«من میتوانم» خلاصه ای از هر آنچه باید گفت

«من میتوانم» به خوبی مشهود میکند که انسان اشرف مخلوقات خداوند است. در دنیا هیچ چیز قوی تر از ذهن انسان نیست. شاید بتوان ذهن انسان را به موتور یک جت تشبیه کرد تا قدرت آن در مخیله انسانیمان بگنجد! اما این موتور نیازمند سوخت است، سوختی به نام باور و ایمان. سوختی که جز به تکرار «من میتوانم» به دست نمی آید... . پس بهتر است همیشه به هر نحوی که شده است به «من میتوانم» را باور کنی.

جملات کوتاه در مورد من میتوانم

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گرد

هیچ اشکالی ندارد اگر هنوز به هدف خود نرسیده باشید؛ اگر از دیروز یک قدم به آن نزدیک تر شده اید به این معناست که شما در رسیدن به هدفتان موفق خواهید شد.

من میبینم

میخواهمش

به دستش می آورم

جملات کوتاه و زیبا با موضوع من هم می توانم

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

وقتی شانس موفقیت «یک» در میلیون هست، مطمئن باش  «یک» منم!

ضربه سختی خورده بودم اما درس بزرگی آموخته بودم:

به هیچکس جز خودت نمیتوانی تکیه کنی.

وقتی تمام روزهای تاریک زندگی را تنها گذرانده باشی خوب میدانی تنهایی هم میتوانی و دیگر به کسی نیاز نداری.

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

شجاعت یعنی شکست ناپذیر بودن! گاهی در مسیر رسیدن شکست میخوری اما شب قبل از خواب به خودت میگویی: اشکالی ندارد، یک بار دیگر امتحان میکنم. و این گونه تو یک انسان شجاع هستی.

تقریبا تمام افراد موفق شروع سختی داشته اند یا با مسیر اشتباهی شروع کرده اند. به خاطر داشته باش در پایان راه هیچکس شروع تو را به خاطر نخواهد آورد.

هرگز با خودت بد صحبت نکن. چیزی که جنگجوی درونت میشوند را دشمنانت میفهمند.

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

کافیست فقط یکبار با ترس هایت رو به رو شوی. آنگاه دیگر هیچ چیز تو را محدود نخواهد کرد.

بزرگ فکر کن. کسانی که کوچک فکر کردند دنیا را تغییر ندادند.

من تا جایی کار میکنم که برای خرید نیاز به نگاه کردن به برچسب قیمت نداشته باشم.

من میتوانم متن با عکس نوشته

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

همیشه به برنامه ریزی نیاز نیست. گاهی تنها چیزی که برای رسیدن به هدف نیاز است «دل شیر» هست.

من نویسنده داستان زندگی ام هستم. داستانی که روزی مردم دنیا  آن را میخوانند.

برای برنده شدن به دو چیز تکیه میکنم: من و خودم!

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

بعضی وقت ها خراب کردن پل های پشت سرت اصلا کار بدی نیست. این کار باعث میشود هرگز به مسیر اشتباه برنگردی.

کسی که موفق است هر کاری که لازم باشد را انجام میدهد. چه حوصله انجام آن را داشته باشد و چه نداشته باشد.

لذتبخش ترین حس بعد از موفقیت سکوت کسانی است که مدام تکرار میکردند: تو نمیتوانی!

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

سختی های زندگی را تحمل میکنم؛ چون وقتی به موفقیت رسیدم باید داستانی زیبا برای تعریف کردن داشته باشم.

مرا قضاوت نکن!

تو از نصف چیزهایی که من تجربه کردم زنده بیرون نخواهی آمد.

دیروز آن ها به رویاهای من میخندیدند و امروز من به سبک زندگی آن ها میخندم.

جمله با عکس من می توانم...

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

اجازه بده خیالت را راحت کنم.

یک روز خوب نخواهد آمد؛ یک روز خوب وجود ندارد. تو باید از جای خود بلند شوی و یک روز خوب را بسازی.

برنده همان بازنده ای است که فقط یک راند دیگر مبارزه کرده است.

خودت باش و مبارزه کن. دیر یا زود خیالی ها تلاش میکنند شبیه به تو باشند.

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

من به دنیا یک دلیل خواهم داد که نامم را برای همیشه به خاطر بسپارد.

تمام کسانی که باورت نداشتند روزی خاطرات مشترک با تو را برای دیگران تعریف میکنند.

اکثر آدم ها همه چیز را همین الان و مجانی میخواهند. من مثل اکثر آدم ها نیستم.

متن های جدید در مورد من می توانم...

~~~~~___*****___&&&___ جملات کوتاه در مورد من میتوانم ___&&&___*****___~~~~~

متن در مورد من میتوانم

در این دنیا اگر همه چیز فراموش کنی باکی نباشد. تنها یک چیز از یاد مبر. تو برای کاری به دنیا آمدی که اگر آن به انجام نرسانی، هیچ کار نکرده‌ای.

از آدمی کاری بر‌ آید که آن کار نه از آسمان بر ‌آید و نه از زمین و نه از کوه ‌ها، اما تو ‌گویی کارهای زیادی از من بر ‌آید، این حرف تو به این ‌ماند که شمشیر گرانبهای شاهانه‌ ای را ساطور گوشت کنی و گویی آن شمشیر را بیکار نگذاشته‌ ام، یا در دیگی زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهرنشان به دیوار فرو بری و کدوی شکسته‌ ای به آن آویزی. این کار از میخی چوبین نیز بر ‌آید. خود را این شیوه ارزان مفروش که بسی گرانبهایی!

بهانه ‌آوری که من با افعال سودمند روزگار ‌گذرانم. دانش ‌آموزم، فلسفه و فقه و منطق و ستاره ‌شناسی و پزشکی ‌خوانم، اما این ‌ها همه برای تو است و تو برای آن ‌ها نه. اگر نیک بنگری، در‌یابی که اصل تویی و همه این‌ها فرع. تو ندانی چه شگفتی‌ ها و چه جهان‌ های بیکران در تو موج ‌زند.

آخر این تن اسب توست و این عالم آخور اوست؛ غذای اسب، غذای سوار نباشد.

«برگرفته از فیه ما فیه»

متن من میتوانم

~~~~~____*****____&&&____ متن در مورد من میتوانم ___&&&____*****____~~~~~

برای من مهم نیست چقدر خوب هستی

برایم مهم نیست چقدر با استعدادی

برایم مهم نیست چقدر روی خودت کار کرده ای.

گاهی اوقات زندگی اصلا خوب پیش نمیرود. هر کاری میکنی، زندگی درست پیش نخواهد رفت. زندگی ات به هم میریزد و تو میمانی و هزاران چالش! اما این را بدان که بهترین ورزشکاران هم گاهی قادر نخواهند بود توپ را داخل تور بفرستند. در این میان یک خبر خوب وجود دارد :«تو هنوز میتوانی!» اهمیتی ندارد چه چالشی در مقابل تو قرار گرفته است، تو میتوانی آن را پشت سر بگذاری. اهمیتی ندارد چه مانعی برای رسیدن به اهدافت وجود دارد، تو قهرمانی هستی که موانع را برمیداری. پس تنها ادامه بده، برنامه ریزی کن و کار کن. هرگز فراموش نکن که من به تو امید دارم و تو میتوانی!

~~~~~____*****____&&&____ متن در مورد من میتوانم ___&&&____*****____~~~~~

وقتی جوان بودم یاد گرفتم که سعی نکنم دیوار بسازم. وقتی به خودت میگویی میخواهم بلندترین و بهترین دیواری که تا کنون ساخته شده است را بسازم، چون این گونه هرگز این کار را انجام نخواهی داد. بهترین کار این است که بگویی میخواهم این آجر را بگذارم و این آجر را به بهترین صورتی که ممکن است قرار دهی. به خودت بگو هیچ آجری در جهان بهتر از این آجری که من اینجا قرار داده ام، گذاشته نشده و هر روز این کار را تکرار کن و بالاخره روزی یک دیوار خواهی داشت. وقتی به بزرگی هدفی که داری فکر میکنی، برداشتن اولین قدم خیلی سخت خواهد بود.

~~~~~____*****____&&&____ متن در مورد من میتوانم ___&&&____*****____~~~~~

دلم میخواهد سوار ماشین بشوم و رانندگی کنم؛ اما اگر بنزین تمام شود چه کنم؟

دلم میخواهد یک کسب و کار یاد بگیرم؛ اما اگر شکست بخورم چه کنم؟

دلم میخواهد باغبان شوم؛ اگر دیگران مرا مسخره کنند چه کنم؟

میخواهم به توکیو مسافرت کنم؛ اما از پرواز میترسم، اگر سقوط کنیم چه کنم؟

دلم میخواهد رقص باله یاد بگیرم؛ اما فکرش را بکن بقیه درباره من چه میگویند؟

بچه که بودم به حرف دیگران اهمیتی نمیدادم و به خواسته هایم میرسیدم؛ اما الان چه شده ام؟

نباید به دیگران توجه کنم؛ باید انجامش بدهم و به همه ثابت کنم من میتوانم.

جملات بزرگان راجه به من می توانم

~~~~~____*****____&&&____ متن در مورد من میتوانم ___&&&____*****____~~~~~

تو داری توی دنیای کثیفی زندگی میکنی که حقتو نمیدن! باید بگیریش! به هر قیمتی! یه روز داشتم میرفتم به سمت کرمان با بار اسلحه، چهارتا گلوله خوردم ولی زنده موندم. چون نمیتونستم قبول کنم مثل یک آدم معمولی بمیرم! نمیتونستم قبول کنم که اون لحظه بمیرم، چون هنوز جوونی نکرده بودم، هنوز کلی رویا داشتم، چون پراید حق من نبود!

بکن تو مغزت! زندگی پرایدی حق تو نیست!

بکن تو مغزت! بنز و بی ام و آرزوی تو نیست؛ نیاز توئه!

من نمیگم خلاف کن، نه! میگم جرأت کن، جسارت کن، یک بار فقط برای همیشه گنده فکر کن. بزرگ فکر کن! تو بالاخره یک روزی توی رخت خوابت میمیری، ولی با خفت نمیر!

«دیالوگ فیلم»

~~~~~____*****____&&&____ متن در مورد من میتوانم ___&&&____*****____~~~~~

سخنان کسانی که توانسته اند

تو تنبل نیستی. تو فقط هنوز رویاهایت را پیدا نکرده ای. رویاهای تو یا هنوز پیدا نشده اند و یا هنوز انقدر بزرگ نیستند که در تو انگیزه ایجاد کنند. رویاهایی که متعلق به تو باشند به تو تأکید میکنند که میتوانی به آن ها دست پیدا کنی. اگر رویای تو به اندازه کافی تو را نمیترساند بدین معنا است که هنوز به اندازه کافی بزرگ نیست.

«آنتونی رابینز»

~~~~~___****___&&&___ سخنان بزرگان در مورد من میتوانم ___&&&___****___~~~~~

نباید فقط صبر کرد. من به این اعتقادی ندارم که موفقیت اغلب نصیب افراد صبوری میشود که منتظر اتفاقات خوب هستند. از نظر من موفقیت نصیب آن دسته از آدم هایی میشود که آنقدر عاشق رویاهایشان هستند که نمیتوانند آرام بنشینند، صبر کنند و منتظر بمانند.

«شاهرخ ظهیری»

سخنان بزرگان در مورد من میتوانم

~~~~~___****___&&&___ سخنان بزرگان در مورد من میتوانم ___&&&___****___~~~~~

ترس همیشه وجود دارد. ترس سوخت شماست. سوختی که ما از آن برای رسیدن به موفقیت استفاده میکنیم. ترس از موانع باعث میشود که بیشتر تلاش کنی. ترس از معمولی بودن باعث میشود به موفقیت دست پیدا کنی. ترس باعث میشود که بیهوده ننشینی و بدانی که زمان کمی داری. ترس از محدودیت زمان باعث میشود آن را هدر ندهی. ترس همیشه چیز بدی نیست، اما تو همیشه باید شجاع باشی!

برگرفته از سخنان سیلوستر استالوئه بازیگر فیلم راکی

~~~~~___****___&&&___ سخنان بزرگان در مورد من میتوانم ___&&&___****___~~~~~

فیس بوک اولین چیزی نبود که من ساختم. قبل از آن تعداد زیادی برنامه و بازی ساخته بود که هیچکدام موفق نشده بود. جی کی رولینگ هم قبل از اینکه کتابش چاپ شود، دوازده بار رد شد. حتی بیانسه صدها ترانه ساخت تا به ترانه «قهرمان» برسد. بعضی وقت ها افراد از من می پرسند که چه اشتباهاتی وجود دارند که نباید آن ها را انجام دهیم؟ حتی لازم نیست به  خودتان زحمت بدهید که جلوی اشتباهاتتان را بگیرید. تنها لازم است از اشتباهات خود درس بگیرید و به توانایی خود ایمان داشته باشید. چون قرار است درس های زیادی از اشتباهاتتان بگیرید. هنوز هم آپدیت های جدید فیسبوک ممکن است ایرادهایی داشته باشند و ما را به عقب برگردانند، اما ما از آن ها حذر نمیکنیم و تنها درس میگیریم و خود را باور داریم.

«مارک زاکر برگ»

~~~~~___****___&&&___ سخنان بزرگان در مورد من میتوانم ___&&&___****___~~~~~

وقتی 17 ساله بودم نقل قولی خواندم که میگفت: اگر هر روز به گونه ای زندگی کنی که آخرین روز عمر توست، روزی به جایی میرسی که زندگی درستی خواهی داشت. از آن روز 33 سال گذشته است. از آن موقع هر روز به آینه نگاه میکنم و از خودم میپرسم کاری که قرار است امروز انجام دهم همانی هست که اگر آخرین روز عمرم بود آن را انجام میدادم؟ اگر برای دو روز متوالی پاسخ این سوال منفی بود به این نتیجه میرسیدم که چیزی در زندگی من باید تغییر کند. به یاد داشتن اینکه همه ما به زودی میمیریم، بزرگترین ابزاری بود که به من کمک کرد تصمیمات درستی بگیرم. چون تقریبا همه چیز، همه انتظارات و غرورها و افتخارات و همه ترس ها در مقابل مرگ بی معنی هستند و این باعث میشود که تنها چیزهای دارای اهمیت باقی بماند. به این فکر کن که تو هنگام مرگ عریان خواهی بود و هیچ دلیلی ندارد که به دنبال خواسته قلبی ات نروی و به رویاهایت نرسی!

«استیو جابز»

جملات امیدوارکننده و آرامش بخش بزرگان درباره ی خواستن و توانستن

~~~~~___****___&&&___ سخنان بزرگان در مورد من میتوانم ___&&&___****___~~~~~

از نقشه دوم متنفرم. خیلی خطرناکه وقتی به خودت شک داری. چون این طوری داری عملا میگی اگه نقشه فعلی من به نتیجه نرسید، یک نقشه دوم دارم. در این صورت ذهن شما همیشه به نقشه دوم فکر میکند و روی نقشه دوم تمرکز میکند و باعث میشود که روی نقشه اول خود تمرکز کافی نداشته باشید و نهایت تلاش خود را به کار نبرید. وقتی هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست، ما بهتر عمل میکنیم. نقشه دوم تبدیل به راه نجات شما میشود. چون فکر میکنید اگر شکست بخورید، نقشه دوم به کمک شما خواهد آمد و نقشه دوم چیزی است که از شما محافظت میکند. داشتن نقشه دوم خطرناک است چون باور «من میتوانم» را از شما میگیرد!

«آرنولد شوارتزنگر»

~~~~~___****___&&&___ سخنان بزرگان در مورد من میتوانم ___&&&___****___~~~~~

الان نظر تو درباره «من میتوانم» چیست؟

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...