تعبیر خواب شنیدن اسم خود چیست و چه معنایی دارد؟

شنیدن اسم خود در خواب بسته به اینکه چه کسی شما را صدا می زند و اینکه آیا نام خودتان را می گویند یا نام دیگری را، می تواند متفاوت باشد. به هر حال با خواندن تفاسیر مربوط به شنیدن اسم خود، می توانید معانی ای که پشت خوابتان پنهان مانده اند را بیابید

اگر در خواب ببینید که یکی شما را به اسم صدا می کند، این خواب به نظرتان چه تعبیری می تواند داشته باشد؟ نکات و هشدارهای پشت این خواب چیست؟ به نظرتان خداوند چگونه به وسیله شنیدن اسم خود در خواب می خواهد الهاماتش را به شما ابلاغ کند؟ با ما همراه باشید؛ چرا که در این مقاله می خواهیم در مورد شیوه مختلف شنیدن اسم خود در خواب برایتان حرف بزنیم و تفسیر آنها را بیان نماییم.

تعبیر خواب شنیدن اسم خود

تا به حال برایتان پیش آمده که در خواب ببینید که کسی شما را صدا می زند؟ به نظرتان تفسیر خوابتان چه می تواند باشد؟ ما تفسیر خواب شنیدن اسم خود را بر اساس کتاب سرزمین رویاها برایتان ذکر می کنیم و امیدواریم به این شکل بتوانید به تعبیر خواب خود دست پیدا کنید و منظور آن را متوجه شوید.

شنیدن اسم خود در خواب به این منظور است که خبرهای خوش و خوبی برایتان در راه است و به این شکل می توان تعبیر این خواب را به خوبی و خوشی دانست و در نهایت گفت که باعث مسروری و شادمانی شما خواهد شد.

قطعا اتفاقات خوب و خوش برای انسان می توانند دائما رخ دهند در صورتی که او بتواند افکارش را از مسائل بی ارزش پاک کند و به نوعی ذهنش را خداگونه نماید تا دیگر افکار پلید و شیطانی در ذهنش رسوخ پیدا نکنند. زمانی که وی توانست افکارش را از زشتی ها پاک کند، قطعا زیبایی در فکر و اندیشه برایش به وجود خواهد آمد.

تعبیر خواب شنیدن اسم خودم

هرگز اینگونه فکر نکنید که افکار منفی برای همیشه از ذهنتان پاک می شوند! چرا که آنها هم بخشی از این جهان هستند و باید باشند تا شما تکامل پیدا کنید. اما شما می توانید آنها را به حداقل برسانید تا به این شکل بتوانید اتفاقات خوب و خوشحال کننده ی بسیاری را برای خود رقم بزنید.

با توجه به این تعاریف، به این می رسیم که افسار به وجود آمدن اتفاقات خوب و خوش در زندگی در واقع در دستان خود ما هستند و این سرنوشت نیست که تعیین می کند که در فلان موقع برای ما اتفاقات خوب بیفتد و در فلان موقع خلاف این رویدادها برایمان به وجود بیاید! بلکه خود ما هستیم که این نتیجه ها را رقم می زنیم و شکل دهی می کنیم.

اگر مدتی است که سعی می کنید افکارتان را از چیزهای بی ارزش پاک کنید، یعنی در صدد به وجود آمدن اتفاقات و خبرهای خوش هستید و خواب شنیدن اسم خود هم می تواند به عنوان یک نشانه برای شما عمل کند که به شما بگوید که مسیرتان درست است و در همین مسیر پیشروی کنید.

تعبیر خواب شنیدن اسم خود از طرف غریبه ها

شنیدن اسم خود در خواب به واسطه ی غریبه ها به این معنا است که شما ملاقاتی در راه خواهید داشت. این خواب می تواند به این معنی باشد که شما باید خود را برای این ملاقاتی آماده کنید تا به بهترین نحو بتوانید این ملاقات را انجام دهید. در اینجا ذکر نشده که این ملاقات از طرف شخصی مثبت است یا منفی؛ پس شما باید خود را برای هر چیزی آماده کنید تا بتوانید به بهترین نحو از پس این ملاقات بر بیایید.

توجه کنید که اگر شما بتوانید روی خویشتن و احساساتتان کنترل داشته باشید، مهم نیست که این ملاقات با فردی خوب است یا بد یا آیا این ملاقات با شخصی آشنا انجام می گردد و یا غریبه! شما به واسطه خویشتن داری و کنترل احساسات خود به راحتی می توانید از پس آن بر آمده و آن را پشت سر بگذارید.

این خواب برای افرادی که درونگرا هستند و یا افرادی که در دسته انسان های خجالتی قرار می گیرند، ممکن است کمی سخت و عذاب آور باشد که با کمی تمرین و تصویر سازی ذهنی شخص می تواند خود را برای این ملاقات آماده کند و ترس را در وجود خود به حداقل برساند.

شنیدن اسم خود از طرف غریبه ها می تواند هم تعبیری مثبت داشته باشد و هم منفی و این به کسی نگاه می کند که قرار است با او ملاقات کنید و با او ارتباط داشته باشید.

تعبیر خواب صدا زدن اسم خود

تعبیر خواب صدا زدن شما با نامی دیگری

شنیدن اسم خود در خواب می تواند اتفاق های خوشایند برای شما به همراه داشته باشد! اما اگر در خواب ببینید که شما را با نام دیگری صدا می زنند، در واقع تعبیرش این است که در عشق شانس با شما نیست. اگر دائماً به کسی که دوستش دارید، ابراز علاقه می کنید و یا به هر نحوی می خواهید توجه او را جلب کنید، اما او بیشتر از شما فاصله می گیرد و در این هنگام این خواب را می بینید، تعبیرش می تواند همین موضوع باشد.

توجه کنید که تا زمانی که شما خویشتن را دوست نداشته و به خود عشق نورزید، هرگز در عشق شانس با شما نیست. این عشق تنها شاید مرتبط به دیگران نشود و عشق به خداوند و عشق به خود و ... نیز میتواند در دسته ی آن قرار بگیرد. پس سعی کنید تا آنجا که می توانید در عشق به خود شانس را با خودتان یار کنید و همواره به هر طریقی به خود عشق و علاقه بورزید که عشق و علاقه دیگران در عشق و علاقه شما به خودتان نهفته است و دیگران زمانی شما را دوست دارند که شما خود را دوست داشته باشید.

با توجه به این تعبیر، شنیدن اسم خود در خواب خوب است؛ اما اگر به نامی دیگر شما را صدا کنند، می تواند تعبیرش بد و ناخوشایند باشد.

تعبیر خواب صدا زدن به روش های دیگر

ممکن است به دو طریق دیگر در خواب ببینید که اسمی را می شنوید و یا می گویید که ما در زیر این دو طریق را برایتان ذکر می کنیم:

_اسم نامزد یا دوستتان را فریاد می کشید: یک نفر که برای شما نگرانی بسیاری دارد، به دیدارتان خواهد آمد.

_اسم فرزندانتان را در خواب صدا می زنید: فرزندانتان در آینده انسان های بسیار مهمی خواهند شد.

  تعبیر خواب شنیدن اسم خود می تواند این معانی را برای شما در پی داشته باشد. توجه کنید که این ها صرفاً خواب هستند و حقیقت ندارند و تنها می توانند به عنوان یک راهنما برای شما عمل کنند!

  تهیه کننده : توپ تاپ

  مطالب مرتبط...


  63 نظر

  1. فاطمه صادقیفاطمه صادقیsays:

   سلام خواب میدیدم پدرم که فوت شدن اسم منو ۳بار بلند صدا کردن

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه بخوانید

  2. زکییزکییsays:

   سلام من چندماه پیش خواب دیدم من پشتم به معشوقم بود که منو بالقب مشهدی صدا کرد یادم نیست چی کارم داشت (گفت مشهدی کوثر)بعد برگشتم به طرفش وحرف زدیم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    تعبیر خوابتان نشانه زیاد شدن مهر و محبت و علاقه در زندگی شماست

  3. unknownunknownsays:

   خواب دیدم من رفتم خونه دوستم که مهمون داشتن و انگار حواسشون به من نبود منم همیجوری ازشون رد شدم خواستم برم اطاق دوستم که مادر دوستم که هر دو طرف همو میشناسیم منو صدا کرد بعد خوش امد گفت بعد یکی از مهموناشون منو با اسم کامل (اسم کوچیک و خانوادگی) صدا کرد و یجوری گفت که خیلی وقته همو میشناسیم منم احساس میکردم که این مرده فامیل ما هم هست ولی اسمشو یادم نمیاد و با خجالت جواب سلامشو دادم و رفتم داخل اطاق

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    ممکن است خبرهای خوب و خوشحال کننده ای در زندگی به شما برسد

  4. unknownunknownsays:

   خواب دیدم من رفتم خونه دوستم که مهمون داشتن و انگار حواسشون به من نبود منم همیجوری ازشون رد شدم خواستم برم اطاق دوستم که مادر دوستم که هر دو طرف همو میشناسیم منو صدا کرد بعد خوش امد گفت بعد یکی از مهموناشون منو با اسم کامل (اسم کوچیک و خانوادگی) صدا کرد و یجوری گفت که خیلی وقته همو میشناسیم منم احساس میکردم که این مرده فامیل ما هم هست ولی اسمشو یادم نمیاد و با خجالت جواب سلامشو دادم و رفتم داخل اطاق

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    شما قادر به این هستید که اتفاقات خوب و خوشحال کننده ای برای خود رقم بزنید

  5. مهسااحمدیمهسااحمدیsays:

   سلام اخواب دیدم وسط بازاربودم یهوصدای پدرم که فوت شدن بلندتوفضاپیجیدومنوصدازدولی خودش نبودهرچی نگاه کردم صدام زدجواب دادم ولی نبودوسعی کردم باعجله خودموبه خونه برسونم توخواب یادم نبودکه بابام رفته

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است ملاقات های مثمر ثمری برای شما ایجادشود

  6. ابوالفضل شجریابوالفضل شجریsays:

   سلام خاب دیدم توی ایستگاه شلوغ بودم ک اسم منو صدا کرد، کسی ک دوسش داشتم. چه تعبیری داره؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام به شما فکر میکنه

  7. فقط خدافقط خداsays:

   با سلام و سپاس از شما خواب دیدم در شهری بودیم سد اون شهر شکست و کل شهر را اب گرفت د ر همین حین من و همسرم خودمون را از آب بیرون کشیدیم ولی بعد یادم اومد بابا و خواهرم در ابند و داییم و عده ای از مردم مشغول بیرون اوردن بقیه از اب بودند البته از جایی که مثل راه روی زیرزمین بود و من از ترس از دست دادن خواهرم داد می زدم و تو صورتم می کوبیدم و اسم خدا و امامان را فریاد می زدم اسم امام زمان عج را یادم هست که فریاد می زدم و از خداوند خواهش که خواهرم زنده باشه خواهرم را زنده بیرون اوردند به داییم گفتم پس بابام گفتند زنده است و نگران نباش ولی خواهرت بارداره و عادت زنانه داره تو خواب گفتم مگر می شه خواهرم عقد هستند و دیدم بله خواهرم باردارند .ممنون می شم خوابم را تعبیر کنید.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام سپاس امکان داره خواهرتون دچار اختلاف یا ناراحتی شن

  8. هانیههانیهsays:

   من خواب دید یکی از همکلاسی هایم که مرد است بلند اسمم را با هانیه جان صدا می زند و اما من اعتنایی نمی کنم و می روم چون با او قهر هستم ، اما دوباره تو خیابان منو می بینه و ماشین اش را جلو پام توقف می ده باز صدا می کند تا سوار بشم ، من هم سوار شدم ، تعبیر اش را لطفا بکوبید. مرسی

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    به نظر میرسد کینه و کدورت هایی را با دیگران در زندگیتان دارید

  9. بهاریبهاریsays:

   سلام الان که متنو مینویسم خواب دیدم یجای بودم که اسم یه آقا رو بهم گفتن حتی شهرش و شغلش هم متوجه شدم... تعبیرش چیه؟ اینم بگم من مجرد هستم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام موقعیت ازدواج براتون پیش میاد

  10. فاطیمافاطیماsays:

   سلام اگر خواب ببینی اسم کسی را که دوست داری صدا کنی چند بار یعنی چی

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام نشانه ناامیدی است

  11. رخسارهرخسارهsays:

   سلام خواب دیدم کسی رو که دوس دارم اسمم رو کامل روی کاغذ نوشته ولی من روشو خط خطی کردم و کاغذش رو پرت کردم تعبیرش چیه؟متشکرم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام تصور اشتباهی از شما داره

  12. MahlaMahlasays:

   سلام.من خواب دیدم یک فردی به ظاهر شوهر یا معشوق من بود که مرا با نام دیگری صدا زد تعبیرش چیست؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام به احساسات و عواطف شما بر می گردد

  13. معین کلهرمعین کلهرsays:

   مادرم اسم خودش را کیشنید که پدر بزرگم که مرده صدایش میزد و لحن پدر بزرگم توری بوده که کمکی میخواسته لطفا جواب دهید چند روزه حالم بده

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    برای ارامش روحشان قران بخوانید و صدقه دهید

  14. زینب حسینیزینب حسینیsays:

   سلام. من خواب میدیدم که تو یه مسابقه جهانی شرکت کردم ک کریس رونالدو و مسی هم بود همه طرفدارا اول اسم مسی رو بلند فریاد زدن و بعد همه طرفداران باشگاه اسم منو صدا زدن و بعد اسم رونالدو. و رونالدو وقتی فهمید من ایرانیم اومد پیش من و با من صحبت کرد. بعدشم یه پسر کره ای یه دختر رو زیر اب خفه کرد و بعدشم من میخواستم برم بستنی بخورم رفتم سر اون دخترو که گیلاس شده بود برداشتم انداختم تو بستنیمون.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام به خیالات و رو یاهایتان اشاره دارد

  15. GirlyGirlysays:

   سلام. من خاب دیدم که در جمعی نشستیم. پسری که عاشقش بودم هم دراین جمع است. من هیچوقت به کسی از ان جمع نگفتم که عاشق آن پسر هستم خود ان پسر هم نمیدونه که عاشقش هستم. ما تو واقعیت هم خیلی وقته دیگه باهم حرف نمیزنیم. و حرف زدن من با او در ان جمع، قبح داشت، ولی خیلی ناگهانی ان پسر دو بار منو به اسم خودم صدا زد. بار اول ضعیف و بار دوم بلند اسمم رو صدا زد و بعد از ان خاسته ای رو با من مطرح کرد که دو نفره باهم حلش کنیم. افراد جمع بسیار تعجب کرده بود و من خیلی از اینکه پس از مدتها با من صحبت کرده خوشحال بودم. این چه تعبیری داره؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام بهتون فکر می کند

  16. علیعلیsays:

   سلام بعد فوت مادرم روز 3 وم.مراسم.من درحیاط مادرم.مشغول غذا خوردن بودم که سه مرتبه گفت.هی علی هی علی هی علی این گذشت چند وقت پیش رفتم سر قبر پدربزرگم در صورتی که تنها بودم صدای نامفهمی شنیدم آیا میتونید کمکم.کنید تعبیر وآن را بگوید

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است نیازمند دعا و خیرات باشند برای ارامش روحشان سوره یس را بخوانید

  17. محمدمحمدsays:

   باسلام. من دهم شعبان خواب دیدم اسمم عوض شده بجای محمد منو مبین صدا میکردن تعبیرش چیه؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام در افکارتان تغییر ایجاد می شود

  18. ناشناسناشناسsays:

   با سلام. من خواب دیدم که با معشوقم از دواج کرده بودم و اون تو خونه ای که تو خواب خونه ی من بود به همراه فرزندم خوابیده بود و من برایشان پتو بردم که سردشون نشه و در حالیکه روشون می انداختم دوبار معشوقم رو مورد خطاب قرار دادم به اسمی غیر از خودش اسمش مهدی هست ولی من سعید جان صداش می کردم و یک پیراهن گل بهی ملایم هم پوشیده بود . من در خواب بسیار احساس آرامش و رضایت داشتم و خدارو شاکر بودم که موانع موجودرو از سر راه ما برداشت و ما با هم ازدواج کردیم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    شرایطتان تغییر می کند و به حالت مثبتی در می آید

  19. زینب حسینیزینب حسینیsays:

   سلام ببخشید یه خواب دیگه هم تو سپیده دم دیدم. از پنجره اتاقم یه خروس رو دیدم ک هی میچرخید و عصبانی بود بعد من باهاش صحبت کردم و اروم شد هروس هم مثل ادمیزاد بامن صحبت میکرد بعدش من رفتم پیش خروسا. سه خروس بود و باهاشون کاچی خوردم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام به نصیحت های شخصی خیرخواه اشاره دارد که برای شما خیر است

  20. SuRanSuRansays:

   سلام. خسته نباشید. من خابی دیدم درمورد معشوقه ام. تو یک جمعی نشسته بودیم، با بقیه صحبت میکردم، اون هم خاست که تو صحبتمون شرکت کنه، ولی من حرفاشو واضح نمیشنیدم، بهش میگفتم سرما خوردم، گوشام سنگین شده، و واقعاً هم اینطور فکر میکردم! اما انگار صدای اون واسم اینطور بود. این رو هم بگم که ما مدت زیادیه که باهم صحبت نمیکنیم اصلاً -_- تعبیر چنین خابی چی میتونه باشه؟

  21. الیاس صدرالیاس صدرsays:

   سلام من خواب دیدم کسی ک عاشقشم اسممو به حالت جیغ یا فریاد صدا میزد

  22. شادیشادیsays:

   خواب دیدم نزد یکی از اساتید قدیمی رفتم مدتی منتظر ماندم ناگهان مرا با نام رعنا صدا زد ...همش میگفت بیا رعنا جان و همزمان چهرش با نزدیک شدن من به هم ریخته تر میشد من با جیغ و گریه بیدار شدم

  23. 🧜🏻‍♀️Mermaid🧜🏻‍♀️Mermaidsays:

   سلام و عرض ادب من خواب دیدم که معشوقه ام و دوس دخترش و افرادی تو یه کلاس نشستیم که دوس دخترش از من متنفره. معشوقه ام درحال کنفرانس دادن بود وقتی کنفرانسش تموم شد، به طرز عجیبی اومد و کنار من نشست درحالی که دوس دخترش اونورتر نشسته بود. بعد که کلاسه تموم شد، قبل اینکه دختره بیاد پیشش بهش گفتم سمت من نیا دوس دخترت دوباره شر به پا میکنه. گفت: "نه اون به من گفت اگه کسی ک میخوایش رو پیدا کردی من میرم." و با چشماش ازم میخواست که برم سمتش و بهش برگردم. ولی من رفتم ازونجا (هرچند که دلم میخواست بهش برگردم) و اون خیلی ناراحت شد.

  24. ضحیضحیsays:

   سلام خسته نباشید . من خواب دیدم همراه با افراد فامیل یه جایی رفتیم .من تو اتاق بودم . ی نفر اسم منو صدا میزنه من میرم پیشش. قرآنو باز میکنه اسم منو از تو قرآن پیدا میکنه و شروع میکنه به تعبیر معنی اسم من . دونه دونه حروف اسم منو واسم شرح میده و میگه .هم از سختیام و گذشتم میگه هم از آیندم .من تو خواب این فردو میشناختم ولی هرچی فکر میکردم نمیتونستم بفهمم کجا دیدمشون . ممنون میشم اگه پاسخ بدید.

  25. مهسامهساsays:

   در خواب دیدم که اول پیش دوستانم بودم‌ و ناگهان خوردم به جایی و از سرم خون امد وقتی چشمام رو باز کردم‌ دیدم پیش افرادی غریبه هستم و انگار باهاشون اشنام و بعدی یکی از اون ها به سمتم اومد و گفت اسمتو میزاریم شربت حالا نمیدونم چرا ولی اینطور بود و در بقیه خواب هم منو به اسم شربت صدا میزدند

  26. هانیه کوهیهانیه کوهیsays:

   من خواب دیدم صف نذری وایسادم سنگگ و خامه عسل انگار میدادن به من رسید گرفتم رفتم کنار وایسادم یه مرتبه انگار کسی اسمم رو صدا زد بلند بیدار شدم بیدار شده بودم ولی صداش گوشم بود

  27. nadianadiasays:

   سلام، خواب دیدم در یک مغازه من و کسی که بهش علاقه دارم بود.من پشتم به سمت پسره بود و دلم نگران بود نکنه خواهر صدام بزنه ولی اون منو به نامم خیلی صاف و رسا صدا زد من در پوست خودم نمیگنجیدم خیلی حس خوبی داشتم جوری که وقتی از خواب بیدار شدم این حس باهام بود

  28. رویارویاsays:

   سلام . خواب دیدم فردی که دوستش دارم تویه جمعی بود و در حال نوشتن روی برگ سفید بود به من اعتنایی نمی کرد رفتم جلو پیشش و دیدم اسم من و چند بار پشت سر هم توی برگه داره می نویسه و اسامی آدم های دیگه اون جمع همه بعد اسم من نوشته . اول از این که بعد مدت ها ندیده بودمش و بهم اعتنایی میکرد ناراحت بودم و بعد که دیدم اسممو اول نوشته خوشحال شدم که به یادم هست...این آدم و تو عالم واقع چندسالی هست ندیدم و حرفم باهاش نزدم

  29. هستییهستییsays:

   سلام من در شب تاسوعا خواب دیدم به اسمون نگاه میکنم یهو چندتا اسم نوشته شد تو اسمون کنار هر اسمی هم ی چیزی نوشته بود ک اخریش اسم من بود که کنارش نوشته بود بهار اول. میشه لگین تعبیرش:چیه ؟

  30. نرجس سالارینرجس سالاریsays:

   سلام من خواب دیدم ک ی مرد غریبه با زن و بچش اومده بود خونمون باهام حرف میزد ک من از اون همه حرفاش فقط اسممو یادمه ک خیلی خیلی قشنگ صدا میزد انگار ی آهنگ خاصی تو اسمم باشه میخواستم بدونم تعبیر خاصی داره یا ن با تشکر

  31. پری گرامیپری گرامیsays:

   سلام.خواب دیدم مادربزرگم (که چند روزی هست خونشون اومدم)در اتاق منو موقع خواب باز میکنند با ناله سرشون هم پایین دستاشون به سمت من اسم منو صدا میکنند میخوان بیان سمتم که تو خواب فکر میکنم بیدار شدم ولی همچنان خواب بودم و به سختی بیدار شدم از ترس.ممنون میشم بدونم یعنی چی

  32. MeldiMeldisays:

   سلام من خواب دیدم که یه شخصی که ندیدمش ولی صداش شبیه زن بود صدام زد و بعد صورتمو نوازش کرد و بوسید تعبیرش چی میتونه باشه؟

  33. FiFiFiFisays:

   من خواب دیدم که مهمونی فامیلی داشتیم و من کنار خانم ههنشستها نشسته بودم یکی از پسرای فامیلمون وسط جمع یک هو بلند شد و با حالت داد مانندی که انگار همه بشنوند فریاد زد . اسمم رو و بعد مادر م مرا به گوشه ای برد گفت : (( خجالت نمی کشی این چرا تو رو صدا می زنه تو جمع .مگه باهاش حرف می زنی .)) من هم مضطرب به مادرم نگاه کردم گفتم : (( نه مامان من بهش کاری نداشتم من اثلا از این خوشم نمی یاد پسر خنگ.)) بعد هم با ان پسر حرفی نزدم از خواب بیدار شدم .

  34. hosein torabihosein torabisays:

   سلام ميشه كمكم كنيد تو خواب ي دختر بچه اي از پشت پنجره صدام ميزند و يهو دستاش مشخص شد و هراسان از خواب بلند شدم ميشه تعبيرش بگيد ممنون ميشم.

  35. Masume davariMasume davarisays:

   سلام من خواب دیدم تنهایی رفتم پاساژ واسه خرید برقای پاساژ رفته بود و نور کمی تو مغازه ها بود وارد یکی از مغازه ها شدم و سنگهای کوچیکی یه طرفش اسم اشخاصو نوشته بود نگاه میکردم یهو چشمم خورد ب سنگ اسم خودم برداشتم چرخوندمش دیدم پشتش نوشته احمد رضا تعجب کردم چون رو سنگای دیگه فقط ی اسم بود سنگو گذاشتمو اومدم بیرون تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟

  36. محسنمحسنsays:

   سلام خواب دیدم که یکی که دوسش دارم منو به اسم کوچیک صدا زد و گفت پاشو نماز بخون وبعدش پاشدم و دیدم که وقت نماز صبحه و نمازمو خوندم تعبیرش چی میشه؟

  37. مریممریمsays:

   سلام میشه لطف کنید جواب بدید من خواب دیدم که روی تختم خواب بودم کسی که چند ساله با هم دوستیم (دوست پسر)اومد کنار تختم با ذوق و خوشحالی اسممو صدا کرد و من برگشتم نگاهش کردم و دوباره رومو برگردوندم و خوابیدم

  38. sajjad khandansajjad khandansays:

   سلام اگه میشه خوابم رو تعبیر کنید من دیشب خواب دیدم خونه مادربزرگم بودم روی مبل نشسته بودم و در همین موقع مهمون اومد براشون که مهمونشون یه دختر بچه4یا5 ساله داشت که اصلا نه من اون هارو میشناختم نه اونا منو ولی بعد از یه مدت کوتاهی دخترشون میومد سمتم و مدام اسمم رو صدا میزد در صورتی که اصلا اسمم رو هم نمیدونستن و من تعجب کردم

  39. علی اکبر فاتحیعلی اکبر فاتحیsays:

   سلام خواب دیدم که خودم داشتم خودم رو میدیدم و اسمم که علی اکبر هست رو اکبر (خودم بودم که یکدفعه خودمم اومدم رو به رو خودم)صدا زدم (۲ بار) بار اول با خنده جواب دادم اکبرو کوفت و باز بعد جواب دادم جان که یکدفعه خودم شدم شبیه پسر همسایمون یه تیمه و رفتم توی اتاق تعبیر چی میشه ممنون میشم اگه بگین

  40. علی اکبر فاتحیعلی اکبر فاتحیsays:

   سلام خواب دیدم که داشتم میرفتم بیرون که دم در اتاق با خودم گفتم بزار مسخره اش کنم که یکدفعه خودم با چهره خندان اومدم رو به رو خودم و اسمم که علی اکبر هست رو گفتم اکبر (۲ بار) بار اول با خنده جواب دادم اکبرو کوفت و بار دوم جواب دادن جون و بعد شدم شبیه پسر همسایمون که یتیمه و رفتم توی اتاق.

  41. پریپریsays:

   سلام ببخشید من خواب دیدم که منو مادرم وخواهرم شب داریم بر میگردیم خونه که از ماشین پیدا شدیم دو طرفم حالت جنگل داشت و ارواح زیاد بود هعیی حرکت میکردن ویکیشون اسممو گفت

  42. درسادرساsays:

   سلام من برای بار سوم خواب دیدم دخترام با صدای بلند میگه مامان و من از خواب میپرم تعبیرش چیه؟

  43. آزی جعفریآزی جعفریsays:

   من درخواب دیدم که مادربزرگ مرحومم که خیلی سال پیش ازدنیارفته منو در جمعی از زنان که اکثرا از دنیا رفته اند صدا زد وگفت آزیتا پس کجاست یکی از زنان جمع که هنوز در حیات است گفت که آزیتا خودش ب تنهایی همه را راهی کرده است و اکنون تنهاست . من که پشتم ب جمع بود وداشتم میز ی را که جلوم بود مرتب میکردم بغضی گلوم رو فشرد و زیر دل گریه کردم و اشک ریختم و باصدای گریه خودم از خواب بیدار شدم . این خواب را بوقت اذان صبح در شب لیله الرغائب شب اول ماه رجب دیدم .

  44. پروانهپروانهsays:

   ممنون ميشم جواب بديد.تو خواب شنيدم اسم همسرم رو يكي كه به تازگي فوت شده صدا ميكردتوي خوابم

  45. آهو دهقانآهو دهقانsays:

   سلام من خواب دیدم برادر رفیقم که خیلی با هم صمیمی هستیم البته برادرش فقط اسم منو شنیده ولی تا به حال منو ندیده منم فقط عکسشو دیدم تو خواب دیدم غرق خون افتاده و با اینکه حتی عکس من هم ندیده ولی همش نگام می کرد و اسممو می گفت

  46. NazaninNazaninsays:

   خواب دیدم که یه جای تقریبا تاریکی بودم (سینما مانند بود) بعد چندتا از دوستام ردیف جلو بودنند من رفتم عقب نشستم یکی از دوستام گفت که چرا نیومدی پیش من بشینی

  47. ساریناساریناsays:

   من خواب دیدم معشوق درخانه مادربزرگم کار می کردتعبیرش چیه؟

  48. علیعلیsays:

   سلام من خواب دیدم که پدرم مرا صدا می زند و می گوید "علی بیا بالا کارت دارم" ببخشید تعبیر این چی میشه؟

  49. ابراهبمابراهبمsays:

   سلام من یکی از همسایه های پدربزرگم خوابشون رو دیده و تو خواب گفتن چرت به ما سر نمیزنید و یا چرا به فررزندان ما سر نمیزنید و گفتم که حال فلان نپه که من باشم چطورع است ازش بی خبریم همچین چیزی چون اونا شهرستانن و‌من تهران تنهام به نظرتون تعبیرش چی میشه

  50. فرشیدفرشیدsays:

   سلام دیشب خواب دیدم که مدام یه آقایی با یه صدای واضح البته یکم خشن صدام میکرد فرشید فرشید فرشید در حالیکه خواب بودم تو جام نشستم مادرم که کنارم خوابیده بود بیدار شد و صدام کرد مامان چرا نشستی چیزی شده گفتم نه و خوابیدم یکی دوبار دیگه شنیدم که اسمم رو صدا کردن. ممنون میشم تو تعبیر این خواب کمکم کنید.

  51. Sh.Sh.says:

   سلام من پدر بزرگم به تازگی فوت کردن البته چهلم هم تموم شد من خواب دیدم تو مراسمی هستم که تقربا شبیه مراسم های پدر بزرگم بود مدام تو بخواب پدربزرگ مرحومم و پدر بزرگ و مادر بزرگ های پدریم که زنده هستن منو به اسمم صدا میزدن و اونها از فاصله دوری از هم نشسته بودم و من وقتی میخواستم به سمتشون برم زمین گِلی شد و پام گیر می‌کرد تعبیرش چیه؟

  52. فاطمه کریمیفاطمه کریمیsays:

   سلام من عاشق کسی هستم بعد اون امده بود توی خواب من بعد اسم منو پرسید بعد جواب ندادم بعد خواستم برم جلومو گرفت منم اسممو گفتم بعد از خواب بیدار شدم

  53. پریاپریاsays:

   من خواب دیدم واسم خاستگار امده و غریبن ولی منو به اسم یلدا صدا میکنن در حالی که اسمم یه چیز دیگه هست و سه انگشتر هم رو زمین بوده ک یکیشو تو دست چپم و یکی دیگشو تو دست راستم انداخت و سومی رو زمین موند و رو برگه که روش انگشترا بود f&yf بود تعبیرش چیه؟

  54. مسعود پناهیمسعود پناهیsays:

   تو‌خواب دیدم یه گربه سیاه اسمم‌ صدا میکرد

  55. ملیکا حسینیملیکا حسینیsays:

   من خواب دیدم که یکی که دوستش دارم به صورت ناله یا با صدایی گرفته داعم من رو صدا میکنه ولی من نمتونم جوابش بدم؟تعبیرش چیمیشه؟

  56. یه بنده خدایه بنده خداsays:

   چقد مقدمه طولانی داشت و همشم شبیه هم بود

  57. Y.....Y.....says:

   سلام من خواب دیدم اقایی اسم من رو به جایی نوشته و یه روشنی یه نور هم کنارش بود اون اقا در واقعیت سید هست و من از این کار بدم اومد و عصبانی شدم

  58. مسعود حسینیمسعود حسینیsays:

   سلام خواب دیدم دربلندگو اسمم رو صدا زدن ک بیا سینما برای دیدن فیلمی ک توش بازی کردی.منم خیلی زود لباسامو پوشیدم و آماده شدم ک برم ولی درخواب حس کردم زمان رسید ولی نرفتم

  59. پریپریsays:

   سلام خاب دیدم کسی ک دوستش دارم بهم پیام داد در واتساپ و متنی نوشته بود و در متنش بجا اسم من با اسم دیگری باهام حرف زود،، و منم در خواب بهش شک کردم ک نکنه باکسی هس و یهو اشتباه اسم اون رو نوشته،، ممنون میشم تعبیرش کنید

  60. مرگسمرگسsays:

   خواب دیدم که همه صدایم میزنند از فامیل تا عریبه ها و میگفتند تو رو خدا بیدار شو و همه میگفتند نرگس و من اعتنایی نمیکردم و

  61. سحرسحرsays:

   سلام خواب اينكه پدرم كه فوت شده با ناله و فرياد اسم من و صدا ميزنه

  62. زهرازهراsays:

   سلام من خواب دیدم یه نفر بهم یه شکلات داد بعد ازم پرسید اسمت چیه و خواهرم جواب داد زهرا اونم گفت باشه همیشه یادم میمونه معنیش چیه

  63. فاطیفاطیsays:

   اینکه قبل خواب و وقتی چشممون گرم شده هی با صداهای مختلف زنانه و مردانه و لحنهای مختلف اسممون رو صدا بزنند چی؟ ربط به خواب داره یا فعل و انفعالات ذهنه