تعبیر خواب اسپند دود کردن

تعبیر خواب اسپند دود کردن بیشتر در منابع اسلامی و البته ایرانی مطرح است و نمی توان موضوعات مشابهی را در منابع غربی یافت کرد. این رسم به یک باور ملی برمی گردد که در سایر کشورها چندان که باید مرسوم نیست. تعبیر خواب اسپند مانند برخی از رویاهایی که میبینیم، به ماهیت آن مربوط می شود. ما معمولا زمانی که می خواهیم از چشم زخم در امان بمانیم از اسپند استفاده می کنیم. بنابراین تعبیر خواب اسپند نیز تا حد زیادی به ترس ما از یک رویداد، فرد، یا آینده ربط دارد. 

در واقع این موضوع که با اسپند دود کردن از اتفاقات بد و چشم بد و ... در امان خواهیم بود وارد ضمیر ناخودآگاه ما شده و تجلی نمادین آن در رویا نیز به همین مسائل تشبیه می شود. بنابراین زمانی که شما خود را در حال اسپند دود کردن در رویا دیدید، یک هراس درونی از روزهای آینده شما را محصور کرده است. بایستی اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهید تا قبل از اینکه اتفاقی که از آن می ترسید رخ دهد. در واقع به طور کلی تعبیر خواب اسپند بد نیست و صرفا به معنای یک هشدار یا زنگ خطر است. تعبیر خواب اسپند در آتش روشن کردن نیز به همان معنایی است که ذکر شد. اسپند دود کردن در رویا از نظر برخی از معبرین نشان می دهد که نباید به این خرافات و باورهای سنتی معتقد باشید و بایستی با واقعیت ها قدم برداشته و جلو بروید.

تعبیر خواب اسپندان


تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب اسپند با اینکه چندان بد نیست اما معبران اسلامی معتقدند دیدن اسپندان به تنهایی در رویا نشانه های بدی به همراه دارد. اگر اسپندان در دست شما بود، احتمالا متحمل غم و ناراحتی خواهید شد. اگر این اسپندان در دستان شخص دیگری در رویای شما بود ولی بعدا آن را به شما داد، بایستی در خصوص روابط خود با آن فرد احتیاط کنید چرا که این خواب به ما می گوید از آن فرد آسیبی متوجه شماست. اما اگر شما اسپندان را به شخص دیگری بخشیدید، طبیعتا این آزار و اذیت و غم و اندوه از جانب شما به وی خواهد رسید. اسپندان در رویا هرچه به شما و محل زندگی شما نزدیک تر و مرتبط تر باشد، اتفاقات بد به همان اندازه به شما نزدیک خواهند بود. بنابراین اگر اسپندان را از خانه یا خودتان دور کردید، غم و اندوه را خود دور می سازید. با ورود اسپندان به خانه، ناراحتی، بیماری و غم نیز وارد محیط زندگی شما می شود.

تعبیر خواب اسپند از نظر روانشناختی

تعبیر خواب اسپند از نظر روانشناسی به کمبودهای شخصیتی ما مربوط می شود. اینکه دوست داریم مدام مورد توجه اطرافیان قرار بگیریم و عدم توجه بقیه باعث ناراحتی و خشم ما می گردد. همچنین برخی دیگر بر این باور هستند که تعبیر خواب اسپند به افراد حسود و بدخواه اطراف ما اشاره می کند. این افراد در کمین هستند تا در اولین فرصت ضربه بدی به ما و زندگی ما وارد سازند. اما به صورت خاموش. در واقع شما قادر نخواهید بود به راحتی این افراد را شناسایی کنید. حتی شاید یکی از نزدیکانی که خیلی به او اعتماد دارید و در ظاهر با شما همدل و مهربان است همان فردی باشد که در پشت سر بدگویی شما را کرده و زیر پایتان را خالی می کند.

اگر در رویا بوی اسپندی که دود می کردید به مشام شما خوش آمد، به خانه بخت راهی خواهید شد. اگر دختر دم بختی دارید، او را در لباس عروسی خواهید دید. اما اگر هیچ کدام از این ها با شرایط بیننده خواب تطبیق نداشت، احتمالا خود او به عروسی یکی از بستگان یا آشنایان دعوت خواهد شد. اما در صورتی که بوی اسپندی که دود می کنید مطبوع نبوده و یا حتی دلزده نیز شدید احتمالا پولی از دست خواهد رفت، طلاقی رخ خواهد داد، جدایی در شراکت شما باعث ضرر مالی می شود و ...

تعبیر خواب اسپند با تمام تعاریفی که کردیم، گاها می تواند کاملا بی ربط به این موضوعات باشد. شما ممکن است در رویا خود را در حال اسپند دود کردن ببینید، در حالی که دقیقا روز قبل از آن به این فکر می کردید که برای دور شدن از چشم زخم دوستان و همسایه ها و ... حتما از اسپند کمک بگیرید. بنابراین این خواب فقط یک یادآوری یا تداعی است و هیچ معنای خاصی ندارد.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

3 نظر

 1. ررsays:

  سلام خواب دیدم که من و. معشوقم دور یک میز گرد نشستیم و با هم اختلات میکنیم بعد. یکی اسپند دود کرد منم دستمو از. روش رد کردم و. خیییلی عمیق اسپند رو بو کردم زیادی بو کردم😐

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده ارامش درونی است

 2. الههالههsays:

  سلام خواب دیدم خواهر شوهرم در حال دود کردن اسفند بالای سر خواهر بیمارم بود واسفندها را بر روی سر خواهرم میریخت من در خواب به شدت عصبانی شده و خواهر شوهرم را به شدت کتک زدم ( با خواهر شوهرم اختلاف دارم)

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید و خوشایند است

 3. دنیادنیاsays:

  سلام من خواب دیدم که پارچه سبزی بر دست دارم و اسپند دود می کنم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر سعادتمندی است