تعبیر خواب عروسی

جشن ازدواج را عروسی می گویند که سراسر شادی و پایکوبی است . این جشن یکی از بیادماندنی ترین وقایع زندگی هر فردی است که تا آخر عمر در خاطر او می ماند .به خاطر نقش مهمی که ازدواج در زندگی افراد دارد تعبیر خواب عروسی نیز اهمیت ویژه ای دارد که نباید از آن غافل بود .از نظر معبران اسلامی دیدن خواب عروسی تعبیر خوبی ندارد و می تواند علامتی از مصیبت و مرگ باشد اما معبران غربی نظرهای متفاوتی دارند .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه آنلی بیتون :

دیدن عروس شدن در خواب برای دختران بیانگر این است که ارثی به آن ها خواهد رسید .اگر دختری در خواب ببیند از ظاهری که در عروسی خود دارد راضی است به معنی بر آورده شدن آرزوهای او می باشد .اگر دختری در خواب از عروس شدن خود ناراحت باشد به معنی این است که به خواسته هایش نخواهد رسید .بوسیدن عروس در خواب نشانه صلح و آشتی شما با دوستانتان می باشد .اگر خواب ببینید عروس افراد دیگری را می بوسد به معنی پیدا کردن دوستان زیاد می باشد .اگر خواب ببینید عروس شما را می بوسد نشانگر این است که به نامزدتان پول زیادی خواهد رسید.اگر عروسی را که در خواب می بوسید غمگین و آشفته است بیانگر خوشحالی شما از پیروزی خود و دوستانتان می باشد .حضور در جشن عروسی در خواب به معنی این است که هر چه سریع تر شرایط زندگیتان  مساعد خواهد شد و افسردگی و سختی های زندگی به پایان خواهد رسید .اگر دختری در خواب ببیند که مجبور است مخفیانه و دور از چشم دیگران با پسری عروسی کند نشانگر این است که اتفاقات ناگواری در زندگیش پیش خواهد آمد .ازدواج دختری با یک مرد پولدار در خواب به معنی این است که نسبت به اطرافیان خود به جایگاه بهتری خواهد رسید و خواسته هایش برآورده می شود .اگر دختری در خواب ببیند که نامزدش در حال عروسی کردن با دختر دیگری می باشد نشان دهنده ی این است که نامزد او صداقت دارد و به عهد و پیمانش وفا خواهد کرد .عروس شدن دختر در خواب در حالی که با نامزدش تفاهم نداشته باشد به معنی این است که وقایع ناگواری برایش پیش خواهد آمد و شادی های او از بین خواهد رفت .اگر فردی در خواب در حال بستن عهد و پیمان عروسی باشد بیانگر این است که به ناراحتی و افسردگی دچار خواهد شد و فقط یک معجزه می تواند مرگ او را به تاخیر بیندازد .اگر دختری در خواب ببیند که در جشن عروسیش فردی با لباس عزا حضوردارد نشانگر این است که زندگی مشترکش با مشاجره و ناراحتی سپری خواهد شد .اگر در خواب جشن عروسی فرد دیگری را ببینید به صورتی که مهمانان آن عروسی شادی کنند و لباس های زیبا پوشیده باشند بیانگر این است که در زندگی احساسات دلپذیری را تجربه خواهید کرد ، اما اگر مهمانان لباس های مشکی پوشیده باشند به معنی دچار مصیبت و غم شدن به واسطه مرگ کسی می باشد .اگر در خواب ببینید در جشن عروسی فردی حضور دارید به معنی این است که امور کاری شما به طرز غیر منتظره ای عالی پیش خواهد رفت و تفکر درباره عزیزانتان حس فوق العاده خوبی را در ذهن شما به وجود خواهد آورد .اگر در خواب ببیند که حادثه ای تلخ در جشن عروسی اتفاق می افتد به معنی این است که بیمار خواهید شد و یا به سوگ یکی از عزیزان خود می نشینید و دچار غم و غصه خواهید شد .اگر در خواب با فردی بیگانه و خارج از کشور خود عروسی کنید نشان دهنده ی این است که با دیگران بحث و دعوا خواهید داشت .

تعبیر خواب عروس شدن

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

دیدن عروسی در خواب بیانگر وقوع روزهای خوب در زندگی است .دیدن حضور در یک جشن عروسی به معنی این است که در امور مالی به سود زیادی دست پیدا خواهید کرد .اگر در خواب با دختری عروسی کنید نشانگر این است که شرایط سخت را در زندگی به خوبی به پایان می رسانید و درآمد مالی خوبی نصیبتان خواهد شد .اگر در خواب عروسی یکی از اقوام نزدیک را ببینید نشانگر ایجاد دشمنی در خانواده می باشد .دیدن جشن عروسی خواهرتان در خواب به معنی مواجه شدن با یک اتفاق به شدت مخاطره آمیز در زندگی خواهد بود .دیدن مراسم عروسی برادرتان در خواب نشانه کسب ثروت می باشد .اگر در خواب جشن عروسی دخترتان را ببینید مفهومش این است که به مال و ثروت دست خواهید یافت .دیدن مراسم عروسی پسرتان در خواب نیز نشانگر پولدار شدن شماست .اگر خواب ببینید که در مراسم عروسی مرد یا زنی بیوه حضور دارید ، پول و ثروت زیادی نصیبتان خواهد شد .دیدن جشن عروسی یک دختر باکره در خواب به معنی بزرگی و احترام می باشد .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

اگر در خواب عروس را ببینید نشانه متحد شدن و همدلی می باشد .اگر در خواب حس کنید که عروس فراری هستید معنیش این است که حاضر نیستید نسبت به شرایط مهم ، متعهد شوید و تصمیمات جدی بگیرید و همچنین آمادگی ورود به مرحله بعدی زندگیتان را ندارید .اگر در خواب ببینید که یک عروس در جشن ازدواجش تیر خورده است به معنی این است که شرایط زندگی شما به گونه ای پیش می رود که شخصیت زنانه خود را از دست خواهید داد .اگر دختر مجردی خواب ببیند که عروس شده است نشان دهنده ی این است که در مقایسه با  قبل ، گرایش بیشتری نسبت به ازدواج دارد .

تعبیر خواب عروسی دیگران

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه لوک اویتنهاو :

اگر خواب ببینید که عروسی کرده اید نشانه این است که در زندگی خود خوش اقبال خواهید شد و به منفعت می رسید و البته گاهی نیز نشانه ایجاد اختلاف خواهد بود .دیدن جشن عروسی در خواب نشان دهنده ی این است که به اهداف و آرزوهای خود در زندگی خواهید رسید .اگر در خواب ببینید عروس شده اید و شوهرتان را ببینید بیانگر این است که در زندگی خود امیدهای غیر واقعی و خیالی دارید .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

اگر در خواب جشن عروسی را با ساز و رقص ببینید نشانه دچار شدن به مصیبت می باشد .اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش مجددا عروسی کرده است در حالی که زن جدید را ندیده است به معنی احترام و بزرگی زن خواهد بود .اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهر جدیدی دارد و جشن عروسی را نبیند نشانه عزیز و بزرگ بودن و ثروتمند شدن است و اگر ببیند دلش می خواهد عروسی کند بیانگر مرگ اوست و یا فردی را به قتل خواهد رساند .

تعبیر خوب عروس و داماد کنار هم

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن جشن عروسی در خواب تعبیر خوبی ندارد چرا که اکثر معبران ، عروسی را در خواب عزا و مصیبت تفسیر کرده اند .فقط در موردی که عروس مشهود در خواب را کاملا بشناسید ممکن است تعبیر خوبی داشته باشد که البته در این مورد هم تردید وجود دارد .اگر پسری در خواب ببیند که عروسی کرده است در حالی که عروس را نمی شناسد تعبیر خوبی ندارد و نشانگر نزدیک شدن مرگ او می باشد ، در مورد دختر هم تعبیر به همین گونه است .در این مقاله تعبیر خواب عروسی مورد بررسی قرار گرفت و تعابیر متعددی از دیدن جشن عروسی در خواب ارائه شد ، شما می توانید با خواندن این مطلب و در نظر گرفتن وضعیت خود در خواب و همچنین توجه به شرایط فعلی زندگیتان خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب حدود 5 دقیقه می باشد .

مطالب مرتبط...

102 نظر

 1. رضارضاsays:

  سلام خسته نباشید بنده به کرّات اما به طور متناوب در خواب مشاهده کردم که والدینم برای من همسر انتخاب کرده اند و قرار است ازدواج کنم یا خواب دیده ام که خودم برای خودم همسر انتخاب میکنم.اما وجه تفاوت این خواب ها این است که در هر خواب چهره ی این همسر آینده متفاوت هست،گاهی زشت است و گاهی زیبا با این تفاسیر میخواستم بدونم که تعبیر خواب های بنده چی هست؟! با تشكر از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید خودداری کنید.

 2. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  خواب دیدم بعله برون منه با دختر عموم که از من بزرگتره و متاهل ع (البته تو خواب مجرد بود) اما خودم راضی به این ازدواج نبودم و خیلی ناراحت بودم . مردم داخل اتاق جمع بودن ولی بزن برقصی نبود جلوی در داشتن فوتبال بازی میکردن من اومدم از خونه بیرون گفتم توپ رو نزنید به ماشین یکی از بازیکن ها به عموش اشاره میکرد که توپ رو بزنم به ماشینش انگار دنبال دعوا بود... بعد رفتم اون طرف ماشین که سمت جایی جایی که فوتبال بازی میکردن جای فرورفتگی رو گلگیر ماشین بود انگار با به سنگ بزرگ زده بودن... حالم بد بود،نارحت بودم و فقط میخواستم از اونجا در برم ... به نظرم به بردار بزرگترم گفتم من اینو نمی‌خوام بعد رفتم تو خونه خودمون.... میخواستم فرار کنم که پدرو مادرم رسیدن بهشون گفتم من اینو نمیخوام..‌ خودتون رفتین جلو خودتون هم درستش کنید مادرم گفت از شیخ پرسیدم گفت که بعداز... که بیدارشدم که ساعت ۵:۳۰ بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که از عهده ی شما خارج است یا در راستای اهداف و برنامه های شخصی شما در زندگی بیداری نیستند خودداری کنید.

 3. مژگانمژگانsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم داخل یه خونه هستم که نمیشناختمش توی یه شهر دیگه بودم. دیدم که یه خانومی اونجا بود باهم صحبت میکردیم و کاراش رو انجام میدادم بعد دیدم که دو تا پسر داره حدودای ۳۰ ساله و هر دو خوشگل بودن من میخواستم با یکی از پسرها صحبت کنم که دیدم پسره براش کار پیش اومد و رفت من رفتم داخل آشپز خانه که چایی بریزم دیدم شیر ک گذاشته بودیم داغ بشه سررفت بعدش پسر بزرگش اومد دستمو گرفت و گفت نمیخواد کاری کنی خسته میشی حس خیلی خوبی داشتم منم دستشو گرفتم و باهم رفتیم بیرون از آشپزخونه. مادر پسره میخواست که ماباهم ازدواج کنیم پسره خیلی مردونه و باوقار بود و عاقل... ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تردید ها و دودلی هایی دارد که می تواند در زمینه های رفاهی یا مادی برای شما ایجاد شود و لازم است از اعتماد به افرادی که ذهینت آن ها برای شما روشن نیست خودداری کنید.

 4. الناالناsays:

  عرض سلام. من دو شب پش سر هم در مورد ازدواج خواهرم خواب ديدم. شب اول يك خانواده كرد براي پسرشون از خواهرم خواستگاري كردند و خواهرم هم بدش نيومده بود و در اخر هم سوار اسبي كه پسره براش اورده بود شد و شب دوم با يك پسر هندي ميخواست ازدواج كنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که باعث می شود به بخشی از خواسته های فعلی خود در زمینه های مادی دست پیدا کنید.

 5. الناالناsays:

  سلام من خواب دیدم از در مسجدی که میشناسم اومدم بیرون با لباس عروس مراسم عقدم بود (مجرد هستم )،اولش خوشحال بودم بعد با دخترخاله رفتم جایی ،برگشتم دم در مسجد سوار ماشین بشم فهمیدم داماد پسرخاله بزرگم که ۱۸ سال از من بزرگتر ،بعد تو خواب ناراحت بودم و سعی در روبرو نشدن با بقیه ،البته قبلا خوابی با این مضمون دیدم ،اما این واقعا فکرم درگیر کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما میخواهد تا اجازه ندهید دیگران شما را مجبور به پذیرش موقعیت ها و مسئولیت هایی کنند که کمکی به شما نخواهد کرد.

 6. سمیه افتخاریسمیه افتخاریsays:

  سلام من مجردم دیشب خواب دیدم انگار دارم از عقد میام با یه پسری که اصلا قیافش یادم نیست تو خواب کسی نبود که بخوان شادی کنن یه دفعه دیدم زن دایی مادرم که فوت شده بهم گفت بیا ببرمت یه جایی . انگار از عقدم راضی نبودم ،با زن دایی مامانم دوتایی رفتیم خونه قبلی ما که شهریار بود تو خونه نرفتیم فقط حیاط بودیم. الان تهران میشینیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی احساس افسوس و دلسردی شما از پیگیری برخی اهداف و انگیزه هایی است که از گذشته برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

 7. مینامیناsays:

  با عرض ادب خواب میدیدم خواهر دوست پسرم بدون اطلاع من برام پاتختی گرفته بود من تو خواب بشدت از دیدنشون متعجب شده بودم مهمونا هدیه هاشونو دادن و بی سر و صدا رفتن من و خانواده هم داشتیم تمیز میکردیم. لطف میکنید تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی پیوند ها و برخورد های جدیدی است که قدرت مدیریت شما را به چالش می کشند و برای خوش درخشیدن لازم است توجه زیادی به حرف ها و تصمیمات خود داشته باشید.

 8. مرندیمرندیsays:

  با عرض سلام من خواب دیدم دختر جاریم که مجرد هست یک لباس بسیار قشنگ و باابهت پوشیده انگار که نامزدیش هست تاج روی سرشه و درکل بسیار زیبا شده و وارد باغی بسیار زیبا شده که همه منتظر بودیم از ماشین پیاده شد اما دامادی همراهش نبود انگار قرار بود داماد خودش بیاد تعبیر این خواب چی هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در آن ها شما تصمیم گیرنده ی اصلی هستید و لازم است به شیوه ای منطقی با این چالش ها رو به رو شوید. همچنین این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر گونه تصمیم گیری، بسیار دقیق و تحقیق گر باشید.

 9. samanthasamanthasays:

  سلام ممنون از زحماتتون..میخوام بدونم تعبیر ایکه کسی مارو تو مراسم بالباس عقد ببینه و یه عده رو هم که برامو دارن میرقصن واون موقع بارون هم هست و فکنم داماد هم بوده باشه و ایکه بعدش بره مث ایکه لباس پرو برا لباس عروس پوشیدن و اونجا به داماد بگه ساقم یکیش انگار جا گذاشته یا ندارش و اونم بگه میخرم برات و بره یه تالار و عروسی کنن چه تعبیری داره..متشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، گله کردن از سرنوشت و روزگار تاثیری به حال شما نخواهد داشت.

 10. حیرانهحیرانهsays:

  سلام خداقوت،قبل از هرچیزی بگم که خانواده نامزدم زیاد خوب نیستن باهام و خیلی تحویلم نمیگیرن و اصلا کاری برامون نمیکنن چنوقت پیشم نامزدی اون برادرشون بود،که بنا به دلایلی نشد ک من برم،خواب دیدم انگار مراسم نمیدونم عقد یا نامزدی اون برادرشون ک به تازگی نامزد کرده هست ولی عروس یع شخص ناشناس بعد کل خانواده هم هستن دارن دست و اینا میزنن ولی خواهر بزرگشون گریه میکرد و میگفت به خدا من باعث مردن بابام نشدم!درضمن مادر منم تو خواب بود و بلند بلند صلوات میفرستاد،لطف میکنین تعبیرشو بگین🌷

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قصد شروع کاری دارید، لازم است ابتدا همه جوانب آن را سنجیده و اطلاعات کامل در مورد آن کسب کنید

 11. HHsays:

  سلام ...من یه دختر مجردم خواب دیدم که ازدواج کردم به سبک قدیمی ها لباس عروس پوشده بودم ولی زیبا بود و با مردی ازدواج کردم که اون رو نمیشناسم ولی خیلی تو خواب اون رو دوست دارم و با ماشین داریم به سمت خونه میریم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است كه از خطرى در امان می‌مانید.

 12. آواآواsays:

  سلام من خواب دیدم عروسی کردم و لباس عروسی تنمه و میدونم با کی ولی اونو تو خواب ندیدم و من رفتم تو یه حیاط مثلا حیاط خونه خودم بود با لباس عروس. و یه خانمایی رو مشت بوم دارن نگام میکنن . .مرتبا تو خواب میبینم ک با اون نامزد کردم ب شکلای مختلف نمیدونم معنیش چیه ....با کسی ک تو خواب میبینمش رابطه ای ندارم .ولی حرف حدیثایی هست ک میخواد بیاد خواستگاری .ولی هنوز نیومده و پسر همسایمونه ..ممنون میشم تعبیرشو بگید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که موقعیت خوبی برای آرامش روحیتان پیش می‌آید.

 13. یلدایلداsays:

  سلام من خواب دیدم با عموی خودم ازدواج کردم و عموی من خیلی خوشتیپ و خوش هیکله و سن زیادی نداره و من هم نوجوونم و این ازدواج یه جورایی اجباری بود تعبیرش چی میشه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست.

 14. مریممریمsays:

  سلام. خواب دیدم عروسی پسرعموم هست که دو سال پیش ازدواج کرده. زنش هم زن واقعیش بود. تو خونه صندلی چیده بودن و عروس نشسته بود. داماد هم از ماشین پیاده شد و اومد پیشش نشست. خوشحال بود. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب عروسی و جشن به خوشبختی و موفقیت در آینده منجر میشه

 15. رها نمایانرها نمایانsays:

  باسلام و درود تعبیرخواب اینکه کسی که دوسش داریم با گل به خواستگاریم اومده و اینکه در زیر باون مراسم نامزدیمه با اون آقا وبا دسته گل به سمت من میاد تا حالا دوبار خواب دیدم با دسته گل ازم خواستگاری میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با به کارگیری همه تلاش و اراده و همت عالی خود به اهداف خود خواهید رسید

 16. AnoAnosays:

  سلام من خواب دیده بودم همراه با عده ای از فامیل خونه عمه م بودیم ک مادر دختر موردعلاقم گف ک دخترش قراره شنبه عروسی کنه.. تا این حرفو شنیدم ناراحتی فوق العاده زیادی بهم دس داد.. داشتم توی لباس عروسی تصورش میکردم.. من ب شدت ناراحت شده بودم.. حتی طوری ک این فشار عصبی و ناراحتیشو بعد ازینکه از خواب پریدم توی بیداری حس کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد.

 17. rrsays:

  سلام خواب دیدم توی عروسی بودم عروس عوض شد خیلی تعجب کردم چون اون عروس ماه گذشته عروسی کرده بود تو خواب میگفتم این مگه شوهر نکرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در مورد مسئله ، تصمیم و یا کاری احساس شک خواهید کرد و در مورد آن کنجکاوی می کنید.

 18. سانازسانازsays:

  سلام و خسته نباشید،برادرم دو سال هست با دختری نامزد کردن،خواب دیدم عروسیشونه و مردم خوشحالن البته رقص و پایکوبی نداشت و بهدش دو نفر اومدن میکروفون رو گرفتن شروع کردن نوحه خوندن و مردم گریه می کردن و سینه میزدن!میشه بفرمایید تعبیر خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام دیدن عروسی دلیل برمصیبت است واینکه عزاشده به خیرگذشته و شادمیشوید وخوشحالی درپی دارد

 19. نگیننگینsays:

  سلام روزتون بخیر خواب دیدم دختر همسایه مون ک متاهل هستن ازدواج کردن عروسی با شکوه بود خیلی شلوغ بود ولی پایکوبی نداشت فقط صدای موزیک بود اینم بگم انگار اخر عروسی بعد عروس کشون بود چون تو خیابون بود راه رو بسته بودن واس همین س عالم ادم با تیپای مختلف بودن من مامانم خواهرم و همسر خواهر دیگ م هم از اون بالا وسط جمعیت داشتیم نگا میکردیم با لباسای معمولی ک بیرون میریم بودیم چون طول کشید من تصمیم گرفتم برم کتاب بخرم از کتابفروشی تو مسیر ک میرفتم دیدم عروس همرا دوتا خانوم دیگ ک مثه هم لباسای شیک یک مدل تتشون بود و هرکدوم ی بچه بغلشون بود(نوزاد بودن لباساشونم مثه هم) از کمار من رد شدن و برای همه دست تکون دادن و خداحافظی کردن لطف تعبیرش رو بگید ببخشید طولانی بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای رسیدن روزهای خوب و سرشار از شادی است.

 20. MortezaMortezasays:

  سلام من خواب دیدم که کنار یه خیابون وایستادم و عروسی من بود و عروس رو میشناختم وبعد همونجا کنار همون خیابون وایستاده بودم و مردم با ماشین عروس رفتن عروس کشونی و من همونجا وایستاده بودم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای اخبار خوش و خوشایند در آینده است.

 21. SaraSarasays:

  سلام .من خواب دیدم با همسرم نامزدیم و قراره جشن عروسی بگیریم که خیلی دیر بهم خبر دادن و من حسابی هول شدم از این بابت و تو خواب میدیذم ۸ماه باردارم که البته در واقعیت هم الان ۱۲سال ازدواج کردیم و ۸ماه باردارم.میدیذم مادر شوهرم و کلی ادم آمدن خانه ای که برام آشنا نبود ولی تو اون خونه حس غریبی نداشتم برام طلا اورد مادرشوهرم و یکی هم جعبه شیرینی که من دادم کسی پخش کنه به همه و خودمم یه دونه خوردم،مادرشوهرم و جاریم رو دیدم که پاشدن به رقص.کفتن امشب حنایندون و فردا عروسی اما من هول شدم کلی جا زنگ زدم برای وقت آرایشگاه و دنبال لباسی بودم که تن من بشه و میگفتن چرا تا الان فکرش نبودی منم میکفتم هواسم به حاملیگم بود.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای ناراحت شدن از کار و یا اتفاقی است که موجب پریشانی خاطرتان میشود.

 22. مهدویمهدویsays:

  سلام.دوستم خواب دیده ک من عروسی کردم و خیلی عروسیم خوبو باشکوه بوده ب طوری ک دوستم باورش نمیشده وضع شوهرم انقد خوب باشه و من هم انقد خوشگل شده باشم.)من مجرد هستم(.واینکه گفت من تو خوابش عکس و فیلم عروسیمو تو اینستا گذاشتم و زود برداشتم.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان مسائلی پیش بیاید که موجب ناراحتی و پریشانی خاطرتان شود.

 23. مبینامبیناsays:

  سلام خواب دیدم که دوست پسرم داره با یکی دیگه ازدواج میکنه و من خیلی از این موضوع ناراحت بودم و براش نامه نوشتم اونم همش دور عروس میچرخید و فضای عاشقانه ای داشت و نسبت به من بی توجه کامل بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای علاقه و محبت بین شماست.و همچنین به معنای موفقیت در روابط عاطفی و احساسی است.

 24. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم( با دوست‌پسرم که قصد ازدواجیم) عروسی کردم، از وضع ارایشگاه و آتلیه و تالار خیلی ناراضی بودم و هواهم بشدت گرم بود، راضی نبودم از وضع عروسیم و هنوز مهمونا نرسیده بودن ک همه تصمیم گرفتیم برگردیم خونه مادربزرگم و و اونجا عروسی گرفتیم و خوب بود. یجا هم ک با نامزدم تلفنی حرف میزدم،پدرم میگفت: چقدر بیشعورن! و از کار داماد ایرادگرفت تعبیرش چیه؟ ناگفته نمونه که ما خانوادهامون بجز پدر من درجریان دوستیمون هستن و اون منتظره من ب پدرم بگم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتمالا در حال حاضر شانس را همراه خود نمی بینید و در بعضی از امور خود بدشانسی و موانع را مشاهده میکنید ، این روال ممکن است بصورت موقت دنباله دار باشد

 25. dianadianasays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم که انگار قرار عروسی دختر خالم باشه که در حال حاضر نامزده حیاط پدربزرگم شوهرش اهنگ میزاره و من داشتم دست میزدم که جو بعد اهنگ قطع شد و یدفه پدربزگمو با یه کاپشن زیتونی رنگ دیدم البته پدربزگم ٢ماهی هست فوت شده دیدمش که از بین جمعیت اومد جلو منو دیدو انگار بخاطر دست زدنم سرشو برام تکون داد رد شد رفت خونه داشت یچیزی به مادرم میگفت که حس کردم داشت میگفت انقد برام گریه نکن تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزهای شاد توام با موفقیت و شادی است

 26. حلماحلماsays:

  سلام ممنون از تعبیرات عالی و خوبتون من یه شب خواب دیدم که عروس شدم و شوهرم هم پسر عمم هست البته اینو بگم که ما خیلی وقت بود ندیده بودیم اونارو توی خواب سوار ماشین عروس بودیم و خوشحال پسر عمم میگه هیچ وقت این روز رو فراموش نکن منظورش روز عروسی بود عمم هم شعر میخوند و خوشحال بود اسفند دود کرده بود و دایره میزدن وخونه ما هم طبقه بالا خونه عمم بود و خلا صه بعد اینکه این خواب و دیدم چن وقت بعدش رفتیم خونشون با کمال ناباوری دیدم که ماشین خریده همونی که تو خواب دیده بودم خونه هم داره طبقه بالا میسازه بعدا فهمیدم که خاستگاری کردن و ما هم رد کردیم البته اونا من دوس داشتن و چن وقت بعد با دختر عمم نامزد کرد میشه بگید این خواب تعبیر شده یا نه ؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی با ناملایمت هایی همرا بشوید که باعت ناامیدیتان بشود

 27. ازادهازادهsays:

  سلام خواب دیدم توی مهمونی مث نامزدی در منزل هستیم. زنداییه مادرم ک یکماهه شوهرش فوت کرده هم نشسته بود،ازش راجعبه دخترش ک بارداره پرسیدم و گفت که یه باغ درخت آلو خریدن و میخوان بزنن تو کار لواشک. دخترعمم کنارم نشسته بود و ب برادراش اشاره کرد و گفت چ خوبه فامیلامون دارن رشد میکنن و جشن قاطی و مختلط میگیرن و گفت که بعدشم داییات میخوان بیان مجلسو گرم کنن.من بعش گفتم نههه فکرنکنم بیان، ب زنداییه مادرم اشاره کردمو گفتم اخه اینا اینجان عزادارن... تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای رفتن به مهمانی و یا مهمانی گرفتن است.

 28. مینامیناsays:

  باسلام. من دیدم عروسی دایی و زن داییمه (اونا پونزده ساله که ازدواج کردن) توی باغ پدر بزرگم..و زن داییم لباس عروس پوشیده اوایل مراسم بود که دیدم یه عده نوجوان با موتور ریختن تو مجلس یکیش دنبال زنداییم میگشت گفتم شما کی هستید گفت کارش دارم و من حس کردم مورد مشکوکه رفتم دنبالش که نره تو اتاق پرو عروس گفتم بگو چیکارش داری گفت این خانم یعنی زن دایی با دوست ما تصادف کرده و دوستمونو کشته .. من اینارو کشیدم یه کنار و براشون توجیه کردم که الان عروسیشونه بلاخره چیزی به اسم قانون هس اینطوری نمیشه.. ولی اونا قصدشون انتقام و کشتن زنداییم بود .. من ساعتها باهاشون حرف زدم که فقط مراسم طی شه و اونا مشکلی بوجود نیارن مراسم هم گذشت اخرش دیدم یه بلوز سفید که انگار مال خودم بود ولی خونی بود اون نوجونا دادن دستم .. خیلی خسته شده بودم سر حرف زدن باهاشون.. و بعد دیدیم اخرای مراسم یه نفر از پشت بوم افتاد کف حیاط و جسد پر خون شد همونجا کفن پیچش کردن یه اقای میان سال بود..ولی مراسم بهم نخورد. بعد دیدم زنداییم یه لباس راحتی پوشیده روی وینچر هس و داییم دنبالش راه افتاده گفتن دارن میرن شمال .. میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در میان اقوام و خانواده تان اتفاقات خوشایند و خوشحال کننده ای رخ دهد که موجب شادمانی شما نیز میشود.

 29. ساراساراsays:

  سلام ببخشید من‌خواب دیدم عروسی خودم رفتیم تالار و‌برگشتیم من یه جا میرقصیدم تو تالار برگشتیم خونه یکی اقوام مادرشوهرم بهم کف تو موهات خیلی بد بود مثل دفعه قبل بده دختری که اسمش لیلا بود و فامیل مادرشوهرم بود درست کنه برات منم دادم اونم با موهام خیلی ور رف وگیرها رو در میاورد و گیره جدید خودش زو زد و اما رو صورتم خیلی صداش میکردم که دیر شده درست کن همش میکفتم تروخدا لیلا دیر شده منو آماده کن اما اون یکم بی تفاوت شده بود به کار من به کارای خودش میرسید مثلا میکف بزار النگو دستم کنم بعد فلان کار زو کنم بعد.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناراحتی و اندهی به شما برسد که موجبات ناراحتی شما را دربر داشته باشد

 30. niazniazsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خونه پدر بزرگه تازه فوت شدمم انگار عروسیی دوتا جوونه غریبس بعداول انگار این زنارو میشناسم قبلا در حقم بد کرده بودن داشتن از پاتختیه بچه هاشون میگفتن که منم داشتم جلوشون کلاس میزاشتم . من با مادر همین پسر که عروسیشه و مادرش پیربود تقریبا سوار ماشین میشیم و بهم داستان پسرشو تعریف میکنه که نزاشتن به عشقش برسه و من یاد خودم میوفتم بغض میکنم و گریه میکنم یه گریه از ته دل بعد همینجوری میریم میبینیم یه عالمه موکت توو جادس جلو در مادر بابام ..بعد بابامم پاشو انداخته روشونو خوابیده من میبینمش باز گریه میکنم میگم تنهایی کارایه مامانتو کردی میگه چیزی نبود که ٣تا فرش بود شستم باز میزنم زیر گریه و بلند بلند گریه میکنم که چرا تنها کار کردی خسته شدی بعد این پیر زنه رفت خونه مامادربزرگم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   بر خوشبختی و سعادت و خوشحالی تعبیر میشود که با تحولاتی نیز همراهتان خواهدبود

 31. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دیدم مادرم میخواد عروسی بکنه و پدرم رو که هنوز زنده است ول کنه و بره. مردی رو هم که میخواد با مادرم ازدواج کنه رو دیدم که از مادرم جوون تر بود. من سر کوچه بودم که خانواده پسر با یک ماشین خارجی آخرین مدل و خاکستری اومدن دنبال مادرم. البته پشت ماشین انگار یه خمیدگی هایی وجود داشت. من تو خواب باورش برام مشکل بود که مادرم میخواد عروسی بکنه از طرفی هم چون در واقعیت با پدرم مشکل دارن فکر میکردم اگه جدا بشن و مادرم بره من خواهرم چطور میخوایم زندگی کنیم. وقتی با این ماشین اومدن دنبال مادرم منم باهاشون رفتم. خانواده این اقا سطح تحصیلات و ثروتشون از ما بالاتر بود و یکی از دخترای این اقا میخواست برای من دوست پسر پیدا بکنه که چند نفر رو امتحان کردیم که ببینیم برای من مناسب هستن یا نه. درضمن من خودم دلم میخواست با مردی که قرار بود با مادرم عروسی کنه ازدواج بکنم و یه جورایی ازش خوشم می اومد اما مرده انگار عاشق مادرم شده بود و به من توجهی نمیکرد.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن روزهای دلنشین و لحظات خوش است که در زندگیتان هویدا خواهد شد

 32. زهـzahraـرازهـzahraـراsays:

  سلام من خواب دیدم با معشوقم عقد کردیم و امضا کردیم سند ازدواج را حتی خطبه عقد هم خوانده شد ولی فقط ما دو نفر بودیم و چهره ای از شادی توی صورتمون نداشتیم. یه سفره عقد سفید منم با یه چادر سفید گلدار و همه لباسام رنگ سفید بود.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزهای خوش است که برایتان اتفاق خواهدافتاد

 33. صادقصادقsays:

  خواب ديدم عروسي خواهرخانممه و كلي مهمان هستن و شلوغ پلوغه..داماد هم يه پسره سبزه و لاغر خوشتيپ بود..تعبيري داره اين خواب؟؟ ممنونم از سايت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر یک عقب گرد موقتی در دستیابی به اهداف شخصی تان است.

 34. محمد محمدیمحمد محمدیsays:

  سلام وقت به خیر من خواب دیدم دوتا مرد یک تکه ریسمان با رشته های زیاد را دور گردنم انداختند و بعد امام جماعتمون که یکی از اون دو مرد بود اونو پیچ زد و به دور سرم بست و رشته های ریسمان تبدیل به طناب شد میشه لطفا تعبیرشو بگین ممنون.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است بیانگر دینی باشد که بر گردن شماست و ادا نکردید

 35. ElyasElyassays:

  سلام استاد گرامی خواب دیدم که در یک محل مردم جمع شدن و قرار اس دختری به یک مرد عقد شود ولی قبل ازین نام همین مرد در نورهای درخشان از آسمان به زمین فرود میاید من و همه مردم در محل تعجب میکنیم در این حال مردم در محل میگویند که این تقدیر این شخص است که خداوند نازل کرده است تا این شخص با این دختر عقد کند خوب یک امام مراسم نکاح را شروع میکند من و مردم در همین جا حضور داریم در همین حال این دختر که قرار اس با این شخص نکاح کند انگشت شه به طرف من بلند میکند و هدفش این است که میخواهد با من نکاح کند.خوابم نزدکای صبح بود ممنون از زحمات تان میشه خوابم را تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است به زودی به مراسمی شادی بخش و مفرح دعوت بشوید

 36. مرسینمرسینsays:

  سلام من مجردم. کسی خواب دیده که من رو با شوهرم دیده و بعد از چند وقت تازه منو با شوهرم دیده و خیلی تعجب کرده.منو شوهرم هم در حال دعوا بودیم. تعبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان با اتفاقات و تغیرات خوشی روبرو شوید

 37. زهرازهراsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم عروسی یکی از فامیل های دورمون بود که مادر عروس موهایش را زیبا جمع کرده بود وخیلی بهش میومد این مدل مو و یک تاج به سرش گذاشته بود.ولی رقص و موزیک نبود هم چنین یک لباس عروس بسیار زیبا بود.و انگار مهمان های مجلس لباس های مشکی مجلسی پوشیده باشن.سپس دیدم یه دختر دیگه وارد رابطه منو دوس پسرم شده که به شدت با این دختر دعوا میکردم.سپس وارد یک مغازه طلافروشی شدم که یک انگشتر و دستبند را جداگانه گذاشته بود واسه فروش.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبر ها و اتفاقات خوشایند است

 38. عهدیهعهدیهsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خواهر زادم عقدش بود تنش لباس مشکی بلندو پوشیده بود موهاشم مشکی و بلندبود میخواستن عقدش کنن و دامادو نشناختم فقط توو خواب گفتم این پسررو نمیخواستا چه بیخبر رفت به این تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشایند است

 39. SamiraSamirasays:

  سلام من خواب دیدم که با خواستگار سابقم ازدواج کردم و یادمه که رفته بودم آرایشگاه و موهام رو درست کرده بودم ولی تو خواب یادم نمیاد که لباس عروس پوشیده بودم یا نه.یادمه که همه بهم میگفتن چقدر خوشگل شدی. من توی خواب تاج سرم نبود فقط یه گل سر کوچیک روی موهام بود . من سوار ماشین ایشون شدم ولی عقب نشستم و مادرمم کنارم نشسته بود این آقا به من بی توجهی میکردن و تو جاده رانندگی میکردن ایشون هم لباس دامادی پوشیده بودن تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام در روزهای پیش رویتان با سعادتمندی مواجه خواهید شد

 40. ممsays:

  سلام خواب دیدم عروسیمه و عروس دوسدخترم (که قصدمون ازدواجه) نیست.چهره عروسو هم ندیدم. بعد زنگ زدم ب دوستدخترم گفتم میدونی چی شده؟ عروسی کردم. اون فککرد شوخی میکنم میخندید. منم خیلی حالم بدبود اصلا دوست نداشتم عروسیمو.همش بغض داشتم.همش ناراحت بودم که چرا زنم اون نیست.تعبیرمیکنید لطفا

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام در زندگیتان به زودی خبرهای مسرت بخشی خواهید شنید

 41. نسریننسرینsays:

  سلام، یکی اقواممون که آقا هستن و البته مجرد، در خوابی که دیدم لباس عروس به تن داشت. ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی که موجب تعجبتان میشود

 42. ممsays:

  سلام خواب دیدم از خونه ناآشنا و بهم ریخته ای بیرون اومدم یدفه دیدم چادر سرم هست و دختر خالم یه کیف پول پرازپول بهم کادو داد. رفتم جلوتر سوار اتوبوس بشم دیدم اتوبدس پراز آدمایی که نمیشناختم فقط چند نفری رو میشناختم همه باهم شروع کردن دست زدن و سوت و هورا کشیدن برای من و میگفتن که ازدواجت مبارک من تعجب کردم و حس میکردم دیروزش عقد کردم با کسی و اینا دارن اونو بهم تبریک میگن. منم شروع کردم دست تکون دادن به اونا و ازشون تشکر میکردم. بعد دیدم دو جفت کفش عین اونی که تو واقعیت دارم یه جفتشو پوشیدم و یه جفتشم دستم بود و یکم خاکی بودن تو ذهنم میگفتم باید تمیزشون کنم و استفاده کنم ازشون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار نگرانی هایی بشوید که دراخر ختم به خیر خواهد شد

 43. panahpanahsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم امروز که انگار قرار عقد کنم دومادم ندیدم اصلا و نمیدونم کی بود شیرینی درست میکردم نمیدونم شیرینی کنارم بود ولی خامه ای بودن لباسامو میدونم لباس عروس نبود ولی سفید بود لباسام تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرو شدن با اتفاقات خوشایند است

 44. مریممریمsays:

  سلام در خواب دیدم یکی از دختر ای فامیل لباس کوتاه عروسی پوشیده و جیغ میزنه و روی زمین خاکی دست و پا می زنه و میگه همتونو لو میدم میگم مجبورم کردین و طلاق می خوام بعد پدر بزرگش می که حق نداره طلاق بگیره بشون گفتم چرا شما ساده اید کسی که می گه طلاق می خوام حتما قبلا فکر اشو کرده

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوش است

 45. ابراهیمیابراهیمیsays:

  سلام من در عرض چندروز چندبار خواب عروس غریبه دیدم که نمیشناسمشون اولین شب خواب دیدم یه عروس با گریه دری رو میکوبه که باز کنن یه شب باز خواب دیدم منو دوستم با لباس کوتاه مجلسی تا روی زانو به رنگ مشکی از پله ای پایین میریم که من دیدم یه عروس روی پله ها بیهوشه و لباس عروس بالا رفته و پای برهنه عروس پیداس یه آقایی بالای سر عروس نشسته بود و چندین نفر تو پاگرد ایستاده تماشا میکردن اونلحظه من حواسم رفت سمت پای برهنه عروس و میگفتم چرا موهای پاهاش نصفه اصلاح شده و درعوض ب پاها و سفیدی پوست خودم مینازیدم. یه شب دیگه خواب دیدم دارم به یه عروس تو پوشیدن لباسش کمک میکنم اما لباس عروس یه لباس محلی خاصی بود درحینی که داشتم کمکش میکردم دیدم یه نفر جابجا لباس عروس و پوشیده و من ازش گرفتم و تن اون عروس کردم.یه شب باز خواب دیدم با لباس سرتا پامشکی به تنهایی دارم دستمال میچرخونم دستامو میرقصونم.همه ی اینارو گفتم چون تقریبا در عرض چندین شب دیدمشون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشایند است

 46. ستارهستارهsays:

  سلام من خواب ديدم دارم براى عروسيم آماده مى شم و از آرايشم خوشم نمياد . بيرون داره برف مياد و با ديدنش آرامش مى گيرم مى خندم بعد با ديدن لباسم عصبى مى شم و ميگم من از اين لباس خوشم نمياد اصلا . فقط همين يعنى جشنو ديگه نديدم و استرس زيادى داشتم ممنونم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقات خوشایند در زندگیتان است

 47. FkhFkhsays:

  با سلام... خواب دیدم بعد از نماز صبح که خواهرم با اینکه در واقعیت ازواج کرده و حامله هم هستاما یکی از فامیل هامون تو خواب که میشناسمش اومده خواستگارش و ابجیم قبول کرد حتی دعوتمون هم کردن و رفتیم خونشون...البته در خواب ب زمانی برگشته بودیم که خواهرم هنوز مجرد بود... تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای خواهرتان است

 48. ساراساراsays:

  سلام.خواب دیدم عروسی عروس زن داییمه و در واقعیت ازدواج کردم و تو خواب عروسیش بود و‌منم داشتم آرایشش میکردم و خیلی خسته سده بودم .ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب است

 49. ساراساراsays:

  سلام.خواب دیدم عروسی عروس زن داییمه و در واقعیت ازدواج کردم و تو خواب عروسیش بود و‌منم داشتم آرایشش میکردم و خیلی خسته سده بودم .ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوش است

 50. sanazsanazsays:

  سلام. من چند شب پیش خواب دیدم که سر سفره غذا با مامانم و داییم و مادربزرگم نشستیم و قراره بعد از غذا بریم واسه جاری کردن عقد. حالا کسی که قرار بود باهاش ازدواج کنم تقریبا هم سن بابامه و زن داره دخترشم هم سن منه. یهو سر سفره من یادم افتاد که ایشون زن داره و ازدواج باهاشون اشتباس پس شروع کردم به گریه کردن و گفتم که من پشیمون شدم و نمی خوام. همه اطرافیان هم میگفتن زشته و اینجور حرفا ولی از بس من اصرار کردم کلا مراسم به هم خورد. ممنون میشم بگید تعبیرش چیه.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام به زودی در زندگی با شادی هایی غیر منتظره رو به رو خواهید شد

 51. ندانداsays:

  سلام من يك برادر دارم كه ازدواج كرده و يك دختر ٥ماهه داره ، ديشب خواب ديدم مجلس عروسي اين برادرم هست و كودكش هم در عروسي اش بود و پدرم و برادرم همراه گروه نوازنده مي رقصند، (درحاليكه در واقعيت اهل رقص نيستن) و هوا تاريك بود و همه شاد بوديم ، ميشه لطفا تعبير خواب من رو بگيد

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن غم و اندوه برای شماست

 52. الیالیsays:

  با سلام. خواب دیدم برادرم که متاهله و بچه هم داره، یه دختره دیگه رو اورده بود خونه و با اون هم ازدواج کرده بود. تو خواب حس میکردم دختر خیابونیه. ولی زن خودشم بود و میخواستن برن باهم سه تایی زندگی کنن!! زنش انگار هیچ مشکلی نداشت با این موضوع ولی من هی حرص میخوردم و میگفتم چرا این دختره را اورده داداشم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار سرگردانی بشوید

 53. TehraniTaranehTehraniTaranehsays:

  سلام دوستم خواب دیده که من عقد کردم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است خبری خوشایند به شما برسد

 54. لیلالیلاsays:

  سلام خواب دیدم عروسی دخترم است دخترم موهاش رو در چند رنگ ‌.رنگ کرده بود هنوز عروسی شروع نشده بود در حال آماده شدن بودیم که بریم تالار

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشایند است

 55. آواآواsays:

  سلام وقت بخیر ...من از یکی خوشم میادحرفو حدیثایی هست ک قصد دارن بیان خواستگاری ولی هنوز نیومدن و هیچی مشخص نیس .دشب تواب ددم ک دارن میگن بهمن ماه عقدشه ولی با یکی دیگه ن با من ...منم ناراحتم تو خواب ولی به رو خودم نمیارم ..ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به ایشان است

 56. مینامیناsays:

  سلام،من دیشب حدود ساعت سه و نیم بامداد خواب دیدم تو یه عروسی هستم که مامانم و دختر خالم هم حضور دارن،مطلع نبودم ک عروسی کی هست،دوستای مامانمم بودن و تو خواب حدسم این بود ک مربوط ب اوناست و مطمئن بودم فامیلی نیست،تا آخر خواب عروس و داماد رو هم ندیدم و نفهمیدم عروسی کی بود و البته کنجکاو هم نبودم اصلا،تو خوابم دیدم ک مهمونا رو پله ها نشستن و اهنگ پخش شد و فیلم بردار اومد و شروع کرد ب فیلم گرفتن و بعضی از مهمونا میرقصیدن با حرکات دست،من یه لباس توری بنفش پوشیده بودم و لاغر تر از الانم بودم و منم رفتم رو پله و یکم با حرکات دست همراهی کردم در همین حین لبخند داشتم،ک مامانم از پایین میگفت لبخند نزن یه چیزی لای دندونته،بین دوتا دندون جلو بالاییم یه چیزی گیر کرده بود ک من آروم درش آوردم مثه یه تیکه کوچیک غذا ک سیاه بود و دیگه لبخند نزدم و آهنگ هم کم کم تموم شد و مامانم و دختر خالم اومد پیشم نشستن،همونموقع احساس میکردم ک بین همون دوتا دندونم داره فاصله میفته و تقریبا ۶،۷ میلی متر میشد و داشت بیشتر میشد و منم ترسیدم و از دختر خالم پرسیدم بعد ارتودنسی تو هم اینجوری شدی گفت آره طبیعیه تا ۳ میلی متر و منم چون هم یکم درد داشتم هم زیاد شده بود فاصله،با دست راستم یکم درستش کرد و طبیعتی شد ولی فاصله در حد ۲ میلی متر بود و بقیش داشتم با دختر خالم راجب همین مورد حرف میزدم و تو اینترنت سرچ میکردم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشایندی در زندگیتان است

 57. اسماناسمانsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم بانک حساب باز کنم ولی میگن باید امضا پدر و مادرت باشه من از بانک اومدم بیرون و خانم کارمند بانک منو صدا زد که دوباره برگردم و کارم رو انجام میدن بعد وقتی وارد بانک شدم یک عروس و داماد دیدم که میخوان ازدواج کنن لباس عروسو دامادی پوشیده بودن ولی هیچ رقص و اهنگ ویا دست زدنی در کار نبود و من چهره عروس رو ندیدم ولی تو خواب میدونستم عروس کیه( یکی از بچه های دانشکده بود که همکلاسی نیستیم) و بعد دیدم مامان و بابام و برادرم هم رسیدن

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان است و جای نگرانی نیست

 58. leilaaaleilaaasays:

  سلام و خسته نباشید.من خواب دیدم که عروسیمه و همه چی خیلی خوب پیش میره و بعدش من تو حالتی که خیلی خوشحال بودم و خیلی هم زیبا شده بودم و به همراه چن نفر داشتم میرفتم تالار وقتی که وارد شدم یهو پسری رو دیدم که خیلی دوسش دارم میون چنتا مرد ایستاده بود و خیلی بد نگاهم میکرد انگار روح بود بعدش که از پله ها بالا میرفتم که برم سالن همش فکرم پیش اون بود ناراحت بودم هی میگفتم چرا ازدواج کردم پس اون چیمیشه و همینطور که ناراحت بودم کم کم خودم و اون مکان شروع کرد به زشت شدم موهام خراب شد ارایشم خراب شد اون مکان خیلی خوشگل یهو شد خرابه همه جا کثیف شد من با گریه و یه حالت ظاهری داغون داشتم از پله ها بدو بدو میرفتم پایین که اون پسرو پیدا کنم اما اون غیب میشد و حتی من دامادو هم دیدم اونم ناراحت بود گریه میکرد و من کاملا پشیمون بودم و همینجوری خوابم تموم شد

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده روزهای خوش و سلامتی برای شما خواهدبود وباعث شادی دیگران خواهید شد

 59. MohtashamMohtashamsays:

  با سلام.من خواب دیدم یه آقای که میشناسمش(مجرد )قصد ازدواج داره و خیلیم خوشحاله .من یه دختر مجرد هستم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوش است

 60. royaroyasays:

  سلام من خواب ديدم كنار بك رودخونه ام كه يهو يه دسته گل رز صورتي ميبينم داره مياد از آب سريع ميگيرمش كه يهو يه عروس با لباس عروس ديدم داره مياد دنبال دسته گلش منم اونو بهش دادم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبر های خوشی برای شماست

 61. StarStarsays:

  سلام من دختر ۱۶ ساله هستم خواب دیدم که دارم ازدواج میکنم روز عروسیم بود و اولش خوشحال بودم ولی بعد فهمیدیم که برای من لباس عروس نگرفته بودیم بعد پدربزرگم اومدو گفت که یه جایی رو میشناسه که سریع لباس عروس میدن ما باشین پدربزرگم رفتیم اونجا بعد که خانومه میخواست لباس عروس بدوزه من یهو پشیمون و ناراحت شدم و به مامانم گفتم چرا من باید تو این سن کم ازدواج کنم وای مامانم داشت سعی میکرد منو آروم کنه و راضیم کنه که ازدواج کنم ولی من میگفتم نمیخوام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات خوب و مثبتی در زندگیتان رخ خواهد داد

 62. زهرا منصوریزهرا منصوریsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم عروسی داییمه البته دایی من متاهل هست وعروسی کرده ولی خواب دیدم جشن عروسی داییمه ودایی ام خیلی خوشحال بود وهمسرزیبایی گرفته بود وپدر من داشت می رقصید توعروسیش ویه بچه ای هم گریه میکرد من رفتم بغلش کردم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است دچار ناامیدی و یاس بشوید

 63. ........says:

  دختر عمو ک سن ش زیاد تقریبا با یکی ازدواج کرد من نمیشناختمش فقط ناراحت بودم. مادرم ب خاطر کارش نتونست بیاد عروسیش خیلی ناراحت شد . (،مجرد )

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باطل است

 64. رضی.۸۷۰۰رضی.۸۷۰۰says:

  سلام.خواب دیدم ک از خواب بیدارمیشوم و ب طرف خانه ی کسی ک دوستش دارم‌میروم و میبینم ک درانجا جشن عقد بوده و در اخر خیابان مراسم فاتحه خونی برگذار شده و مرا ب انجادعوت میکنند

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام به مراسمی شادی بخش دعوت خواهید شد

 65. لیلالیلاsays:

  سلام .چند ماه هست که شوهر من فوت شده . خواب دیدم هنوز یک سال نشده که شوهرم فوت کرده جشن نامزدی گرفته ام وبا یک نفر نامزد کردم شیرینی تعارف میکردن وکف میزدن منم مثل مردم عادی آنجا نشسته بودم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار اندوه شوید صدقه ای دهید

 66. لیلالیلاsays:

  سلام چند ماه است که شوهر من فوت شده .خواب دیدم که هنوز یکسال نشده من با یک مردغریبه میانسال جشن نامزدی ‌گرفتم .من مثل مردم عادی نشسته بودم .مردم کف میزدند وشیرینی پخش میکردند

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام مراقب خود باشید دچار سر گردانی و پشیمانی نشوید

 67. نسریننسرینsays:

  سلام من خواب دیدم دخترم که ۲۸ سالشه و مجرده چندوقتیه که عقد کرده و پسر خیلی خوبی دامادم شده. داماد قدبلند و خوشتیپ و چهارشونه بود و توپر... و خانواده بسیار خوب و باکلاسی هم داشت... دامادم بهم میگفت بااولین پولی که دستم بیاد عروسی میگیرم... همه خوشحال از ازدواج دخترم بودیم وداشتیم برای عروسیشون آماده میشدیم حس خوبی داشتم.. باتشکر

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوب است

 68. هدیههدیهsays:

  با سلام مادرم سحر خواب دیده عروس شده لباس عروس پوشیده ارایش کرده با موهای فر قهوهای باز تنها بوده تو خواب چادر سفید پوشیده و به امامزاده ای در نزدیکی منزل فعلیمون می رفته و فقط صندل بی جوراب پاش بود اصلا ساز و اهنگ هم نبوده می گه تو همین سن بودم ممنون میشم اگر تعبیری داره زحمتشو بکشید با سپاس

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است تجربیاتی جالب در زندگیتان ایجادشود

 69. مینامیناsays:

  سلام. خواب دیدم با یکی از آشناهامون که چندساله فوت کرده ازدواج کردمه و عروسی هم نمیکیریم ماه عسل میریم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان فاتحه ای قرائت کنید

 70. سعیدهسعیدهsays:

  سلام. خواب دیدم با یه شخصی ازدواج کردمه داماد هم نمیشناختم میدیدمش تو خواب ولی نمیدونم کی بود عروسی هم نگرفتمه رفتیم ماه عسل بعد با خواهرم میریم ظرف وظروف بخریم به خواهرم میگم این لیوانا بردار بعد به صاحب مغازه میگه چهل تا از این لیوانا و چهل تا از این دیس بهم بدید و چهل تاش میخره

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بیانگربه وجود امدن اتفاقات خوشایند در زندگیتان است

 71. مشکوهمشکوهsays:

  سلام من طلاق گرفتم اما در خاب دیدم مراسم ازدواج دختر عمومه که الان شوهر داره در خاب دیدم ایشون طلاق گرفته و دوباره داره ازدواج میکنه و براش خنچه آورده بودند دقیق یادم نیست چی بود اما مردی رو دیدم که میانسال بود و با عموی مرحوم و زن عموم در مورد ازدواج ومهریه دخترشون صحبت میکرد و عموم گفتند باید 7 تا بچه براش بیاری یا مهر کنی و من تعجب کرده بودم از اینکه کی طلاق گرفت و الان دوباره ازدواج میکنه و شوهرش چی میکشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار نگرانی ایی در امورات خود بشوید

 72. اهواهوsays:

  سلام توی خواب دیدم دختر عمویم که دخترش را یک ماه پیش شوهر داده توی خونه خودشون برای دخترش عروسی گرفته و می که به ما ربط نداره اونا یعنی خانواده داماد چشم بگیرن یا نه ما توی خونمون چشن می گیریم اونا برن تالار بعد خودش هم لباس مثل لباس عروس پوشیده وارایش کرده و وسط می رقصید و لباسش پاره بودو خیلی لاغر بود عمه هام از تصمیم دختر عموم ناراحت بودن و غر می زند و با ناراحتی براش دست می زند ولی دخترش از مادرش حمایت می کرد و پاشد باش رقصید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار ناراحتی و اندوه در زندگی بشوید

 73. rrsays:

  سلام خواب دیدم عروسی دختر خالمه که در واقعیت چن ماه پیش عروسیش بود عروسی اون بود توی خوابم منم بهار پوشیده بودم و آرایش کرده بودم مثل اون همه بهم میگفتن تو خیلی از عروس خوشکلتر شدی.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و وقایع خوشایند است

 74. پرستو نجفیپرستو نجفیsays:

  سلام اگه خواب ببینیم دو نفر باهم ازدواج کردند. یعنی خواب دیدم عموی شوهرم و زن عموی شوهرم در لباس عروس و داماد هستند و دارند ازدواج میکنند. میشه تعبیرشو بهم بگین؟؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خواب ازدواج نشانه خبرهای خوش است

 75. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین .دختر خالم مجرده دیشب خواب ديده كه با يه دختر ديگه عروس شده بعد دوتا پسر بودن يكي خوشگل يكي سياه و زشت همش فك ميكرد اون زشته شوهرشه غصه ميخورد ولي اون خوشگله همش بهش ميخنديد بعد با هم چهارتايي با يه اهنگ رقصيدن بعدش اون پسر زشته به اون دختره گفت پاشو بريم خونه خودمون دختر خالمم با اون پسر خوشگله كه بهش ميخنديد تنها شدو خيلي ترسيده بود به خاطر شب اول عروسي لباسشم بالاتنش خيلي بهش تنگ بود.میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دچار غم و غصه خواهید شد

 76. فریبافریباsays:

  سلام. من خاب دیدم با عشقم ک الان دوساله باهمیم دعوامون شده بود برا خاستگار اومد برام قبول کردم و تا دم ازدواجم پیش رفتیم.. لباس عروس پوشیدمو ارایشگاهو همه کار کردیم پسره ک دوماد بودهم باهام بود. گفتن تا زمان عقد سه چار ساعت مونده ماهم باهم رفتیم ی جا نشستیم تا زمانش برسه همش ب یاد عشق خودم بودم هی فکر کردمو دیدم ن واقعا نمیتونم تو زمان قهرمون با یکی دیگ ازدواجکنم. یهو زنگ زد منم رفتم جواب بدم اون بنده خدا داماد فهمیدو گفت این کیه. منم بهونه کردمو رفتم بیرون با لباس عروسم فقط تو خیابون میدوییدم و گریه مکردم چیزی نمونده بود تا زمان عقد نگران بودم ولی تصمیمم گرفتمو گفتم موقع عقد بجای بله ن میگم. زنگ زدم ب عشقمو گفتم بهم بزنگه اونم قهر بود یکم سنگین برخورد کرد. هی داشتم انتظار میکشیدم بزنگه قضیه بگمش ببینم اگ هنوز مخاد منو خیالم راحت شه. البته زیاد این خابا دیدم ک رفتم با کسی دیگ ازدواج کنم و حسابی افسوس خوردم پشیمون شدم این یکی خیلی ذهنمو درگیر کرد مفهوم دیدن این خابا چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشانه ای از خیانت می باشد و این که احساس می کنید فردی قصد فریب شما را دارد

 77. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  دختر خالم مجرده خواب ديده كه با يه دختر ديگه عروس شده بعد دوتا پسر بودن يكي خوشگل يكي سياه و زشت همش فك ميكرد اون زشته شوهرشه غصه ميخورد ولي اون خوشگله همش بهش ميخنديد بعد با هم چهارتايي با يه اهنگ رقصيدن بعدش اون پسر زشته به اون دختره گفت پاشو بريم خونه خودمون دختر خالمم با اون پسر خوشگله كه بهش ميخنديد تنها شدو خيلي ترسيده بود به خاطر شب اول عروسي لباسشم بالاتنش خيلي بهش تنگ بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه اتفاقات و لحطات خوشی برای ایشان است

 78. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  ممنونم از تعبیر قشنگتونوفقط یه سوال داخل خوابش رقص هم بود می رقصیدن ولی اروم با اهنگ

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   ممکن است دچار نگرانی هایی شوید

 79. ماهیماهیsays:

  سلام چن وقت پیش خواب دیدم ک ی جایی بودم ک اونجا رو نمیشناختم و انگار عقدم کرده بودن اما نمیدونستم ک کی و با چ کسی عقد کردم..

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقاتی مهمی در زندگیتان رخ دهد

 80. LeilaLeilasays:

  سلام خسته نباشيد من ديشب خواب ديدم با ي پسري كه نميشناسم عقد كردم يعني سنتي بود مادرش معرفي كرده بود منم سريع عقد كردم تا روز عروسي با كماله تعجب پسره رو نديده بودم بعد از عقد پسره نا پديد ميشه منم گريه زاري كه از اين سن مطلقه ميشم استرس شديدي داشتم،،بعد هي به خودم ميگفتم كاش عجله نميكردم،،تعبيرش چي ميتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام گریه از روی اندوه بر شادکامی در زندگیتان تعبیر میشود

 81. aasays:

  سلام دیشب تو قسمتی از خوابم جشن عروسی آقایی رو می دیدم که بهش علاقه دارم. مراسم در یک سالن بزرگ بدون سر و صدا و بدون پایکوبی بود. فضای زیبا و ایده آلی و نسبتا با شکوهی بود. داماد رو با کت و شلوار سرمه ای و پیراهن سفید دیدم. عروس رو ندیدم. قبل از اینکه داماد رو ببینم فکر میکردم که عموی این آقا از دامادیش قبلا مطلع بوده(یه جور حس ششم داشته) در آخر من خوشحال از دامادی اون پدرش در نظرم بود و باخودم میگفتم حیف بود پدر این آقا پسرش سر و سامون نگیره. فکر میکردم مثل خواهرش خوشبخت شده

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای شماست

 82. FatemeFatemesays:

  با سلام. خواب دیدم میرم گل فروشی که دسته گل برای عقدم رو سفارش بدم. گلی رو هم که میخاستم سفارش بدم یه دسته گل کوچیک زرد رنگ و زیبا بوده که اسمش رو نمیدونم. اولین گل فروشی رفتم این گلی رو که من میخاستم نداشتن. دومین گل فروشی قرار شد عکس گل رو برای فروشنده بفرستم برام اماده کنن. نگران هم بودم ک همون گلی رو که من مدنظرمه درست میکنن یا نه. ممنون میشه اگه تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 83. کریمیکریمیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دارم برای رفتن به مراسم عقد خودم اماده میشم و یک روسری صورتی پوشیدم اولش گریه میکردم که من امادگی ازدواج ندارم ولی بعد وارد جایی مثل اتاق محضر شدم که ردیف اول حس میکردم مادر داماد و داماد نشستن و خیلی بیخیال بودن و به جای نقل و شکلات تو دامنم تخمه افتابگردون ریختن و بعد میگفتن نگران نباش یکی نیومده فکر کنم داماد.و نمیشناختمشون و این خواب و بعد اذان دیدم.ممنونم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر به وجود امدن شرایط خوب در زندگی برای شما خواهد بود که باعث شادکامیتان خواهدشد

 84. MaryamMaryamsays:

  سلام. خواب دیدم عروسی دونفره که من نمیشناسم تو خیابون بودیم و عروس و داماد با یک چتر در حال رد شدن بودن. دامادزمین خورد و عروس کمک کرد بلند شد. بعد دیدم عموم چتر اوارد بالا سرمن گفت ایشالا عروسی تو. تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت هایی است که موجب شادیتان میشود

 85. مریممریمsays:

  درود بر شما.من هفت ساله ازدواج کردم.دیشب خواب دیدم عروسیمه با شوهرم همون لباس همون تالار کلا مثل عروسی خودم بود فقط خواننده فرق می کرد ما رفتیم سالن غذا خوری من فقط خیار وگلابی سبز خوردم خیلی خوشمزه بود بعد من رفتم به تشپز گفتم من غذا نخوردم غذای من و بزار کنار بعد اومدیم برقصیم خواننده شعر قشنگ نمی خوند اومدم نشستم به دختر خاله ام گفتم اسپره داری من خودم و بزنم اون به من ادکلن داد که از خوب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای شما است

 86. مهتابمهتابsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید. من خواب دیدم رفتم یه آرایشگاه ارزون قیمت که اصلا دوست نداشتم با آرایش خیلی ارزون با لباس عروس ارزون بعد یه جای دیگه دیدم دامادو دارن میارن ولی دامادو من تا حالا جایی ندیده بودم دیدمش ولی نشناختمش میگفتن داماد خیلی چاقه ولی معلوم نمیشد . بعد اومدم دانشگاه دانشگاهیان همه لباس مشکی پوشیده بودن پشتشان کرده بودن به من وهمه ناراحت بودن از عروسی من. من گفتم ناراحت نباشید هنوز چیزی مشخص نیست هنوز که تو شناسنامه نرفته ثبت شناسنامه نشده ولی ازدواج کرده بودم ولی ثبت نشده بود و تو همون محیط دانشگاه من مشکی پوش شده بودم از نبود مادر و برادرم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 87. سلامسلامsays:

  وقت شما بخیر ممنون از لطف شما مامانم دیشب خواب دیده که دوباره داره با پدرم عروسی میکنه و بعد دیده که سفره عقدشون خونه عموم پهن هستش و بعد قصد داشت بره حموم به خودش میگه حموم خونه همسایه میرم که همسایه میگه نه ، بعد میره خونه زندایی اینا زنداییم بهش میگه یه لباس خودتو بده منم بپوشم همین ، ممنون لطفا تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   ممکن است در زندگیتان دچار ناامیدی و پریشانی شوید

 88. فاطمه مسافریفاطمه مسافریsays:

  سلام خواهرم مجرده خواب دیدم ازدواج کرده وبا شوهرش اومده خونه ما شوهرش به نظر خوب ميومد قیافشم خوب بود فکر کنم خواهرم راضی بود خونه ما به هم ریخته بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیانگر وقوع روزهای خوب در زندگی است

 89. ساراساراsays:

  سلام من گاهی خواب میبینم با همسرم دارم ازدواج میکنم و داریم برای مراسم اماده میشیم اما یه مشکلاتی پیش میاد.مثلا دیشب دیدم از ارایشگاه وقت نگرفتم و شدید مضطرب بودم و دنبال ارایشگاه چون شبش مراسم بود و دیدم پسرم و همسرم اومدن گفتن پیدا کردیم برات اما من مطمعن نبودم خوب یا نه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای شماست

 90. maryammaryamsays:

  سلام خواب دیدم عروسی م ست در صورتی که مجرد هستم ناراحت بودم گفتم من نمیخواستم عروسی کنم و داماد نه میشناختم نا دیدمش خیلی ناراحت بودم ومیگفتم من دوستش ندارم بد بخت میشم و فکر کنم عقد بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک استعاره از نگرانی های روزمره در زندگی است.

 91. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب ديدم ك با دوست پسرم عروسي كردم و جشن عروسيمونه ..دست همه گرفتيم و وارد مجلس جشن شديم لطفا ميگيد تعبيرش رو ممنون ميشم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خبرهای جدیدی در زندگی شماست

 92. مژگانمژگانsays:

  باسلام من دیشب خواب دیدم با پسر همسایمون ازدواج کردم و دارم براش از مغازه لباس انتخاب میکنم که بپوشه. اونم هرچی من انتخاب میکردم میپوشید و بهم نشون میداد وذوق میکرد... پشت سرمونم یه نهنگ بزرگ خوابیده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به فردی اشاره می کند که در بیداری به عنوان مشاور و یا نماینده شما راه را نشان می دهد

 93. آیلینآیلینsays:

  سلام استاد من خواب دیدم که لباس عروس پوشیدم و موهام رو دست کردم و تو خواب 14 ، 15 سالم بود رفتم تو حیاط تالار گشتم پارک بود رفتم توش یکی پسر عینکی گفت مبارک نباشه منم اهمیتی ندادم و رفتم جلو دوستام رو دیدم که تو پارک بازی میکردند من رفتم تو تالار داماد رو دیدم داماد رو نمیشناختم و حتی اسمش را نمیدانستم به خودم آمدم و گفتم میشه بگم نه یک زن زیبا و عینکی آمد و یک جمله گفت و به خاطر من عروسی رو بهم زد و منم خیلی خوشحال شدم . ممنون میشم زود برام تعبیر کنید استاد نظر شما برام مهمه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده سلامتی و بهبود روابط عاطفی شماست

 94. مینامیناsays:

  با سلام استاد عزیز من جدا شدم خواب میدیدم عروسیمه منم لباس عروس دستم بود از ترس خبرنگارها که میخواستن ازم عکس بگیرن بشدت داشتم فرار میکردم تا اینکه دیگه خبرنگارها رو دیگه ندیدم و لباسو تنم دیدم که داشتم نگا اونایی میکردم که عروسیم اومده بودن عروسیمم داخل کلیسا بود ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   ممکن است با اتفاقات جدید و خوشایندی روبرو شوید

 95. زهرا منصوریزهرا منصوریsays:

  سلام ودرود من خواب دیدم عقدکردم(مراسمی ندیدم به اون صورت )فقط میدونستم عقد کردم بعدپشیمون بودم وبه همه میگفتم من چرا عقدکردم واونقدر تو خواب گریه میکردم وبه همه التماس میکردم که نزارن دامادپیش من بیاد ومن طلاق میخوام بقیه گفتن داماد که همه چی داره ولی من قبول نمیکردم ومیگفتم دوسش ندارم و اشتباه کردم بله گفتم ویه چاقوبرداشتم گفتم اگه دامادبیادسمتم خودمومیکشم من طلاق میخوام وداماد هم میگفت کلی هزینه کرده ودوسم نداره طلاق بده بازم من باالتماس از دایی ومادرم وبقیه میخواستم طلاق منو بگیرن که قرار شد صحبت کنن ومن همچنان ناراحت وبی قرار بودم وگریه میکردم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات خوشایندی در زندگی شماست

 96. ساراساراsays:

  با سلام. من دختری مجردم چهار سال پیش من با پسری که همدیگرو میخواستیم قرار بود ازدواج کنیم ولی بعد از خواستگاری رسمی ناگهان خانواده اش مخالفت کردند و ما قسمت هم نشدیم و بعد از یک سال متوجه شدم ایشان ازدواج کردند. حال تو خواب دیدم ایشان از خاله من که متاهله خواستگاری کرده و قراره باهم عقد کنند و من تو خواب ناراحتم که چرا خاله من با این پسر که زمانی خواستگارم بود داره ازدواج میکنه و با خودم گفتم من که هیچ وقت باهاشون نمیتونم رفت وامد کنم ولی قشنگ خاله ام را با پسر دیدم که از ارایشگاه اومدن و ... تعبیر این خواب چیست،،،سپاس

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام تعبیری درست ندارد و بیشتر به علت مسائلی است که در زندگی با ان روبه رو هستید و نشانه سرخوشی است

 97. leilaaaleilaaasays:

  سلام من خواب دیدم که ازدواج کردم و تازه عروس هستم و تو جمع فامیلای بابام بودم و همه خیلی خوشحال بودیم و من شیرینی پخش میکردم ولی کسی نمیدونست شوهر من کیه و نمیپرسیدن هم از من

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات خوشایندی در زندگی شماست

 98. royaroyasays:

  سلام من خواب ديدم جشن عروسي خودمه با كسي كه نميشناسمش تو خواب اول لباس سفيدمو پوشيدم ديدم كفشم نيست كلي رفتم دنبال كفشم گشتم و پوشيدمش بعد به مادرم گفتم ميخوام جواب منفي بدم چون من حسي به طرف ندارم و وميشناسمش بعدش رفتم بالا و جلو همه در جواب عاقد گفتم نه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی دچار یاس و بدبینی نسبت به اطرافیانتان شوید

 99. royaroyasays:

  سلام من خواب ديدم جشن عروسي خودمه با كسي كه نميشناسمش تو خواب اول لباس سفيدمو پوشيدم ديدم كفشم نيست كلي رفتم دنبال كفشم گشتم و پوشيدمش بعد به مادرم گفتم ميخوام جواب منفي بدم چون من حسي به طرف ندارم و ونميشناسمش و طرفو اولين بار بود ميديدم قيافه و ظاهرش خيلي خوب بود . از لباس عروس خودمم راضي نبودم اما برام مهم نبود چون نميخواستم ازدواج كنم ولي خيلي خوشگل شده بودم بعدش رفتم بالا و جلو همه مهمونا در جواب عاقد گفتم نه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی دچار بدبینی و گمراهی شوید به خداوند توکل کزده تا دچار اندوه شوید

 100. منصورمنصورsays:

  سلام من خواب دیدم با دختر خالم دارم عقد میکنم بابا بزرگمونم بالا سر مونه البته الان فوت کرده فکر کنم خیلی هم خوشحال بودیم البته اینم بگم ما واقعا عاشق همیم ولی تا الان بهم نگفتیم رومون نشده من این خواب رو خیلی وقت پیش دیدم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات و اتفاقات خوبی برای شماست

 101. عباسعباسsays:

  سلام خسته منم همین خواب رو دیدم که آقا منصور فرستاده این خواب به این تعبیر نیست که شاید یه روزی بتونم با دختر خالم ازدواج کنم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   خوابتان میتواند اتفاقات خوبی را برای شما رقم بزند و اینکه شخصی که با او ازدواج میکنید حتمن دختر خاله تان باشد معلوم نیست و نمیتوان با قاطعیت این موضوع را بیان کرد.با این حال امیدواریم به خواسته ها و اهدافتان برسید

 102. هانیههانیهsays:

  سلام من متاهلم و خواب دیدم مراسم عروسیمه و موهامو بلوند کردم و لباس عروس تنمه و داماد رو دقیق یادم نیست شوهرم بود یا ن.سفره عقد طلایی هم پهن کرده بودن و مراسم عروسی خونه مامانم بود و همه لباسای مجلسی داشتن و خوشحال بودن. اینقدر شلوغ بود ک جا واسه نشستن من نبود و من همش در حال خوشامدگویی بودم. و تو آشپزخونه مامانم چندتا کمد بود که پر از خوراکی و هله هوله بود همه مدل و یه چیزایی ک تاحالا ندیدم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اوقات و لحظات خوشی برای شماست