تعبیر خواب پنجره (2)

پنجره ها نقاطی از یک ساختمان هستند که امکان ورود نور را به خانه میسر می کنند و همچنین تهویه‌ی هوا را نیز ممکن می سازند .پنجره از لحاظ روحی نیز حس خوبی را به انسان القا می کند چرا که او را قادر می سازد با دنیای بیرون از اتاق و خانه‌ی خود ارتباط برقرار نماید .دیدن پنجره در خواب تعابیر جالبی دارد که می تواند نشانگر حقایقی در زندگی شما باشد .

* تعبیر خواب پنجره از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

اگر در خواب پنجره ای را ببینید نشان دهنده‌ی امیدهایی پر نور خواهد بود و به معنی این است که موقعیت های شما در زندگی بیشتر می شود و به همان نسبت نیز آگاهی تان افزایش خواهد یافت .دیدن یک پنجره‌ی تاریک در خواب که متعلق به خانه تان باشد به معنی این است که درک و یا شادابی خود را از دست خواهید داد .اگر در خواب در حال تماشای بیرون از پنجره ای باشید نشانگر دیدگاه شما نسبت به زندگی و خودباوری و عقایدتان خواهد بود و نشانه‌ی بینش و خرد شماست و اینکه در اندیشه‌ی یک تصمیم هستید ، این خواب به معنی این است که شما باید به جهانی وسیع تر قدم بگذارید و تجربیات بیشتری را در زندگیتان کسب کنید و این بستگی به درجه‌ی اهمیت چیزهایی دارد که بیرون از پنجره در خواب دیده اید .اگر در خواب ببینید که از پنجره ای به داخل نگاه می اندازید به معنی این است که سفری به درون خود خواهید داشت و درون وجودتان را بررسی می کنید و به بیانی درون گرا خواهید شد .اگر در خواب چهره ای را در پنجره ببینید نشانگر این است که از لحاظ بدنی و روانی احساس جدایی خواهید کرد و در این مورد باید حالت چهره را مورد توجه قرار دهید .اگر در خواب پنجره‌ی بسته ای را ببینید نشان دهنده‌ی جدا شدن و متارکه است .

تعبیر خواب پنجره شکسته

اگر در خواب پنجره ای شکسته را ببینید نشانگر این است که افق دیدتان نسبت به زندگی صدمه می بیند و در کل این خواب به معنی صدمه دیدن است .اگر در خواب پنجره ای شکسته را تعمیر کنید و یا پنجره‌ی سالمی را جای آن بگذارید نشانگر این است که چشم انداز خود را نسبت به زندگی مجددا مورد سنجش قرار می دهید و دیدی تازه به محیط اطراف خود خواهید داشت .اگر در خواب پنجره‌ی رنگی را ببینید به معنی لزوم حریم خصوصی در زندگی تان می باشد و نشانه‌ی این است که شما خصوصیاتی از شخصیت خود را آشکار نمی کنید و تمایل دارید که در نظر دیگران مبهم به نظر برسید .اگر در خواب مشغول شستن پنجره ای باشید نشانگر این است که مسئله ای پیچیده وجود دارد که باید آن را روشن نمایید و حل کنید .اگر در خواب ببینید که از درون پنجره ای خارج و یا داخل می شوید نشانه‌ی این است که به فعالیتی پنهان مشغول هستید و به بیانی دیگر خالق موقعیت های زندگی تان خواهید بود و وقایع را خودتان ایجاد می کنید و برای وقوع آن صبر نمی کنید .اگر خواب ببینید که از پنجره ای به بیرون می افتید و یا فردی شما را هل می دهد نشانگر این است که تمایل ندارید با برنامه ای همراه شوید ، به این صورت که احساس می کنید شما را وادار به کاری کرده اند که علاقه ای به آن ندارید و نشانه‌ی متضاد بودن دیدگاه شما با دیگران است .اگر در خواب ببینید که فردی به پنجره ضربه می زند نشانه‌ی این است که موقعیت های خوب و فراوانی در زندگی خواهید داشت و به زودی شاهد اتفاقات نیکی خواهید بود .

اگر در خواب فردی را ببینید که مشغول شستن پنجره است به معنی این است که شما قادر خواهید بود مسئله ای را حل کنید و شرایطی را شفاف سازید .اگر در خواب پنجره ای سقفی را ببینید و یا آن را نصب نمایید نشانگر این است که با قدرتی مافوق مشورت می کنید و به بیانی با ماوراءالطبیعه مرتبط خواهید شد .اگر در خواب پنجره‌ی شاه نشینی را ببینید نشان دهنده‌ی این است که سعی می کنید تا نگاه گسترده و متفاوتی به امور زندگی داشته باشید .منظور از پنجره‌ی شاه نشین ، پنجره‌ ای بزرگ است که طاقچه ای در کنارش برای نشستن و تماشای بیرون قرار دارد .

تعبیر خواب فرار کردن از پنجره

* تعبیر خواب پنجره از دیدگاه آنلی بیتون :

اگر در خواب پنجره ای را ببینید نشانه‌ی این است که علی رغم سعی و کوشش فراوان به خواسته ها و اهداف ارزشمند خود نخواهید رسید .اگر در خواب پنجره‌ی بسته ای را ببینید نشانگر این است که از نزدیکانتان که برای شما عزیز هستند جدا می شوید .اگر در خواب پنجره ای شکسته را ببینید بیانگر این است که شک و تردیدهایی متوجه شما خواهد شد که باعث غم و ناراحتی تان می شود .اگر در خواب کنار پنجره ای نشسته باشید به معنی این است که فدای جهالت خود خواهید شد .اگر در خواب از پنجره ای داخل خانه شوید نشانگر این است که برای کسب اهدافتان عوامل و عناصر اشتباهی را به کار می گیرید .

اگر در خواب از پنجره ای فرار کنید و به خارج آن بروید نشان دهنده‌ی این است که با مشکلی مواجه می شوید که باعث توقفتان می گردد .نگاه کردن به بیرون از یک پنجره در خواب و دیدن چیزهای شگفت آور ، بیانگر این است که در امور کاری و حرفه ای خود که به آن علاقمند هستید شکست خواهید خورد .دیدن پنجره ای باز در خواب نشانه‌ی پیروزی در امور زندگی می باشد .دیدن پنجره ای که بسته است در خواب علامت جدایی از دوستان می باشد .دیدن پنجره ای شکسته در خواب به معنی این است که دوستان خائنی دارید و باید از آنها اجتناب نمایید .پریدن از پنجره ای به بیرون در خواب نشانگر این است که با یک مشاجره و بحث و دعوا مواجه خواهید شد .اگر در خواب توسط نردبانی از پنجره ای بالا بروید به معنی این است که در امور مالیتان دچار تنگدستی خواهید شد .اگر در خواب از پنجره ای به بیرون بروید و سپس توسط نردبانی به سمت پایین بیایید نشانه‌ی این است که در آینده ای نزدیک  به رفاه مالی خواهید رسید .

تعبیر خواب پریدن از پنجره

دیدن پنجره ای وسیع در خواب به معنی رونق یافتن امور کاری می باشد .

اگر در خواب پنجره ای را مقابل خانه‌ی خود ببینید نشانگر دعوا و درگیری میان برادران خواهد بود .اگر در خواب پنجره ای را ببینید که رو به حیاطی باز می شود نشانه‌ی دعوا و درگیری میان خواهران می باشد .اگر در خواب افرادی را ببینید که در مقابل پنجره همدیگر را می بوسند بیانگر این است که پرنده‌ ای خانگی می میرد .اگر در خواب ببینید که شراره های آتش از پنجره ای بیرون می آید نشان دهنده‌ی طول عمرتان خواهد بود .اگر در خواب مشغول پرتاب کردن چیزهایی به بیرون از پنجره باشید علامت پیروزی شما در کارهاست .اگر از پنجره ای که بر روی سقفی شیروانی قرار دارد ، بیرون را نظاره کنید بیانگر این است که به زودی معالجه خواهید شد .اگر افرادی را در پشت پنجره ای شیروانی ببینید به معنی این است که باید حواستان به حریف باشد تا به شما آسیب نرساند .

* تعبیر خواب پنجره از دیدگاه لوک اویتنهاو :

اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نظاره کنید بیانگر این است که ملاقاتی داشتید که کنسل خواهد شد .اگر در خواب از پنجره ای داخل شوید نشانه‌ی این است که در انجام کاری با شکست مواجه خواهید شد .اگر در خواب پنجره ای را ببینید که بسته است نشانه‌ی این است که برنامه ریزی های شما با سختی هایی روبه رو خواهد شد .دیدن پنجره‌ی نورگیر در خواب بیانگر ایجاد استرس و آشفتگی در زندگی شما می باشد .

در این مقاله تعبیر خواب پنجره مورد بررسی واقع شد و تعابیر مفصلی نیز از چندین معبر در این زمینه ارائه گردید ، شما قادر خواهید بود با خواندن این مطلب خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه‌ی این مطلب حدود 7 دقیقه می باشد .

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

5 نظر

 1. ساراساراsays:

  سلام قبل از اذان صبح خواب دیدم که از کوچه به خانه ام نگاه می کنم محلش همان جا بود ولی شکلش عوض شده بود در واقعیت جلوی خانه حیاط است ولی در خواب حیاط نبود ومن داشتم به خانه مخصوصا به پنجره هایش نگاه می کردم پنجرها بلند بود دوتا ودر ورودی هم بود پنجره ها بسته بودند واز داخل توری داشتند با خودم فکر می کردم چه طور توری پنجره باید بیرون باشد در داخل است پس برای استفاده از توری باید پنجره را باز کنم این دو پنجره عادی نبودند وبسیار بلند ومن خیره به انها بودم فکر کنم چندین دقیقه مات ومبهوت بودم دیوار ساختمان هم سنگ بود ن مجردم ممنون می شوم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا دیوار های فکری ای که بین خود و افکار و سلایق مختلف در جامعه کشیده اید را از بین برده و به شناخت و مطالعه درباره ی آن ها بپردازید.

 2. مهسا کریمیمهسا کریمیsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم که درحال خوندن کتاب برای امتحان هستم و یه صفحه از کتاب تصویر پنجره رنگارنگ سنتی بود و بالای صفحه هم به خط نستعلیق بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بود.ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی تحقیق و بررسی هایی است که برای گرفتن تصمیمات جدید لازم است انجام دهید. همچنین از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات غیر منطقی و ناگهانی در این دوره ی زمانی خودداری کنید.

 3. علی فرج زادهعلی فرج زادهsays:

  سلام. من ۶ ماه پیش پدربزرگم یعنی پدر مادرم فوت شدن من بهشون آقاجون می گفتم رابطه من اقاجونم خیلی خوب بود و همو خیلی دوست داشتیم من در بندر عباس زندگی می کنم و ایشون در تبریز زندگی می کردن وختی فوت شدن من بع موقع نرسیدم و ایشون رو چال کرده بودن دیشب به خواب مادرم اومدن مادرم پرسیده اون ور چه خبر غذاب که نداری بعد اقاجونم گفته به خاطر علی یعنی من غذاب کشیدم تو بچگیش دزدی کرده بود منم هر چی فکر می کنم چیزی به ذهنم نمی رسه میشه تعبیرشو بگین؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان خیر است و نشان از اتفاقاتی دارد که در گذشته با آنها روبرو شدید

 4. نیازنیازsays:

  درود بر شما. خانمی مجرد هستم،دیشب خواب دیدم،که در منزل خالم هستم،مهمونهایه زیادی داشتن،تا جایی که میدیدم،همه آقا بودن،تویه مهمونی،رویه چهار پایه بلندی در حال نصب پرده ایی بودم که مدلش قدیمی بود،سفید ،کوتاه و ،تمیز ولی چروکیده،چین هایی که پرده داشت رو داشتم از هم باز میکردم(رو هم رفتگیهاش). ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   ممنون ممکن است تلاش های شما برای رسیدن به ارزوهایتان نقش براب شود

 5. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم در خانه ای هستم که نمی شناسم پدرم در پذیرایی نشسته که دیدم پذیرایی تاریکه دیدم پنجره آشپزخونه نور میده رفتم تراس دیدم یه پرده نارنجی وصله اونو باز کردم که نور بیاد تو پذیرایی ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انتخاب های جدید است