تعبیر خواب فتنه

آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که در عالم خواب ببینید فتنه ای بر پا شده و به همین علت در میان یک جمع، جنجال و آشوب و درگیری شکل گرفته است؟ فکر می کنید دیدن فتنه در خواب چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر کنجکاو شده اید که از معنای دیدن فتنه در خواب مطلع شوید با ادامه مطلب ما را همراهی کنید.

مفهوم فتنه چیست؟

فتنه مصدری عربی است که از ماده فتن گرفته شده است. در واقع از نظر لغوی، فتن به مفهوم گذاشتن طلا در داخل کوره است به این منظور که خالص از ناخالصی ها مجزا شود. اگر بخواهیم معنی اصطلاحی فتنه را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت فتنه به معنی هر شکلی از آزمایش، بلا و امتحان، عذاب، گمراهی، گناه و گناه ورزی، جنگ و دشمنی و نظیر اینها تعریف می شود. از یک نقطه نظر، فتنه در واقع به مفهوم آزمایش و امتحان است. فتنه را به این دلیل به این نام می خوانند که انسان ها را به خود دچار و مشغول می سازد. همچنین فتنه به مفهوم اختلافات مردم در زمینه عقاید و نظرات است که موجب جنگ و درگیری در بین آنها می شود. به طور کلی می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که بسیاری از معانی و مفاهیمی که در مورد فتنه بیان می شود از جمله مصادیق و کاربردهای مربوط به فتنه است و معنی حقیقی و اصلی آن نمی باشد. اما در بین تمامی این مفاهیم گوناگون مضامینی همچون آشوب، آزمایش و گمراهی بیش از بقیه موارد معنای واقعی فتنه را می رسانند.

تعبیر خواب فتنه از دید محمد بن سیرین بصری

محمد بن سیرین بصری در رابطه با تعبیر خواب دیدن فتنه در عالم خواب معتقد است: اگر شخصی در خواب ببیند در یک مکان فتنه ای به وجود آمده است نشانه آن است که فسق و فساد در آن مکان آشکار می گردد. اگر کسی در خواب ببیند فتنه از یک منطقه دور شده و از بین رفته است به این معنی خواهد بود که مردم آن منطقه از گمراهی و گناه به راه خدا باز می گردند و توبه می کنند.

تعبیر خواب دیگر از دیدن فتنه در عالم رویا

اگر شما در خواب ببینید در محل زندگی و سکونت شما فتنه ای به وجود می آید به مفهوم آن است که دشمنی و عداوت در بین مردم شکل می گیرد. اگر شما در خواب ببینید در سرزمین دیگری فتنه شکل گرفته است تعبیر آن فساد و حرام خواری می باشد.

دیدن چه چیزهایی در خواب به معنی فتنه است؟

اگر بخواهیم از زاویه ای دیگر به دیدن فتنه در خواب نگاه کنیم باید گفت علاوه بر این که دیدن فتنه و آشوب در خواب معنی و مفهوم مختص به خود را دارد اما در مقابل مشاهده برخی موضوعات در عالم خواب نیز به خودی خود خبر از شکل گیری فتنه و آشوب را می دهد. این موضوعات شامل موارد زیر می باشد:

تاریکی

آتش

وزش باد سرد

وزش باد گرم

گرفتگی و سیاهی خورشید

غبار

بارانی که بی وقت ببارد

از ریشه کندن درختان

ابر سرخ

پوشیدن لباس هایی به رنگ زرد و قرمز

مطلب پیشنهادی این بخش :

تعبیر خواب دیدن تظاهرات

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...