تعبیر خواب پل

دیدن پل در خواب به معنی تصمیمات مهم و بزرگ در زندگی است. برخی از معبران عقیده دارند پل در عالم رویا نشانه آرزوهای دست نیافتنی و محال است. اگر خواب پل دیده اید و می خواهید از تعبیر خواب خود باخبر شوید در ادامه مطلب ما را همراهی کنید.

تعبیر خواب پل از دید معبران بزرگ

محمد بن سیرین می گوید: دیدن پل در خواب به معنی پادشاه و یا مرد بزرگی است که مردم به واسطه وجود او به حوائج خود می رسند.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن پل در خواب خوب و نیکو است. اگر کسی در خواب ببیند از روی پل عبور می کند بیانگر این است که از سوی شخص بزرگی به سود و منفعت می رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی در رابطه با دیدن پل در خواب می گوید: دیدن پل در خواب خوب و مطلوب است اما به شرط آن که پل دچار شکستگی و خرابی نباشد. همانطور که پل در عالم بیداری وسیله ای است که به کمک آن می توانیم از مکان های خطرناک و پرتگاه ها رد شویم در عالم رویا هم همین معنی را می دهد. بنابراین دیدن پل در خواب نشان می دهد که خطری در زندگی ما را تهدید می کند و پل سبب ایجاد امنیت برای ما می شود. تعبیر دیدن پل در خواب به این بستگی دارد که بیننده خواب در چه وضعیت و موقعیتی نسبت به آن پل قرار دارد. همچنین مفهوم پل در خواب به معنی مرد بزرگ و قدرتمندی است که فرد با او مواجه می شود. دیدن این که در زیر پل قرار گرفته ایم تعبیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب پل از دیدگاه چند معبر بزرگ

لیلا برایت در مورد تعبیر دیدن پل در خواب عقیده دارد: اگر شما در خواب پل ببینید به معنی آن است که در آینده به موفقیت و کامیابی دست خواهید یافت. اگر در خواب خود را در حال گذشتن از پل ببینید نشانه آن است که خطری تهدیدتان می کند و از این جهت باید بیشتر مراقب خودتان باشید. اگر در خواب ببینید از روی پل می افتید نشانگر آن است که مشکلاتی بر سر راه شما به وجود می آید. اگر در خواب ببینید یک پل قدیمی در مقابل شما قرار دارد و شما قصد دارید از روی آن عبور کنید یعنی به منظور انجام رساندن کاری خطر می کنید.

تعبیر خواب پل خراب

اگر کسی در خواب پل خرابی ببیند یعنی در زندگی فرصت ها را از دست می دهد. منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: دیدن پل شکسته و خراب در خواب به معنای شکست خوردن و ناکامی است. اگر کسی در خواب پل خرابی ببیند که لرزان است به معنی بی اعتباری و اضطراب و نگرانی است. آنلی بیتون عقیده دارد: اگر کسی در خواب ببیند یک پل بزرگ خراب و ویران شده است نشانگر آن است که بیننده خواب به علت از دست دادن شخص عزیزی غصه دار و درمانده می شود. اگر جوانی در خواب پل شکسته و خرابی ببیند به این معنی است که در رسیدن به خواسته ها و آرزوهای خود گرفتار ناامیدی می شود.

تعبیر خواب خراب شدن پل

تعبیر خواب سقوط پل

اگر کسی در خواب ببیند یک پل سقوط می کند نشانه آن است که بیننده خواب در زندگی شخص ریسک پذیری نیست و از این بابت متضرر می شود.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

9 نظر

 1. رهارهاsays:

  مدتی هست نسبت به نمازتنبل شده ام دیشب توخواب دیدم البته دقیق توذهنم نیست عده ای دور مرا گرفته اند وکه جن هستن ومن درخواب تند تند بسم اله الرحمن رحیم ولاحول ولا قوه الا بالله علی العظیم میگفتم چندین مرتبه کامل وتندوپشت سرهم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به ترس درونی شما از وارد شدن به جامعه و معاشرت با انسان های جدید صحبت می کند لازم است این احساس ترس را در خود از بین ببرید.

 2. فرشتهفرشتهsays:

  سلام دیشب دم دمای صبح خواب دیدم با پدر و مادرم و برادر و زن داداشم میخوایم با کشتی به یکی از جزایر عربی سفر کنیم. قبل از آماده شدن برای سفر، پدرم یه پل عریض و محکم داشت میساخت( از جنس بتن و سیمان) که به اون کشور راه پیدا کنه گفت چندسال دیگه آماده میشه و بعد راحت میتونی بری هر جا که بخوای یه طرف این پل دریا بود و یه طرفش زمین خشک که انگار بارون اومده بود و گل و لای داشت. من یه قسمت بالا از پل وایسادم بودم و داشتم پدرم رو تماشا میکردم که دیدم روی پل آب زلال بالا داره میاد و ماهی های خیلی بزرگ توش شنا میکنن. ترسیده بودم و بابام رو صدا زدم دستشوگرفتم از پل پایین رفتیم و از خشکی بالا می رفتیم تو خشکی باید از یه تپه ای عبور میکردیم، یه پله چوبی کنار تپه بود که اول مامانم بعد من و پشت سرم بابام داشتیم ازش بالا می رفتیم همزمان که ما می رفتیم بالا عده ای آشنا داشتن پایین میومدن. وقتی رسیدیم بالا از دور پل رو نگاه کردیم دیدیم دوباره آب نشست پیدا کرده و خطری کسی رو تهدید نمیکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تغییرات مثبتی دارد که در حال ایجاد در زندگی خود هستید.

 3. مهوشمهوشsays:

  سلام.دیشب خواب عجیبی دیدم صبح برای نماز بیدار شدم یادم نبود خوابم رو همینکه نماز زیارت عاشورا خوندم یهو توی سجده خوابم یادم اومد.خواب دیدم یه شب تاریک بارونی توی خیابونی ایستادم که انگار اونجامحل زندگیمون هست و میبینم که بابام یه پل بزرگ آهنی جلودر خونه درست کرده اون پل باز و بسته هم میشد نگاه کردم دیدم آسفالت زیر پل ریخته و گودال عمیقی درست شده و پدرم با اون پل راهی رو به اون طرف خیابون درست کرده من به بابام گفتم چرا هزینه میکنی اینجا که خونه ی ما نیست ما مستاجرهستیم و خونه هم خراب شده ب درد زندگی نمیخوره بابام میگفت میسازم خونه رو میخوام بخرمش خونه بزرگی هم بود و من مامانم رو ک پشت سرم ایستاده بود و یه بچه ک نمیدونم کی بود بغلش بود و صدا زدم ک بیاد کار بابارو ببینه.بعدش محل خوابم عوض شد زل زده بودم ب یه مسجد قدیمی که گنبدش درحال فروریختن بودو توی ذهنم اومد این مسجد القصی هستش و همزمان یه خونه هم که انگار مال خودمون بود اونم داشت تخریب میشد من رفتم ب بابام گفتم ک این دوتا تخریب شدن از خاک اونجا لازم داشتی برای تست کردن بیارم برات گفت نه ولی انگار ک من با قاشق یکم خاک داشتم برمیداشتم دیگه بعدش بیدارشدم.نگرانم لطفا تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب شما خیر است نگران نباش

 4. حمیده سعیدیحمیده سعیدیsays:

  سلام خواب دیدم میخواستم از یه پل رد بشم یه متور سیکلت که یه خانم و آقا روش نشسته بودن هم داشتن از پل رد میشدن و من می ترسیدم که به راهم ادامه بدم چون تو ذهنم میگفتم که شاید تفنگ داشته باشن و بخوان به من شلیک کنند لطفا بفرمایید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای ترس از قرار گرفتن در موقعیت های جدید است.

 5. ابراهیمیابراهیمیsays:

  سلام توی عالم رویا دیدم دارم از روی یه پل چوبی محکم رد میشم که اواسط پل متوجه یه زیارتگاه ائمه میشم که روی پل ساخته شده بود جالب بود که خانما از بیرون زیارت میکردن ولی آقایون داخل حرم بودن من همینطور که رد میشدم توی ذهنم میگفتم نه منم باید برم از داخل زیارت کنم روبروی در که ایستادم دیدم یه خانمی با چادر مشکی بین در روبروی من یعنی پشت به زیارتگاه نشسته منم میگفتم وقتی یه خانم تا توی حیلط حرم رفته پس منم میتونم برم داخل. فقط اینو بگم که دیشب دلم هوای کربلا کرده بود و به خودم میگفتم امشب باید خواب زیارت کربلارو ببینم شاید بخاطر فکرم بوده که این خواب و دیدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر راهکارها و جوابهایی است که برای مشکلات خود پیدا خواهید کرد جای نگرای وجودندارد

 6. نگینهنگینهsays:

  سلام بعد از ساعت ۱۲ بجه روز است خواب دیدم از یک پل که دریا بزرگ دارد می ترسیدم اما عبور کردم وقتی عبور کردم چهار اطراف ام باغ میوه زیاد است همه میوه های رسیده نتوانستم با خود ببرم یا بخورم اما وقتی خانه رسیدم دیدم از همان دو میوه که در باغ بود برادر بزرگ ام فراوان آورده برم در خانه. ممنون اگر برم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی آن است که در آینده به موفقیت و کامیابی دست خواهید یافت

 7. رازرازsays:

  سلام خواب دیدم من ودوستم از پلی عبور کردیم البته دوستم جلوتر ازمن بود ووزیر پل اب بود وماهی های تقربا 25 سانتی داخل اب بود واب انقدر زاد بود که تا زیر پل رسیده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، پوزش میطلبم پاسخ این رویا فراموش شده بود ، رویت ماهی ها از بالای پل نمادی از ایام مطلوب و همراه با خاطرات خوبی است که در آینده با برخی از اطرافیان نزدیک خود تجربه خواهید کرد ، و در حالت کلی معنای مثبتی دارد.

 8. بیتابیتاsays:

  درود.خواب دیدم تو یک جزیره که البته شهر بود هستم میخواستم از روی دریا رد بشم برم سمت کیش انگار داشتم فرار میکردم.شب بود یک پل طولانی وسط دریا بود شروع کردم به دویدن روی پل .خوابم خیلی طولانی بود مختصر بگم وقتی رسیدم به شهرسره اینکه منو شوهرم تصمیم داشتیم از این شهری که هستیم به شهر خودمون برگردیم ،با مادرشوهر دعوای لفظی پیدا کردیم .چون واقعا میخوایم بریم شهر خودمون.خیلی ذهنم اشفته س خیلی خواب میبینم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه موانع و مشکلاتی است که برسر راهتان قرار گرفته

 9. SaraSarasays:

  سلام خواب دیذم من و همسرم و بچه هام از پلی رد میشدیم که از روی دریای پر از اب رد میشد پل محکمی بود تا اخرش رفتیم اما همسرم گف دیگه نریم حطرناک که اخرش کلی صدای اب بود و برگشتیم اما پسرم شیطونی کرد افتاد همسرم دستش زو گرف تا نیفته و کشیدش بالا و سالم برگشتیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر این است که از سوی شخص بزرگی به سود و منفعت خوب و موفقیت امیزی خواهید رسید