تعبیر خواب خورش لوبیا

بسیار اتفاق می افتد که در خواب خود با غذاهای مختلفی رو به رو شویم که در زندگی بیداری، ممکن است در رژیم غذایی ما نقشی نداشته باشند یا به مصرف آن ها فکر نکرده باشیم. غذاهای مختلف در خواب ظاهر می شوند تا ما را متوجه خوراک فکری و منابعی کنند که افکار ما در حال تغذیه کردن از آن هاست. برای این که دلیل ظهور یک خوراکی را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که محتوای این خوراکی چیست و در حین دیدن خواب، با چه چالش ها یا احساساتی رو به رو هستید.

لوبیا در حقیقت یک گیاه است و گیاهان هنگامی که به هر ترتیب در خواب ظاهر می شوند، اشاره به اطلاعات و منابعی دارند که به ما کمک می کنند تا از لحاظ فکری و روانی رشد کنیم. اگر در خواب مشاهده کنید که فرد دیگری برای شما خورش لوبیا پخته است، باید بدانید که در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن یا تجسم این اشخاص شما را به یاد کدام دسته از ارزش ها، رفتار ها یا باور هایتان در زندگی بیداری می اندازد؟ اگر حضور این فرد و دستپخت او در خواب، برای شما مثبت بود، از خودتان بپرسید که شخصیت این فرد چگونه می تواند الهام بخش شما برای پیدا کردن راه حلی جدید برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

خوابی با موضوع خوراک لوبیا از شما می خواهد تا در انتخاب خوراک فکری خود و منابع و اطلاعاتی که در مسیر پیشبرد پروژه های خود با آن ها  رو به رو هستید، جانب منطق را در نظر گرفته و اجازه دهید که تمام انتخاب های شما حساب شده باشد. انتخاب های کوچکی که در طول زمان، یک کل معنی دار و منسجم و قدرت مند را ایجاد می کنند. این کل معنی دار و قدرت مند به شما کمک میکند تا با اقتدار بیشتری پروژه ی خود را به پیش ببرید. در واقع از خودتان بپرسید برای این که پروژه ی شما به بهترین نحو به پیش برود، چه اندازه ی داده های مفید را در طول نیاز دارید و فکر شما باید از چه منابعی تغذیه کند تا بتواند بر روی پروژه متمرکز شود؟

همچنین خوابی با موضوع خورش لوبیا از شما می خواهد تا تمام حواس خود را متوجه پروژه هایی کنید که نیازمند ظرافت و توجه می باشند و کوچک ترین اشتباهی در برنامه ریزی آن ها می تواند به کیفیت نهایی لطمه بزند. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، چه مسئولیت هایی را بر دوش خود احساس می کنید؟ از چه راه هایی می توانند به طور روزمره، روان خود را برای پرداختن به این مسئولیت ها قوی کنید؟ پرداختن به چه کار هایی شما را به نتیجه ی نهایی این پروژه و گرفتن پاسخی جامع نزدیک می کند؟

مطلب مرتبط:

تعبیر خواب خورش گوشت

2 نظر

 1. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  سلام خواب دیدم قرار است گوسفندان را برای چرا به صحرا ببرم . گوسفندان خیلی جلوتر رفته بودن و من به دنبال راه افتادم به ورودی دهات که رسیدم یک شلنگ آب آنجا بود شلنگ را نگه داشتم و یک نفرکه به نظرم افقانی آمد دستش را شست ... وسایلم رابرداشتم،کم جلوتر چند گله گوسفند با چوپانش دیدم که مشغول چرا بودن . نتوانستم تشخیص دهم که گوسفندان ما کدام است . کمی جلوتر که آمدم انگار محرم بود ،شوهر عمه ام که مداح ده است میگفت ؛ امروز نظری نمیدن ،ازتون میپرسن ، حواستان باشه امروز نظری نمیدن ... آمدم جلوتر دسته بسته بودن برا عزا داری من وسیله دستم بود رفتم وسایل رو بذارم زمین بیام برا عزاداری که عموم به پسر عمه ام گفت کمکش کن، یه گونی پر لوبیای پاک نشده (لوبیای که داخل پیله اش است ) از پشتم گذاشتم زمین و گونی رو خالی کردم، پیله ها به نظرم درشت آمدن. پسر عمه ام اومد گفت ؛اینا که خراب هستن ، داداشم گفت نه ، نشست و یکی از پیله هارو باز کرد لوبیا قرمز بود .... و بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید افکار منفی و دیدگاه های سطحی موجود در جامعه شما را نسبت به پیگیری اهداف و برنامه هایتان ناامید کند.

 2. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم فردی (که در بیداری غذای او را میپزم و از بیماری مزمن نجات پیدا کرده ورژم غذاییش را من برایش مهیا میکنم)دو کیسه لوبیا چیتی یا قرمز فوق العاده درشت اورده بعد به فاصله کمی یک گونی لوبیا چیتی اورد لطفا تعبیر خواب منو بگید سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختی برای یکی از اطرافیان خواهد بود