2. رضا ایوبیرضا ایوبیsays:

  سلام من در خواب دیدم که کافری قصد خودکشی دارد و میخواهد که خود را آتش بزند من میخواهم که مانع این کار بشم اما این کافر خیلی به کارش تاکید میکند کار ناتمام باقی میماند که بیدار شدم . البته همان کافر را قبلا میشناختم یعنی باهم توی یک شرکت کار میکردیم و او رییس من بود که بعد از مدتی او کار شرکت را رها کرد و به انگلیس برگشت و حالا هیچ ارتباطی با هم نداریم .

 3. سلسلهسلسلهsays:

  سلام من خواب دیدم کافری من را مجبور میکند تا مسلمانان را به قتل برسانم دو شخص مسلمان را به قتل میرسانم و با پلاستیک سیاه می پوشانم و به شخص کافر میفرستم و بعدا متوجه میشوم آن شخص کافر کسی است که دوستش دارم ممنون میشوم تعبیر خوابم را بدانم

 4. افسانه امینی مساعدافسانه امینی مساعدsays:

  سلام خسته نباشید . من خواب دیدم شخص کافری که قبلا باهاش دوست بودم و بااینکه عاشقش بودم ولی بخاطر کفر رهاش کردم چون ترسیدم خدا قهرش بگیره که با ی کافر ازدواج کنم . و درواقع خدارو انتخاب کردم. تو خواب من نماز میخوند و ریشش خیلی بلند شده بودو یکمم سفید . من البته ازدواج کرده بودم تو خواب . اما اون مجرد بود و به من توجه نشون داد و اومد دنبالم . بهش گفتم نمااااز . تو نماز میخونی . گفت اره من سرکار سوختم . ازاون روز برای اروم شدن میخونم . فقط تو خواب احساس کردم که دوباره سمت هم کشیده شدیم واون حس ترس دوباره اومد سراغم . وحالم تو خواب خیلی عجیب بود دوست داشتم برگردم پیشش اما نمیشد . ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگین

 5. هدیههدیهsays:

  سلام در دنیای واقعی یک استاد داشتم که از دین خارج شده بود حالا دانشگاه اطلاع داشت یا نه را نمی دونم . بعد از ۱۰سال خوابش را دیدم که دوتا هدیه بهم دادن من به دو دلیل دوست نداشتم اول اینکه مرتد بودن دوم اینکه آقا و نامحرم.اولش فکر کردم همینطوری بهم هدیه دادن پرسیدم استاد دلیلی داره هدیه دادن شما با کمی مکث گفتن بدون دلیل بدون دلیل هم نیست می شه لطفا بفرمائید تعبیر هدیه از مرتد چیست؟