تعبیر خواب راه رفتن چیست؟

تعبیر خواب راه رفتن بسیار متنوع و متفاوت است و بستگی به نوع و جای راه رفتن توسط افراد مختلف دارد. معبرین مختلفی هستند چه غربی و چه عربی و ایرانی که تعبیرهای متفاوتی برای دیدن خواب راه رفتن دارند که دیدگاه و تعبیر هر کدام می‌تواند جالب و شگفت انگیز باشد. در ادامه مقاله در مورد تعبیر انواع مختلف چنین خواب‌های مطالب جالب و مورد توجهی ذکر شده است که خواندن آنها خالی از لطف نیست.

تعبیر خواب راه رفتن با ناراحتی و درد

زیاد برای ما پیش آمده است که در عالم بیداری و واقعیت با درد و ناراحتی مجبور شده ایم که مسافتی را راه برویم تا به مقصد مورد نظر برسیم. اما تا به حال برای شما پیش آمده که چنین مسئله‌ای را در خواب ببینید. منوچهر مطیعی تهرانی یکی از معبرین خواب مشهور ایرانی برای افرادی که خوابی این چنین ببینند که در حال راه رفتن هستند اما با درد و ناراحتی ناشی از وجود آفت و زخمی بر روی پایشان، غم و اندوه را در عالم بیداری و واقعیت تعبیر کرده است. همچنین وی برای افرادی که خواب ببینند که بر روی پاشنه پایشان چیزی چسبیده است و راه رفتن را برای آنها مشکل و سخت کرده است، غیبت کردن پشت سرشان و سر زبان افتادن نام آنها در عالم بیداری و واقعیت را تعبیر کرده است.

تعبیر خواب راه رفتن روی آب

برای راه رفتن روی آب تعابیر مثبت و خوبی شده است. برای افرادی که چنین خوابی دیده اند دوره‌ی زندگی و مالی خوب و موفقیت آمیزی پیش بینی شده است. به این افراد نوید این مسئله داده شده است که هر تصمیمی در زمینه زندگی و کاری خود بگیرند، عاقبت و‌ سرانجام خوبی دارد و نتایج موفقیت آمیزی در پی خواهد داشت. همانطور که آب در عالم بیداری و واقعیت نماد روشنایی است در عالم خواب و رویا هم نماد و نشانه‌ی خوب و مثبتی محسوب خواهد شد.

تعبیر خواب راه رفتن با پاهای برهنه

راه رفتن با پاهای برهنه بستگی به نوع و مکان و جایی که فرد در خواب بر روی آنها قدم خواهد گذاشت؛ تعابیر متفاوت و مختلفی دارد. لیلا برایت یکی از معبرین معروف و مشهور غربی در این زمینه معتقد است که کسی که در خواب ببیند با پاهای برهنه بر روی چمنزار و سبزه‌زاری راه رفته و پیاده روی می‌کند، در عالم واقعیت و بیداری اوقات و لحظات خوب و خوشی را تجربه خواهد کرد اما اگر در خواب ببیند که با پاهای برهنه بر روی صخره و کوه‌ها راه می‌رود، در عالم بیداری و واقعیت در زمینه‌های مختلف زندگی‌اش دچار مشکلات و گرفتاری‌های فراوان و گوناگون خواهد شد.

تعبیر خواب راه رفتن روی آب به همراه معشوق

تعبیر خواب راه رفتن روی آب به همراه معشوق برای افرادی که در دوران نامزدی به سر می‌برند و مشکلات و موانعی بر سر راه ازدواج آنها وجود دارد؛ بسیار مثبت و خوب است. چرا که دیدن چنین خوابی نوید روزهای خوش و شیرینی را می‌دهد. روزهایی که بالاخره این دو عاشق با پشت سر گذاشتن موانع و مشکلات مختلف با هم وصلت کرده و روزهای خوش و خوبی در انتظارشان خواهد بود.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...