تعبیر خواب روزه ماه رمضان (2)

تعبیر خواب روزه بودن به معنای احیا کردن دوباره روحتان و پاک کردن درونتان می باشد. شاید روزه بودن راهی باشد به سمت توجه کردن به موضوعی. چقدر سعی می کنید که خودتون رو تادیب کنید؟

تعبیر خواب روزه ماه رمضان

تعبیر خواب روزه ماه رمضان طبق گفته خالد بن علی بن محد العنبری این است که ممکن است به سفری طولانی مدت در راه خدا برود.

تعبیر خواب روزه بودن

اگر کسی در خواب ببیند که روزه گرفته است و در حال ستایش پروردگار و ذکر او گفتن است، تعبیر خواب روزه بودن این است که در حال برگشت از کارهای زشت و وقیحانه است.

تعبیر خواب روزه بودن از دیدگاه تعبیر کنندگان به شرح زیر است:

1- محمد ابن سیرین: تعبیر خواب روزه بودن این است که خوردن چیزهای حرام و انجام دادن کارهایی که گناه هست، توبه می کند. اگر کسی در خواب ببیند که روزه است و در حال غیبت کردن یا این که فحش می گوید و حرف های زشت می زند، تعبیرش این است که به عبادت مشغول می شود ولی در مسیر دین راستگو نیست.

2- ابراهیم کرمانی: تعبیر خواب روزه ماه رمضان به این معنی است که غذا و خورد و خوراک گران و کم است.

3- خالد بن علی بن محد العنبری: تعبیر خواب روزه گرفتن مرد یا تعبیر خواب روزه گرفتن زن این است که او به موفقیت می رسد و توبه می کند، یا کفاره قسمی را پرداخت می کند یا فرزندی پسر به او داده می شود.

4- امام صادق (ع): تعبیر خواب روزه گرفتن زن یا تعبیر خواب روزه گرفتن مرد یا تعبیر خواب روزه بودن 10 تعبیر دارد:

1- سلامتی

2- زیاد بودن نعمت

3- بزرگی

4- توبه کردن از گناهان و اعمال زشت

5- ریاست

6- پسری از خون او به دنیا می آید

7- بر دشمن پیروز می شود

8- به حج رفتن

9- جنگ کردن با دشمنان

10- مرتبه و مقام

5- تعبیر کنندگان دیگر: تعبیر خواب روزه بودن در ماه رمضان سلامتی، دیدن خداوند و رهایی یافتن از غم و اندوه، ایمن شدن در برابر بیماری و مریضی، رها شدن و پرداخت کردن دین و وام و بدهی، و رها شدن از سختی و رنج و درد می باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که روزه خود را باز کرد، تعبیرش بدست آوردن روزی حلال است. و اگر به عمد روزه خود را باز کرد، تعبیرش این است که در سفر بیمار و مریض می شود و به بلا و مصیبت دچار می شود.تعبیر خواب روزه بودن برای دو ماه این است که صاحب خواب از گناهان خود توبه می کند.تعبیر خواب روزه بودن روزه مستحبی ( تطوع) این است که در برابر بیماری و مریضی ایمن می شود.تعبیر خواب روزه بودن برای یک سال به طور پیوسته این است آن فرد توبه می کند.تعبیر خواب روزه بودن در روز عاشورا این است که از غم و اندوه و ناراحتی رهایی می یابد.

تعبیر خواب روزه گرفتن مرده

اگر کسی خواب دید که مرده ای ، به قصد و عمد روزه اش را باطل کرد و روزه اش را شکست و شما از نزدیک این کار را دیدید، دیدن این خواب یک هشدار بزرگ برای شما است و شما باید بسیار مراقب باشید چون شیطان در کمین است تا شما را از راه گمراه کند.

ولی اگر کسی خواب دید که مرده ای ، غیر عمدی روزه اش را باطل کرد، تعبیرش این است که کارهایی انجام خواهید داد که مطمئن هستید بی هدف و پوچ است ولی بعد از انجام دادن آن کار پشیمان خواهید شد.مثلا این که وارد یک معامله بیزینسی شوید یا به خواستگاری فردی برید که امیدی ندارید که وصلتی سر بدهد.

تعبیر خواب روزه خوردن دیگران

ابن سیرین می گوید:

- اگر کسی در خواب ببیند که کسی در حال روزه خواری در ماه رمضان است و با او به این دعوا می کند، تعبیرش این است که شما یک دوست بسیار خوب پیدا می کنید.

- اگر در محفل و جمعی دیگران را تشویق به روزه گرفتن می کردید، تعبیرش این است که شما دوستان زیادی پیدا خواهید کرد.

- اگر شما افرادی را دیدید که در حال روزه خواری بودند و شما آنها را از این کار باز داشتید، تعبیرش این است که کاری انجام می دهید که به آبروی خود و دیگران کمک شایانی می کند.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...