عکس نوشته درباره نصیحت کردن

از من به شما نصیحت ، قوی بودن را یاد بگیرید ، برای تمام روزهایی که قرار است تنتان بلرزد از آدم هایی که قلبتان را میلرزانند ! عکس نوشته و شعرنوشته های زیبا مفهومی و جدید در مورد نصیحت ، تصاویر پروفایلی زیبایی که گاهی اوقات در زندگی واقعا بدرد میخورند و میتوانند از آن درس های بزرگی گرفت.


عکس نوشته نصیحتی

شنیدم روزی از مادر خویش
می کرد نصیحت دختر خویش
مثه گوهر کم نظیر باش
مثه در بی نظیر باش
لطیف باش و پراز خار
مثه گل در چمن زار
که نچیند ترا هر دست بی مهری
که کوتاه کند عمرت ز بی مهری

عکس نوشته نصیحت
عکس نوشته نصیحت پدر

مرا در عشق همراهی نمی باید
در این دریای طوفانی
فراز پاره ای تخته به نام دل
به تنهایی ، نجات از غرقه کمتر می شود دشوار
مرا بگذار ، نصیحت گوی بی فرجام !

عکس نوشته نصیحت
عکس نوشته نصیحت کردن

نصیحت کردن آسان است و پند دیگران گفتن
ولی مشکل زمانی شد که خود خواهی پذیرفتن
نه مشکل گفتن پندی و حرفی را به خرسندی
که مشکل پند بیداری و خود چون همچنان خفتن
در این بازار آشفته سخن بسیار کس گفته
گواهی می دهد راهت سخن بیهوده آشفتن
مرادازعهدوایمانی که برکس خوش تو میرانی
به الگو آوری خود را نه عیب خویش بنهفتن
فلک در حکم ادراکت به حکمت می کند پاکت
روا داری که غیراز دُر فلک خر مهره راسُفتن؟
عمل در جستجوی دل نه هرکس دارد ای غافل
تو گر پندآوری بر ماتودل داری به خودگفتن؟

عکس نوشته نصیحت
عکس پروفایل نصیحت کردن

ای مرثیه خوان دمی مصیبت تو نخوان
شاید که شود همین نصیبت تو نخوان
یک عمر برای خلق نجوا کردی
این بار شنو ز من نصیحت تو نخوان

عکس نوشته نصیحت
عکس نوشته نصیحت آمیز

یک نصیحت می کنم از باب بد
راه خود را کج مکن ای با خرد
زندگی را با هدف ها ‍‍پیشه کن
عشق پاکت را مده حبس ابد

عکس نوشته نصیحت
عکس نوشته نصیحت بیجا

باز با گردن کج آمد دلم
خسته و پر درد و رنج آمد دلم
هر چه را بهر نصیحت گفتمش
گوش نیکرد و پشیمان شد دلم
ای دلا این شادی و غم تا به کی
این مکرر رفت و آمد تا به کی
تا به کی اینگونه باید بشکنی
من نمیدانم مگر از آهنی
هر که را دیدی و رفتی تو خموش
رفتن و برگشتنی پر خون و جوش
این یه بار از صحبت من پند گیر
تا نیفتی تو به هر دامی اسیر

عکس نوشته نصیحت
عکس نوشته نصیحت کننده

از دل ما پند بگیر زخم دل از خویش مکن
راه بتان نیز مرو بت شکنی خویش مکن
قصه ما گوش کن و راه دلت کج مرو
یار نشدی مارنشو ناز دلم نیش مکن
صدبه گره کارشود شب به خدا راز بگو
بار گران گیر به دوش منت بدکیش مکن
خلق کسی تنگ مدار قافله است این جهان
راه خودت گیر برو تشنیع به درویش مکن
گرچه بدیدی شبی آیینه ای مست شکست
تهمت و دشنام مده قضاوت از پیش مکن
این که نصیحت نشود پند بگیر پند بگیر
از دل ما پند بگیر زخم دل از خویش مکن

عکس نوشته نصیحت
عکس نوشته نصیحت کننده

یک نصیحت کنمت مردمی از چرخ مجوی
که به چوگان فلک آدمیان اند چو گوی
ای بسا یار که بیگانه شوندت روزی
باری اسرار دل خویش به هر یار مگوی
این شنیدی ز من این هم تو ز حافظ بشنو
[حافظا من نه اگر اهل دلی خو تو بگوی]
«یک نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر
ز در عیش در آ و به ره عیب مپوی»

عکس نوشته نصیحت
عکس نوشته نصیحت بزرگان

نصیحت میکنم هردم
نصیحت نامه ای یک دم
نوشتم تا بدانیدش
که تا شاید،که تاشاید، که تا شاید که تغییری، ببینم در پدر، مادر، معلم، این جهان خویش
ای معلم ای معلم ای پدر ای مادر
گر ندادم انجام، من تکالیفم را
یا نیاوردم من
این کتاب و دفتر
یا مداد و کاغذ
یا که پیراهن و کفش
کاه را کُه نکنید
اشتباهات مرا، همچو پتکی محکم، به سر من نزنید
من یه کودک هستم

عکس نوشته نصیحت
عکس نوشته نصیحت دوستانه

از من به تو نصیحت:همواره بر دلی گُذر کن
یا درد دارد بفهمد،یا مَرهَمی به دردت، از جنسِ دل نشاند

عکس نوشته نصیحت

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...