متن انگلیسی درباره خوب زندگی کردن + ترجمه (3)

در این مطلب از سایت توپ تاپ و در سری 3 متن ها و جملاتی کوتاه در مورد زندگی و خوب زندگی کردن به زبان انگلیسی و همراه با معنی فارسی تهیه دیده شده است ، شما نیز حتما بارها و بارها از زیبایی های زندگی لذت برده اید و مطالب مختلفی را در شبکه های اجتماعی در این زمینه مطالعه کرده باشید اما در این پست همین عبارات بصورت انگلیسی گردآوری شده که در نوع خود جالب و خواندنی است


life is a road and you are its passengers so, be careful about the value of your times, maybe you won't be in the road tomorrow

 زندگی مثل یه جاده است ،

 من و تو مسافراشیم ،

 قدر لحظه ها رو بدونیم ،

ممکنه فردا نباشیم.


Live in such a way that those who know you but

don't know God will come to know God because they know you

 چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند.


wait for the one who is constantly reminding you how he cares about you & how much lucky he's to HAVE YOU…

 در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد.


 We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less when we have all thing except GOD…

 بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم وقتی که همه چیز را داریم ولی خدا را نداریم.


I always feel happy, you know why

Because I don't expect anything from anyone

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم.


Expectations always hurt ... Life is short ... So love your life

Be happy ... And keep smiling ... Just Live for yourself…

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات

عشق بورز ..

خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن.


Wherever we live, whoever we are, we all desire peace of mind.

که هستیم وازکجا آمده ایم فرقی نمی کند، همه در جستجوی آرامش درون هستیم.


True peace of mind comes from accepting the worst

آرامش واقعی درون حاصل پذیرش تلخ ترین واقعیت ها است.


First keep the peace within yourself, then you can also peace to others.

اگردوست دارید آرامش رابه دیگران هدیه دهید، نخست آرامش رادر درون خودتان حفظ کنید.


If you a contented mind, you have enough to enjoy life with.

اگردرونی آرام داشته باشید،دلیل کافی برای لذت بردن از زندگی دارید.


There is no joy but calm.

هیچ لذتی چون آرامش نیست.


Flowers have a mysterious and subtle influence upon the feelings, not unlike some strains of music. They relax the tenseness of the mind.

گل ها آرامش نگرانی های ذهن هستند وچون ترنم موسیقی تاثیری اسرارآمیز و نامحسوس براحساسات دارند.


As a cure for worrying work is better than any tranquilizer.

برای رفع نگرانی، کارو فعالیت موثرتر از هر آرام بخشی است.


True silence is the rest of the mind; it is to the spirit what sleep is to the body, nourishment and refreshment.

سکوت واقعی آرامش روان است وبرای روح آدمی چون خواب است و برای جسم نشاط آور ونیروبخش.


There are moments in life when you miss someone

So much that you just want to pick them from

Your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود

که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید

و آرزوهای خود در آغوش بگیرید


When the door of happiness closes, another opens

But often times we look so long at the

Closed door that we don't see the one which has been opened for us

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود

ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم

که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم


دیگر مطالب پیشنهادی :

متن انگلیسی درباره زندگی با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی درباره زندگی روزمره + ترجمه

متن انگلیسی راجع به زندگی (2)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...