شعرهای کودکانه انگلیسی برای بچه ها + ترجمه

شعر کودکانه انگلیسی راه حلی بسیار خوب برای یادگیری زبان

مهارت یادگیری زبان از مهمترین مهارت هایی است که هر پدر و مادر دوست دارند تا فرزندشان آن ها را فرا بگیرد از جمله مهمترین آموزش هایی که کودکان می توانند با آن ارتباط برقرار کنند و به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه ای در درک زبان انگلیسی مهارت یابند

ما در این پست شعر کودکانه انگلیسی را به صورت دو زبانه برای شما و کودکان عزیزتان فراهم کردیم که می تواند در رشد ذهنی کودکان شما تاثیر فراوانی گذاشته و در یادگیری مهمترین زبان خارجی دنیا، یعنی زبان انگلیسی به کودکان شما کمک کند.از دیگر فواید شعر کودکانه انگلیسی توان از تقویت حافظه ی کودکان شما گفت زیرا این مطلب باعث می شود تا این اشعار با ذهن کودکان شما مانوس شود و به نوعی ملکه ی ذهن کودکان شما شود، که با فراگیری این اشعار توسط کودکان دیگر فراموشی یه کلمه ی بی معنا است.با شعر کودکانه انگلیسی یادگیری زبان مانند خوردن یک لیوان آب می ماند و همواره می توان آن را یک آموزش کاربردی دانست پس با این مجموعه به نام شعر کودکانه انگلیسی همراه باشید.

شعر کوتاه انگلیسی + معنی فارسی

شعر کودکانه ی انگیسی راهی برای بهبود حافظه کودکان

What’s in the classroom? شعر کودکانه انگلیسی

What’s in the classroom?

Let’s have a look!

Posters and pictures,

And work in a book. 

چی تو کلاسه

بیا یه نگاه بندازیم!

پوستر و عکس

و تکلیف تو کتاب

What’s in the classroom?

What can you see?

Drawers and a cupboard

For you and for me

چی تو کلاسه ؟

چی میبینی

کشو قفسه

برای من و تو

What’s in the classroom?

What’s over there?

A door and window,

A table and chair.

چی تو کلاسه ؟

چی اونجاست؟

یه در و پنجره

یه میز. صندلی

What’s in the classroom?

What can you see?

A board and pegs

For you and me.

چی تو کلاسه ؟

چی میتونی ببینی؟

یه تخته و لباس آویز

برای من و تو.

شعرهای جدید انگلیسی برای بچه ها + ترجمهMy feelings شعر کودکانه انگلیسی

Sometimes I am  happy.

Sometimes I am sad.

Sometimes I am nervous.

But I am never bad.

بعضی وقتا خوشحالم

بعضی وقتا غمگین

بعضی وقتا عصبانی

اما هیچ وقت بد نیستم

When I’m really happy,

I smile and laugh and play.

When I’m really happy,

It’s a very good day.

وقتی واقعا خوشحالم

لبخند میزنم و میخندم و بازی میکنم

وقتی واقعا خوشحالم

آن روز روز خیلی خوبیه

When I’m really sad,

I cry and tell my mum.

We always talk together,

Then happy times can come.

وقتی واقعا غمگینم

گریه میکنم و به مامانم میگم.

ما همیشه با هم صحبت میکنیم ،

و بعد اوقات خوش از راه میرسن

When I’m really nervous,

I’m brave and carry on.

I say,  “I can do it! ”

Until my nerves are gone.

وقتي خيلي عصباني ام

شجاعم و از پسش برمیام

به خودم میگم: من میتونم

تا دیگه عصبانی نباشم

Sometimes I am happy.

Sometimes I am sad.

Sometimes I am nervous.

But I am never bad.

بعضی اوقات خوشحالم

بعضی اوقات غمگینم

بعضی وقتا عصبانی

اما هیچ وقت بچه بدی نیستم.

شعرهای انگلیسی بچه گانهشعر کودکانه انگلیسی راهی برای آموزش الفبا

Where is my Teddy bear?  شعر کودکانه انگلیسی

Where is my Teddy bear?

Where is he?

Where is my Teddy bear?

I can’t find him anywhere!

خرسی من کجاست؟

اون کجاست ؟

خرسی من کجاست؟

نمیتونم هیچ جا پیداش کنم.

Look behind the bedroom door.

Is he hiding there?

Look behind the bedroom door.

I can’t find him anywhere!

پشت در اتاق رو نگاه کن.

آیا اونجا مخفی شده؟

پشت در اتاق رو نگاه کن.

نمیتونم جایی پیداش کنم.

Look in front of the sofa.

Is he hiding there?

Look in front of the sofa.

I can’t find him anywhere!

جلوی مبل رو نگاه کن

آیا اونجا پنهون شده؟

جلوی مبل رو نگاه کن

نمیتونم جایی پیداش کنم

Look between the bed and chair.

Is he hiding there?

Look between the bed and chair.

I can’t find him anywhere!

بین تخت و صندلی رو نگاه کن

آیا اونجا پنهون شده

بین تخت و صندلی رو نگاه کن

نمیتونم جایی پیداش کنم

Look next to the big toy box.

Is he hiding there?

Look next to the big toy box.

Yes, my Teddy's hiding there!

کنار جعبه بزرگ اسباب بازی رو نگاه کن.

آیا اونجا پنهون شده ؟

کنار جعبه بزرگ اسباب بازی رو نگاه کن

آره، خرسی من اینجا پنهون شده.


Let’s count to one hundred! شعر کودکانه انگلیسی

Let’s count to one hundred.

It’s time to start.

Ten,  twenty, thirty…

Yes, good start!

بیا تا صد بشماریم

وقتشه که شروع کنیم

شده، بیست، سی.‌‌..

آره شروع خوبیه

Let’s count to one hundred.

It’s easy to do.

Forty, fifty, sixty…

Yes, clever you!

بیا تا صد بشماریم

چهل، پنجاه، شصت

آره تو باهوشی

Let’s count to one hundred.

It’s easy if you try.

Seventy, eighty…

The numbers are high.

بیا تا صد بشماریم

اگه سعی تو بکنی آسونه

هفتاد، هشتاد...

عددها خیلی بزرگن

Let’s count to one hundred.

Now we are done.

Ninety, one hundred.

Counting is fun.

بیا تا صد بشماریم

کارمون دیگه تمام شده

نود، صد

شمردن خیلی حال میده


At our school شعر کودکانه انگلیسی

In the playground

We have lots of fun.

We play, we talk,

We jump, we run.

تو زمین بازی

ما کلی خوش میگذرونیم

بازی میکنیم، حرف میزنیم

می پریم، می دویم

At our school. At our school. At our school.

تو مدرسه مون. تو مدرسه مون. تو مدرسه مون

On the sports field

We do PE.

We play sports together,

You and me.

تو زمین ورزش

ما ورزش میکنیم

ما با هم ورزش میکنیم

من و تو

At our school…

تو مدرسه مون...

In the art room

We paint and draw.

We put our pictures

On the walls.

تو کلاس هنر

ما رنگ می زنیم و نقاشی میکنیم

ما تصویر ها رو

به دیوار میزنیم

At our school…

تو مدرسه مون...

In the computer room

We look and hear.

We put the headphones

On our ears.

تو کلاس کامپیوتر

ما نگاه میکنیم و گوش میدیم

ما هدفون رو

رو گوشمون میذارم.

At our school…

تو مدرسه مون

شعرهای ساده انگلیسی برای بچه های پیش دبستانیWhat do you do in the morning? شعر کودکانه انگلیسی

What do you do? What do you do?

What do you do in the morning?

چیکار میکنی ؟ چیکار میکنی ؟

 صبح چیکار میکنی ؟

I get up.

I have my breakfast.

I go to school.

That’s what I do. That’s what I do.

That’s what I do in the morning.

من بیدار میشم

صبحانه میخوام.

میرم به مدرسه

این چیزیه که انجامش میدم. این چیزیه که انجامش میدم

What do you do? What do you do?

What do you do in the afternoon?

چیکار میکنی ؟ چیکار میکنی؟

بعد از ظهر چه کار میکنی؟

 I have my lunch.

I learn at school.

That’s what I do…

… in the afternoon.

من ناهار میخورم

تو مدرسه درس یاد میگیرم

این چیزیه که انجام میدم...

بعد از ظهرا

What do you do? What do you do?

What do you do in the evening?

چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟

عصر چکار میکنی؟

I do my homework.

I have my dinner.

I play with my toys.

That’s what I do…

… in the evening.

من تکالیفم رو انجام میدم

شامم رو میخورم

با اسباب بازی هام بازی میکنم

این چیزیه که

عصرها انجام میدم.

What do you do?  What do you do? 

What do you do at night?

چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟

شب ها چکار میکنی؟

I say good night.

I brush my teeth.

I go to bed.

That’s what I do…

… at night.

شب بخیر میگم

مسواک میکنم

میرم میخوابم

این چیزیه که

شبها انجامش میدم

دانلود شعرهای انگلیسی مناسب بچه هاPlaces to go شعر کودکانه انگلیسی

Places to go,  things to see,

Out and about, my mum and me.

جاهای برای رفتن، چیزای دیدنی

بیرون این ور و اون ور، من و مامانم

We go to the bank

We go to the park.

We go to the zoo

Until it’s dark.

ما میریم بانک

ما میریم پارک

ما میریم باغ وحش

تا هوا تاریک بشه بیرونیم

 Places to go,  things to see,

Out and about, my mum and me.

جاهای برای رفتن، چیزای دیدنی

بیرون این ور و اون ور، من و مامانم

We go to the shops,

Or a supermarket.

We put our shoppings,

In a basket.

ما میریم خرید

یا به سوپرمارکت

خرید هامون رو میذاریم

توی یه سبد

 Places to go,  things to see,

Out and about, my mum and me.

جاهای برای رفتن، چیزای دیدنی

بیرون این ور و اون ور، من و مامانم

We go to the airport,

We see some planes.

We go to the station

And see some trains.

میریم به فرودگاه

چند تا هواپیما می بینیم

میریم به ایستگاه

چندتا قطار میبینیم

Places to go,  things to see,

Out and about, my mum and me.

جاهای برای رفتن، چیزای دیدنی

بیرون این ور و اون ور، من و مامانم

شعر انگلیسی کودکانهشعر کودکانه انگلیسی راهی برای دوستی با زبان

What’s the weather like today? شعر کودکانه انگلیسی

What’s the weather like today?

Is it cold or is it sunny?

Can we go outside to play?

هوا امروز چطوره؟

سرده یا آفتابیه؟

میتونیم بریم بیرون بازی کنیم؟

When it’s windy, When it’s windy,

We go outside, we fly our kite.

The kite goes high up in the sky

And we play until it’s night.

وقتی باد میزنه وقتی باد میزنه

میریم بیرون بادبادک و پرواز میدیم

بادبادک میره بالای بالا تو آسمون

و تا وقتی شب بشه بازی میکنیم

When it’s snowing, when it’s snowing,

We make a snowman in the snow.

We wear our coats and play together,

Until it’s time to go.

وقتی برفیه، وقتی برفیه

نو برف آدم برفی می سازیم

کاپشن می پوشیم و با هم بازی میکنیم

تا وقت رفتن برسه

When it’s sunny, when it’s sunny,

We wear our hats and go outside.

We play together at the park,

We have a fun time one the slide.

وقتی آفتابیه، وقتی آفتابیه

کلاه میزاریم میریم بیرون

تو پارک با هم بازی میکنیم

رو سرسره کلی خوش میگذره

 What’s the weather,  what’s the weather…

هوا چطوره ، هوا چطوره

اشعار انگلیسی با لحن و زبان کودکانه همراه با ترجمه اشAt the airport شعر کودکانه انگلیسی

At the airport,

Planes come and planes go.

Where are they going?

I don’t always know.

تو فرودگاه

هواپیماهای میان و میرن

اونا کجا میرن

من نمیدونم

There are lots of people,

Some are short,  some are tall.

Adults and children,

I can’t count them all.

کلی آدم اونجاست

کوتاه و بلند

پیر و جوان

نمیتونم همه رو بشمارم

They’ve got red coats,  green coats,

Yellow coats,  blue.

They’ve got long hair,  short hair

 and curly hair too.

اونا کت های قرمز، سبز

زرد و آبی پوشیدن

اونا مو بلند ، مو کوتاه

یا حتی مو فرفری اند.

I look through the window,

Planes go up,  planes go down.

Some are not moving.

Some are turning around.

از پنجره بیرون رو نگاه میکنم.

هواپیماها بالا میرن، پایین میان

بعضی تکون نمیخورن

بعضی ها دور می زنند

The plane is here now.

It’s half past two.

And here come my cousins,

My aunt and my uncle too.

هواپیما الان رسید

ساعت دو نیمه

پسر عمو هام رسیدن

عمه و عموم هم همینطور

شعرهای انگلیسی مخصوص کلاس اولی ها و بچه هاThe house was so untidy! شعر کودکانه انگلیسی

Hello, mom, 

The party was fun.

Everyone was happy,

Each and everyone.

سلام مامان

مهمونی خیلی خوش گذشت

همه خوشحال بودن

همه همه

But after the party,

Balloons were on the door.

Food was on the table,

And cards were on the floor.

اما بعد از مهمونی

بادکنک ها رو در بودن

غذا ها رو میز مونده بودن

کارتها رو زمین پخش بودن

 The house was so untidy,

So here is your surprise…

Open the door,

And open your eyes!

خونه خیلی بهم ریخته بود

پس ما سورپرایزت کردیم

در خونه رو باز کن

چشماتو هم باز کن

The food is in the fridge,

The rubbish is in the bin.

Now the house is tidy,

So come on in!

غذا تو یخچاله

آشغال ها تو سطل زباله

حالا خونه مرتبه

پس بالا بیا تو

Thank you!    ممنون

چند شعر انگلیسی برای تمرین بچه هاشعر کودکانه انگلیسی  محفلی برای جمع شدن دوستان

The race شعر کودکانه انگلیسی

There was a race.

Go, go, go!

Some children were fast,

And some were slow.

یه مسابقه داشتیم

برو، برو، برو!

بعضی بچه ها سریع بودن

بعضی هاشون کند

Joe was fourth.

He wasn’t very fast.

His bag was very heavy,

So he was last.

جو چهارم شد

 اون خیلی سریع نبود.

کیف خیلی سنگین بود.

واسه همین آخر شد.

Emily was third.

She was faster than Joe.

But she lost her shoe,

So she was a little slow.

امیلی سوم شد

اون سریع تر از جو بود.

اما کفش رو گم کرد

و واسه همین یک کمی کند شد.

Oscar was second.

Just behind Kim.

He was very fast,

But she was faster than him.

اسکار دوم شد

درست پشت سر کیم

اون خیلی سریع بود

اما کیم سریع تر از اسکار بود.

Kim was first

Run, run, run!

What a fast runner.

She was number one!

کیم اول شد

بدو، بدو،بدو

چه دونده ی پرسرعتی

اون نفر اول شد.


I’m happy it’s the weekend! شعر کودکانه انگلیسی

Dad likes playing basketball,

And he likes playing chess.

Mum likes playing tennis,

But I like fishing best!

بابا بسکتبال دوست داره

و دوست داره شطرنج بازی کنه

مامان دوست داره تنیس بازی کنه

اما من ماهیگیری رو بیشتر دوست دارم.

I’m happy it’s the weekend,

Hip, hip,  hip, hooray!

My family loves the weekend,

We have fun all day!

من خوشحالم آخر هفته رسیده

هورا هورا هورا

خانواده ام عاشق آخر هفته اند

ما کل روز رو خوش میگذرونیم

Mum likes drawing pictures,

And I like drawing  too.

Dad likes taking photos,

So we've got lots to do!

مامان دوست داره نقاشی کنه

من هم نقاشی کردن رو دوست دارم

بابا دوست داره عکس بگیره

پس کلی کار داریم که انجام بدبم


At the beach شعر کودکانه انگلیسی

We’re playing at the beach today,

We're having lots of fun.

We're swimming and we’re surfing,

And we’re sitting in the sun.

ما امروز ساحل بازی می کنیم

ما کلی خوش میگذرونیم

ما شنا و موج سواری می کنیم

و آفتاب میگیریم.

We  all like playing  at the beach,

It’s sunny here today.

We can windsurf at the beach,

And we can swim and play.

ما همه بازی تو ساحل رو دوست داریم

اینجا امروز آفتابیه

ما میتونیم ساحل موج سواری کنیم

و میتونیم شنا و بازی کنیم.

We’re sailing in our little boat,

We’re playing in the sea.

We’re snorkeling and diving,

There are lots of fish to see.

ما با قایق کوچیکمون دریانوردی میکنیم

ما تو دریا بازی می کنیم

ما غواصی میکنیم و شیرجه میزنیم

اونجا کلی ماهی واسه دیدن است.


Twinkle Twinkle شعر کودکانه انگلیسی

Twinkle, twinkle little star

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

Twinkle, twinkle little star

How I wonder what you are.

When the blazing sun is gone

When there’s  nothing shines upon

Then you shine your little light

Twinkle, twinkle all the night

Twinkle, twinkle little star

How I wonder what you are.

چشمک بزن چشمک بزن ستاره کوچولو

برام سواله که تو چی هستی

خیلی بالا ، تو بالاترین قسمت دنیا

مثل یه الماس تو آسمون

چشمک بزن چشمک بزن ستاره کوچولو

برام سواله که تو چی هستی

وقتی خورشید شعله ور میره

وقتی هیچی اون بالا بالا ها نمیدرخشه

بعدش تو با نو. کوچیکت میدرخشی

تمام شب رو چشمک بزن چشمک بزن

چشمک بزن چشمک بزن ستاره کوچولو

برام سواله که تو چی هستی

گلچینی از شعرهای انگلیسی مناسب برای کودکان یک تا 5 سالهWarm Kitty شعر کودکانه انگلیسی

Warm Kitty

Soft kitty,

Little ball of fur,

Sleepy kitty,

Happy kitty,

Purr, purr, purr!

پیشی گرم

پیشی نرم

توپک کوچولوی پشمالو

پیشی خواب آلو

پیشی خوشحال

خرخر ، خرخر، خرخر


Once I caught a fish alive شعر کودکانه انگلیسی

One, two, three, four, five

Once I caught a fish alive

Six, seven, eight, nine, ten

Then I let it go again.

Why did you let it go?

Because it bit my finger so.

Which finger did it bite?

This little finger on my right

یک ، دو، سه، چهار، پنج

یه بار یه ماهی زنده گرفتم

شش، هفت، هشت، نه، ده

بعد ولش کردم رفت

چرا ولش کردی بره؟

چون انگشتم رو گاز گرفت

کدام انگشت را  گاز گرفت؟

انگشت کوچولوی دست راستم


Baa Baa Black Sheep شعر کودکانه انگلیسی

Baa Baa black sheep have you any wool?

Yes sir, yes sir, three bags full

One for the master and one for the dame

And one for the little boy who lives down the lane.

بع بع، گوسفند سیاه تو پشم داری؟

بله آقا، بله آقا، سه کیسه پر پشم دارم

یکی برای ارباب، یکی برای زن ارباب

یکی هم واسه پسر کوچولوی که پایین جاده زندگی میکنه

Moo moo jersey cow have you any milk?

Yes sir, yes sir, three pails full

One for the master and one for the cat

And one for the little pig who wants to get fat.

ما، ما، گاو شیری، تو شیر داری؟

بله آقا، بله آقا، سه سطل پر شیر دارم

یکی برای ارباب، یکی برای گربه

یکی برای خوک کوچولو که میخواد تپل بشه

Baa Baa white sheep have you any wool?

Yes sir, yes sir three bags full

One for the jumpers and one for the frocks

And one for the little girl with holes in her socks.

بع، بع، گوسفند سفید تو پشم داری؟

بله آقا ،بله آقا ، یه کیسه پر پشم دارم

یکی برای بلوز، یکی برای نیم تنه

یکی برای دختر کوچولو که جورابش سوراخه


Can you keep a secret? شعر کودکانه انگلیسی

Can you keep a secret?

I don’t suppose you can.

You mustn’t laugh

You mustn’t cry

But do the best you can!

میتونی یه راز رو نگه داری؟

فکر نمیکنم بتوانی.

تو نباید بخندی

تو نباید گریه کنی

اما تلاشت رو نحو احسن انجام بده


Humpty Dumpty شعر کودکانه انگلیسی

Humpty Dumpty sat on the wall

Humpty Dumpty had a great fall

All the King’s horses

And all the King’s men

Couldn’t put Humpty together again

هامپتی دامپتی روی دیوار نشسته بود

هامپتی دامپتی بدجوری زمین خورد

تمام اسب های شاه

و تمام سربازهای شاه

نتونستم هامپتی رو دوباره جمع و جور کنن.

شعر کودکانه انگلیسی یعنی یادگیری به همراه بازی


Round and Round the Garden شعر کودکانه انگلیسی

Round and round the garden

Like a teddy bear

One step, two step

And tickle under there

دور بزن ، دور بزن باغ رو

مثل یه خرسی

یک قدم، دو قدم

و شکمشو قلقلک بزن

Round and round the haystack

Went the little mouse

One step, two step

And into his little house

دور بزن دور بزن کومه علوفه رو

موش کوچولو رفت اونجا

یک قدم، دو قدم

و رفت تو لانه ش

Round and round the lighthouse

And up the spiral stair

One step, two step

And right up in the air!

دور بزن دور بزن فانوس دریایی رو

و از پله های مارپیچ بالا برو

یک قدم، دو قدم

و مستقیم برو بالا تو


This Little Piggy شعر کودکانه انگلیسی

This little piggy went to market This little piggy

stayed home

This little piggy had roast beef

This little piggy had none

And this little piggy went

WEE WEE WEE

all the way home

این خوک کوچولو رفت مغازه این خوک کوچولو

خونه مونده.

این خوک کوچولو گوشت کباب خورد

اون یکی خوک هیچی نخورد

و این خوک کوچولو رفت خونه

یواش یواش یواش

تمام راه رو رفت خونه

شعر کودکانه انگلیسی برای مهدکودکHOT CROSS BUNS شعر کودکانه انگلیسی

Hot cross buns!

Hot cross buns!

One a penny, two a penny.

Hot cross buns!

If you have no daughters,

Give them to your sons!

One a penny, two a penny.

Hot cross buns!

کلوچه های داغ ضربدری!

کلوچه های داغ ضربدری!

یکی یه پنی ، یکی دو پنی

اگه دختر نداری

اونا رو به پسرت بده!

یکی یه پنی یکی دو پنی.

کلوچه های داغ ضربدری!


JACK & JILL شعر کودکانه انگلیسی

Jack and Jill went up a hill,

To fetch a pail of water;

Jack fell down and broke his crown,

And Jill came tumbling after.

جک و جیل رفتن بالای یه تپه،

تا یه سطل آب بیارن

جک افتاد و تاجش شکست

و جیل تلو تلو خوران پشت سرش اومد.

شعر انگلیسی برای کودکان سه ساله muffin man شعر کودکانه انگلیسی

Oh, do you know the muffin man,

The muffin man, the muffin man?

Oh, do you know the muffin man,

Who lives on Drury lane?

Oh, yes we know the muffin man,

The muffin man, the muffin man.

Oh, yes we know the muffin man,

Who lives on Drury lane.

اوه، مرد مافینی رو میشناسی؟

مرد مافینی، مرد مافینی؟

اوه مرد مافینی رو میشناسی؟

که تو جاده داری زندگی میکنه؟

آره مرد مافینی رو میشناسی؟.

مرد مافینی، مرد مافینی

آره ما مرد مافینی رو میشناسیم

که تو جاده داری زندگی میکنه.

LITTLE MISS MUFFET شعر کودکانه انگلیسی

Little Miss Muffet sat on her tuffet

Eating her curds and whey

Along came a spider

Sat down beside her

And frightened Miss Muffet away.

مافت کوچولو رو صندلیش نشسته بود

کشک و آب پنیر میخورد

یه عنکبوت از راه رسید

اومد و کنارش نشست

و مافت کوچولو ترسید و فرار کرد.

LITTLE BOY BLUE

Little boy blue come blow up your horn.

The sheep's in the meadow,

The cow's in the corn.

But where is the boy who looks after the sheep?

He's under the haystack,

Fast asleep.

پسر آبی پوش بیا شیپورت رو بزن

گوسفندها تو چمن هستن

گاو تو مزرعه ذرته

اما این پسر کجاست که مراقب گوسفند ها باشه؟

اون کنار علوفه هاست

خواب رفته.


PETER PETER PUMPKIN EATER شعر کودکانه انگلیسی

Peter Peter pumpkin eater,

Had a wife and couldn't keep her!

He put her in a pumpkin shell,

And there he kept her very well!

پیتر پیتر کدو حلوایی خور،

یه زن داشت و نمیتونست اون رو نگه داره

پیتر زنش رو گذاشت تو پوسته کدو حلوایی،

پیتر تونست اونجا زنش رو خوب نگه داره.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...