تعبیر خواب عروسی

جشن ازدواج را عروسی می گویند که سراسر شادی و پایکوبی است . این جشن یکی از بیادماندنی ترین وقایع زندگی هر فردی است که تا آخر عمر در خاطر او می ماند .به خاطر نقش مهمی که ازدواج در زندگی افراد دارد تعبیر خواب عروسی نیز اهمیت ویژه ای دارد که نباید از آن غافل بود .از نظر معبران اسلامی دیدن خواب عروسی تعبیر خوبی ندارد و می تواند علامتی از مصیبت و مرگ باشد اما معبران غربی نظرهای متفاوتی دارند .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه آنلی بیتون :

دیدن عروس شدن در خواب برای دختران بیانگر این است که ارثی به آن ها خواهد رسید .اگر دختری در خواب ببیند از ظاهری که در عروسی خود دارد راضی است به معنی بر آورده شدن آرزوهای او می باشد .اگر دختری در خواب از عروس شدن خود ناراحت باشد به معنی این است که به خواسته هایش نخواهد رسید .بوسیدن عروس در خواب نشانه صلح و آشتی شما با دوستانتان می باشد .اگر خواب ببینید عروس افراد دیگری را می بوسد به معنی پیدا کردن دوستان زیاد می باشد .اگر خواب ببینید عروس شما را می بوسد نشانگر این است که به نامزدتان پول زیادی خواهد رسید.اگر عروسی را که در خواب می بوسید غمگین و آشفته است بیانگر خوشحالی شما از پیروزی خود و دوستانتان می باشد .حضور در جشن عروسی در خواب به معنی این است که هر چه سریع تر شرایط زندگیتان  مساعد خواهد شد و افسردگی و سختی های زندگی به پایان خواهد رسید .اگر دختری در خواب ببیند که مجبور است مخفیانه و دور از چشم دیگران با پسری عروسی کند نشانگر این است که اتفاقات ناگواری در زندگیش پیش خواهد آمد .ازدواج دختری با یک مرد پولدار در خواب به معنی این است که نسبت به اطرافیان خود به جایگاه بهتری خواهد رسید و خواسته هایش برآورده می شود .اگر دختری در خواب ببیند که نامزدش در حال عروسی کردن با دختر دیگری می باشد نشان دهنده ی این است که نامزد او صداقت دارد و به عهد و پیمانش وفا خواهد کرد .عروس شدن دختر در خواب در حالی که با نامزدش تفاهم نداشته باشد به معنی این است که وقایع ناگواری برایش پیش خواهد آمد و شادی های او از بین خواهد رفت .اگر فردی در خواب در حال بستن عهد و پیمان عروسی باشد بیانگر این است که به ناراحتی و افسردگی دچار خواهد شد و فقط یک معجزه می تواند مرگ او را به تاخیر بیندازد .اگر دختری در خواب ببیند که در جشن عروسیش فردی با لباس عزا حضوردارد نشانگر این است که زندگی مشترکش با مشاجره و ناراحتی سپری خواهد شد .اگر در خواب جشن عروسی فرد دیگری را ببینید به صورتی که مهمانان آن عروسی شادی کنند و لباس های زیبا پوشیده باشند بیانگر این است که در زندگی احساسات دلپذیری را تجربه خواهید کرد ، اما اگر مهمانان لباس های مشکی پوشیده باشند به معنی دچار مصیبت و غم شدن به واسطه مرگ کسی می باشد .اگر در خواب ببینید در جشن عروسی فردی حضور دارید به معنی این است که امور کاری شما به طرز غیر منتظره ای عالی پیش خواهد رفت و تفکر درباره عزیزانتان حس فوق العاده خوبی را در ذهن شما به وجود خواهد آورد .اگر در خواب ببیند که حادثه ای تلخ در جشن عروسی اتفاق می افتد به معنی این است که بیمار خواهید شد و یا به سوگ یکی از عزیزان خود می نشینید و دچار غم و غصه خواهید شد .اگر در خواب با فردی بیگانه و خارج از کشور خود عروسی کنید نشان دهنده ی این است که با دیگران بحث و دعوا خواهید داشت .

تعبیر خواب عروس شدن

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

دیدن عروسی در خواب بیانگر وقوع روزهای خوب در زندگی است .دیدن حضور در یک جشن عروسی به معنی این است که در امور مالی به سود زیادی دست پیدا خواهید کرد .اگر در خواب با دختری عروسی کنید نشانگر این است که شرایط سخت را در زندگی به خوبی به پایان می رسانید و درآمد مالی خوبی نصیبتان خواهد شد .اگر در خواب عروسی یکی از اقوام نزدیک را ببینید نشانگر ایجاد دشمنی در خانواده می باشد .دیدن جشن عروسی خواهرتان در خواب به معنی مواجه شدن با یک اتفاق به شدت مخاطره آمیز در زندگی خواهد بود .دیدن مراسم عروسی برادرتان در خواب نشانه کسب ثروت می باشد .اگر در خواب جشن عروسی دخترتان را ببینید مفهومش این است که به مال و ثروت دست خواهید یافت .دیدن مراسم عروسی پسرتان در خواب نیز نشانگر پولدار شدن شماست .اگر خواب ببینید که در مراسم عروسی مرد یا زنی بیوه حضور دارید ، پول و ثروت زیادی نصیبتان خواهد شد .دیدن جشن عروسی یک دختر باکره در خواب به معنی بزرگی و احترام می باشد .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

اگر در خواب عروس را ببینید نشانه متحد شدن و همدلی می باشد .اگر در خواب حس کنید که عروس فراری هستید معنیش این است که حاضر نیستید نسبت به شرایط مهم ، متعهد شوید و تصمیمات جدی بگیرید و همچنین آمادگی ورود به مرحله بعدی زندگیتان را ندارید .اگر در خواب ببینید که یک عروس در جشن ازدواجش تیر خورده است به معنی این است که شرایط زندگی شما به گونه ای پیش می رود که شخصیت زنانه خود را از دست خواهید داد .اگر دختر مجردی خواب ببیند که عروس شده است نشان دهنده ی این است که در مقایسه با  قبل ، گرایش بیشتری نسبت به ازدواج دارد .

تعبیر خواب عروسی دیگران

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه لوک اویتنهاو :

اگر خواب ببینید که عروسی کرده اید نشانه این است که در زندگی خود خوش اقبال خواهید شد و به منفعت می رسید و البته گاهی نیز نشانه ایجاد اختلاف خواهد بود .دیدن جشن عروسی در خواب نشان دهنده ی این است که به اهداف و آرزوهای خود در زندگی خواهید رسید .اگر در خواب ببینید عروس شده اید و شوهرتان را ببینید بیانگر این است که در زندگی خود امیدهای غیر واقعی و خیالی دارید .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

اگر در خواب جشن عروسی را با ساز و رقص ببینید نشانه دچار شدن به مصیبت می باشد .اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش مجددا عروسی کرده است در حالی که زن جدید را ندیده است به معنی احترام و بزرگی زن خواهد بود .اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهر جدیدی دارد و جشن عروسی را نبیند نشانه عزیز و بزرگ بودن و ثروتمند شدن است و اگر ببیند دلش می خواهد عروسی کند بیانگر مرگ اوست و یا فردی را به قتل خواهد رساند .

تعبیر خوب عروس و داماد کنار هم

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن جشن عروسی در خواب تعبیر خوبی ندارد چرا که اکثر معبران ، عروسی را در خواب عزا و مصیبت تفسیر کرده اند .فقط در موردی که عروس مشهود در خواب را کاملا بشناسید ممکن است تعبیر خوبی داشته باشد که البته در این مورد هم تردید وجود دارد .اگر پسری در خواب ببیند که عروسی کرده است در حالی که عروس را نمی شناسد تعبیر خوبی ندارد و نشانگر نزدیک شدن مرگ او می باشد ، در مورد دختر هم تعبیر به همین گونه است .در این مقاله تعبیر خواب عروسی مورد بررسی قرار گرفت و تعابیر متعددی از دیدن جشن عروسی در خواب ارائه شد ، شما می توانید با خواندن این مطلب و در نظر گرفتن وضعیت خود در خواب و همچنین توجه به شرایط فعلی زندگیتان خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب حدود 5 دقیقه می باشد .

مطالب مرتبط...

34 نظر

 1. رضارضاsays:

  سلام خسته نباشید بنده به کرّات اما به طور متناوب در خواب مشاهده کردم که والدینم برای من همسر انتخاب کرده اند و قرار است ازدواج کنم یا خواب دیده ام که خودم برای خودم همسر انتخاب میکنم.اما وجه تفاوت این خواب ها این است که در هر خواب چهره ی این همسر آینده متفاوت هست،گاهی زشت است و گاهی زیبا با این تفاسیر میخواستم بدونم که تعبیر خواب های بنده چی هست؟! با تشكر از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید خودداری کنید.

 2. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  خواب دیدم بعله برون منه با دختر عموم که از من بزرگتره و متاهل ع (البته تو خواب مجرد بود) اما خودم راضی به این ازدواج نبودم و خیلی ناراحت بودم . مردم داخل اتاق جمع بودن ولی بزن برقصی نبود جلوی در داشتن فوتبال بازی میکردن من اومدم از خونه بیرون گفتم توپ رو نزنید به ماشین یکی از بازیکن ها به عموش اشاره میکرد که توپ رو بزنم به ماشینش انگار دنبال دعوا بود... بعد رفتم اون طرف ماشین که سمت جایی جایی که فوتبال بازی میکردن جای فرورفتگی رو گلگیر ماشین بود انگار با به سنگ بزرگ زده بودن... حالم بد بود،نارحت بودم و فقط میخواستم از اونجا در برم ... به نظرم به بردار بزرگترم گفتم من اینو نمی‌خوام بعد رفتم تو خونه خودمون.... میخواستم فرار کنم که پدرو مادرم رسیدن بهشون گفتم من اینو نمیخوام..‌ خودتون رفتین جلو خودتون هم درستش کنید مادرم گفت از شیخ پرسیدم گفت که بعداز... که بیدارشدم که ساعت ۵:۳۰ بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که از عهده ی شما خارج است یا در راستای اهداف و برنامه های شخصی شما در زندگی بیداری نیستند خودداری کنید.

 3. مژگانمژگانsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم داخل یه خونه هستم که نمیشناختمش توی یه شهر دیگه بودم. دیدم که یه خانومی اونجا بود باهم صحبت میکردیم و کاراش رو انجام میدادم بعد دیدم که دو تا پسر داره حدودای ۳۰ ساله و هر دو خوشگل بودن من میخواستم با یکی از پسرها صحبت کنم که دیدم پسره براش کار پیش اومد و رفت من رفتم داخل آشپز خانه که چایی بریزم دیدم شیر ک گذاشته بودیم داغ بشه سررفت بعدش پسر بزرگش اومد دستمو گرفت و گفت نمیخواد کاری کنی خسته میشی حس خیلی خوبی داشتم منم دستشو گرفتم و باهم رفتیم بیرون از آشپزخونه. مادر پسره میخواست که ماباهم ازدواج کنیم پسره خیلی مردونه و باوقار بود و عاقل... ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تردید ها و دودلی هایی دارد که می تواند در زمینه های رفاهی یا مادی برای شما ایجاد شود و لازم است از اعتماد به افرادی که ذهینت آن ها برای شما روشن نیست خودداری کنید.

 4. الناالناsays:

  عرض سلام. من دو شب پش سر هم در مورد ازدواج خواهرم خواب ديدم. شب اول يك خانواده كرد براي پسرشون از خواهرم خواستگاري كردند و خواهرم هم بدش نيومده بود و در اخر هم سوار اسبي كه پسره براش اورده بود شد و شب دوم با يك پسر هندي ميخواست ازدواج كنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که باعث می شود به بخشی از خواسته های فعلی خود در زمینه های مادی دست پیدا کنید.

 5. الناالناsays:

  سلام من خواب دیدم از در مسجدی که میشناسم اومدم بیرون با لباس عروس مراسم عقدم بود (مجرد هستم )،اولش خوشحال بودم بعد با دخترخاله رفتم جایی ،برگشتم دم در مسجد سوار ماشین بشم فهمیدم داماد پسرخاله بزرگم که ۱۸ سال از من بزرگتر ،بعد تو خواب ناراحت بودم و سعی در روبرو نشدن با بقیه ،البته قبلا خوابی با این مضمون دیدم ،اما این واقعا فکرم درگیر کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما میخواهد تا اجازه ندهید دیگران شما را مجبور به پذیرش موقعیت ها و مسئولیت هایی کنند که کمکی به شما نخواهد کرد.

 6. سمیه افتخاریسمیه افتخاریsays:

  سلام من مجردم دیشب خواب دیدم انگار دارم از عقد میام با یه پسری که اصلا قیافش یادم نیست تو خواب کسی نبود که بخوان شادی کنن یه دفعه دیدم زن دایی مادرم که فوت شده بهم گفت بیا ببرمت یه جایی . انگار از عقدم راضی نبودم ،با زن دایی مامانم دوتایی رفتیم خونه قبلی ما که شهریار بود تو خونه نرفتیم فقط حیاط بودیم. الان تهران میشینیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی احساس افسوس و دلسردی شما از پیگیری برخی اهداف و انگیزه هایی است که از گذشته برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

 7. مینامیناsays:

  با عرض ادب خواب میدیدم خواهر دوست پسرم بدون اطلاع من برام پاتختی گرفته بود من تو خواب بشدت از دیدنشون متعجب شده بودم مهمونا هدیه هاشونو دادن و بی سر و صدا رفتن من و خانواده هم داشتیم تمیز میکردیم. لطف میکنید تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی پیوند ها و برخورد های جدیدی است که قدرت مدیریت شما را به چالش می کشند و برای خوش درخشیدن لازم است توجه زیادی به حرف ها و تصمیمات خود داشته باشید.

 8. مرندیمرندیsays:

  با عرض سلام من خواب دیدم دختر جاریم که مجرد هست یک لباس بسیار قشنگ و باابهت پوشیده انگار که نامزدیش هست تاج روی سرشه و درکل بسیار زیبا شده و وارد باغی بسیار زیبا شده که همه منتظر بودیم از ماشین پیاده شد اما دامادی همراهش نبود انگار قرار بود داماد خودش بیاد تعبیر این خواب چی هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در آن ها شما تصمیم گیرنده ی اصلی هستید و لازم است به شیوه ای منطقی با این چالش ها رو به رو شوید. همچنین این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر گونه تصمیم گیری، بسیار دقیق و تحقیق گر باشید.

 9. samanthasamanthasays:

  سلام ممنون از زحماتتون..میخوام بدونم تعبیر ایکه کسی مارو تو مراسم بالباس عقد ببینه و یه عده رو هم که برامو دارن میرقصن واون موقع بارون هم هست و فکنم داماد هم بوده باشه و ایکه بعدش بره مث ایکه لباس پرو برا لباس عروس پوشیدن و اونجا به داماد بگه ساقم یکیش انگار جا گذاشته یا ندارش و اونم بگه میخرم برات و بره یه تالار و عروسی کنن چه تعبیری داره..متشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، گله کردن از سرنوشت و روزگار تاثیری به حال شما نخواهد داشت.

 10. حیرانهحیرانهsays:

  سلام خداقوت،قبل از هرچیزی بگم که خانواده نامزدم زیاد خوب نیستن باهام و خیلی تحویلم نمیگیرن و اصلا کاری برامون نمیکنن چنوقت پیشم نامزدی اون برادرشون بود،که بنا به دلایلی نشد ک من برم،خواب دیدم انگار مراسم نمیدونم عقد یا نامزدی اون برادرشون ک به تازگی نامزد کرده هست ولی عروس یع شخص ناشناس بعد کل خانواده هم هستن دارن دست و اینا میزنن ولی خواهر بزرگشون گریه میکرد و میگفت به خدا من باعث مردن بابام نشدم!درضمن مادر منم تو خواب بود و بلند بلند صلوات میفرستاد،لطف میکنین تعبیرشو بگین🌷

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قصد شروع کاری دارید، لازم است ابتدا همه جوانب آن را سنجیده و اطلاعات کامل در مورد آن کسب کنید

 11. HHsays:

  سلام ...من یه دختر مجردم خواب دیدم که ازدواج کردم به سبک قدیمی ها لباس عروس پوشده بودم ولی زیبا بود و با مردی ازدواج کردم که اون رو نمیشناسم ولی خیلی تو خواب اون رو دوست دارم و با ماشین داریم به سمت خونه میریم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است كه از خطرى در امان می‌مانید.

 12. آواآواsays:

  سلام من خواب دیدم عروسی کردم و لباس عروسی تنمه و میدونم با کی ولی اونو تو خواب ندیدم و من رفتم تو یه حیاط مثلا حیاط خونه خودم بود با لباس عروس. و یه خانمایی رو مشت بوم دارن نگام میکنن . .مرتبا تو خواب میبینم ک با اون نامزد کردم ب شکلای مختلف نمیدونم معنیش چیه ....با کسی ک تو خواب میبینمش رابطه ای ندارم .ولی حرف حدیثایی هست ک میخواد بیاد خواستگاری .ولی هنوز نیومده و پسر همسایمونه ..ممنون میشم تعبیرشو بگید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که موقعیت خوبی برای آرامش روحیتان پیش می‌آید.

 13. یلدایلداsays:

  سلام من خواب دیدم با عموی خودم ازدواج کردم و عموی من خیلی خوشتیپ و خوش هیکله و سن زیادی نداره و من هم نوجوونم و این ازدواج یه جورایی اجباری بود تعبیرش چی میشه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست.

 14. مریممریمsays:

  سلام. خواب دیدم عروسی پسرعموم هست که دو سال پیش ازدواج کرده. زنش هم زن واقعیش بود. تو خونه صندلی چیده بودن و عروس نشسته بود. داماد هم از ماشین پیاده شد و اومد پیشش نشست. خوشحال بود. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب عروسی و جشن به خوشبختی و موفقیت در آینده منجر میشه

 15. رها نمایانرها نمایانsays:

  باسلام و درود تعبیرخواب اینکه کسی که دوسش داریم با گل به خواستگاریم اومده و اینکه در زیر باون مراسم نامزدیمه با اون آقا وبا دسته گل به سمت من میاد تا حالا دوبار خواب دیدم با دسته گل ازم خواستگاری میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با به کارگیری همه تلاش و اراده و همت عالی خود به اهداف خود خواهید رسید

 16. AnoAnosays:

  سلام من خواب دیده بودم همراه با عده ای از فامیل خونه عمه م بودیم ک مادر دختر موردعلاقم گف ک دخترش قراره شنبه عروسی کنه.. تا این حرفو شنیدم ناراحتی فوق العاده زیادی بهم دس داد.. داشتم توی لباس عروسی تصورش میکردم.. من ب شدت ناراحت شده بودم.. حتی طوری ک این فشار عصبی و ناراحتیشو بعد ازینکه از خواب پریدم توی بیداری حس کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد.

 17. rrsays:

  سلام خواب دیدم توی عروسی بودم عروس عوض شد خیلی تعجب کردم چون اون عروس ماه گذشته عروسی کرده بود تو خواب میگفتم این مگه شوهر نکرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در مورد مسئله ، تصمیم و یا کاری احساس شک خواهید کرد و در مورد آن کنجکاوی می کنید.

 18. سانازسانازsays:

  سلام و خسته نباشید،برادرم دو سال هست با دختری نامزد کردن،خواب دیدم عروسیشونه و مردم خوشحالن البته رقص و پایکوبی نداشت و بهدش دو نفر اومدن میکروفون رو گرفتن شروع کردن نوحه خوندن و مردم گریه می کردن و سینه میزدن!میشه بفرمایید تعبیر خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام دیدن عروسی دلیل برمصیبت است واینکه عزاشده به خیرگذشته و شادمیشوید وخوشحالی درپی دارد

 19. نگیننگینsays:

  سلام روزتون بخیر خواب دیدم دختر همسایه مون ک متاهل هستن ازدواج کردن عروسی با شکوه بود خیلی شلوغ بود ولی پایکوبی نداشت فقط صدای موزیک بود اینم بگم انگار اخر عروسی بعد عروس کشون بود چون تو خیابون بود راه رو بسته بودن واس همین س عالم ادم با تیپای مختلف بودن من مامانم خواهرم و همسر خواهر دیگ م هم از اون بالا وسط جمعیت داشتیم نگا میکردیم با لباسای معمولی ک بیرون میریم بودیم چون طول کشید من تصمیم گرفتم برم کتاب بخرم از کتابفروشی تو مسیر ک میرفتم دیدم عروس همرا دوتا خانوم دیگ ک مثه هم لباسای شیک یک مدل تتشون بود و هرکدوم ی بچه بغلشون بود(نوزاد بودن لباساشونم مثه هم) از کمار من رد شدن و برای همه دست تکون دادن و خداحافظی کردن لطف تعبیرش رو بگید ببخشید طولانی بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای رسیدن روزهای خوب و سرشار از شادی است.

 20. MortezaMortezasays:

  سلام من خواب دیدم که کنار یه خیابون وایستادم و عروسی من بود و عروس رو میشناختم وبعد همونجا کنار همون خیابون وایستاده بودم و مردم با ماشین عروس رفتن عروس کشونی و من همونجا وایستاده بودم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای اخبار خوش و خوشایند در آینده است.

 21. SaraSarasays:

  سلام .من خواب دیدم با همسرم نامزدیم و قراره جشن عروسی بگیریم که خیلی دیر بهم خبر دادن و من حسابی هول شدم از این بابت و تو خواب میدیذم ۸ماه باردارم که البته در واقعیت هم الان ۱۲سال ازدواج کردیم و ۸ماه باردارم.میدیذم مادر شوهرم و کلی ادم آمدن خانه ای که برام آشنا نبود ولی تو اون خونه حس غریبی نداشتم برام طلا اورد مادرشوهرم و یکی هم جعبه شیرینی که من دادم کسی پخش کنه به همه و خودمم یه دونه خوردم،مادرشوهرم و جاریم رو دیدم که پاشدن به رقص.کفتن امشب حنایندون و فردا عروسی اما من هول شدم کلی جا زنگ زدم برای وقت آرایشگاه و دنبال لباسی بودم که تن من بشه و میگفتن چرا تا الان فکرش نبودی منم میکفتم هواسم به حاملیگم بود.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای ناراحت شدن از کار و یا اتفاقی است که موجب پریشانی خاطرتان میشود.

 22. مهدویمهدویsays:

  سلام.دوستم خواب دیده ک من عروسی کردم و خیلی عروسیم خوبو باشکوه بوده ب طوری ک دوستم باورش نمیشده وضع شوهرم انقد خوب باشه و من هم انقد خوشگل شده باشم.)من مجرد هستم(.واینکه گفت من تو خوابش عکس و فیلم عروسیمو تو اینستا گذاشتم و زود برداشتم.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان مسائلی پیش بیاید که موجب ناراحتی و پریشانی خاطرتان شود.

 23. مبینامبیناsays:

  سلام خواب دیدم که دوست پسرم داره با یکی دیگه ازدواج میکنه و من خیلی از این موضوع ناراحت بودم و براش نامه نوشتم اونم همش دور عروس میچرخید و فضای عاشقانه ای داشت و نسبت به من بی توجه کامل بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای علاقه و محبت بین شماست.و همچنین به معنای موفقیت در روابط عاطفی و احساسی است.

 24. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم( با دوست‌پسرم که قصد ازدواجیم) عروسی کردم، از وضع ارایشگاه و آتلیه و تالار خیلی ناراضی بودم و هواهم بشدت گرم بود، راضی نبودم از وضع عروسیم و هنوز مهمونا نرسیده بودن ک همه تصمیم گرفتیم برگردیم خونه مادربزرگم و و اونجا عروسی گرفتیم و خوب بود. یجا هم ک با نامزدم تلفنی حرف میزدم،پدرم میگفت: چقدر بیشعورن! و از کار داماد ایرادگرفت تعبیرش چیه؟ ناگفته نمونه که ما خانوادهامون بجز پدر من درجریان دوستیمون هستن و اون منتظره من ب پدرم بگم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتمالا در حال حاضر شانس را همراه خود نمی بینید و در بعضی از امور خود بدشانسی و موانع را مشاهده میکنید ، این روال ممکن است بصورت موقت دنباله دار باشد

 25. dianadianasays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم که انگار قرار عروسی دختر خالم باشه که در حال حاضر نامزده حیاط پدربزرگم شوهرش اهنگ میزاره و من داشتم دست میزدم که جو بعد اهنگ قطع شد و یدفه پدربزگمو با یه کاپشن زیتونی رنگ دیدم البته پدربزگم ٢ماهی هست فوت شده دیدمش که از بین جمعیت اومد جلو منو دیدو انگار بخاطر دست زدنم سرشو برام تکون داد رد شد رفت خونه داشت یچیزی به مادرم میگفت که حس کردم داشت میگفت انقد برام گریه نکن تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزهای شاد توام با موفقیت و شادی است

 26. حلماحلماsays:

  سلام ممنون از تعبیرات عالی و خوبتون من یه شب خواب دیدم که عروس شدم و شوهرم هم پسر عمم هست البته اینو بگم که ما خیلی وقت بود ندیده بودیم اونارو توی خواب سوار ماشین عروس بودیم و خوشحال پسر عمم میگه هیچ وقت این روز رو فراموش نکن منظورش روز عروسی بود عمم هم شعر میخوند و خوشحال بود اسفند دود کرده بود و دایره میزدن وخونه ما هم طبقه بالا خونه عمم بود و خلا صه بعد اینکه این خواب و دیدم چن وقت بعدش رفتیم خونشون با کمال ناباوری دیدم که ماشین خریده همونی که تو خواب دیده بودم خونه هم داره طبقه بالا میسازه بعدا فهمیدم که خاستگاری کردن و ما هم رد کردیم البته اونا من دوس داشتن و چن وقت بعد با دختر عمم نامزد کرد میشه بگید این خواب تعبیر شده یا نه ؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی با ناملایمت هایی همرا بشوید که باعت ناامیدیتان بشود

 27. ازادهازادهsays:

  سلام خواب دیدم توی مهمونی مث نامزدی در منزل هستیم. زنداییه مادرم ک یکماهه شوهرش فوت کرده هم نشسته بود،ازش راجعبه دخترش ک بارداره پرسیدم و گفت که یه باغ درخت آلو خریدن و میخوان بزنن تو کار لواشک. دخترعمم کنارم نشسته بود و ب برادراش اشاره کرد و گفت چ خوبه فامیلامون دارن رشد میکنن و جشن قاطی و مختلط میگیرن و گفت که بعدشم داییات میخوان بیان مجلسو گرم کنن.من بعش گفتم نههه فکرنکنم بیان، ب زنداییه مادرم اشاره کردمو گفتم اخه اینا اینجان عزادارن... تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای رفتن به مهمانی و یا مهمانی گرفتن است.

 28. مینامیناsays:

  باسلام. من دیدم عروسی دایی و زن داییمه (اونا پونزده ساله که ازدواج کردن) توی باغ پدر بزرگم..و زن داییم لباس عروس پوشیده اوایل مراسم بود که دیدم یه عده نوجوان با موتور ریختن تو مجلس یکیش دنبال زنداییم میگشت گفتم شما کی هستید گفت کارش دارم و من حس کردم مورد مشکوکه رفتم دنبالش که نره تو اتاق پرو عروس گفتم بگو چیکارش داری گفت این خانم یعنی زن دایی با دوست ما تصادف کرده و دوستمونو کشته .. من اینارو کشیدم یه کنار و براشون توجیه کردم که الان عروسیشونه بلاخره چیزی به اسم قانون هس اینطوری نمیشه.. ولی اونا قصدشون انتقام و کشتن زنداییم بود .. من ساعتها باهاشون حرف زدم که فقط مراسم طی شه و اونا مشکلی بوجود نیارن مراسم هم گذشت اخرش دیدم یه بلوز سفید که انگار مال خودم بود ولی خونی بود اون نوجونا دادن دستم .. خیلی خسته شده بودم سر حرف زدن باهاشون.. و بعد دیدیم اخرای مراسم یه نفر از پشت بوم افتاد کف حیاط و جسد پر خون شد همونجا کفن پیچش کردن یه اقای میان سال بود..ولی مراسم بهم نخورد. بعد دیدم زنداییم یه لباس راحتی پوشیده روی وینچر هس و داییم دنبالش راه افتاده گفتن دارن میرن شمال .. میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در میان اقوام و خانواده تان اتفاقات خوشایند و خوشحال کننده ای رخ دهد که موجب شادمانی شما نیز میشود.

 29. ساراساراsays:

  سلام ببخشید من‌خواب دیدم عروسی خودم رفتیم تالار و‌برگشتیم من یه جا میرقصیدم تو تالار برگشتیم خونه یکی اقوام مادرشوهرم بهم کف تو موهات خیلی بد بود مثل دفعه قبل بده دختری که اسمش لیلا بود و فامیل مادرشوهرم بود درست کنه برات منم دادم اونم با موهام خیلی ور رف وگیرها رو در میاورد و گیره جدید خودش زو زد و اما رو صورتم خیلی صداش میکردم که دیر شده درست کن همش میکفتم تروخدا لیلا دیر شده منو آماده کن اما اون یکم بی تفاوت شده بود به کار من به کارای خودش میرسید مثلا میکف بزار النگو دستم کنم بعد فلان کار زو کنم بعد.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناراحتی و اندهی به شما برسد که موجبات ناراحتی شما را دربر داشته باشد

 30. niazniazsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خونه پدر بزرگه تازه فوت شدمم انگار عروسیی دوتا جوونه غریبس بعداول انگار این زنارو میشناسم قبلا در حقم بد کرده بودن داشتن از پاتختیه بچه هاشون میگفتن که منم داشتم جلوشون کلاس میزاشتم . من با مادر همین پسر که عروسیشه و مادرش پیربود تقریبا سوار ماشین میشیم و بهم داستان پسرشو تعریف میکنه که نزاشتن به عشقش برسه و من یاد خودم میوفتم بغض میکنم و گریه میکنم یه گریه از ته دل بعد همینجوری میریم میبینیم یه عالمه موکت توو جادس جلو در مادر بابام ..بعد بابامم پاشو انداخته روشونو خوابیده من میبینمش باز گریه میکنم میگم تنهایی کارایه مامانتو کردی میگه چیزی نبود که ٣تا فرش بود شستم باز میزنم زیر گریه و بلند بلند گریه میکنم که چرا تنها کار کردی خسته شدی بعد این پیر زنه رفت خونه مامادربزرگم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   بر خوشبختی و سعادت و خوشحالی تعبیر میشود که با تحولاتی نیز همراهتان خواهدبود

 31. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دیدم مادرم میخواد عروسی بکنه و پدرم رو که هنوز زنده است ول کنه و بره. مردی رو هم که میخواد با مادرم ازدواج کنه رو دیدم که از مادرم جوون تر بود. من سر کوچه بودم که خانواده پسر با یک ماشین خارجی آخرین مدل و خاکستری اومدن دنبال مادرم. البته پشت ماشین انگار یه خمیدگی هایی وجود داشت. من تو خواب باورش برام مشکل بود که مادرم میخواد عروسی بکنه از طرفی هم چون در واقعیت با پدرم مشکل دارن فکر میکردم اگه جدا بشن و مادرم بره من خواهرم چطور میخوایم زندگی کنیم. وقتی با این ماشین اومدن دنبال مادرم منم باهاشون رفتم. خانواده این اقا سطح تحصیلات و ثروتشون از ما بالاتر بود و یکی از دخترای این اقا میخواست برای من دوست پسر پیدا بکنه که چند نفر رو امتحان کردیم که ببینیم برای من مناسب هستن یا نه. درضمن من خودم دلم میخواست با مردی که قرار بود با مادرم عروسی کنه ازدواج بکنم و یه جورایی ازش خوشم می اومد اما مرده انگار عاشق مادرم شده بود و به من توجهی نمیکرد.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن روزهای دلنشین و لحظات خوش است که در زندگیتان هویدا خواهد شد

 32. زهـzahraـرازهـzahraـراsays:

  سلام من خواب دیدم با معشوقم عقد کردیم و امضا کردیم سند ازدواج را حتی خطبه عقد هم خوانده شد ولی فقط ما دو نفر بودیم و چهره ای از شادی توی صورتمون نداشتیم. یه سفره عقد سفید منم با یه چادر سفید گلدار و همه لباسام رنگ سفید بود.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزهای خوش است که برایتان اتفاق خواهدافتاد

 33. صادقصادقsays:

  خواب ديدم عروسي خواهرخانممه و كلي مهمان هستن و شلوغ پلوغه..داماد هم يه پسره سبزه و لاغر خوشتيپ بود..تعبيري داره اين خواب؟؟ ممنونم از سايت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر یک عقب گرد موقتی در دستیابی به اهداف شخصی تان است.

 34. محمد محمدیمحمد محمدیsays:

  سلام وقت به خیر من خواب دیدم دوتا مرد یک تکه ریسمان با رشته های زیاد را دور گردنم انداختند و بعد امام جماعتمون که یکی از اون دو مرد بود اونو پیچ زد و به دور سرم بست و رشته های ریسمان تبدیل به طناب شد میشه لطفا تعبیرشو بگین ممنون.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است بیانگر دینی باشد که بر گردن شماست و ادا نکردید