تعبیر خواب نور از دیدگاه معبران توانا

تعبیر خواب نور یکی از پیچیده ترین و در عین حال مشتمل بر معانی و مفاهیم متعددی است که در فرهنگ و دین آسمانی ما نیز به آن بسیار پرداخته شده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. معبرین دینی و معبرین غربی نیز در این زمینه دارای تعابیر مختلفی هستند و اعتقاد دارند که نور می تواند جلوه های فراوانی را مطرح سازد. 

بسیاری از معبرین برجسته در طول تاریخ از جمله حضرت یوسف(ع)، امام صادق(ع)، ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و معبرین غربی از قبیل بیلتون نیز به تفصیل در این زمینه مباحثی را مطرح کرده اند.  ما در این مطلب سعی کرده ایم تا به سوالاتی که در ذهن شما در خصوص تعبیر خواب نور مطرح است پاسخ دهیم. بنابراین از شما دعوت می کنیم برای دست یافتن به اطلاعات بیشتری در این زمینه تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

نور در خواب های ما چه معنایی دارد؟

ابن سیرین یکی از بزرگترین معبرانی است که کتاب این عالم بزرگ نیز تحت عنوان تعبیر خواب ابن سیرین در اغلب خانه ها موجود است. وی در زمینه تعبیر خواب نور معتقد است که نخستین تعبیری که از دیدن نور باید به آن پی ببریم اشاره ای است به دین هدایت دهنده که همانا اسلام است. از همین منظر اگر فرد در خواب ببیند که نور مسیر و راهش را روشن کرد به حدی که بتواند به راحتی گام بردارد بدین معنی است که می تواند راه راست را پیدا کند و در این زمینه هدایت پیدا کند. بر خلاف تعابیر سایر خواب ها دیدن نور در خواب تعبیری مغایر با معنای واقعی خودش ندارد.

تعبیر خواب نور از دیدگاه معبران

 

مثلا بدین معنی نیست که نور معنای تاریکی بدهد بلکه در تعبیر خواب نور به معنای روشن کننده و هدایت گر می باشد. تعبیر خواب نور از یک دیدگاه دیگر از جانب ابن سیرین مطرح شده است. بدین معنی که از نظر وی هر گاه فرد نور را در منزل خویش ببیند می تواند وعده و بشارتی باشد برای ثروت  و مکنت او در آینده ای نه چندان دور بنابراین می تواند قدرت و عظمت این خواب در تعابیر کاملا مناسب برجسته شود. حضرت یوسف(ع) نیز که خداوند به او نعمت تعبیر خواب جامع را ارزانی داشته است سرآمد معبرانی  است که تعبیر خواب نور را بسیار فرخنده و نیکو می داند. ابن سیرین معتقد است اگر نور را از خانه وی گرفتند و خانه تاریک شد بدین معنی است که دچار افسوس و شکست خواهد شد.

تعبیر خواب نور از دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) تعبیر خواب نور را به منزله دینداری و کسب علم و نیز منهج راستین و اعتقاد پاک دانسته است. از نظر ایشان  نور مشتمل بر هر چهار وجهی است که در این تعبیر مطرح می شوند. از این نظر خواب نور می تواند ارمغان دهنده نور و رحمت برای مسلمانان و فرد بیننده خواب باشد.

دیدگاه سایر معبران دینی در زمینه تعبیر خواب نور

یکی دیگر از معبرانی که به نور با تعمق و تفسیر بیشتری پرداخته است ابراهیم کرمانی است. وی معتقد است تعبیر خواب نور در صورتی که پرتو نور به روی سینه فرد بتابد می تواند نشانه ای از زهد و پارسایی فرد باشد. وی همچنین نور را نشانه ای از سرانجام نیک و رسیدن به اهدافش می داند. همچنین نور را علم و نیز قرآن کریم نیز تعبیر کرده اند که هدایت دهنده و روشنگر قلب های تیره است.  برخی دیگر از معبران دینی تعبیر خواب نور را توبه راستین پس از انجام گناهان و لغزش های دنیوی نیز دانسته اند که می تواند صلاح و سلامت فرد را از هر نظر تضمین کند.  رسیدن فرد از تهیدستی به استغنا و گشایش در امورات مختلف و شادی نیز از جمله تعابیر دیگر در این زمینه است.

دیدگاه معبران غربی درباره تعبیر خواب نور

معبرین مطرح غربی نیز تعبیر خواب نور را نشانه ای برای زندگی شایسته فرد می دانند. از نظر آنان دیدن نور در خواب می تواند نشانه خوشبختی فرد باشد. آنان نیز همین تعبیر متباین را برای تاریکی دارند و معتقد هستند زمانی که نور از جایی برچیده شود و تاریکی آنجا را فرا گیرد بدین معنی است که حوادث ناخوشایندی در کمین فرد نشسته است.

تعبیر خواب نور با رنگ های سبز و سفید

تعبیر خواب نور سبز  

برخی معبران دیدن نور سبز در خواب را به معنای دست یافتن به تعادل شخصیتی می دانند. از نظر این معبران که بر تعابیر روانشناسی تاکید می کنند. همچنین از نظر روانشناسی خواب دیدن نور سبز نشانه ای از صلاح و خیر و برکت در زندگی فرد است. سایر تعابیری که در این زمینه مطرح می شوند به معنای برکت در زندگی و عزت یافتن و نیز نشانه ای از شادمانی فرد بیننده خواب است.

تعبیر خواب نور سفید 

یکی دیگر از تعابیری که معبرین مختلف در تعبیر خواب نور مطرح کرده اند به معنای احاطه یافتن بر علوم و دانش و خردمندی فرد بیننده است. بدین معنی که فرد بیننده خواب می تواند به زینت دانش و درایت آراسته شود و این مژده خوبی برای بیننده خواب است. بنابراین هرگاه  نور سفیدی را در خواب ببینیم که در عالم واقع نیز نشانه ای از قداست است می توان به محقق شدن آن بسیار خوشبین باشیم.

تعبیر خواب نور در آسمان

همانطور که اشاره کردیم یکی از تعابیری که برای دیدن نور در آسمان مطرح می شود هدایت یافتن فرد است. به عبارت دقیق تر دیدن نور در آسمان که راه و مسیر فرد را روشن کند نشانه واضحی از هدایت یافتن فرد در مسیر سعادت و عزت است. امیدواریم شما یکی از بیننده های خواب نور باشید.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. میم قیمیمیم قیمیsays:

    همسرم خواب دیده توی یه کیک بزرگ زندگی میکردیم و داشتیم از دیواره های کیک میخوردیم یهو بالا رو نگاه میکنیم از آسمان یه نور بهمون میتابه نور زیاد،تعبیرش چیه؟

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      ممکن است شادمانی برایتان ایجادشود