تعبیر خواب جوان شدن

یکی از رویاهایی که ممکن است تا به حال دیده باشید خواب جوان شدن است. احتمالا در عالم خواب مشاهده کرده اید که جوان تر از چیزی که واقعا هستید نشان می دهید. امکان دارد شخص پیر و سالخورده ای را در خواب ببینید که جوان و سرزنده شده است. فکر می کنید تعبیر خواب جوان شدن چیست؟ از نظر علم تعبیر خواب چنانچه شخص پیر و سالخورده ای در خواب مشاهده کند که جوان شده است به معنی آن است که بی آبرو و بی اعتبار می شود. معبران بزرگ تعبیرات گوناگونی را در رابطه با جوان شدن در خواب بیان کرده اند. در ادامه مطلب با تعبیر خواب جوان شدن از نگاه معبران همراه ما باشید.

تعبیر خواب جوان شدن به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در رابطه با تعبیر خواب جوان شدن در عالم رویا می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که جوان شده است و محاسن سفید رنگ او سیاه شده اند نشان دهنده آن است که دچار ذلت و خواری شده و پست و فرومایه خواهد شد. بر عکس این موضوع نیز صادق است و چنانچه شخص جوانی در خواب مشاهده کند که پیر شده است بیانگر آن است که حرمت و احترام و آبرویش افزایش می یابد. این تعبیرات برای زنان نیز به همین مفهوم صدق می کند.

تعبیر خواب جوان شدن به روایت جابر مغربی

جابر مغربی در مورد معنای جوان شدن در خواب عقیده دارد : اگر یک شخص پیر در عالم رویا ببیند جوان شده به این معنی است که عزت و بزرگی او کم می شود و در زندگی دنیا دچار غرور خواهد شد.

تعبیر خواب جوان شدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب جوان شدن می گوید: به عقیده مجلسی مشاهده جوان در خواب نشانه فریب و نیرنگ و فتنه است و در مقابل دیدن شخص پیر در عالم خواب نشان دهنده رحمت، دانایی و عطوفت می باشد. اگر کسی در خواب ببیند شخصی که پیر است جوان گشته است خواه بیننده خواب جوان شده باشد و خواه شخص دیگری جوان شده باشد بیانگر آن است که به دلیلی عزت و احترام و مقامش کاهش یافته و خوار می شود.

تعبیر جوان شدن مرده در خواب

اگر شما در خواب خودتان را مشاهده کنید که جوان تر از آنچه که در حقیقت هستید شده اید به این مفهوم است که شان و منزلت و آبروی شما کم می شود و علاوه بر این نشانه آن است که فریب دیگران را می خورید و شما را کودکانه به بازی می گیرند. اگر ببینی فرد مرده ای که او را می شناسی جوان یا زیبا شده به این علامت است که تغییرات قابل توجه ، محسوس و مطلوبی بزودی در زندگی ات رخ خواهد داد که به سبب آن راضی و خشنود خواهی شد.

اگر شما در خواب مشاهده کنید که جوان شده اید ولی چهره خودتان را نمی شناسید به گونه ای که گویا شخص دیگری شده اید نشان دهنده خوار شدن و ناکامی است. عکس این مطلب هم صدق می کند یعنی چنانچه در خواب مشاهده کنید پیر شده اید و موی سر و صورتتان سفید شده است یعنی عزت و احترام و آبرو می یابید و به بزرگی می رسید. اگر شما در خواب شخص جوانی را ببینید که پیر شده است یعنی مقام و مرتبه شما ارتقا پیدا می کند.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

2 نظر

 1. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم تو خونه مادر بزرگه فوت شده ام هستم و تو خونشون پر از چایی و دمنوش های گیاهی و عرقیجات گیاهیه بعد به مادر بزرگم نگاه کردم دیدم چقدر سرحال و جوون شده گفتم چرا اینه همه چایی و دمنوش دارید؟گفت خب همین چیزا رو خوردم که اینهمه حالم خوبه بعد اومد منو بغل کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گمان نکنید کارهای مهم به راحتی انجام می شوند و برای موفقیت نیازی به تلاش نیست.

 2. خاطرهخاطرهsays:

  با سلام خواب دیدم که یه فردی بهم گفت که زمان آن رسیده که سکان کشتی رو از همسرم بگیرم . من نزد همسرم رفتم که گویا تازه از حمام آمده بود اما خیلی جوان شده بود بهش صحبت اون فرد رک انتقال دادم و گفتم دیگه زمان خداحافظی یا جدایی رسیده و ازش خواستم سکان کشتی که سوارش هستیم رو به من بده اما همسرم میگفت که نمیدونه سکان کشتی کجاست .من خودم با گشتن سکان کشتی رو پیدا کردم و باز به طرف همسرم اومدم و کفتم من سکان کشتی رو پیدا کردم همسرم حدقل تو خواب سی وپنج سال از سن فعلیش جوانتر شده بود ممنون میشم تعبیر سکان کشتی و جوان شدن همسرم و تعبیر وقت رسیدن خداحافظی رو بگید با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه قرار گرفتن در محیط‌های نامساعد و ناخوشایند است.