بررسی تعبیر خواب تالار پذیرایی

به فرآیند معنادهی و تفسیر خواب، تعبیر خواب می‌گویند. خواب دیدن در بسیاری از تمدن‌های باستانی به عنوان ارتباطی فراطبیعی و زمینه‌ساز مداخلات نیرو‌های غیبی در نظر گرفته می‌شد که افراد دارای نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن بودند. تعبیر خواب جایگاه بسیار ویژه‌ای در دین اسلام دارد. توانایی تعبیر خواب از ویژگی‌های بسیار مهم برخی از پیامبران می‌باشد. کسب علم تعبیر خواب به دو روش غیر ارادی (ناشی از عنایت خداوند در آموزش علم تعبیر خواب به بنده مخلص و پرهیزگار خود) و ارادی (با کمک آیات قرآن و مطالعه تعابیر سایر معبران برجسته) صورت می‌گیرد.

 تعبیر خواب با تأویل خواب تفاوت بسیار دارد. عمده تفاوت تعبیر خواب با تأویل خواب، در درصد احتمال به وقوع پیوستن خواب است. با این توضیح که معبر هنگام تعبیر خواب از صحت به وقوع پیوستن تعبیر اطمینان ندارد، حال آنکه تأویل کننده خواب کاملاً مطمعن از به وقوع پیوستن خواب است. توانایی تأویل خواب از سوی خداوند به بندگان مخلص و پرهیزگار خود اعطاء می‌شود و قابل فراگیری از طریق مطالعه آیات قرآن و آثار معبران بزرگ نیست. به عنوان مثال حضرت یوسف توانایی تأویل خواب را از سوی خداوند آموخته بود.

تعبیر خواب تالار پذیرایی از دیدگاه امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام دیدن تالار پذیرایی در خواب را نشان از نعمت، ولایت، رتبه و مرتبه، ریاست، بزرگی، پادشاهی و کسب آرامش در کار می‌داند.

تعبیر خواب تالار پذیرایی برگرفته از کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها به تعبیر خواب تالار پذیرایی با توجه به حالت بیننده خواب در تالار پرداخته شده است. در این کتاب آمده است که اگر بیینده خواب خود را در تالار پذیرایی ببیند، فرد از حضور شخصی که هم‌اکنون با اوست آسیب خواهد دید، این آسیب می‌تواند مالی، جانی یا روحی باشد. در بخش دیگری از این کتاب، حضور شخص با سایر افراد در تالار پذیرایی، نوید بخش خبرهای بد و ناگوار خواهد بود که در آینده سبب غم و اندوه بیننده خواب می‌گردد.

تعبیر خواب تالار پذیرایی از دیدگاه معبران

در کتاب سرزمین رویاها به این مطلب نیز اشاره شده است که در صورتی که بیینده خواب در تالار پذیرایی با شخص دیگری قرار ملاقات داشته باشد، به بیننده خواب نوید ایجاد شرایط مطلوب برای آشنایی با افراد جدید و تأثیرگذار در زندگی داده شده است. مواجه شدن فرد در تالار پذیرایی با یکی از دشمنان و بدخواهان خود، به پیشرفت ببینده خواب در موقعیت ‌های اجتماعی تعبیر شده است.

تعبیر خواب تالار پذیرایی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن تالار پذیرایی مجلل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی، به دو وجه تعبیر شده است. اولین تعبیر این خواب ایجاد آرزوهای بزرگ و یا محال در بیینده خواب است و دومین تعبیری که منوچهری مطیعی تهرانی به آن اشاره کرده است، ایجاد حس حقارت در مقابل موضوعی و یا شخصی دیگر است. شرایط روحی بیینده خواب در تالار پذیرایی است که تعیین می‌کند کدام تعبیر خواب برای او مناسب‌تر است. منوچهری مطیعی تهرانی همچنین به زمان مداومت این دوحالت در شخص نیز اشاره کرده است.

از دیدگاه او، آرزوهای بزرگ و محال و یا حس حقارت حداکثر 10 روز مداومت خواهد داشت. در بخش دیگری از تعابیر منوچهری مطیعی تهرانی به ورود و خروج از تالار پذیرایی مجلل اشاره شده است. او وارد شدن به تالار پذیرایی مجلل را نشان از شروع حالت‌های یاد شده می‌داند و خارج شدن از تالار را به پایان یافتن آرزوهای بزرگ و حقارت تعبیر می‌کند. منوچهری مطیعی تهرانی معتقد است که چیزها و کسانی که بیینده خواب در تالار پذیرایی می‌بیند گویای واقعیت‌ها نیستند، بلکه در واقع نشان‌دهنده چیزهایی هستند که بینند خواب تمایل به دیدن آن‌ها دارد.

نظر ابن سیرین در مودر تعبیر خواب تالار پذیرایی

تعبیر خواب تالار پذیرایی از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین خواب تالار پذیرایی مجلل را مرتبط با مال و ثروت می‌داند. در صورتی که بیینده خواب دیوارهای تالار پذیرایی مجلل را ساخته شده از گل و خشت ببیند، ارتباط خواب فرد با مال و ثروت مستحکم‌تر تعبیر شده‌است. ابن سیرین در ادامه به این نکته نیز اشاره کرده‌است که این تعبیر برای خواب تالارپذیرایی مجلل ساخته شده با آجر و سنگ نیز درست می‌باشد ولی در این حالت، خواب نشان‌دهنده تضعیف ایمان فرد است. در بخش دیگری ابن سیرین به این نکته اشاره کرده‌است که در صورتیکه فرد در خواب، خود را در حال بالا رفتن از دیوار تالار ببیند، آن شخص به آنچه که در زندگی برای آن تلاش می‌کند خواهد رسید و حاجت او برآورده خواهد شد.

تعبیر خواب تالار پذیرایی از دیدگاه آنلی بیتون

از دیدگاه آنلی بیتون چنانچه فردی در خواب ببیند که در تالار پذیرایی بزرگ و مجللی سرگردان است و به ابهت و عظمت تالار نگاه می‌کند، نشان از آن دارد که بیننده خواب امیدهایش پررنگ‌تر خواهد شد و به مقام‌های جدیدی در زندگی خواهد رسید. دیدن رقص و پایکوبی زنان و مردان و همچنین شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تالار پذیرایی به همنشین شدن با افراد برجسته تعبیر می‌گردد.

در ادامه تعابیر آنلی بیتون آمده است که اگر دختری از سطح متوسط جامعه در خواب ببیند که در تالار پذیرایی و در میهمانی بزرگی حضور دارد، این خواب به رسیدن مقام‌های بسیار عالی در زندگی از طریق بخشش دیگران و یا با ازدواج کردن با فردی دیگر تعبیر شده‌است، حال آنکه در صورتی که دختری فقیر این خواب را ببیند، خواب به خیالبافی و افکار پوچ و توخالی او تعبیر می‌گردد.

دیدگاه حضرت یوسف در مورد تعبیر خواب تالار پذیرایی

تعبیر خواب تالار پذیرایی از دیدگاه حضرت یوسف (ع)

حضرت یوسف به عنوان یکی از برجسته ترین پیامبران در زمینه تعبیر خواب، دیدن خواب تالار پذیرایی بزرگ و مجلل را نشان از افزایش ثروت و مقام در میان مردم می‌داند.

تعبیر خواب تالار پذیرایی از دیدگاه خالد العنبری

از دیدگاه خالد العنبری دیدن تالار پذیرایی بزرگ و باشکوه برای افراد مختلف تعابیر متفاوتی دارد. درصورتی که افراد فاسق و گناهکار تالارهای بزرگ و مجللی را درخواب ببینند، خواب آن‌ها به تنگی مال و ثروت و همچنین ایجاد موانع بر سر رسیدن به مقام‌های بالاتر تعبیر می‌گردد. 

این تعبیر خواب برای افراد نیکوکار متفاوت است، بدین صورت که خواب افراد نیکوکار در این باره به بالا رفتن درجه و مقام آن‌ها نزد مردم و همچنین پرداخت بدهی آن‌ها تعبیر می‌شود. در بخش دیگری از تعابیر مربوط به خالد العنبری آمده است که اگر مردی در خواب ببیند که به تالار پذیرایی بزرگی وارد می‌شود، خواب او نوید‌بخش ازدواج فرد در آینده نزدیک است.


مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب عروسی

مفهوم تعبیر خواب و بررسی تعابیر خواب تالار عروسی


4 نظر

 1. خانم شخانم شsays:

  خواب دیدم من و دخترم و دوستم به دوتا تالاررفتیم، عروسی داشتن ماهم بدون دعوت میرفتیم و برمیگشتیم بالباس معمولی، تالار اول رو رفتیم و برگشتیم(جزییاتش یادم نیست) تالار دوم رو که رفتیم بازم کسی رو نمیناختیم فقط رفتیم یه نگاه بندلزیم و برگردیم، و دنبال راه خروج میگشتیم بعد یکی از دوستای قدیمی مدرسه مو دیدم که به دخترم یه کیک و آبمیوه داد ولی به من نداد، دخترمم درحال خوردن کیک وآبمیوه بود که از تالار خارج شدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن وارد شرایط و وضعیتی شین که به نظر خوب بیاد اما ممکن اینطور نباشه و شما هم مطمن نیستید که چطوری باشه و بهتره احتیاط کنین

 2. بهنازبهنازsays:

  سلام صبح خواب دیدم وارد یه تالار شدم صاحب تالار برام آشنا بود مردی با ریش بود موقع ورود به تالار خیلی شلوغ بود ولی وقتی وارد شدم کاغذ دیواریاش درست مثل خونمون بود آشپزخونه بزرگ داشت حتی اتاق کار هم داشت نگا به تالارش کردم میگفتم بنظر تالار خوب و جمع و جوری میاد برای عروسیم خوبه،از اونجا که اومدم بیرون دوتا کفش سفید داشتم ،چون شلوغ بود سعی میکردم جایی رو پیدا کنم که کفشمو پا کنم دیدم یه چندتا آدم باهام مشکل دارن و سعی میکنن چیزی به طرفم پرتاب کنن ،منم بلاخره تونستم نجات پیدا کنم و برم تو یه جمعی دیگه .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این بیانگر نعمت، ولایت، رتبه و مرتبه، ریاست، بزرگی، پادشاهی و کسب آرامش در کار است

 3. کاربرکاربرsays:

  سلام و سال نو مبارک قربان خوابی دیدم بدین شرح: جایی بود شبیه به سالن غذاخوری یا تالار عروسی همه منتظر غذابدند و من و یک خانم جوان وزیبا هم منتظز بودیم وقتی برگشتم وایشون رو دیدم از همدیگه خشمون اومد ولبخند زدیم وهم وبقل کردیم وبارها همو بوسیدیم از لب واز اون تالار یا سالن غذاخوری اومدیم بیرون..مادرشونم اونجا بودن و منو پسندیدن و ازم شماره خواستن.منم دادم. چی میتونه باسخ تعبیرش؟ممنونم جناب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم و اشفته است

 4. صباصباsays:

  سلام من خواب دیدم وارد تالار شدم تالار بسیار بزرگ و زیبا بود ایینه کاری شده و پر از نورهای زیبا یک گوشه نشستم و به زیبایی تالار نگاه میکردم آن عروسی برام غریبه بود انگار با یکی از دوستام اونجا رفته بودم و زود هم باند شدیم و‌برگشتم فقط چهریه خانومی یادمه که انگار مادر یکی بود مثلا عروس داماد که به مهمانها خوش آمد میگفت خانومی بسیار شیک و من میگفتم من هیچ نصبتی با این عروسی ندارم الان از من بپرسه من چی جواب بدم بلند شدم و رفتم و در نظرم عروسی ماله یکی عده ادم خیلی مشهوری بودی حتی هنگام رد شدن از راه رو به من نوشیدنی تعارف و منم ورداشتم