تعبیر خواب قلمه زدن گل و گیاه

در مورد تعبیر خواب قلمه زدن گل و گیاه مثل تمام موضوعات باید جنبه های مختلف آن تعبیر شود بنابراین باید گفت این موضوع شامل دو جنبه است. اولی دیدن گل و گیاه در خواب و دوم تکثیر و قلمه زدن آن است. پس به بررسی هر دو موضوع می پردازیم. دیدن خواب گل از جمله موضوعاتی است که همیشه مورد توجه معبران و مردم بوده است. برای تعبیر این نوع خواب باید دید گل و گیاه و تکثیر آنها در خواب چه تعبیری  دارد.

ابن سیرین درباره دیدن گل و گیاه در خواب آنها را به دو بخش گلهای روی شاخه و بوته و گلهای جدا از شاخه تقسیم میکند. او تعبیر دیدن خواب گلی که از شاخه جدا باشد را غم و اندوه می داند. اگر گلها از نوع فصلی و موقت باشند نشانه اندوه و نگرانی هستند و اگر گلی که در خواب است متناسب با آن فصل نیست نماد پیش آمدن مشکلی برای فرزند بیننده خواب است.امام صادق (ع) نیز درباره دیدن گل در خواب تعابیر مختلفی از جمله فرزند، دوست، مردی پست و کوته ‌فکر، کنیزک، غلام و نامه به آن نسبت داده اند.

تعبیر خواب قلمه زدن گل های مختلف


ابراهیم کرمانی برای تعبیر خواب گل می گوید خواب باغی پر از گل و گیاهان خوشبو و میوه و ...که بیننده در آن باغ نشسته است نشان دهنده این است که بیننده با شهادت از دنیا میرود. اگر خواب ببینید گلی می روید و یا گلها و گیاهانی در سبزه زار رشد کردند نشان دهنده پیش آمدن ارتباط با شخصی بزرگ است که تنها مانده است.ممکن است شخصی خواب دیده باشند انواع گل های کاکتوس ، حسن یوسف ، شمعدانی و یا رز را قلمه میزند ، که این نمیتواند معنا یا اصل تعبیر را تغییر دهد و همان چیزی که برای تمام گل هاست سایر نمونه ها را نیز شامل خواهد شد.

درباره دیدن خواب گل جابر مغربی آن را نمادی از مردی می داند که پست و کوته فکر است و بی وفا و یا نامه ای که از شخصی غایب می رسد.دانیال نبی(ع) نیز در این باره تعبیری دارند و دیدن بوته گل در خواب را نشان از مردی سرزنده و خوشحال میدانند که کلامی نافذ و حرفی مورد قبول همگان دارد.منوچهر مطیعی تهرانی اعتقاد دارد در کل دیدن گل در خواب به خصوص اگر بیننده نوع آن را تشخیص ندهد خوب است اما اگر نوع آن را تشخیص داد باید به دنبال تعبیر خاص آن نوع گل باشد.

تعبير خواب قلمه زدن

حال در مورد تعبیر خواب قلمه زدن گل و گیاه و تکثیر و کاشتن آنها باید گفت اصولا وقتی انسان گل و گیاه را قلمه میزند یا بذر آنها را می کارد منتظر و امیدوار می ماند تا بار گرفته و گل برویاند. بنابراین تعبیر خواب قلمه زدن گل و گیاه نیز در کل نشانه برنامه ریزی همراه با امید برای آینده و کسب و کار و زندگی و شروع راهی جدید در این زمینه است. همینطور می تواند نشان آرزوهایی باشد که بیننده برای رسیدن به آن بسیار امیدوار است. حال اگر خواب ببینید گلی که قبلا قلمه زده یا کاشته اید خشک شده و از بین رفته است نشان دهنده تصمیم نادرست شما و شکست شما در آن کار است. اگر خواب دیدید گل و گیاهی را قلمه زده یا کاشته اید و سریع رشد کرد و گل داد نشان رسیدن به یکی از آرزوهای شما است.

مورد دیگری که درباره تعبیر خواب قلمه زدن گل و گیاه باید گفت این است که اگر فردی خواب ببیند که در باغی گیاهان و گلهای خوشبو می کارد و تکثیر می کند نشان دهنده این است که صاحب فرزندی می شود که خوب و صالح است.حال تعبیر خواب قلمه زدن گل و گیاه از نوع گل رز می تواند نمادی از آرزوهای عاطفی و عشق در شما باشد یا نشان دهنده شکوفایی و رشد ویژگیهایی در خود شما و یا نشانی از درون و نفس شما است.


بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب گلدان با گل سبز


1 نظر

  1. زهرازهراsays:

    من خواب دیدم آقایی که میشناسمشون با مادرشون آمده بودن از گلهای خونه ما قلمه بگیرن...

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      درود بر شما ، منفعت و نیکی و یا خیر از طرفتان و خانواده تان به برخی از اطرافیان خواهد رسید.