تعبیر خواب حجامت

خواب حجامت یکی از افعال بسیار قدیمی می باشد که در گذشته های بسیار دور نیز وجود داشته است از این رو در تعبیر خواب های گذشتگان نیز وجود داشته است، لذا تعبیر هایی برای تعبیر خواب حجامت از زمان های قدیم باقی مانده است که از گفته های امام صادق و چند معبر بزرگ دیگر است

به گفته ی امام صادق وقتی فردی در خواب خود حجامت کردن را ببیند یکی از نکات زیر شامل حال او می شود:

_ امانتی به فردی می دهد.

_ شرط خواندن

_ ولایت یافتن

_ شادمان شدن

_ دوستی با پیرمردان و افراد بزرگ

_ عمل به سنت پیامبر

به طور کلی دیدن حجامت در خواب نشانه ی بسیار خوبی است و می تواند برای انسان خوش یمن باشد تنها در بعضی از تعابیر نکاتی منفی آمده است که در رابطه با آن توضیحاتی را بیان می کنیم.خواب حجامت به این معنا است که شر و بدی از منزل و زندگی شما رفع می شود و شما زندگی خود را با کار جدیدی که انجام داده اید از دشمن و بدخواه پاک کرده اید.

اگر در خواب حجامت فردی که انسان خوبی است را ببینید که در حال حجامت کردن شما است به این معنا است که به زودی با او دوست می شوید و یک امانتی بین شما رد و بدل می گردد که باعث محکم تر شدن دوستی شما می شود.اما اگر در خواب حجامت شخصی که انسان بدی است را در حال حجامت خود ببینید به این معنا است که به زودی با او دشمن می شوید و یک درگیری بین شما اتفاق می افتد.

تعبیر خواب حجامت سر

اگر فرد آشنایی را دیدید که در حال حجامت کردن شما است یعنی به زودی یک فرد غریبه باعث تنزیل درجه ی کاری و یا خانوادگی شما می شود و قصد دارد در رتبه و زندگی شما قرار گیرد، اما اگر فردی غریبه را در خواب حجامت دیدید به این معنا است که به زودی فردی غریبه باعث ضرر و زیان شما می شود و قصد تنزیل و کاهش درجه شما را در سر می پروراند و می خواهد جای شما زندگی کند.

تعبیر خواب حجامت سر

اگر در خواب حجامت سر را مشاهده کردید به این معنا است که به زودی یک بیماری مهلک از شما دفع خواهد شد و اگر شما یک بیماری داشته باشید به زودی سلامت خواهید شد و می توانید مانند سابق سالم و تندرست باشید و کار هایی که در قبل بیماری انجام داده اید را دوباره از سر بگیرید.

خواب حجامت سر می تواند یک نشانه ی خوب برای رهایی از بیماری باشد و مشکلات ما را حل کند، مشکلات نیز می توانند مانند بیماری ها باشند و تعبیر خواب به این صورت پیگیری شود که مشکلات شما به زودی حل می شود و شما بر روی دوره شانس قرار می گیرید و می توانید بر سختی ها غلبه کنید.

تعبیر خواب حجامت کف پا

اگر در خواب حجامت کف پا را مشاهده کردید به این معنا است که مشکلی در حال نزدیک شدن به شما است و قلب شما را نشانه رفته است در تعبیرات خواب پا نیز حکم قلب را دارد و می تواند به این منظور توصیف گردد.

حجامت کف پا در خواب حجامت نشانه ی خوبی ندارد و نشان دهنده ی این است که ما باید تمامی جوانب را بررسی کنیم تا گزندی از یک سمت و سوی به ما وارد نشود، تا بتوانیم به راحتی زندگی کنیم.اگر چنین خوابی دیدید بر خدا توکل کرده و نگذارید نا امیدی ذهن شما را فرا بگیرد و با استعانت از خداوند از این مشکل احتمالی گذر کنید.

تعبیر خواب حجامت مرده

اگر خواب حجامت مرده ای را دیدید این خواب به سه شکل است

شما مرده را حجامت می کنید: اگر خواب دیدید در حال حجامت شخصی هستید که اکنون زنده نیست به این معنا است که ضرری به او رسانده اید و او از دست شما راضی نیست و در آن دنیا از دست شما گله مند است و شکایت شما را پیش خدا می کند و می خواهد که حساب خود را با شما تسویه کند، شما باید در هنگام مشاهده ی این خواب حجامت از طرف آن فرد صدقه دهید و به گونه ای که به او ضرر رسانده اید، جبران مافات کرده و ثواب صدقه را به او هدیه دهید.

تعبیر خواب حجامت کردن مرده

فردی که مرده است شما را حجامت می کند: اگر شما در خواب حجامت چنین دیدید به این معنا است که فردی که مرده است شما را اذیت کرده و یا به شما ضرر رسانده است و اکنون در آن دنیا دارد تقاص پس می دهد و بسیار پشیمان است و می خواهد که از شما حلالیت بطلبد و درخواست می کند اگر ممکن است او را ببخشید و حلال کنید.

شما در حال نظاره کردن فردی هستید که در حال حجامت فردی مرده است: در صورت مشاهده ی چنین خواب حجامتی یعنی اینکه آن فرد در مرگ آن مرده مقصر بوده و شما نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، عمدی یا سهوی در مرگ آن فرد مقصر هستید. این خواب معمولا به این شکل تعبیر می شود و بیان گر این موضوع نیز می باشد که شما از مرگ آن فرد بسیا ناراحت هستید و به گونه ای که صحیح نیست خود را مقصر مرگ او می دانید.

تعبیر خواب حجامت پیشانی

اگر در خواب حجامت مشاهده کردید که دارید حجامت پیشانی انجام می دهید به این معنا است که در آینده ای بسیار نزدیک یک خبر مهم و نیک به شما می رسد که می تواند زندگی شما را تغییر دهد و اسباب و آلات زندگی شما را تحت تاثیر خود قرار داده و تغییر دهد، این خواب معمولا نشانه ی خوبی را شامل است و نشان دهنده ی این است که شادی بسیار نزدیک می باشد و تحول عظیمی را در پی دارد.

تعبیر خواب حجامت توسط زن

تعبیر خواب حجامت توسط زن

این خواب به روش های مختلفی تعبیر می شود و بستگی دارد که فردی که خواب حجامت را مشاهده کرده است زن است یا مرد.

اگر زن باشد این خواب به سه صورت تعبیر می شود.

آن زنی که حجامت می کند انسان خوبی باشد: اگر به این صورت باشد یعنی اینکه آن فرد به زودی یکی از دوستان بسیار نزدیک شما می شود و شما را بسیار دوست خواهد داشت و در خوبی و بدی در کنار شما می ایستد.

آن زنی که حجامت می کند انسان بدی باشد: اگر فرد حجامت کننده در خواب حجامت انسان بدی باشد به این معنا است که رابطه ی شما با او به زودی دچار یک بحران و درگیری می شود و هیچکس نمی تواند جدا کننده و حل کننده ی این اختلاف و بحران باشد.

آن زنی که حجامت می کند را نشناسد: این خواب حجامت به این معنا است که فرد به زودی با فردی آشنا می شود که می تواند تحولات عظیمی را در زندگی او انجام دهد و به نوعی زندگی فرد را دگرگون سازد.

اگر فردی که خواب دیده است مرد باشد این خواب حجامت نیز به سه شکل تعبیر می شود.

آن زنی که حجامت می کند انسان خوبی باشد: اگر آن زنی که حجامت می کند انسان خوبی باشد و در خواب به شما لطف ورزد یعنی اینکه آن زن شما را دوست دارد و شما نیز علاقه ای هر چند کوچک به او دارید و می توانید که در آینده او را دوست داشته باشید.

اگر این خواب به همین شکل و یا اشکال دیگری با همین تعبیر برای شما مجددا پدیدار شوند به این معنی است که به زودی با هم یک رابطه را شروع کرده و در نهایت ازدواج می کنید.

آن زنی که حجامت می کند انسان بدی باشد: اگر این چنین خوابی در خواب حجامت مشاهده کنید یعنی زنی را که دوست دارید و تقریبا عاشق او هستید، شما را دوست ندارد و تنها برای چیزی غیر از خودتان قصد ازدواج با شما را دارد و می خواهد که زندگی را برای شما سیاه کرده و نگذارد که زندگی خوبی داشته باشید.

آن زنی که حجامت می کند را نشناسید: اگر چنین چیزی را در خواب دیدید به این معنا است که به زودی عاشق فردی خواهید شد و برای داشتن او هر کاری می کنید و تنها چیزی که دوست دارید در دنیا داشته باشد او است، و از نظر شما هیچ کس کامل تر از او نیست.

شما در آینده برای او هر کاری می کند و اطرافیان خود را نیز برای او رها کرده و به چیز دیگری فکر نمی کنید، به نوعی که بعد از آمدن او تغییرات بزرگی در زندگی شما ایجاد می شود. توصیه ی ما به شما این است که صبور باشید و هیچگاه برای چیزی که هنوز قطعی نیست، اطرافیان خود را از دست ندهید.

تعبیر خواب حجامت پشت بدن

تعبیر خواب حجامت پشت

تعبیر این خواب یعنی اینکه همیشه و همه جا حواستون به پشت سرتان باشد و نگذارید که کسی شما را گول بزنید.اگر فردی که حجامت می کند آشنا است یعنی اینکه دور و بر خود را با دقت بررسی کند زیرا ممکن است خنجر از پشت از سمت یک آشنا زده شود.اما اگر فردی که حجامت می کند غریبه است بهترین معنا است که ممکن است به زودی از پشت خنجر بخورید، این نکته بیشتر در مسائل کاری پیش می آید.

تهیه کننده : توپ تاپ


3 نظر

 1. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  با درود ..اگه ممکنه امروز برام تعبیر کنید...خواب دیدم رفتم کلینیک سر کوچه مون و میخوام حجامت کنم و بعد یک دکتری که چهرش واسم اشنا نبود شروع به تیغ زدن کرد در پشتم ولی کمی پایین تر از حد معمول و بهش گفتم معمولا کمی بالاتر از این حجامت کننده های دیگه تیغ میزدن و زیر سیبیلی جواب سوالمو نداد و کارشو ادامه داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سپاس نیاز به تغییر در زندگی و فکر خودتون دارین

 2. م ایمانیم ایمانیsays:

  سلام .من خواب دیدم پدرم یک گاو میخاد قربونی کنه و به تمام اهل کوچه و محله میخاد پخش,کنه .قبلش هم اومد و خودشو حجامت کرد .طرف از روی شونه ی چپش چند تا تیغ زد و هی لخته خون بیرون میپرید منم محکم پدرمو بغل کرده بودم .لطفا تعبیرشو بگید .ممنونم

 3. م ایمانیم ایمانیsays:

  سلام .من خواب دیدم پدرم یک گاو میخاد قربونی کنه و به تمام اهل کوچه و محله میخاد پخش,کنه .قبلش هم اومد و خودشو حجامت کرد .طرف از روی شونه ی چپش چند تا تیغ زد و هی لخته خون بیرون میپرید منم محکم پدرمو بغل کرده بودم .لطفا تعبیرشو بگید .ممنونم