تعبیر خواب چاه

بر اساس تعبیراتی که معبران سنتی راجع به دیدن چاه در خواب بیان می کنند مشاهده چاه در خواب های ما به معنی مکر و حیله است و از آنجایی که معمولا این معانی به زنان بر می گردد دیدن چاه را در خواب به زن تعبیر می کنند. با تعبیر خواب چاه از نگاه معبران بزرگ همراه ما باشید.

تعبیر خواب چاه و کندن چاه به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین می گوید: چاه در خواب به زن تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که در جایی چاه می کنند نشانه آن است که زن می خواهد. اگر کسی در خواب ببیند که شخصی در کندن چاه به او کمک می کند به این مفهوم است که شخصی به عنوان واسطه بین او و آن زن قرار می گیرد و قصد دارد که از طریق حیله و نیرنگ آن زن را به ازدواج او در بیاورد زیرا مشاهده کندن چاه در خواب به معنی حیله و نیرنگ است.

تعبیر خواب چاه و کندن چاه از دید لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو در رابطه با تعبیر خواب چاه و کندن چاه می گوید:  چاه در خواب به معنی آینده نامشخص است. چاه کندن در خواب به مفهوم کار پردرآمد می باشد. اگر کسی در خواب ببیند از چاه آب می کشد به معنی آن است که دست به کارهای سودآوری می زند. نوشیدن از آب چاه به معنی تندرستی و نیرو است.

تعبیر خواب کندن چاه آب ، تعبیر خواب خوردن از آب چاه

تعبیر خواب چاه از دید کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ راجع به تعبیر خواب چاه از جنبه روانشناسی عقیده دارد: مشاهده چاه در خواب نشانگر آن بخشی از استعدادها و توانمندی های پنهان شما است که تاکنون به سطح نرسیده اند و یا شناسایی نگشته اند. چاه نماد و سمبلی از عمق احساسات بیننده خواب می باشد. امکان دارد به معنی مخزن احساسات بیننده خواب باشد و این که او چگونه سعی دارد این احساسات را سرکوب نماید. اگر شما در خواب ببینید دورن چاهی می افتید علامت آن است که کنترل احساسات خود را از دست خواهید داد. اگر شما در خواب ببینید که چاه خشک است و آب ندارد به منزله آن است که در زندگی شما از نظر عاطفی خلاء وجود دارد. شما در درون خود احساس خالی بودن دارید و نیازمند آن هستید که چیزی این احساس خلاء را برای شما پر کند.

تعبیر خواب آب چاه به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در مورد معنای آب چاه در خواب می گوید: دیدن آب چاه در خواب به معنی مال و اموال زن است. اگر کسی در عالم خواب ببیند که از یک چاه آب می خورد نشانه آن است که از مال و اموال زنی می خورد.

تعبیر خواب آب چاه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن چاهی که آب دارد در خواب به این مفهوم است که مال اندوخته ای به دست شما می رسد. بر طبق نظر مرحوم مجلسی آب چاه به روزی حلال تعبیر می شود.

تعبیر خواب آب چاه  از نگاه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی راجع به تعبیر خواب آب چاه می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که آب چاه خنک و نیکو است به معنی آن است که از زن به او سود و منفعت می رسد. اگر کسی در خواب ببیند چاه آب زیادی دارد به معنی زن جوانمرد و بخشنده می باشد.

مطالب پیشنهادی این بخش :

تعبیر خواب چاه فاضلاب

تعبیر خواب پر شدن چاه توالت

5 نظر

 1. minaminasays:

  سلام،خواب دیدم مادر بزرگم که فوت کرده زنده شده و برای شوهرم نوازش میخواند بعدش مادر شوهرم شروع به نوازش شوهرم میکند در صورتی که شوهرم زنده هست ومن دست و گردنم پر از طلا هست با شنیدن این نوارها ناراحت میشوم وبه سمت خانه پدرم میروم میبینم در آنجا چاه خیلی بزرگی هست و آب خیلی زیاد و زلالی دارد و همچنان آبش در تلاطم است،من سعی میکنم از ته چاه چیزی را در بیاورم اما میترسم همچنان سعی خودم را میکنم و لباس هم از آبش میشویم،مرسی

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام فاتحه ا برایشان قرائت کنید و دیدن چاه بر مکر و حیله تعبیر میشود

 2. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب دیدم در یه محیط تفریحی مثل پارکهای جنگلی هستم به همراه همسرودخترم. در پایین کوه رودخانه ای پیدا بود همسرم که خیلی از دیدن رودخانه ذوق زده بود به تنهایی به سمت رودخانه رفت(چون اونجا یه مکان تفریحی بود و انگار بازی های آبی ، و شنا و این چیزا برگزار میشد) من و دخترم هم حرکت کردیم رسیدم به نگهبان که یکی از آشناهای ماست بعداز احوالپرسی گفت بیا یه چیزی بهت نشون بدم(منو برد یه جایی که به هیچکس اجازه نمیداد به اون قسمت از پارک جنگلی بره) یک چاهی بود که دهانه اونو پوشونده بودن وقتی فهمیدم اون یک چاه هست ترسیدم و خواهش کردم درشو باز نکنه اما گوش نکرد و درشو باز کرد و سنگ بزرگی داخل چاه انداخت و صدای ترسناکی از چاه شنیده شد سپس درشو بست! من متوجه شدم زیر پای ما که ایستاده بودیم خالی است (منظورم داخل زمین هست چون وقتی قدم برمیداشتم متوجه میشدم توی زمین خالیه(مثل سفره های زیرزمینی) کلا تو خواب از اون قسمتِ پارک میترسیدم و دوست داشتم اونجا رو ترک کنم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه تغیرات جدید و اتفاقات روزمره زندگیتان است

 3. سورناسورناsays:

  با سلام دیشب خواب دیدم یه چاه وسط حیاط خونه بابامه و همه دورش جمع شدیم،نگاهش میکردم زیاد عمیق نبود و اب انگار نداشت ولی گویا ته چاه اشغال بود ،من جلو رفتم و نگاه نیکردم و یک قطره آب روی صورتم ریخت و من چون میدونستم کثیفه صورتمو شستم لطفا تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات و اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 4. فرهادفرهادsays:

  سلام من خواب دیدم که به زیارت امام رضا (ع) رفتم همین که داشتم دور حرم میچرخیدم دیدم خاک اطرف حرم خشک شده ؛ یه مرد نورانی هم اونجا دیدم که ازش دلیلشو پرسیدم گفتن خشک نیست یکم خاک رو بکن خواهی دید منم شروع به کندن کردم که مشاهده کردم آب زیادی زیرش هس و به صورت چشمه فوران میکرد و بالا میامد و هرچقدر زمان میگذشت آب چاله ای که کنده بودم روشن تر و شفاف تر میشد

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه حل شدن مشکلاتتان است

 5. فرهاد یوسفیفرهاد یوسفیsays:

  سلام روزتون بخیر ، پدرم خواب دیده که منو از چاه آب بالا. میکشه در صورتی که بیهوشم و تصویر گوزن رویه من میبینه ، خیلی ممنون ازتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام آب روشنایی است و روز های خوبی در انتظار شما است.