تعبیر خواب عروسی

جشن ازدواج را عروسی می گویند که سراسر شادی و پایکوبی است . این جشن یکی از بیادماندنی ترین وقایع زندگی هر فردی است که تا آخر عمر در خاطر او می ماند .به خاطر نقش مهمی که ازدواج در زندگی افراد دارد تعبیر خواب عروسی نیز اهمیت ویژه ای دارد که نباید از آن غافل بود .از نظر معبران اسلامی دیدن خواب عروسی تعبیر خوبی ندارد و می تواند علامتی از مصیبت و مرگ باشد اما معبران غربی نظرهای متفاوتی دارند .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه آنلی بیتون :

دیدن عروس شدن در خواب برای دختران بیانگر این است که ارثی به آن ها خواهد رسید .اگر دختری در خواب ببیند از ظاهری که در عروسی خود دارد راضی است به معنی بر آورده شدن آرزوهای او می باشد .اگر دختری در خواب از عروس شدن خود ناراحت باشد به معنی این است که به خواسته هایش نخواهد رسید .بوسیدن عروس در خواب نشانه صلح و آشتی شما با دوستانتان می باشد .اگر خواب ببینید عروس افراد دیگری را می بوسد به معنی پیدا کردن دوستان زیاد می باشد .اگر خواب ببینید عروس شما را می بوسد نشانگر این است که به نامزدتان پول زیادی خواهد رسید.اگر عروسی را که در خواب می بوسید غمگین و آشفته است بیانگر خوشحالی شما از پیروزی خود و دوستانتان می باشد .حضور در جشن عروسی در خواب به معنی این است که هر چه سریع تر شرایط زندگیتان  مساعد خواهد شد و افسردگی و سختی های زندگی به پایان خواهد رسید .اگر دختری در خواب ببیند که مجبور است مخفیانه و دور از چشم دیگران با پسری عروسی کند نشانگر این است که اتفاقات ناگواری در زندگیش پیش خواهد آمد .ازدواج دختری با یک مرد پولدار در خواب به معنی این است که نسبت به اطرافیان خود به جایگاه بهتری خواهد رسید و خواسته هایش برآورده می شود .اگر دختری در خواب ببیند که نامزدش در حال عروسی کردن با دختر دیگری می باشد نشان دهنده ی این است که نامزد او صداقت دارد و به عهد و پیمانش وفا خواهد کرد .عروس شدن دختر در خواب در حالی که با نامزدش تفاهم نداشته باشد به معنی این است که وقایع ناگواری برایش پیش خواهد آمد و شادی های او از بین خواهد رفت .اگر فردی در خواب در حال بستن عهد و پیمان عروسی باشد بیانگر این است که به ناراحتی و افسردگی دچار خواهد شد و فقط یک معجزه می تواند مرگ او را به تاخیر بیندازد .اگر دختری در خواب ببیند که در جشن عروسیش فردی با لباس عزا حضوردارد نشانگر این است که زندگی مشترکش با مشاجره و ناراحتی سپری خواهد شد .اگر در خواب جشن عروسی فرد دیگری را ببینید به صورتی که مهمانان آن عروسی شادی کنند و لباس های زیبا پوشیده باشند بیانگر این است که در زندگی احساسات دلپذیری را تجربه خواهید کرد ، اما اگر مهمانان لباس های مشکی پوشیده باشند به معنی دچار مصیبت و غم شدن به واسطه مرگ کسی می باشد .اگر در خواب ببینید در جشن عروسی فردی حضور دارید به معنی این است که امور کاری شما به طرز غیر منتظره ای عالی پیش خواهد رفت و تفکر درباره عزیزانتان حس فوق العاده خوبی را در ذهن شما به وجود خواهد آورد .اگر در خواب ببیند که حادثه ای تلخ در جشن عروسی اتفاق می افتد به معنی این است که بیمار خواهید شد و یا به سوگ یکی از عزیزان خود می نشینید و دچار غم و غصه خواهید شد .اگر در خواب با فردی بیگانه و خارج از کشور خود عروسی کنید نشان دهنده ی این است که با دیگران بحث و دعوا خواهید داشت .

تعبیر خواب عروس شدن

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

دیدن عروسی در خواب بیانگر وقوع روزهای خوب در زندگی است .دیدن حضور در یک جشن عروسی به معنی این است که در امور مالی به سود زیادی دست پیدا خواهید کرد .اگر در خواب با دختری عروسی کنید نشانگر این است که شرایط سخت را در زندگی به خوبی به پایان می رسانید و درآمد مالی خوبی نصیبتان خواهد شد .اگر در خواب عروسی یکی از اقوام نزدیک را ببینید نشانگر ایجاد دشمنی در خانواده می باشد .دیدن جشن عروسی خواهرتان در خواب به معنی مواجه شدن با یک اتفاق به شدت مخاطره آمیز در زندگی خواهد بود .دیدن مراسم عروسی برادرتان در خواب نشانه کسب ثروت می باشد .اگر در خواب جشن عروسی دخترتان را ببینید مفهومش این است که به مال و ثروت دست خواهید یافت .دیدن مراسم عروسی پسرتان در خواب نیز نشانگر پولدار شدن شماست .اگر خواب ببینید که در مراسم عروسی مرد یا زنی بیوه حضور دارید ، پول و ثروت زیادی نصیبتان خواهد شد .دیدن جشن عروسی یک دختر باکره در خواب به معنی بزرگی و احترام می باشد .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

اگر در خواب عروس را ببینید نشانه متحد شدن و همدلی می باشد .اگر در خواب حس کنید که عروس فراری هستید معنیش این است که حاضر نیستید نسبت به شرایط مهم ، متعهد شوید و تصمیمات جدی بگیرید و همچنین آمادگی ورود به مرحله بعدی زندگیتان را ندارید .اگر در خواب ببینید که یک عروس در جشن ازدواجش تیر خورده است به معنی این است که شرایط زندگی شما به گونه ای پیش می رود که شخصیت زنانه خود را از دست خواهید داد .اگر دختر مجردی خواب ببیند که عروس شده است نشان دهنده ی این است که در مقایسه با  قبل ، گرایش بیشتری نسبت به ازدواج دارد .

تعبیر خواب عروسی دیگران

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه لوک اویتنهاو :

اگر خواب ببینید که عروسی کرده اید نشانه این است که در زندگی خود خوش اقبال خواهید شد و به منفعت می رسید و البته گاهی نیز نشانه ایجاد اختلاف خواهد بود .دیدن جشن عروسی در خواب نشان دهنده ی این است که به اهداف و آرزوهای خود در زندگی خواهید رسید .اگر در خواب ببینید عروس شده اید و شوهرتان را ببینید بیانگر این است که در زندگی خود امیدهای غیر واقعی و خیالی دارید .

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

اگر در خواب جشن عروسی را با ساز و رقص ببینید نشانه دچار شدن به مصیبت می باشد .اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش مجددا عروسی کرده است در حالی که زن جدید را ندیده است به معنی احترام و بزرگی زن خواهد بود .اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهر جدیدی دارد و جشن عروسی را نبیند نشانه عزیز و بزرگ بودن و ثروتمند شدن است و اگر ببیند دلش می خواهد عروسی کند بیانگر مرگ اوست و یا فردی را به قتل خواهد رساند .

تعبیر خوب عروس و داماد کنار هم

* تعبیر خواب عروسی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن جشن عروسی در خواب تعبیر خوبی ندارد چرا که اکثر معبران ، عروسی را در خواب عزا و مصیبت تفسیر کرده اند .فقط در موردی که عروس مشهود در خواب را کاملا بشناسید ممکن است تعبیر خوبی داشته باشد که البته در این مورد هم تردید وجود دارد .اگر پسری در خواب ببیند که عروسی کرده است در حالی که عروس را نمی شناسد تعبیر خوبی ندارد و نشانگر نزدیک شدن مرگ او می باشد ، در مورد دختر هم تعبیر به همین گونه است .در این مقاله تعبیر خواب عروسی مورد بررسی قرار گرفت و تعابیر متعددی از دیدن جشن عروسی در خواب ارائه شد ، شما می توانید با خواندن این مطلب و در نظر گرفتن وضعیت خود در خواب و همچنین توجه به شرایط فعلی زندگیتان خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب حدود 5 دقیقه می باشد .

مطالب مرتبط...


303 نظر

 1. رضارضاsays:

  سلام خسته نباشید بنده به کرّات اما به طور متناوب در خواب مشاهده کردم که والدینم برای من همسر انتخاب کرده اند و قرار است ازدواج کنم یا خواب دیده ام که خودم برای خودم همسر انتخاب میکنم.اما وجه تفاوت این خواب ها این است که در هر خواب چهره ی این همسر آینده متفاوت هست،گاهی زشت است و گاهی زیبا با این تفاسیر میخواستم بدونم که تعبیر خواب های بنده چی هست؟! با تشكر از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید خودداری کنید.

 2. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  خواب دیدم بعله برون منه با دختر عموم که از من بزرگتره و متاهل ع (البته تو خواب مجرد بود) اما خودم راضی به این ازدواج نبودم و خیلی ناراحت بودم . مردم داخل اتاق جمع بودن ولی بزن برقصی نبود جلوی در داشتن فوتبال بازی میکردن من اومدم از خونه بیرون گفتم توپ رو نزنید به ماشین یکی از بازیکن ها به عموش اشاره میکرد که توپ رو بزنم به ماشینش انگار دنبال دعوا بود... بعد رفتم اون طرف ماشین که سمت جایی جایی که فوتبال بازی میکردن جای فرورفتگی رو گلگیر ماشین بود انگار با به سنگ بزرگ زده بودن... حالم بد بود،نارحت بودم و فقط میخواستم از اونجا در برم ... به نظرم به بردار بزرگترم گفتم من اینو نمی‌خوام بعد رفتم تو خونه خودمون.... میخواستم فرار کنم که پدرو مادرم رسیدن بهشون گفتم من اینو نمیخوام..‌ خودتون رفتین جلو خودتون هم درستش کنید مادرم گفت از شیخ پرسیدم گفت که بعداز... که بیدارشدم که ساعت ۵:۳۰ بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که از عهده ی شما خارج است یا در راستای اهداف و برنامه های شخصی شما در زندگی بیداری نیستند خودداری کنید.

 3. مژگانمژگانsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم داخل یه خونه هستم که نمیشناختمش توی یه شهر دیگه بودم. دیدم که یه خانومی اونجا بود باهم صحبت میکردیم و کاراش رو انجام میدادم بعد دیدم که دو تا پسر داره حدودای ۳۰ ساله و هر دو خوشگل بودن من میخواستم با یکی از پسرها صحبت کنم که دیدم پسره براش کار پیش اومد و رفت من رفتم داخل آشپز خانه که چایی بریزم دیدم شیر ک گذاشته بودیم داغ بشه سررفت بعدش پسر بزرگش اومد دستمو گرفت و گفت نمیخواد کاری کنی خسته میشی حس خیلی خوبی داشتم منم دستشو گرفتم و باهم رفتیم بیرون از آشپزخونه. مادر پسره میخواست که ماباهم ازدواج کنیم پسره خیلی مردونه و باوقار بود و عاقل... ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تردید ها و دودلی هایی دارد که می تواند در زمینه های رفاهی یا مادی برای شما ایجاد شود و لازم است از اعتماد به افرادی که ذهینت آن ها برای شما روشن نیست خودداری کنید.

 4. الناالناsays:

  عرض سلام. من دو شب پش سر هم در مورد ازدواج خواهرم خواب ديدم. شب اول يك خانواده كرد براي پسرشون از خواهرم خواستگاري كردند و خواهرم هم بدش نيومده بود و در اخر هم سوار اسبي كه پسره براش اورده بود شد و شب دوم با يك پسر هندي ميخواست ازدواج كنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که باعث می شود به بخشی از خواسته های فعلی خود در زمینه های مادی دست پیدا کنید.

 5. الناالناsays:

  سلام من خواب دیدم از در مسجدی که میشناسم اومدم بیرون با لباس عروس مراسم عقدم بود (مجرد هستم )،اولش خوشحال بودم بعد با دخترخاله رفتم جایی ،برگشتم دم در مسجد سوار ماشین بشم فهمیدم داماد پسرخاله بزرگم که ۱۸ سال از من بزرگتر ،بعد تو خواب ناراحت بودم و سعی در روبرو نشدن با بقیه ،البته قبلا خوابی با این مضمون دیدم ،اما این واقعا فکرم درگیر کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما میخواهد تا اجازه ندهید دیگران شما را مجبور به پذیرش موقعیت ها و مسئولیت هایی کنند که کمکی به شما نخواهد کرد.

 6. سمیه افتخاریسمیه افتخاریsays:

  سلام من مجردم دیشب خواب دیدم انگار دارم از عقد میام با یه پسری که اصلا قیافش یادم نیست تو خواب کسی نبود که بخوان شادی کنن یه دفعه دیدم زن دایی مادرم که فوت شده بهم گفت بیا ببرمت یه جایی . انگار از عقدم راضی نبودم ،با زن دایی مامانم دوتایی رفتیم خونه قبلی ما که شهریار بود تو خونه نرفتیم فقط حیاط بودیم. الان تهران میشینیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی احساس افسوس و دلسردی شما از پیگیری برخی اهداف و انگیزه هایی است که از گذشته برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

 7. مینامیناsays:

  با عرض ادب خواب میدیدم خواهر دوست پسرم بدون اطلاع من برام پاتختی گرفته بود من تو خواب بشدت از دیدنشون متعجب شده بودم مهمونا هدیه هاشونو دادن و بی سر و صدا رفتن من و خانواده هم داشتیم تمیز میکردیم. لطف میکنید تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی پیوند ها و برخورد های جدیدی است که قدرت مدیریت شما را به چالش می کشند و برای خوش درخشیدن لازم است توجه زیادی به حرف ها و تصمیمات خود داشته باشید.

 8. مرندیمرندیsays:

  با عرض سلام من خواب دیدم دختر جاریم که مجرد هست یک لباس بسیار قشنگ و باابهت پوشیده انگار که نامزدیش هست تاج روی سرشه و درکل بسیار زیبا شده و وارد باغی بسیار زیبا شده که همه منتظر بودیم از ماشین پیاده شد اما دامادی همراهش نبود انگار قرار بود داماد خودش بیاد تعبیر این خواب چی هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در آن ها شما تصمیم گیرنده ی اصلی هستید و لازم است به شیوه ای منطقی با این چالش ها رو به رو شوید. همچنین این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر گونه تصمیم گیری، بسیار دقیق و تحقیق گر باشید.

 9. samanthasamanthasays:

  سلام ممنون از زحماتتون..میخوام بدونم تعبیر ایکه کسی مارو تو مراسم بالباس عقد ببینه و یه عده رو هم که برامو دارن میرقصن واون موقع بارون هم هست و فکنم داماد هم بوده باشه و ایکه بعدش بره مث ایکه لباس پرو برا لباس عروس پوشیدن و اونجا به داماد بگه ساقم یکیش انگار جا گذاشته یا ندارش و اونم بگه میخرم برات و بره یه تالار و عروسی کنن چه تعبیری داره..متشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، گله کردن از سرنوشت و روزگار تاثیری به حال شما نخواهد داشت.

 10. حیرانهحیرانهsays:

  سلام خداقوت،قبل از هرچیزی بگم که خانواده نامزدم زیاد خوب نیستن باهام و خیلی تحویلم نمیگیرن و اصلا کاری برامون نمیکنن چنوقت پیشم نامزدی اون برادرشون بود،که بنا به دلایلی نشد ک من برم،خواب دیدم انگار مراسم نمیدونم عقد یا نامزدی اون برادرشون ک به تازگی نامزد کرده هست ولی عروس یع شخص ناشناس بعد کل خانواده هم هستن دارن دست و اینا میزنن ولی خواهر بزرگشون گریه میکرد و میگفت به خدا من باعث مردن بابام نشدم!درضمن مادر منم تو خواب بود و بلند بلند صلوات میفرستاد،لطف میکنین تعبیرشو بگین?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قصد شروع کاری دارید، لازم است ابتدا همه جوانب آن را سنجیده و اطلاعات کامل در مورد آن کسب کنید

 11. HHsays:

  سلام ...من یه دختر مجردم خواب دیدم که ازدواج کردم به سبک قدیمی ها لباس عروس پوشده بودم ولی زیبا بود و با مردی ازدواج کردم که اون رو نمیشناسم ولی خیلی تو خواب اون رو دوست دارم و با ماشین داریم به سمت خونه میریم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است كه از خطرى در امان می‌مانید.

 12. آواآواsays:

  سلام من خواب دیدم عروسی کردم و لباس عروسی تنمه و میدونم با کی ولی اونو تو خواب ندیدم و من رفتم تو یه حیاط مثلا حیاط خونه خودم بود با لباس عروس. و یه خانمایی رو مشت بوم دارن نگام میکنن . .مرتبا تو خواب میبینم ک با اون نامزد کردم ب شکلای مختلف نمیدونم معنیش چیه ....با کسی ک تو خواب میبینمش رابطه ای ندارم .ولی حرف حدیثایی هست ک میخواد بیاد خواستگاری .ولی هنوز نیومده و پسر همسایمونه ..ممنون میشم تعبیرشو بگید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که موقعیت خوبی برای آرامش روحیتان پیش می‌آید.

 13. یلدایلداsays:

  سلام من خواب دیدم با عموی خودم ازدواج کردم و عموی من خیلی خوشتیپ و خوش هیکله و سن زیادی نداره و من هم نوجوونم و این ازدواج یه جورایی اجباری بود تعبیرش چی میشه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست.

 14. مریممریمsays:

  سلام. خواب دیدم عروسی پسرعموم هست که دو سال پیش ازدواج کرده. زنش هم زن واقعیش بود. تو خونه صندلی چیده بودن و عروس نشسته بود. داماد هم از ماشین پیاده شد و اومد پیشش نشست. خوشحال بود. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب عروسی و جشن به خوشبختی و موفقیت در آینده منجر میشه

 15. رها نمایانرها نمایانsays:

  باسلام و درود تعبیرخواب اینکه کسی که دوسش داریم با گل به خواستگاریم اومده و اینکه در زیر باون مراسم نامزدیمه با اون آقا وبا دسته گل به سمت من میاد تا حالا دوبار خواب دیدم با دسته گل ازم خواستگاری میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با به کارگیری همه تلاش و اراده و همت عالی خود به اهداف خود خواهید رسید

 16. AnoAnosays:

  سلام من خواب دیده بودم همراه با عده ای از فامیل خونه عمه م بودیم ک مادر دختر موردعلاقم گف ک دخترش قراره شنبه عروسی کنه.. تا این حرفو شنیدم ناراحتی فوق العاده زیادی بهم دس داد.. داشتم توی لباس عروسی تصورش میکردم.. من ب شدت ناراحت شده بودم.. حتی طوری ک این فشار عصبی و ناراحتیشو بعد ازینکه از خواب پریدم توی بیداری حس کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد.

 17. rrsays:

  سلام خواب دیدم توی عروسی بودم عروس عوض شد خیلی تعجب کردم چون اون عروس ماه گذشته عروسی کرده بود تو خواب میگفتم این مگه شوهر نکرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در مورد مسئله ، تصمیم و یا کاری احساس شک خواهید کرد و در مورد آن کنجکاوی می کنید.

 18. سانازسانازsays:

  سلام و خسته نباشید،برادرم دو سال هست با دختری نامزد کردن،خواب دیدم عروسیشونه و مردم خوشحالن البته رقص و پایکوبی نداشت و بهدش دو نفر اومدن میکروفون رو گرفتن شروع کردن نوحه خوندن و مردم گریه می کردن و سینه میزدن!میشه بفرمایید تعبیر خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن عروسی دلیل برمصیبت است واینکه عزاشده به خیرگذشته و شادمیشوید وخوشحالی درپی دارد

 19. نگیننگینsays:

  سلام روزتون بخیر خواب دیدم دختر همسایه مون ک متاهل هستن ازدواج کردن عروسی با شکوه بود خیلی شلوغ بود ولی پایکوبی نداشت فقط صدای موزیک بود اینم بگم انگار اخر عروسی بعد عروس کشون بود چون تو خیابون بود راه رو بسته بودن واس همین س عالم ادم با تیپای مختلف بودن من مامانم خواهرم و همسر خواهر دیگ م هم از اون بالا وسط جمعیت داشتیم نگا میکردیم با لباسای معمولی ک بیرون میریم بودیم چون طول کشید من تصمیم گرفتم برم کتاب بخرم از کتابفروشی تو مسیر ک میرفتم دیدم عروس همرا دوتا خانوم دیگ ک مثه هم لباسای شیک یک مدل تتشون بود و هرکدوم ی بچه بغلشون بود(نوزاد بودن لباساشونم مثه هم) از کمار من رد شدن و برای همه دست تکون دادن و خداحافظی کردن لطف تعبیرش رو بگید ببخشید طولانی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای رسیدن روزهای خوب و سرشار از شادی است.

 20. MortezaMortezasays:

  سلام من خواب دیدم که کنار یه خیابون وایستادم و عروسی من بود و عروس رو میشناختم وبعد همونجا کنار همون خیابون وایستاده بودم و مردم با ماشین عروس رفتن عروس کشونی و من همونجا وایستاده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای اخبار خوش و خوشایند در آینده است.

 21. SaraSarasays:

  سلام .من خواب دیدم با همسرم نامزدیم و قراره جشن عروسی بگیریم که خیلی دیر بهم خبر دادن و من حسابی هول شدم از این بابت و تو خواب میدیذم ۸ماه باردارم که البته در واقعیت هم الان ۱۲سال ازدواج کردیم و ۸ماه باردارم.میدیذم مادر شوهرم و کلی ادم آمدن خانه ای که برام آشنا نبود ولی تو اون خونه حس غریبی نداشتم برام طلا اورد مادرشوهرم و یکی هم جعبه شیرینی که من دادم کسی پخش کنه به همه و خودمم یه دونه خوردم،مادرشوهرم و جاریم رو دیدم که پاشدن به رقص.کفتن امشب حنایندون و فردا عروسی اما من هول شدم کلی جا زنگ زدم برای وقت آرایشگاه و دنبال لباسی بودم که تن من بشه و میگفتن چرا تا الان فکرش نبودی منم میکفتم هواسم به حاملیگم بود.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای ناراحت شدن از کار و یا اتفاقی است که موجب پریشانی خاطرتان میشود.

 22. مهدویمهدویsays:

  سلام.دوستم خواب دیده ک من عروسی کردم و خیلی عروسیم خوبو باشکوه بوده ب طوری ک دوستم باورش نمیشده وضع شوهرم انقد خوب باشه و من هم انقد خوشگل شده باشم.)من مجرد هستم(.واینکه گفت من تو خوابش عکس و فیلم عروسیمو تو اینستا گذاشتم و زود برداشتم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان مسائلی پیش بیاید که موجب ناراحتی و پریشانی خاطرتان شود.

 23. مبینامبیناsays:

  سلام خواب دیدم که دوست پسرم داره با یکی دیگه ازدواج میکنه و من خیلی از این موضوع ناراحت بودم و براش نامه نوشتم اونم همش دور عروس میچرخید و فضای عاشقانه ای داشت و نسبت به من بی توجه کامل بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای علاقه و محبت بین شماست.و همچنین به معنای موفقیت در روابط عاطفی و احساسی است.

 24. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم( با دوست‌پسرم که قصد ازدواجیم) عروسی کردم، از وضع ارایشگاه و آتلیه و تالار خیلی ناراضی بودم و هواهم بشدت گرم بود، راضی نبودم از وضع عروسیم و هنوز مهمونا نرسیده بودن ک همه تصمیم گرفتیم برگردیم خونه مادربزرگم و و اونجا عروسی گرفتیم و خوب بود. یجا هم ک با نامزدم تلفنی حرف میزدم،پدرم میگفت: چقدر بیشعورن! و از کار داماد ایرادگرفت تعبیرش چیه؟ ناگفته نمونه که ما خانوادهامون بجز پدر من درجریان دوستیمون هستن و اون منتظره من ب پدرم بگم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتمالا در حال حاضر شانس را همراه خود نمی بینید و در بعضی از امور خود بدشانسی و موانع را مشاهده میکنید ، این روال ممکن است بصورت موقت دنباله دار باشد

 25. dianadianasays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم که انگار قرار عروسی دختر خالم باشه که در حال حاضر نامزده حیاط پدربزرگم شوهرش اهنگ میزاره و من داشتم دست میزدم که جو بعد اهنگ قطع شد و یدفه پدربزگمو با یه کاپشن زیتونی رنگ دیدم البته پدربزگم ٢ماهی هست فوت شده دیدمش که از بین جمعیت اومد جلو منو دیدو انگار بخاطر دست زدنم سرشو برام تکون داد رد شد رفت خونه داشت یچیزی به مادرم میگفت که حس کردم داشت میگفت انقد برام گریه نکن تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزهای شاد توام با موفقیت و شادی است

 26. حلماحلماsays:

  سلام ممنون از تعبیرات عالی و خوبتون من یه شب خواب دیدم که عروس شدم و شوهرم هم پسر عمم هست البته اینو بگم که ما خیلی وقت بود ندیده بودیم اونارو توی خواب سوار ماشین عروس بودیم و خوشحال پسر عمم میگه هیچ وقت این روز رو فراموش نکن منظورش روز عروسی بود عمم هم شعر میخوند و خوشحال بود اسفند دود کرده بود و دایره میزدن وخونه ما هم طبقه بالا خونه عمم بود و خلا صه بعد اینکه این خواب و دیدم چن وقت بعدش رفتیم خونشون با کمال ناباوری دیدم که ماشین خریده همونی که تو خواب دیده بودم خونه هم داره طبقه بالا میسازه بعدا فهمیدم که خاستگاری کردن و ما هم رد کردیم البته اونا من دوس داشتن و چن وقت بعد با دختر عمم نامزد کرد میشه بگید این خواب تعبیر شده یا نه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی با ناملایمت هایی همرا بشوید که باعت ناامیدیتان بشود

 27. ازادهازادهsays:

  سلام خواب دیدم توی مهمونی مث نامزدی در منزل هستیم. زنداییه مادرم ک یکماهه شوهرش فوت کرده هم نشسته بود،ازش راجعبه دخترش ک بارداره پرسیدم و گفت که یه باغ درخت آلو خریدن و میخوان بزنن تو کار لواشک. دخترعمم کنارم نشسته بود و ب برادراش اشاره کرد و گفت چ خوبه فامیلامون دارن رشد میکنن و جشن قاطی و مختلط میگیرن و گفت که بعدشم داییات میخوان بیان مجلسو گرم کنن.من بعش گفتم نههه فکرنکنم بیان، ب زنداییه مادرم اشاره کردمو گفتم اخه اینا اینجان عزادارن... تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای رفتن به مهمانی و یا مهمانی گرفتن است.

 28. مینامیناsays:

  باسلام. من دیدم عروسی دایی و زن داییمه (اونا پونزده ساله که ازدواج کردن) توی باغ پدر بزرگم..و زن داییم لباس عروس پوشیده اوایل مراسم بود که دیدم یه عده نوجوان با موتور ریختن تو مجلس یکیش دنبال زنداییم میگشت گفتم شما کی هستید گفت کارش دارم و من حس کردم مورد مشکوکه رفتم دنبالش که نره تو اتاق پرو عروس گفتم بگو چیکارش داری گفت این خانم یعنی زن دایی با دوست ما تصادف کرده و دوستمونو کشته .. من اینارو کشیدم یه کنار و براشون توجیه کردم که الان عروسیشونه بلاخره چیزی به اسم قانون هس اینطوری نمیشه.. ولی اونا قصدشون انتقام و کشتن زنداییم بود .. من ساعتها باهاشون حرف زدم که فقط مراسم طی شه و اونا مشکلی بوجود نیارن مراسم هم گذشت اخرش دیدم یه بلوز سفید که انگار مال خودم بود ولی خونی بود اون نوجونا دادن دستم .. خیلی خسته شده بودم سر حرف زدن باهاشون.. و بعد دیدیم اخرای مراسم یه نفر از پشت بوم افتاد کف حیاط و جسد پر خون شد همونجا کفن پیچش کردن یه اقای میان سال بود..ولی مراسم بهم نخورد. بعد دیدم زنداییم یه لباس راحتی پوشیده روی وینچر هس و داییم دنبالش راه افتاده گفتن دارن میرن شمال .. میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در میان اقوام و خانواده تان اتفاقات خوشایند و خوشحال کننده ای رخ دهد که موجب شادمانی شما نیز میشود.

 29. ساراساراsays:

  سلام ببخشید من‌خواب دیدم عروسی خودم رفتیم تالار و‌برگشتیم من یه جا میرقصیدم تو تالار برگشتیم خونه یکی اقوام مادرشوهرم بهم کف تو موهات خیلی بد بود مثل دفعه قبل بده دختری که اسمش لیلا بود و فامیل مادرشوهرم بود درست کنه برات منم دادم اونم با موهام خیلی ور رف وگیرها رو در میاورد و گیره جدید خودش زو زد و اما رو صورتم خیلی صداش میکردم که دیر شده درست کن همش میکفتم تروخدا لیلا دیر شده منو آماده کن اما اون یکم بی تفاوت شده بود به کار من به کارای خودش میرسید مثلا میکف بزار النگو دستم کنم بعد فلان کار زو کنم بعد.ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناراحتی و اندهی به شما برسد که موجبات ناراحتی شما را دربر داشته باشد

 30. niazniazsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خونه پدر بزرگه تازه فوت شدمم انگار عروسیی دوتا جوونه غریبس بعداول انگار این زنارو میشناسم قبلا در حقم بد کرده بودن داشتن از پاتختیه بچه هاشون میگفتن که منم داشتم جلوشون کلاس میزاشتم . من با مادر همین پسر که عروسیشه و مادرش پیربود تقریبا سوار ماشین میشیم و بهم داستان پسرشو تعریف میکنه که نزاشتن به عشقش برسه و من یاد خودم میوفتم بغض میکنم و گریه میکنم یه گریه از ته دل بعد همینجوری میریم میبینیم یه عالمه موکت توو جادس جلو در مادر بابام ..بعد بابامم پاشو انداخته روشونو خوابیده من میبینمش باز گریه میکنم میگم تنهایی کارایه مامانتو کردی میگه چیزی نبود که ٣تا فرش بود شستم باز میزنم زیر گریه و بلند بلند گریه میکنم که چرا تنها کار کردی خسته شدی بعد این پیر زنه رفت خونه مامادربزرگم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر خوشبختی و سعادت و خوشحالی تعبیر میشود که با تحولاتی نیز همراهتان خواهدبود

 31. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دیدم مادرم میخواد عروسی بکنه و پدرم رو که هنوز زنده است ول کنه و بره. مردی رو هم که میخواد با مادرم ازدواج کنه رو دیدم که از مادرم جوون تر بود. من سر کوچه بودم که خانواده پسر با یک ماشین خارجی آخرین مدل و خاکستری اومدن دنبال مادرم. البته پشت ماشین انگار یه خمیدگی هایی وجود داشت. من تو خواب باورش برام مشکل بود که مادرم میخواد عروسی بکنه از طرفی هم چون در واقعیت با پدرم مشکل دارن فکر میکردم اگه جدا بشن و مادرم بره من خواهرم چطور میخوایم زندگی کنیم. وقتی با این ماشین اومدن دنبال مادرم منم باهاشون رفتم. خانواده این اقا سطح تحصیلات و ثروتشون از ما بالاتر بود و یکی از دخترای این اقا میخواست برای من دوست پسر پیدا بکنه که چند نفر رو امتحان کردیم که ببینیم برای من مناسب هستن یا نه. درضمن من خودم دلم میخواست با مردی که قرار بود با مادرم عروسی کنه ازدواج بکنم و یه جورایی ازش خوشم می اومد اما مرده انگار عاشق مادرم شده بود و به من توجهی نمیکرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن روزهای دلنشین و لحظات خوش است که در زندگیتان هویدا خواهد شد

 32. زهـzahraـرازهـzahraـراsays:

  سلام من خواب دیدم با معشوقم عقد کردیم و امضا کردیم سند ازدواج را حتی خطبه عقد هم خوانده شد ولی فقط ما دو نفر بودیم و چهره ای از شادی توی صورتمون نداشتیم. یه سفره عقد سفید منم با یه چادر سفید گلدار و همه لباسام رنگ سفید بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزهای خوش است که برایتان اتفاق خواهدافتاد

 33. صادقصادقsays:

  خواب ديدم عروسي خواهرخانممه و كلي مهمان هستن و شلوغ پلوغه..داماد هم يه پسره سبزه و لاغر خوشتيپ بود..تعبيري داره اين خواب؟؟ ممنونم از سايت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر یک عقب گرد موقتی در دستیابی به اهداف شخصی تان است.

 34. محمد محمدیمحمد محمدیsays:

  سلام وقت به خیر من خواب دیدم دوتا مرد یک تکه ریسمان با رشته های زیاد را دور گردنم انداختند و بعد امام جماعتمون که یکی از اون دو مرد بود اونو پیچ زد و به دور سرم بست و رشته های ریسمان تبدیل به طناب شد میشه لطفا تعبیرشو بگین ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بیانگر دینی باشد که بر گردن شماست و ادا نکردید

 35. ElyasElyassays:

  سلام استاد گرامی خواب دیدم که در یک محل مردم جمع شدن و قرار اس دختری به یک مرد عقد شود ولی قبل ازین نام همین مرد در نورهای درخشان از آسمان به زمین فرود میاید من و همه مردم در محل تعجب میکنیم در این حال مردم در محل میگویند که این تقدیر این شخص است که خداوند نازل کرده است تا این شخص با این دختر عقد کند خوب یک امام مراسم نکاح را شروع میکند من و مردم در همین جا حضور داریم در همین حال این دختر که قرار اس با این شخص نکاح کند انگشت شه به طرف من بلند میکند و هدفش این است که میخواهد با من نکاح کند.خوابم نزدکای صبح بود ممنون از زحمات تان میشه خوابم را تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به زودی به مراسمی شادی بخش و مفرح دعوت بشوید

 36. مرسینمرسینsays:

  سلام من مجردم. کسی خواب دیده که من رو با شوهرم دیده و بعد از چند وقت تازه منو با شوهرم دیده و خیلی تعجب کرده.منو شوهرم هم در حال دعوا بودیم. تعبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان با اتفاقات و تغیرات خوشی روبرو شوید

 37. زهرازهراsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم عروسی یکی از فامیل های دورمون بود که مادر عروس موهایش را زیبا جمع کرده بود وخیلی بهش میومد این مدل مو و یک تاج به سرش گذاشته بود.ولی رقص و موزیک نبود هم چنین یک لباس عروس بسیار زیبا بود.و انگار مهمان های مجلس لباس های مشکی مجلسی پوشیده باشن.سپس دیدم یه دختر دیگه وارد رابطه منو دوس پسرم شده که به شدت با این دختر دعوا میکردم.سپس وارد یک مغازه طلافروشی شدم که یک انگشتر و دستبند را جداگانه گذاشته بود واسه فروش.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبر ها و اتفاقات خوشایند است

 38. عهدیهعهدیهsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خواهر زادم عقدش بود تنش لباس مشکی بلندو پوشیده بود موهاشم مشکی و بلندبود میخواستن عقدش کنن و دامادو نشناختم فقط توو خواب گفتم این پسررو نمیخواستا چه بیخبر رفت به این تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشایند است

 39. SamiraSamirasays:

  سلام من خواب دیدم که با خواستگار سابقم ازدواج کردم و یادمه که رفته بودم آرایشگاه و موهام رو درست کرده بودم ولی تو خواب یادم نمیاد که لباس عروس پوشیده بودم یا نه.یادمه که همه بهم میگفتن چقدر خوشگل شدی. من توی خواب تاج سرم نبود فقط یه گل سر کوچیک روی موهام بود . من سوار ماشین ایشون شدم ولی عقب نشستم و مادرمم کنارم نشسته بود این آقا به من بی توجهی میکردن و تو جاده رانندگی میکردن ایشون هم لباس دامادی پوشیده بودن تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در روزهای پیش رویتان با سعادتمندی مواجه خواهید شد

 40. ممsays:

  سلام خواب دیدم عروسیمه و عروس دوسدخترم (که قصدمون ازدواجه) نیست.چهره عروسو هم ندیدم. بعد زنگ زدم ب دوستدخترم گفتم میدونی چی شده؟ عروسی کردم. اون فککرد شوخی میکنم میخندید. منم خیلی حالم بدبود اصلا دوست نداشتم عروسیمو.همش بغض داشتم.همش ناراحت بودم که چرا زنم اون نیست.تعبیرمیکنید لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگیتان به زودی خبرهای مسرت بخشی خواهید شنید

 41. نسریننسرینsays:

  سلام، یکی اقواممون که آقا هستن و البته مجرد، در خوابی که دیدم لباس عروس به تن داشت. ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی که موجب تعجبتان میشود

 42. ممsays:

  سلام خواب دیدم از خونه ناآشنا و بهم ریخته ای بیرون اومدم یدفه دیدم چادر سرم هست و دختر خالم یه کیف پول پرازپول بهم کادو داد. رفتم جلوتر سوار اتوبوس بشم دیدم اتوبدس پراز آدمایی که نمیشناختم فقط چند نفری رو میشناختم همه باهم شروع کردن دست زدن و سوت و هورا کشیدن برای من و میگفتن که ازدواجت مبارک من تعجب کردم و حس میکردم دیروزش عقد کردم با کسی و اینا دارن اونو بهم تبریک میگن. منم شروع کردم دست تکون دادن به اونا و ازشون تشکر میکردم. بعد دیدم دو جفت کفش عین اونی که تو واقعیت دارم یه جفتشو پوشیدم و یه جفتشم دستم بود و یکم خاکی بودن تو ذهنم میگفتم باید تمیزشون کنم و استفاده کنم ازشون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار نگرانی هایی بشوید که دراخر ختم به خیر خواهد شد

 43. panahpanahsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم امروز که انگار قرار عقد کنم دومادم ندیدم اصلا و نمیدونم کی بود شیرینی درست میکردم نمیدونم شیرینی کنارم بود ولی خامه ای بودن لباسامو میدونم لباس عروس نبود ولی سفید بود لباسام تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرو شدن با اتفاقات خوشایند است

 44. مریممریمsays:

  سلام در خواب دیدم یکی از دختر ای فامیل لباس کوتاه عروسی پوشیده و جیغ میزنه و روی زمین خاکی دست و پا می زنه و میگه همتونو لو میدم میگم مجبورم کردین و طلاق می خوام بعد پدر بزرگش می که حق نداره طلاق بگیره بشون گفتم چرا شما ساده اید کسی که می گه طلاق می خوام حتما قبلا فکر اشو کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوش است

 45. ابراهیمیابراهیمیsays:

  سلام من در عرض چندروز چندبار خواب عروس غریبه دیدم که نمیشناسمشون اولین شب خواب دیدم یه عروس با گریه دری رو میکوبه که باز کنن یه شب باز خواب دیدم منو دوستم با لباس کوتاه مجلسی تا روی زانو به رنگ مشکی از پله ای پایین میریم که من دیدم یه عروس روی پله ها بیهوشه و لباس عروس بالا رفته و پای برهنه عروس پیداس یه آقایی بالای سر عروس نشسته بود و چندین نفر تو پاگرد ایستاده تماشا میکردن اونلحظه من حواسم رفت سمت پای برهنه عروس و میگفتم چرا موهای پاهاش نصفه اصلاح شده و درعوض ب پاها و سفیدی پوست خودم مینازیدم. یه شب دیگه خواب دیدم دارم به یه عروس تو پوشیدن لباسش کمک میکنم اما لباس عروس یه لباس محلی خاصی بود درحینی که داشتم کمکش میکردم دیدم یه نفر جابجا لباس عروس و پوشیده و من ازش گرفتم و تن اون عروس کردم.یه شب باز خواب دیدم با لباس سرتا پامشکی به تنهایی دارم دستمال میچرخونم دستامو میرقصونم.همه ی اینارو گفتم چون تقریبا در عرض چندین شب دیدمشون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشایند است

 46. ستارهستارهsays:

  سلام من خواب ديدم دارم براى عروسيم آماده مى شم و از آرايشم خوشم نمياد . بيرون داره برف مياد و با ديدنش آرامش مى گيرم مى خندم بعد با ديدن لباسم عصبى مى شم و ميگم من از اين لباس خوشم نمياد اصلا . فقط همين يعنى جشنو ديگه نديدم و استرس زيادى داشتم ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقات خوشایند در زندگیتان است

 47. FkhFkhsays:

  با سلام... خواب دیدم بعد از نماز صبح که خواهرم با اینکه در واقعیت ازواج کرده و حامله هم هستاما یکی از فامیل هامون تو خواب که میشناسمش اومده خواستگارش و ابجیم قبول کرد حتی دعوتمون هم کردن و رفتیم خونشون...البته در خواب ب زمانی برگشته بودیم که خواهرم هنوز مجرد بود... تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای خواهرتان است

 48. ساراساراsays:

  سلام.خواب دیدم عروسی عروس زن داییمه و در واقعیت ازدواج کردم و تو خواب عروسیش بود و‌منم داشتم آرایشش میکردم و خیلی خسته سده بودم .ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب است

 49. ساراساراsays:

  سلام.خواب دیدم عروسی عروس زن داییمه و در واقعیت ازدواج کردم و تو خواب عروسیش بود و‌منم داشتم آرایشش میکردم و خیلی خسته سده بودم .ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوش است

 50. sanazsanazsays:

  سلام. من چند شب پیش خواب دیدم که سر سفره غذا با مامانم و داییم و مادربزرگم نشستیم و قراره بعد از غذا بریم واسه جاری کردن عقد. حالا کسی که قرار بود باهاش ازدواج کنم تقریبا هم سن بابامه و زن داره دخترشم هم سن منه. یهو سر سفره من یادم افتاد که ایشون زن داره و ازدواج باهاشون اشتباس پس شروع کردم به گریه کردن و گفتم که من پشیمون شدم و نمی خوام. همه اطرافیان هم میگفتن زشته و اینجور حرفا ولی از بس من اصرار کردم کلا مراسم به هم خورد. ممنون میشم بگید تعبیرش چیه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به زودی در زندگی با شادی هایی غیر منتظره رو به رو خواهید شد

 51. ندانداsays:

  سلام من يك برادر دارم كه ازدواج كرده و يك دختر ٥ماهه داره ، ديشب خواب ديدم مجلس عروسي اين برادرم هست و كودكش هم در عروسي اش بود و پدرم و برادرم همراه گروه نوازنده مي رقصند، (درحاليكه در واقعيت اهل رقص نيستن) و هوا تاريك بود و همه شاد بوديم ، ميشه لطفا تعبير خواب من رو بگيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن غم و اندوه برای شماست

 52. الیالیsays:

  با سلام. خواب دیدم برادرم که متاهله و بچه هم داره، یه دختره دیگه رو اورده بود خونه و با اون هم ازدواج کرده بود. تو خواب حس میکردم دختر خیابونیه. ولی زن خودشم بود و میخواستن برن باهم سه تایی زندگی کنن!! زنش انگار هیچ مشکلی نداشت با این موضوع ولی من هی حرص میخوردم و میگفتم چرا این دختره را اورده داداشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار سرگردانی بشوید

 53. TehraniTaranehTehraniTaranehsays:

  سلام دوستم خواب دیده که من عقد کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خبری خوشایند به شما برسد

 54. لیلالیلاsays:

  سلام خواب دیدم عروسی دخترم است دخترم موهاش رو در چند رنگ ‌.رنگ کرده بود هنوز عروسی شروع نشده بود در حال آماده شدن بودیم که بریم تالار

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشایند است

 55. آواآواsays:

  سلام وقت بخیر ...من از یکی خوشم میادحرفو حدیثایی هست ک قصد دارن بیان خواستگاری ولی هنوز نیومدن و هیچی مشخص نیس .دشب تواب ددم ک دارن میگن بهمن ماه عقدشه ولی با یکی دیگه ن با من ...منم ناراحتم تو خواب ولی به رو خودم نمیارم ..ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به ایشان است

 56. مینامیناsays:

  سلام،من دیشب حدود ساعت سه و نیم بامداد خواب دیدم تو یه عروسی هستم که مامانم و دختر خالم هم حضور دارن،مطلع نبودم ک عروسی کی هست،دوستای مامانمم بودن و تو خواب حدسم این بود ک مربوط ب اوناست و مطمئن بودم فامیلی نیست،تا آخر خواب عروس و داماد رو هم ندیدم و نفهمیدم عروسی کی بود و البته کنجکاو هم نبودم اصلا،تو خوابم دیدم ک مهمونا رو پله ها نشستن و اهنگ پخش شد و فیلم بردار اومد و شروع کرد ب فیلم گرفتن و بعضی از مهمونا میرقصیدن با حرکات دست،من یه لباس توری بنفش پوشیده بودم و لاغر تر از الانم بودم و منم رفتم رو پله و یکم با حرکات دست همراهی کردم در همین حین لبخند داشتم،ک مامانم از پایین میگفت لبخند نزن یه چیزی لای دندونته،بین دوتا دندون جلو بالاییم یه چیزی گیر کرده بود ک من آروم درش آوردم مثه یه تیکه کوچیک غذا ک سیاه بود و دیگه لبخند نزدم و آهنگ هم کم کم تموم شد و مامانم و دختر خالم اومد پیشم نشستن،همونموقع احساس میکردم ک بین همون دوتا دندونم داره فاصله میفته و تقریبا ۶،۷ میلی متر میشد و داشت بیشتر میشد و منم ترسیدم و از دختر خالم پرسیدم بعد ارتودنسی تو هم اینجوری شدی گفت آره طبیعیه تا ۳ میلی متر و منم چون هم یکم درد داشتم هم زیاد شده بود فاصله،با دست راستم یکم درستش کرد و طبیعتی شد ولی فاصله در حد ۲ میلی متر بود و بقیش داشتم با دختر خالم راجب همین مورد حرف میزدم و تو اینترنت سرچ میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشایندی در زندگیتان است

 57. اسماناسمانsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم بانک حساب باز کنم ولی میگن باید امضا پدر و مادرت باشه من از بانک اومدم بیرون و خانم کارمند بانک منو صدا زد که دوباره برگردم و کارم رو انجام میدن بعد وقتی وارد بانک شدم یک عروس و داماد دیدم که میخوان ازدواج کنن لباس عروسو دامادی پوشیده بودن ولی هیچ رقص و اهنگ ویا دست زدنی در کار نبود و من چهره عروس رو ندیدم ولی تو خواب میدونستم عروس کیه( یکی از بچه های دانشکده بود که همکلاسی نیستیم) و بعد دیدم مامان و بابام و برادرم هم رسیدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان است و جای نگرانی نیست

 58. leilaaaleilaaasays:

  سلام و خسته نباشید.من خواب دیدم که عروسیمه و همه چی خیلی خوب پیش میره و بعدش من تو حالتی که خیلی خوشحال بودم و خیلی هم زیبا شده بودم و به همراه چن نفر داشتم میرفتم تالار وقتی که وارد شدم یهو پسری رو دیدم که خیلی دوسش دارم میون چنتا مرد ایستاده بود و خیلی بد نگاهم میکرد انگار روح بود بعدش که از پله ها بالا میرفتم که برم سالن همش فکرم پیش اون بود ناراحت بودم هی میگفتم چرا ازدواج کردم پس اون چیمیشه و همینطور که ناراحت بودم کم کم خودم و اون مکان شروع کرد به زشت شدم موهام خراب شد ارایشم خراب شد اون مکان خیلی خوشگل یهو شد خرابه همه جا کثیف شد من با گریه و یه حالت ظاهری داغون داشتم از پله ها بدو بدو میرفتم پایین که اون پسرو پیدا کنم اما اون غیب میشد و حتی من دامادو هم دیدم اونم ناراحت بود گریه میکرد و من کاملا پشیمون بودم و همینجوری خوابم تموم شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده روزهای خوش و سلامتی برای شما خواهدبود وباعث شادی دیگران خواهید شد

 59. MohtashamMohtashamsays:

  با سلام.من خواب دیدم یه آقای که میشناسمش(مجرد )قصد ازدواج داره و خیلیم خوشحاله .من یه دختر مجرد هستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوش است

 60. royaroyasays:

  سلام من خواب ديدم كنار بك رودخونه ام كه يهو يه دسته گل رز صورتي ميبينم داره مياد از آب سريع ميگيرمش كه يهو يه عروس با لباس عروس ديدم داره مياد دنبال دسته گلش منم اونو بهش دادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبر های خوشی برای شماست

 61. StarStarsays:

  سلام من دختر ۱۶ ساله هستم خواب دیدم که دارم ازدواج میکنم روز عروسیم بود و اولش خوشحال بودم ولی بعد فهمیدیم که برای من لباس عروس نگرفته بودیم بعد پدربزرگم اومدو گفت که یه جایی رو میشناسه که سریع لباس عروس میدن ما باشین پدربزرگم رفتیم اونجا بعد که خانومه میخواست لباس عروس بدوزه من یهو پشیمون و ناراحت شدم و به مامانم گفتم چرا من باید تو این سن کم ازدواج کنم وای مامانم داشت سعی میکرد منو آروم کنه و راضیم کنه که ازدواج کنم ولی من میگفتم نمیخوام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات خوب و مثبتی در زندگیتان رخ خواهد داد

 62. زهرا منصوریزهرا منصوریsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم عروسی داییمه البته دایی من متاهل هست وعروسی کرده ولی خواب دیدم جشن عروسی داییمه ودایی ام خیلی خوشحال بود وهمسرزیبایی گرفته بود وپدر من داشت می رقصید توعروسیش ویه بچه ای هم گریه میکرد من رفتم بغلش کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است دچار ناامیدی و یاس بشوید

 63. ........says:

  دختر عمو ک سن ش زیاد تقریبا با یکی ازدواج کرد من نمیشناختمش فقط ناراحت بودم. مادرم ب خاطر کارش نتونست بیاد عروسیش خیلی ناراحت شد . (،مجرد )

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باطل است

 64. رضی.۸۷۰۰رضی.۸۷۰۰says:

  سلام.خواب دیدم ک از خواب بیدارمیشوم و ب طرف خانه ی کسی ک دوستش دارم‌میروم و میبینم ک درانجا جشن عقد بوده و در اخر خیابان مراسم فاتحه خونی برگذار شده و مرا ب انجادعوت میکنند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به مراسمی شادی بخش دعوت خواهید شد

 65. لیلالیلاsays:

  سلام .چند ماه هست که شوهر من فوت شده . خواب دیدم هنوز یک سال نشده که شوهرم فوت کرده جشن نامزدی گرفته ام وبا یک نفر نامزد کردم شیرینی تعارف میکردن وکف میزدن منم مثل مردم عادی آنجا نشسته بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار اندوه شوید صدقه ای دهید

 66. لیلالیلاsays:

  سلام چند ماه است که شوهر من فوت شده .خواب دیدم که هنوز یکسال نشده من با یک مردغریبه میانسال جشن نامزدی ‌گرفتم .من مثل مردم عادی نشسته بودم .مردم کف میزدند وشیرینی پخش میکردند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب خود باشید دچار سر گردانی و پشیمانی نشوید

 67. نسریننسرینsays:

  سلام من خواب دیدم دخترم که ۲۸ سالشه و مجرده چندوقتیه که عقد کرده و پسر خیلی خوبی دامادم شده. داماد قدبلند و خوشتیپ و چهارشونه بود و توپر... و خانواده بسیار خوب و باکلاسی هم داشت... دامادم بهم میگفت بااولین پولی که دستم بیاد عروسی میگیرم... همه خوشحال از ازدواج دخترم بودیم وداشتیم برای عروسیشون آماده میشدیم حس خوبی داشتم.. باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوب است

 68. هدیههدیهsays:

  با سلام مادرم سحر خواب دیده عروس شده لباس عروس پوشیده ارایش کرده با موهای فر قهوهای باز تنها بوده تو خواب چادر سفید پوشیده و به امامزاده ای در نزدیکی منزل فعلیمون می رفته و فقط صندل بی جوراب پاش بود اصلا ساز و اهنگ هم نبوده می گه تو همین سن بودم ممنون میشم اگر تعبیری داره زحمتشو بکشید با سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است تجربیاتی جالب در زندگیتان ایجادشود

 69. مینامیناsays:

  سلام. خواب دیدم با یکی از آشناهامون که چندساله فوت کرده ازدواج کردمه و عروسی هم نمیکیریم ماه عسل میریم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان فاتحه ای قرائت کنید

 70. سعیدهسعیدهsays:

  سلام. خواب دیدم با یه شخصی ازدواج کردمه داماد هم نمیشناختم میدیدمش تو خواب ولی نمیدونم کی بود عروسی هم نگرفتمه رفتیم ماه عسل بعد با خواهرم میریم ظرف وظروف بخریم به خواهرم میگم این لیوانا بردار بعد به صاحب مغازه میگه چهل تا از این لیوانا و چهل تا از این دیس بهم بدید و چهل تاش میخره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگربه وجود امدن اتفاقات خوشایند در زندگیتان است

 71. مشکوهمشکوهsays:

  سلام من طلاق گرفتم اما در خاب دیدم مراسم ازدواج دختر عمومه که الان شوهر داره در خاب دیدم ایشون طلاق گرفته و دوباره داره ازدواج میکنه و براش خنچه آورده بودند دقیق یادم نیست چی بود اما مردی رو دیدم که میانسال بود و با عموی مرحوم و زن عموم در مورد ازدواج ومهریه دخترشون صحبت میکرد و عموم گفتند باید 7 تا بچه براش بیاری یا مهر کنی و من تعجب کرده بودم از اینکه کی طلاق گرفت و الان دوباره ازدواج میکنه و شوهرش چی میکشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار نگرانی ایی در امورات خود بشوید

 72. اهواهوsays:

  سلام توی خواب دیدم دختر عمویم که دخترش را یک ماه پیش شوهر داده توی خونه خودشون برای دخترش عروسی گرفته و می که به ما ربط نداره اونا یعنی خانواده داماد چشم بگیرن یا نه ما توی خونمون چشن می گیریم اونا برن تالار بعد خودش هم لباس مثل لباس عروس پوشیده وارایش کرده و وسط می رقصید و لباسش پاره بودو خیلی لاغر بود عمه هام از تصمیم دختر عموم ناراحت بودن و غر می زند و با ناراحتی براش دست می زند ولی دخترش از مادرش حمایت می کرد و پاشد باش رقصید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار ناراحتی و اندوه در زندگی بشوید

 73. rrsays:

  سلام خواب دیدم عروسی دختر خالمه که در واقعیت چن ماه پیش عروسیش بود عروسی اون بود توی خوابم منم بهار پوشیده بودم و آرایش کرده بودم مثل اون همه بهم میگفتن تو خیلی از عروس خوشکلتر شدی.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و وقایع خوشایند است

 74. پرستو نجفیپرستو نجفیsays:

  سلام اگه خواب ببینیم دو نفر باهم ازدواج کردند. یعنی خواب دیدم عموی شوهرم و زن عموی شوهرم در لباس عروس و داماد هستند و دارند ازدواج میکنند. میشه تعبیرشو بهم بگین؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خواب ازدواج نشانه خبرهای خوش است

 75. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین .دختر خالم مجرده دیشب خواب ديده كه با يه دختر ديگه عروس شده بعد دوتا پسر بودن يكي خوشگل يكي سياه و زشت همش فك ميكرد اون زشته شوهرشه غصه ميخورد ولي اون خوشگله همش بهش ميخنديد بعد با هم چهارتايي با يه اهنگ رقصيدن بعدش اون پسر زشته به اون دختره گفت پاشو بريم خونه خودمون دختر خالمم با اون پسر خوشگله كه بهش ميخنديد تنها شدو خيلي ترسيده بود به خاطر شب اول عروسي لباسشم بالاتنش خيلي بهش تنگ بود.میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دچار غم و غصه خواهید شد

 76. فریبافریباsays:

  سلام. من خاب دیدم با عشقم ک الان دوساله باهمیم دعوامون شده بود برا خاستگار اومد برام قبول کردم و تا دم ازدواجم پیش رفتیم.. لباس عروس پوشیدمو ارایشگاهو همه کار کردیم پسره ک دوماد بودهم باهام بود. گفتن تا زمان عقد سه چار ساعت مونده ماهم باهم رفتیم ی جا نشستیم تا زمانش برسه همش ب یاد عشق خودم بودم هی فکر کردمو دیدم ن واقعا نمیتونم تو زمان قهرمون با یکی دیگ ازدواجکنم. یهو زنگ زد منم رفتم جواب بدم اون بنده خدا داماد فهمیدو گفت این کیه. منم بهونه کردمو رفتم بیرون با لباس عروسم فقط تو خیابون میدوییدم و گریه مکردم چیزی نمونده بود تا زمان عقد نگران بودم ولی تصمیمم گرفتمو گفتم موقع عقد بجای بله ن میگم. زنگ زدم ب عشقمو گفتم بهم بزنگه اونم قهر بود یکم سنگین برخورد کرد. هی داشتم انتظار میکشیدم بزنگه قضیه بگمش ببینم اگ هنوز مخاد منو خیالم راحت شه. البته زیاد این خابا دیدم ک رفتم با کسی دیگ ازدواج کنم و حسابی افسوس خوردم پشیمون شدم این یکی خیلی ذهنمو درگیر کرد مفهوم دیدن این خابا چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشانه ای از خیانت می باشد و این که احساس می کنید فردی قصد فریب شما را دارد

 77. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  دختر خالم مجرده خواب ديده كه با يه دختر ديگه عروس شده بعد دوتا پسر بودن يكي خوشگل يكي سياه و زشت همش فك ميكرد اون زشته شوهرشه غصه ميخورد ولي اون خوشگله همش بهش ميخنديد بعد با هم چهارتايي با يه اهنگ رقصيدن بعدش اون پسر زشته به اون دختره گفت پاشو بريم خونه خودمون دختر خالمم با اون پسر خوشگله كه بهش ميخنديد تنها شدو خيلي ترسيده بود به خاطر شب اول عروسي لباسشم بالاتنش خيلي بهش تنگ بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه اتفاقات و لحطات خوشی برای ایشان است

 78. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  ممنونم از تعبیر قشنگتونوفقط یه سوال داخل خوابش رقص هم بود می رقصیدن ولی اروم با اهنگ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است دچار نگرانی هایی شوید

 79. ماهیماهیsays:

  سلام چن وقت پیش خواب دیدم ک ی جایی بودم ک اونجا رو نمیشناختم و انگار عقدم کرده بودن اما نمیدونستم ک کی و با چ کسی عقد کردم..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقاتی مهمی در زندگیتان رخ دهد

 80. LeilaLeilasays:

  سلام خسته نباشيد من ديشب خواب ديدم با ي پسري كه نميشناسم عقد كردم يعني سنتي بود مادرش معرفي كرده بود منم سريع عقد كردم تا روز عروسي با كماله تعجب پسره رو نديده بودم بعد از عقد پسره نا پديد ميشه منم گريه زاري كه از اين سن مطلقه ميشم استرس شديدي داشتم،،بعد هي به خودم ميگفتم كاش عجله نميكردم،،تعبيرش چي ميتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام گریه از روی اندوه بر شادکامی در زندگیتان تعبیر میشود

 81. aasays:

  سلام دیشب تو قسمتی از خوابم جشن عروسی آقایی رو می دیدم که بهش علاقه دارم. مراسم در یک سالن بزرگ بدون سر و صدا و بدون پایکوبی بود. فضای زیبا و ایده آلی و نسبتا با شکوهی بود. داماد رو با کت و شلوار سرمه ای و پیراهن سفید دیدم. عروس رو ندیدم. قبل از اینکه داماد رو ببینم فکر میکردم که عموی این آقا از دامادیش قبلا مطلع بوده(یه جور حس ششم داشته) در آخر من خوشحال از دامادی اون پدرش در نظرم بود و باخودم میگفتم حیف بود پدر این آقا پسرش سر و سامون نگیره. فکر میکردم مثل خواهرش خوشبخت شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای شماست

 82. FatemeFatemesays:

  با سلام. خواب دیدم میرم گل فروشی که دسته گل برای عقدم رو سفارش بدم. گلی رو هم که میخاستم سفارش بدم یه دسته گل کوچیک زرد رنگ و زیبا بوده که اسمش رو نمیدونم. اولین گل فروشی رفتم این گلی رو که من میخاستم نداشتن. دومین گل فروشی قرار شد عکس گل رو برای فروشنده بفرستم برام اماده کنن. نگران هم بودم ک همون گلی رو که من مدنظرمه درست میکنن یا نه. ممنون میشه اگه تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 83. کریمیکریمیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دارم برای رفتن به مراسم عقد خودم اماده میشم و یک روسری صورتی پوشیدم اولش گریه میکردم که من امادگی ازدواج ندارم ولی بعد وارد جایی مثل اتاق محضر شدم که ردیف اول حس میکردم مادر داماد و داماد نشستن و خیلی بیخیال بودن و به جای نقل و شکلات تو دامنم تخمه افتابگردون ریختن و بعد میگفتن نگران نباش یکی نیومده فکر کنم داماد.و نمیشناختمشون و این خواب و بعد اذان دیدم.ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر به وجود امدن شرایط خوب در زندگی برای شما خواهد بود که باعث شادکامیتان خواهدشد

 84. MaryamMaryamsays:

  سلام. خواب دیدم عروسی دونفره که من نمیشناسم تو خیابون بودیم و عروس و داماد با یک چتر در حال رد شدن بودن. دامادزمین خورد و عروس کمک کرد بلند شد. بعد دیدم عموم چتر اوارد بالا سرمن گفت ایشالا عروسی تو. تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت هایی است که موجب شادیتان میشود

 85. مریممریمsays:

  درود بر شما.من هفت ساله ازدواج کردم.دیشب خواب دیدم عروسیمه با شوهرم همون لباس همون تالار کلا مثل عروسی خودم بود فقط خواننده فرق می کرد ما رفتیم سالن غذا خوری من فقط خیار وگلابی سبز خوردم خیلی خوشمزه بود بعد من رفتم به تشپز گفتم من غذا نخوردم غذای من و بزار کنار بعد اومدیم برقصیم خواننده شعر قشنگ نمی خوند اومدم نشستم به دختر خاله ام گفتم اسپره داری من خودم و بزنم اون به من ادکلن داد که از خوب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای شما است

 86. مهتابمهتابsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید. من خواب دیدم رفتم یه آرایشگاه ارزون قیمت که اصلا دوست نداشتم با آرایش خیلی ارزون با لباس عروس ارزون بعد یه جای دیگه دیدم دامادو دارن میارن ولی دامادو من تا حالا جایی ندیده بودم دیدمش ولی نشناختمش میگفتن داماد خیلی چاقه ولی معلوم نمیشد . بعد اومدم دانشگاه دانشگاهیان همه لباس مشکی پوشیده بودن پشتشان کرده بودن به من وهمه ناراحت بودن از عروسی من. من گفتم ناراحت نباشید هنوز چیزی مشخص نیست هنوز که تو شناسنامه نرفته ثبت شناسنامه نشده ولی ازدواج کرده بودم ولی ثبت نشده بود و تو همون محیط دانشگاه من مشکی پوش شده بودم از نبود مادر و برادرم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 87. سلامسلامsays:

  وقت شما بخیر ممنون از لطف شما مامانم دیشب خواب دیده که دوباره داره با پدرم عروسی میکنه و بعد دیده که سفره عقدشون خونه عموم پهن هستش و بعد قصد داشت بره حموم به خودش میگه حموم خونه همسایه میرم که همسایه میگه نه ، بعد میره خونه زندایی اینا زنداییم بهش میگه یه لباس خودتو بده منم بپوشم همین ، ممنون لطفا تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در زندگیتان دچار ناامیدی و پریشانی شوید

 88. فاطمه مسافریفاطمه مسافریsays:

  سلام خواهرم مجرده خواب دیدم ازدواج کرده وبا شوهرش اومده خونه ما شوهرش به نظر خوب ميومد قیافشم خوب بود فکر کنم خواهرم راضی بود خونه ما به هم ریخته بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیانگر وقوع روزهای خوب در زندگی است

 89. ساراساراsays:

  سلام من گاهی خواب میبینم با همسرم دارم ازدواج میکنم و داریم برای مراسم اماده میشیم اما یه مشکلاتی پیش میاد.مثلا دیشب دیدم از ارایشگاه وقت نگرفتم و شدید مضطرب بودم و دنبال ارایشگاه چون شبش مراسم بود و دیدم پسرم و همسرم اومدن گفتن پیدا کردیم برات اما من مطمعن نبودم خوب یا نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای شماست

 90. maryammaryamsays:

  سلام خواب دیدم عروسی م ست در صورتی که مجرد هستم ناراحت بودم گفتم من نمیخواستم عروسی کنم و داماد نه میشناختم نا دیدمش خیلی ناراحت بودم ومیگفتم من دوستش ندارم بد بخت میشم و فکر کنم عقد بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک استعاره از نگرانی های روزمره در زندگی است.

 91. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب ديدم ك با دوست پسرم عروسي كردم و جشن عروسيمونه ..دست همه گرفتيم و وارد مجلس جشن شديم لطفا ميگيد تعبيرش رو ممنون ميشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خبرهای جدیدی در زندگی شماست

 92. مژگانمژگانsays:

  باسلام من دیشب خواب دیدم با پسر همسایمون ازدواج کردم و دارم براش از مغازه لباس انتخاب میکنم که بپوشه. اونم هرچی من انتخاب میکردم میپوشید و بهم نشون میداد وذوق میکرد... پشت سرمونم یه نهنگ بزرگ خوابیده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به فردی اشاره می کند که در بیداری به عنوان مشاور و یا نماینده شما راه را نشان می دهد

 93. آیلینآیلینsays:

  سلام استاد من خواب دیدم که لباس عروس پوشیدم و موهام رو دست کردم و تو خواب 14 ، 15 سالم بود رفتم تو حیاط تالار گشتم پارک بود رفتم توش یکی پسر عینکی گفت مبارک نباشه منم اهمیتی ندادم و رفتم جلو دوستام رو دیدم که تو پارک بازی میکردند من رفتم تو تالار داماد رو دیدم داماد رو نمیشناختم و حتی اسمش را نمیدانستم به خودم آمدم و گفتم میشه بگم نه یک زن زیبا و عینکی آمد و یک جمله گفت و به خاطر من عروسی رو بهم زد و منم خیلی خوشحال شدم . ممنون میشم زود برام تعبیر کنید استاد نظر شما برام مهمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده سلامتی و بهبود روابط عاطفی شماست

 94. مینامیناsays:

  با سلام استاد عزیز من جدا شدم خواب میدیدم عروسیمه منم لباس عروس دستم بود از ترس خبرنگارها که میخواستن ازم عکس بگیرن بشدت داشتم فرار میکردم تا اینکه دیگه خبرنگارها رو دیگه ندیدم و لباسو تنم دیدم که داشتم نگا اونایی میکردم که عروسیم اومده بودن عروسیمم داخل کلیسا بود ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است با اتفاقات جدید و خوشایندی روبرو شوید

 95. زهرا منصوریزهرا منصوریsays:

  سلام ودرود من خواب دیدم عقدکردم(مراسمی ندیدم به اون صورت )فقط میدونستم عقد کردم بعدپشیمون بودم وبه همه میگفتم من چرا عقدکردم واونقدر تو خواب گریه میکردم وبه همه التماس میکردم که نزارن دامادپیش من بیاد ومن طلاق میخوام بقیه گفتن داماد که همه چی داره ولی من قبول نمیکردم ومیگفتم دوسش ندارم و اشتباه کردم بله گفتم ویه چاقوبرداشتم گفتم اگه دامادبیادسمتم خودمومیکشم من طلاق میخوام وداماد هم میگفت کلی هزینه کرده ودوسم نداره طلاق بده بازم من باالتماس از دایی ومادرم وبقیه میخواستم طلاق منو بگیرن که قرار شد صحبت کنن ومن همچنان ناراحت وبی قرار بودم وگریه میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات خوشایندی در زندگی شماست

 96. ساراساراsays:

  با سلام. من دختری مجردم چهار سال پیش من با پسری که همدیگرو میخواستیم قرار بود ازدواج کنیم ولی بعد از خواستگاری رسمی ناگهان خانواده اش مخالفت کردند و ما قسمت هم نشدیم و بعد از یک سال متوجه شدم ایشان ازدواج کردند. حال تو خواب دیدم ایشان از خاله من که متاهله خواستگاری کرده و قراره باهم عقد کنند و من تو خواب ناراحتم که چرا خاله من با این پسر که زمانی خواستگارم بود داره ازدواج میکنه و با خودم گفتم من که هیچ وقت باهاشون نمیتونم رفت وامد کنم ولی قشنگ خاله ام را با پسر دیدم که از ارایشگاه اومدن و ... تعبیر این خواب چیست،،،سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیری درست ندارد و بیشتر به علت مسائلی است که در زندگی با ان روبه رو هستید و نشانه سرخوشی است

 97. leilaaaleilaaasays:

  سلام من خواب دیدم که ازدواج کردم و تازه عروس هستم و تو جمع فامیلای بابام بودم و همه خیلی خوشحال بودیم و من شیرینی پخش میکردم ولی کسی نمیدونست شوهر من کیه و نمیپرسیدن هم از من

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات خوشایندی در زندگی شماست

 98. royaroyasays:

  سلام من خواب ديدم جشن عروسي خودمه با كسي كه نميشناسمش تو خواب اول لباس سفيدمو پوشيدم ديدم كفشم نيست كلي رفتم دنبال كفشم گشتم و پوشيدمش بعد به مادرم گفتم ميخوام جواب منفي بدم چون من حسي به طرف ندارم و وميشناسمش بعدش رفتم بالا و جلو همه در جواب عاقد گفتم نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی دچار یاس و بدبینی نسبت به اطرافیانتان شوید

 99. royaroyasays:

  سلام من خواب ديدم جشن عروسي خودمه با كسي كه نميشناسمش تو خواب اول لباس سفيدمو پوشيدم ديدم كفشم نيست كلي رفتم دنبال كفشم گشتم و پوشيدمش بعد به مادرم گفتم ميخوام جواب منفي بدم چون من حسي به طرف ندارم و ونميشناسمش و طرفو اولين بار بود ميديدم قيافه و ظاهرش خيلي خوب بود . از لباس عروس خودمم راضي نبودم اما برام مهم نبود چون نميخواستم ازدواج كنم ولي خيلي خوشگل شده بودم بعدش رفتم بالا و جلو همه مهمونا در جواب عاقد گفتم نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی دچار بدبینی و گمراهی شوید به خداوند توکل کزده تا دچار اندوه شوید

 100. منصورمنصورsays:

  سلام من خواب دیدم با دختر خالم دارم عقد میکنم بابا بزرگمونم بالا سر مونه البته الان فوت کرده فکر کنم خیلی هم خوشحال بودیم البته اینم بگم ما واقعا عاشق همیم ولی تا الان بهم نگفتیم رومون نشده من این خواب رو خیلی وقت پیش دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات و اتفاقات خوبی برای شماست

 101. عباسعباسsays:

  سلام خسته منم همین خواب رو دیدم که آقا منصور فرستاده این خواب به این تعبیر نیست که شاید یه روزی بتونم با دختر خالم ازدواج کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان میتواند اتفاقات خوبی را برای شما رقم بزند و اینکه شخصی که با او ازدواج میکنید حتمن دختر خاله تان باشد معلوم نیست و نمیتوان با قاطعیت این موضوع را بیان کرد.با این حال امیدواریم به خواسته ها و اهدافتان برسید

 102. هانیههانیهsays:

  سلام من متاهلم و خواب دیدم مراسم عروسیمه و موهامو بلوند کردم و لباس عروس تنمه و داماد رو دقیق یادم نیست شوهرم بود یا ن.سفره عقد طلایی هم پهن کرده بودن و مراسم عروسی خونه مامانم بود و همه لباسای مجلسی داشتن و خوشحال بودن. اینقدر شلوغ بود ک جا واسه نشستن من نبود و من همش در حال خوشامدگویی بودم. و تو آشپزخونه مامانم چندتا کمد بود که پر از خوراکی و هله هوله بود همه مدل و یه چیزایی ک تاحالا ندیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اوقات و لحظات خوشی برای شماست

 103. ملک بانو منصورملک بانو منصورsays:

  سلام صبح بخیر تازه این خواب رو دیدم که بیدار شدم و برای تعبیر آن به شما مراجعه کردم خواب دیدم ازدواج کردم(با پسر دوست خانوادگی مون که در واقعیت همسر داره) بدون هیچ مراسم و جشنی وقتی برای خرید میریم خرید عادی روزانه میبینم دارن در مغازه ها رو میبندن میگن جنگ شده و تانک داره میاد می آییم منزل مادرشوهر شام خوردیم لباس سفید کوتاهی پوشیدم دور سفره یک مرد نامحرم بود برای لحظه یی همسر واقعی این آقا رو دیدم بالاتنه زن بود پایین تنه مرد و لخت یه اسلحه جنگی هم داشت و زود محو شد بعد باران آمد و مامانم و خواهرم آمدند دیدنم مادر کادویی بهم داد گفت اینو برای تولدت می خواستم بدم ولی حالا میدم بهت رو مامان و آبجی ام رو بوسیدم من در خواب اصلا حس خوبی به این ازدواج نداشتم و اون مرد رو دوست نداشتم امیدوارم این خواب و همه ی خوابها خیر و عافیت باشن با تشکر از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای درهم و پریشان است و جای نگرانی وجود ندارد

 104. سپیدهسپیدهsays:

  سلام من نزدیکای صبح خواب دیدم بهترین دوستم ازدواج کرده و من بعد از مراسم عقد متوجه شدم بشدت از دستش ناراحت شدم و وقتی هم با همسرش اومد پیش من از دستش ناراحت بودم و گریه کردم و باهاش برهخرد خوبی نداشتم توی خواب اینجوری بود انگا داماد میشناختم ولی الان اصلا قیافه اونو یادم نمیاد و مثل اینکه مراسم عقد تو یه جایی مثل حرم برگزار شده بود و خیلی شلوغ بود و من فیلمشو دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید.

 105. MahtabMahtabsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که جشن عروسیمه با کسی که دوسش دارم توی این خواب خاله داماد منو بوسید ولی من خیلی خسته و ناراحت بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه مهمانی رفتن است

 106. Sorour.baviSorour.bavisays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو خونه پدربزرگم عروسی بود ولی نمیدونستم عروس و داماد کی هستن رقصیدم ولی شام نخوردم انگار که یادم رفت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار اندوه و ناراحتی شوید

 107. علی موسویعلی موسویsays:

  سلام خواب دیدم که دختر خاله ام یک کارت عروسی به من داد که اسم ما دو تا توش بود بین اسم ما یک آیه قرآن بود که آخرش نوشته بود فتبارک الله هر دو مجردیم وایشون بزرگتر از من ممنون می شم اگر تعبیرش رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوش و غیر منتظره است

 108. ف بف بsays:

  با سلام کسی از بستگان ما خواب دیده میاد خونه ما ومیبینه که من لباسهای زیبایی پوشیدم وآقایی کنارم نشسته ومی پرسه این اقا کیه ومن که الان درعالم واقع مجردم می گم شوهرم است یعنی اینکه ازدواج کردم واون خانم می پرسه اسمشون چیه من اسمشو که رضا هست می گم وباز مپرسه شغلش چیه من میگم قران می خونه میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات خوشایندی برایتان در زندگی رخ دهد

 109. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین من متاهلم امروز ساعت چهار تا پنج بعداز ظهر مامانم خواب دیده یه خانمی اومده بود مو ببینه به مامانم گفت دخترت آرایشگاهه مامانم گفته نه خانمه گفته خوب میفرستادیش صورتو موهاشو درست میکرد مامان بهش گفت از دل ادم که خبر ندارین ده تومنم برای ما ده تومنه شاید یه نفر از در بیاد بخوام شوهرش بدم یا جهاز براش بگیرم .میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه غم و اندوه و ناراحتی است

 110. امیرمامیرمsays:

  عرض ادب و خسته نباشید خواب دیدم تا عروسیمه و پسر عمه ام و یکی دوتا دوست دارن برام کت شلوار میپوشن و نظر میدن،منم با خودم گفتم من که ازدواج کردم چطور شده که دوباره مراسم ازدواج دارم که یکهو داداشم رو دیدم تا اونم کت و شلوار پوشیده و بقولی اون هم داماده و من با دستمال کاغدی صورتشو پاک میکردم که زیر کیک یا نمیدونم لوازم آرایشی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممنون ممکن است مسائلی در زندکی باعث پریشانیتان شود

 111. فاطمهفاطمهsays:

  سلام دیشب خواب دیدم لباس عروس پوشیدم و عروسیمه..........نمیدونم داماد کیه ولی خوشحال بودم ..که توی شلوغی مراسمم دو آقا و یک خانم پیدا میشه و ناشناس بودند و هر دو مرد از من خوششون میومد و یکیشون قصد داشت شماره ی تلفنش رو که روی تراکت نوشته شده بود به من بده که دامادمون متوجه شد و شروع به دعوا و داد و قال با اون آقا کرد و من سعی در تبرئه ی اون آقا داشتم ......... هر دو آقا سعی در حضور در مراسم عروسیم رو داشتن و حس میکردم با حضور اونها مراسم من به هم میخوره و به شدت عصبی بودم و اونها هم بسیار سمج و نترس بودند .............سپس خواهرم رو دیدم که شبیه من لباس عروس پوشیده و جای من روی صندلی عزوس نشسته گویا با من رقابت میکرد و میخواست اعصاب منو به هم بریزه که به شدت عصبانی شدم و روی زمین دراز کشیدم ............ ..در نهایت به سمت یکی از دو آقای مزاحم هجوم بردم و با دست جلوی بینیشو گرفتم و خفش کردم و مرد و حتی اعتراض و تقلایی نکرد به این اقدام من و میخندید ....... و پدرم به مهمونا کفت برای این مساله به نفع من در دادگاه شهادت بدهند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مواردی در زندگیتان دچار شادی و شادکامی در زندگیتان شود و اخبار خوشایندی به شما خواهدرسید

 112. پریاپریاsays:

  خوابِ عروسی دوتا از فامیل های نزدیکم که در واقعیت باهم زن و شوهر هستن رو دیدم مراسم شب بود و مهمون های زیادی هم بودن عروس و داماد رو هم میدیدم که خیلی شاد بودن اما من لباس خوبی به تن نداشتم بخاطر همین رفتم خونه که لباس خوبی بپوشم و اتفاقی یک لباس بلند و قرمز رنگ و بسیار زیبا میبینم و میپوشم اما به یاد نمیارم که دوباره به عروسی برگردم و بعدش از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مراسمی شادی بخش برای شما یا اهل خانواده در اینده ایجاد شود

 113. پانیذپانیذsays:

  سلام و درود بر شما.خواب دیدم عروسیمه,من لباس عروس تنم بود و تور سفید سرم انداخته بود و قلبا خوشحال بودم.داشتم میرفتم تو مجلس و خواهر بزرگترم راهو برام باز میکرد.ولی عجیب اینکه همه مهمونا ,حتی خواهرم لباس مشکی پوشیده بودن(لباس ساده مشکی با روسری مشکی سرشون بود!) و همه با حالتی سرد و بی تفاوت فقط نگام میکردن! هیچ رقص و موسیقی هم نبود!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات خوشایندی برایتان رخ دهد

 114. ......says:

  سلام. وقتتون بخیر. من دیشب خواب دیدم با پسرداییم ازدواج کردم، و خیلی هم با اون خوشحالم.... من کلا چند وقته که خیلی دوست دارم ازدواج کنم و خیلی به این موضوع فکر میکنم. یه نفرم هست که خیلی بهش علاقه دارم. (اما علاقه ای هم به ازدواج با پسرداییم ندارم) میشه لطفا بگید که آیا این خواب من معنی خاصی میتونه داشته باشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات خوشایندی برایتان رخ دهد

 115. فاطیمافاطیماsays:

  سلام خواب دیدم یک ماشین که داخلش دو تا عروس و یک داماد هست داره از یه خیابونی که من وایستادم میاد یکی از عروس ها (که عروس دوم میشه) لباس عروس سفید و پوشیده حتی موها هم پوشیده بود داشت که بالای سرش گل های قرمز رنگی دوخته شده بود و عروس بعدی(که زن اول مرد بود) لباس عروس پوشیده داشت اما بالای سرش روبان های مشکی گذاشته بود که مثلا ناراضی هست از این هوو دوم و عروس دوم که شوهرش داره باهاش ازدواج میکنه بعد جلو من ماشین نگه داشتن من عقب ماشین سوار شدم اما نگاه اون داماد که نمیشناختمش به من بود انگار میخواست با من باشه ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده شادمانی و اتفاقاغت و رویداد های خوب و خوش یمنی برای شما در اینده میباشد

 116. ارزوارزوsays:

  باسلام من خواب دیدم در شهرمونم عروس شدم ولی با داماد درحال فرارکردنم به نظرتون تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اخباری خوشایند برایتان رخ دهد

 117. سیماسیماsays:

  سلام خبر ازدواج کسی را تو خواب بهم می دن که تو بیداری متاهله و اینکه به کرات تو خواب هام می بینم که بهم می گن آن کسی که آشنامه طلاق گرفتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، بخش اول رویا معنای بدی ندارد ولی بخش دوم میتواند نمادی از ناکامی یا شکست در روابط عاطفی برخی از اطرافیان باشد

 118. BbBbsays:

  خواب دیدم که دخترم داره ازدواج میکنه و من خوشحال بودم ولی پسرم داشت حرص میخورد میگفت چرا اون داره ازدواج میکنه تو میخندی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه مهمانی های لذت بخش و خوشایند است

 119. SaraSarasays:

  سلام ودرود من دیشب خواب دیدم سر مادربزرگم راشانه میزنم وبراش گلسر انتخاب میکنم ومیزنم به موهاش که رنگ کرده وبلند وزیباست تاآماده رفتن به عروسی شویم.مادربزرگ من چندین سال فوت شدن وعروسی فامیل نزدیک هم بود ودرخواب دیدم بعدازان مجلس عروسی یکی ازعزیزانم عمل جراحی داره توبیمارستان وعمه م گریه میکنه وزنگ زدبه من بعد عروسی رفتیم بیمارستان وناراحت بودیم.اون سالن عروسی واون مکان ومهونی رو من توی سه ماه اخیر سه باردیدم ونمیدونمم کجاست.تعبیراین خواب چی هستش؟ باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات خوشایندی در زندگی برایتان رخ دهد که باعث مسرتتان خواهدشد

 120. ايمانايمانsays:

  سلام من ٤ ساله ازدواج كردم خواب ديدم تو يه مراسم عروسي هستم كه نميدونم مال خودمه يا نه همه فاميل تو تالار نشسته بودند عموي پدر بود كه فوت كرده داييمم بود كه هنوز زندست و خيلياي ديگه همه جلوي پام بلند شدند و احترام خاصي بهم ميگذاشتند بعد رفتم فقط با داييم دست روبوسي كردم بعد يه دفعه اومدم بيرون تالار خانوممو ديدم پياده داره مياد سمت تالار چاق شده بود تشكر يمكنك اگر تابير بفرماييد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بزودی خبرهای خوشایند با جنبه و تاثیر مثبتی بشنوید

 121. هانیههانیهsays:

  با سلام من خواب دیدم تو یه مراسم عروسی به نظرم اتفاقی وارد شدم..و دوتا عروس بود..یکیش خیلی ساده بود امد که رد شد..انقدر ساده بود موهاش باز و رژام نداشت..بعد اون نشست زمین و اون یکی عروس...موهاشو رو درست میکرد..همه هم دروش جمع شدن..همین که بلند شد مردم رفتن کنار دیدم چقدر قشنگ شده..و همه شروع کردن به دست زدن..و لبخند زدن منم کنار اونها..بعد میخواستن عروسها و ببرن خونشون..من رفتم از مادرش پرسیدم میبرینشون شهر دیکه؟؟ گفت نه همین شهر میبریم خونشون...گفتم پس من و دوستمم میخواییم بیاریم عروس کشون..بعد رفتم وسایلمو جمع کنم.نگران این بودم برن نرسم..ار مادرشم پرسدم کدوم طرف میبرین...تو خوابمم به دوستم میگفتم..انگار کرد هستن... ولی عروس اا رو انگار نمیشناختیم..نمیدونم دقیق (البته بیداری نمیشناسم) بعد لباس های مردم تیره بودن انگار اونم دقیق یادم نیس... فقط قیافه عروس که اون یکی درست کرد خوشگل شد یادمه.. اگر خواب بدی هست هشداره لطفا بگین چیکار کنم تا جلوگیری کنم از حادثه بد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جای نگرانی نیست و بر درگیری های جسمی و روحی شما در روزهای اتی دلالت دارد و بر رویای پریشان بی شباهت نیست

 122. عاطفهعاطفهsays:

  سلام خواب ديدم با يك شخص غير ايراني فك ميكنم عرب بود دارم ازدواج ميكنم يه ازدواج سوري بود به خاطر پولش فك ميكنم تو خواب دقيقا يادم نيست ك چرا با اين ازدواج كردم خودش چندتا زن و بچه داشت.. ولي نميزاشتم بهم دست بزنه چون دلم پيش عشقم بود . ميشه بگيد چه تعبيري داره ؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بزودی خبر ازدواج شخصی از اقوامتان را بشنوید

 123. پریسپریسsays:

  سلام.وقت بخیر.من بیشترمواقع خواب میبینم با شخصی که خانوادم برام درنظرگرفتن ازدواج میکنم .یه ازدواج کاملا اجباری ومن همیشه تواین خواب گریه میکنم و فرارمیکنم تا بااون شخص عقدنکنم ممنون میشم تعبیرشا بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه رنج و سختی و غم و اندوه است

 124. ......says:

  سلام خواب دیدم عروسیه وعروس زن داداشمه یه آرایش غلیظی هم کرده بود بعداز یه کم رقصیدن ازجمع خارج شد وصورتشو پاک کرد واومد پیشم نشست مامانم اومد وگفت چرا آرایشتو پاک کردی مردم دنبالت میگردن اونم گفتش الان آرایش میکنم ومیرم بعد در ادامه خوابم دیدم که داداشم دنبال تخم مرغا میگرده که جمع کنه منم یه جایی که انبار کاه بودوو نشونش دادم که دوتا لونه بود پرتخم مرغ اونم رفت جمع کرد ممنون میشم تعبیرشوبگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه غم و اندوه و ناراحتی است

 125. موناموناsays:

  سلام خواب ديدم خالم عروسيش بوده بعد كه منو ميبينه مياد بغلم تموم ميكنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، نمادی از سلامت و یا طول عمر خواهد بود و خیر است.

 126. دختردخترsays:

  سلام من مجردم ودر خواب دیدم قراره به زودی مثلا تا چند ساعت دیگه به عقد یه اقایی دربیام که اصلا نمیدونم کی بودن چهرشم توی خواب ندیدم فقط میدونستم به خواست پدرم قراره عقد کنم خیلی خیلی هم غمگین بودم وهمش داشتم به عشقم فکر میکنم که دیگه باید برای همیشه فراموشش کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوش است

 127. Nasim67Nasim67says:

  سلام خسته نباشين وقتتون بخير من امروز صبح خواب ديدم كه برادرم كه متاهل هست حدود چند ١٠ ماهه دوباره با همين خانم الانس ازدواج كرده عروسيشون هست و مجلس گرفتن و بعدش هم اومدن خونه كنار مامانم اينا زندگي كردن تعبيرش لطف ميكتيد بگين؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان میتواند نشانه ازدواج یکی از خویشاوندان نزدیک شما باشد

 128. مرجانمرجانsays:

  سلام خواب دیدم عروسی خواهرمه و لباس عروس هم به تن کرده و با شوهر من عروسی میکنه یعنی داماد هم شوهر من بود این خوابو بعد از نماز صبح دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن ناراحتی در زندگیتان باشد

 129. رضا هستمممممممرضا هستمممممممsays:

  با سلام من خواب دیدم عروسیه، فکر میکردم عروسی عشقم باشه اما وقتی برگشت دیدم یه فرد ناشناسه و اصلا نمیشناسمش. (ناگفته نماند ک امشب خاستگاری عشقم بود، من چندروز حالم خوش نبود تااینکه امشب به خاستگارش جواب منفی داد)ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسئولیت های جدیدی در زندگی برایتان ایجاد شود

 130. Taraneh tegrabiTaraneh tegrabisays:

  سلام خواب دیدم که با یکی از هم کلاسی های پسرم که خیلی پسر پاکی نیست قراره ازدواج کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نارارحتی برایتان ایجادشود

 131. خاطرهخاطرهsays:

  با سلام‌ خواب دیدم دختر خواهرم که مجرد هست با دوست پسرش عقد کرده . یک مراسم ساده عروسی بود . بعد با دخترم و اون یکی خواهرزاده ام رفتیم تو حجله گاه عروس و داماد اون پسر به خواهرزاده ام میگفت که دوستش داره اما انگار پدر خواهر زاده ام برای این ازدواج دو دل بود که دختر خواهر یک جعبه بزرگ پر از طلا به پدرش نشون داد و گفت این هدیه رو شب پاتختی از همسرش گرفته ممنون میشم از تعبیر خواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده سرخوشی است و ممکن است اخباری شادی به شما برسد

 132. GhoncheGhonchesays:

  سلام .من خواب دیدم ب عروسی دختری رفتم ک اونو اصلا نمیشناسم ولی توی خواب انگار آشنا بود..من تو اون عروسی چادر پوشیده بودم و حجاب داشتم ک احساس میکردم بهم میاد ولی در واقعیت من اصلا چادری نیستم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی باعث پریشانیتان در زندگی شود

 133. رضاییرضاییsays:

  با سلام من در خواب مدام میگفتم و میدونستم که خونه دوستم که تازه عروس بود رفتم ولی هی خودمو حای دوستم میدیدم و تازه داماد هم آشنا بود و از فالوورهای اینستاگرامم بود و من هم انگار یخه مهمونی توی خونم بود که ظرفارو سر سفره میچیدم و غذاهارو میاوردم و مهمونام خاله و شوهرخالم بودن. تو خواب یه بچه ای هم دیدم که بغلم بود و میدونستم بچه کس دیگه ای هست و بقیه مهمونارو ندیدم . ممنون میشم تعبیرش روو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ازدواج زود هنگام یکی از خویشاوندانتان است

 134. قلی پورقلی پورsays:

  من خواب دیدم لباس عروس پوشیدم ولی دقیق نمی دونم داماد کیه ولی خیلی خوشحال نبودم چون خوشگل آرایش نکرده بودنم و گل خوشگلی برام نخریده بودن میشه تعبیرش رو بگید ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ازدواج یکی از دوستان شماست

 135. انسیانسیsays:

  با سلام من دختری مجرد هستم که دوستم خواب دیده من ازدواج کردم و جشن عروسی ساده ای برگزار شده و من بسیار ساده بدون تاج و تور عروس شده بودم میخواستم ببینم تعبیرش چیه ؟ جشن هم بدون رقص و پایکوبی بوده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد در برخی امور زندگیتان دچار دلسردی و ناامیدی شدید

 136. سانازسانازsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب میدیدم عقد من است و عمه من سفره عقدم رو انداخته ولی من از سفره خوشم نیومد واسرار دارم تو خونه جدیدکه عموم خریده اونجا بندازیم از مامان جای سفره سفید رو پرسیدم انو برداشتم بردم انداختم خونه جدید بعد تزیین کردم بعد عاقد اومده بود میخواست عقد بخوونه من فورا قران برداشته بودم داشتم سوره ها رو میگشتم که باز کنم از سوره نسا ونور گذشتم میخواستم سوره الرحمن و باز کنم که فکر کنم باز کردم وبرای خوشبختیم دعا میکردم البته داماد و اصلا نمیدیدم وتو پیاله ها آجیل تو روی عسلی ها بود با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اخباری خوشایند به شما داده شود که باعث مسرتتان شود و بهتر است در زندگیتان مراقب بدخواهان باشید

 137. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم تو عروسی دختر عموم هستم و همه داریم شادی میکنیم و بعد عروسی تموم شد و من و عموم همدیگرو دیدیم و گلایه کرد و گفت چرا شاباش نریختی رو سر مهمانها و منم گفتم من حتی رو سر داماد هم نریختم پول چه برسه به دیگرون وگفتم یادم رفت بریزم و گفتم یادم باشه به دامادت پول بدم و اونم گفت نیازی نیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان بیانگر مهمانی و لحظات خوش است

 138. صباصباsays:

  باسلام خواب دیدم یه جایی هستم نمیدونم کجابودمعلوم نبودبرام آشنانبودزیادیادم نیست فقط اینومیدونم اول تویه خونه کلنگی بودبااتاق هایه زیاددیدم عروسی یادعوتی هست انگارمیگفتن عروسی داداشم امامن عروس دامادندیدم فقط ادم زیادبودکه یه لحظه دیدم یه دخترجوان غریبه تویه اتاق کلنگی قدیمی دختره لال بودیعنی سه تاخواهربودن عکساشون دیدم هیچکدومش برام آشنانبودن بعداین خانوم لال هنرمندبودمنوبرده بودتواتاقش که نشون بده فکرکنم کاردست خمک برای گلدوزی بودولی واقعاقشنگ بودکاراش منم توخواب کلی ازش تعریف کردم بعدازاونجاخارج شدم ودیدم جایی که اول بودم برگشتم ودوتاازخواهرامودیدم بایکی ازداداشام موقع شام خواهرم میخواست غذابکشه واسه مهموناداشتیم پذیرایی میکردیم غذابرنج قورمه سبزی بود غذاانگارکم بوداخرش بودبه من فقط برنج ماست رسیدبه اونایی که مثل من پذیرایی میکردن ازمهمونا اوناهم مثل من بهشون یاخورشت نرسیدبودیابرنج بعدمنم مشغول خوردن برنج ماست شدم چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید خودداری کنید.

 139. نسيمنسيمsays:

  سلام وقت بخير.من خواب ديدم تو يه مراسم بودم انگار عروسي داداشم بود اينجوري از تداركاتش متوجه شدم اما داداشمو نامزدشو نديدم خودم و يه سري از مهمونا لباس هاي شاد داشتيم با ارايش اما يع سري از مهمونا برعكس بود بعد خاله ام انگار داشتن پذيرايي ميكردن من گريه ميكردم و بهشون ميگفت اينم فرض كن پسر خودتونه آبروداري كنيد تعبيرشو لطف ميكنيد بگين؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید خودداری کنید.

 140. ........says:

  سلام من با شوهرم قهرم خواب دیدم مادرشوهرم زنگ زده و به من میگه بیا خونه ما منم با خواهرم رفتم میخواستن برن عروسی به من گفتن میاین که گفتم نه من گفتم فردا اربعین هست گناه نیست دارید میرید عروسی. من و خواهرشوهرم باهم داشتیم ظرفا رو می شستیم بعد اونا رفتن عروسی ومن تنهایی ظرفا رو شستم شوهرم برای اینکه هم کلام نشه بیرون رفت اونجا من به خودم میگفتم فک میکنه میمونم اینجا کارا رو روبراه میکنم بر میگردم خونه پدرم به خواهرم گفتم لباسامو باید بردارم کلی لباس شسته هم تو حیاط بود که من گفتم کی اینا رو شسته که خواهرم گفت حتما خواهرمون شسته لباسای منم بود میخواستم اونا رو هم بردارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. لازم است تا از پذیرش مسئولیت هایی که علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید خودداری کنید

 141. نگیننگینsays:

  سلام وخسته نباشید،متاهل هستم،خواب دیدم تویک ساختمان هستم،اتاق های زیادی داشت شبیه مدرسه بودیه اتاق تدریس میشدتوهمون ساختمان عروسی رودیدم که ارایشش کرده بودن ازپشت موهاشودیدم بافته بودن لباس سفیدتنش بودنشناختم این عروس روخانوادش اومدن بردنش ولی زیادخوشگل نبودپایکوبی نداشت فقط دیدم اراسته بودواومدن دنبالش اقوامش بیرون بودن یه سگ بهشون هدیه دادیم خوشحال بودن گفتن این سگ به دردمون میخوره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن عروس شدن در خواب برای دختران بیانگر این است که ارثی به آن ها خواهد رسید .اگر دختری در خواب ببیند از ظاهری که در عروسی خود دارد راضی است به معنی بر آورده شدن آرزوهای او می باشد .اگر دختری در خواب از عروس شدن خود ناراحت باشد به معنی این است که به خواسته هایش نخواهد رسید

 142. نگیننگینsays:

  خودم عروس نبودم یه عروس روتوخواب دیدم لباس عروس پوشیده بود موهاش مشکی بودبافته شده بود عروس رونمیشناختم خودم متاهل هستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این خواب اشاره به تردید ها و دودلی هایی دارد که می تواند در زمینه های رفاهی یا مادی برای شما ایجاد شود و لازم است از اعتماد به افرادی که ذهینت آن ها برای شما روشن نیست خودداری کنید.

 143. مینامیناsays:

  سلام خواب دیدم عروسیه پسر عمومه(متاهله) خودشو زنش رو تو خواب ندیدم فقط دیدم تو مجلس زنونه هستیم و همه لباسها عادیه و یه موسیقی پخش میشه و مامانبزرگم ک مذهبیه با شادی شروع کرد آروم آروم رقصیدن و واسه ما جالب بود،کلا قیافه عروسی شبیه مهمونی ساده بود و بیشتر افراد نا آشنا دیدم و رقص مامانبزرگم توجهمو جلب کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن عروس شدن در خواب برای دختران بیانگر این است که ارثی به آن ها خواهد رسید .اگر دختری در خواب ببیند از ظاهری که در عروسی خود دارد راضی است به معنی بر آورده شدن آرزوهای او می باشد

 144. سپیدهسپیدهsays:

  سلام من خواب دیدم که عروسی بهترین دوستم هست تو خواب میگفتم این فلانی هس ولی قیافه اش متفاوت از چهره واقعیش بود دامادم بودم چهره داماد حتی الانم یادم هس ولی دقیقا نمیدونم طرف کیه ولی مث این بود که تو خواب داماد میشناختم تو عروسی همه خوشحال بودن حتی من ولی بعد یه مدتی من گریه ام گرفت ناراحت شدم از اینکه دوستم داره میره یه شهر دور و من نمی بینمش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است به مجلس شادی و مهمانی دعوت شوید که برایتان خوشایند باشد

 145. نیلنیلsays:

  خواب دیدم شب عروسیم با کسی که دوستش دارم اما مامانم که فوت کردن یه سفره عقد بزرگ انداختن که من اصلاااااا دوست نداشتم داشتم حرص می خوردم این چیه؟، با هم شمع روشن کردیم بعد موقع شام یه شام بی خودی دادن که از شدت ناراحتی و خجالت به خاطر بی ابرو بودن شام و ظرفایی غذاها رفتم خوابیدم دیگه پیش مهمونا نرفتم اما اون رفت خیلی متین ادامه داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اگر دختری در خواب ببیند از ظاهری که در عروسی خود دارد راضی است به معنی بر آورده شدن آرزوهای او می باشد .اگر دختری در خواب از عروس شدن خود ناراحت باشد به معنی این است که به خواسته هایش نخواهد رسید

 146. MMsays:

  سلام من دوساله با پسری دوست هستم و قصد ازدواج داریم دیشب خواب دیدم که با مادرم رفتیم تحقیق از دوست پسرم میکنم واسه ازدواج میشه تعبیرش رو بگید؟ خیلی خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب شما اشاره به افکار ذهنی شما دارد و موجب شده تا این خواب را ببینید

 147. لیلالیلاsays:

  سلام وقت بخیر دیدن خواب لباس عروس صورتی اما گشاد به چه معناست؟ سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است افرادی سعی در دخالت در امورات شما را داشته باشند

 148. نسریننسرینsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم دخترم ازدواج کرده و خیلی احساس خوبی داشتم و خیالم راحت شده بود و پیش خودم فکر میکردم دخترم سروسامان گرفته و میره سرخونه و زندگیش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات خوشایندی در زندگی برایتان ایجاد شود

 149. مریممریمsays:

  باسلام من دیشب خواب دیدم داشتم دریارو از دور تماشا میکردم ودریا یکم متلاطم بود بعد انگار تومحل کارم بودم و دختریکه تو واقعیت میشناسمشویکجورایی رقیب عشقی من هست میخواست بامردی ازدواج کنه ومنم ازاینکه اون داشت ازدواج میکرد خوشحال بودم وسط مراسم اونا یه مقدار بذر ریخته بود روی خاک منم با پاهام خاک و جابه جاکردم گفتم که اینا رشد میکنن . مراسم بدون رقص و پایکوبی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به مجلس شاد و مهمانی دعوت میشوید که برایتان لذت بخش است

 150. الیالیsays:

  شب بخیر دختر خاهرم خواب دیده من عروسیم بوده و لباس عروس پوشیدم و خیلی خوشگل شده بودم و جلوی موهام‌چتری و کلا خیلی زیبا و ،،، دامادی هم ندیده، و اون میگفت چرا یهویی عروسیت شد و خبر نداشتیم و لباس تهیه نکردیم.. و توی خواب دختر خاهرم و خاهرم بچه بودن و سن الانشون نبودن..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ازدواج زود هنگام شخصی از اعضای خانواده تان و یا خویشاوندانتان است

 151. نسترننسترنsays:

  سلام بنده دیشب خواب دیدم که لباسی مناسب برای عروسی به رنگ یاسی و سفید تنم است و دوستم دستم را گرفته که مرا پیش داماد ببرد و هر دویمان خوشحال بودیم و هیجان داشتیم اما نمیدانستیم داماد کیست تعبیرش چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است سختی ها و ناراحتی هایی باعث شود دچار افسردگی شوید

 152. سمانهسمانهsays:

  سلام بنده عقدم شوهرم خواب دیده و گفش که... خواب دیدم دوتاییمون باهم آروم میرقصیم تو تالار بعدش که دیکه تموم شد اومدیم خونه و وقتی اونجا رسیدیم تا در واحد خودمون قفله کلیدشم دستش نبوده همه هم اونوقت درحاله گشتنه کلید بودن که عروس و دوماد بتونن برن توی خونشون بخوابن در اخر هم کلید توی جیب پدر شوهرم پیدا شد وقتی در رو هم باز کردیم و همینکه رفتیم داخل بقیه هم دیده تا میخواستن بیان داخل بعد دوتاییمون باهم در روشون هول میدادیم تا برن بیرون و تا در بستیم اونم زود قفلش کرد بعد دستمو گرفته بود و اوردم توی اتاق خواب یکم بغلم کرده بود و رو شونش سرمو گذاشته بودم اونم نازم میکردو هی دسش تو موهام گیر میکرده چون موهای مصنوعی ارایشگاه بوده بعدش دوتایی با کلی دردسر همه گیره هارو از سرم باز کردیم بعدش یهو دیدکه بجای لباس عروس یه تاپ شلوارک پوشیده بودمه بعد اومدیم رو تخت نشسته بودیمه و اونم اروم اروم موهامو شونه میکرده بعدش یهو دیده تا هرچه باهم حرف میزنه جواب نمیدم بعد که نگام کرده بوده تا انگار خواب رفته بودمه بعد اونم بوسم کرده بوده و سر جام خوابونده بودمه و همونجا بالای سرم نشسته بوده و داشته دست رو صورتم میکشیده و نازم میکرده وبا ایکه خواب بودمه میگفت یه لبخند قشنگیم بود رو صورتم که خیلی باهاش ناز شده بودمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام علاوه بر موقعیتی که در ان قرار دارید و باعث شده این رویا را ببینید بر اندوه و غصه و ناراحتی هایی دلالت دارد که ممکن است برایتان پیش بیاید

 153. NasimNasimsays:

  سلام کسی که قرار است با ان ازدواج کنم خواب دیده که ازدواج می کند با فردی زیبا در شهر خود. ولی ان دختر من نبودم . او الان هر چه فکر می کند او را نمیشناسد. تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خواب نشانه علاقه و محبت ایشان نسبت به شماست

 154. RahimRahimsays:

  با سلام خواب دیدم که دوباره با همسرم ازدواج کردم (در خواب من همسرم را طلاق نداده بودم ) یعنی دوبار ازدواج کردم و مراسم ازدواج داشتیم و در خواب مادربزرگم که فوت کردن خیلی طلا داشت و به من یک هدیه طلا به من داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ارتباطاتی جدیدی برایتان رخ دهد

 155. MasomeMasomesays:

  سلام صبح بخیر. دیشب خواب دیدم عروسی دختر خاله ام ،دختر خاله م سنش بالا ست تو خواب با خودم میگفتم من فکر میکردم دیگه ازدواج نمیتونه بکنه ببین چه همسری قسمتش شد عروسی پرشکوهی بود داماد رو ندیدم اما تو خواب از ازدواج عالی که کرده بود متعجب بودم . آخرش اومدیم سالن پذیرایی روی میزها دسر برای پذیرایی بود فکر کنم حلوا بود داشتم از حلواها به پسرم میدادم که عروس کنارمون نشست ازش پرسیدم خواهرات چرا نیستن گفت نیامدن هیچ کدوم تو خواب به نظرم اومد دعواشون شده . ممنونم از لطف تون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشان دهنده نزدیک شدن شما به ارزوهایتان باشد

 156. ترلاترلاsays:

  سلام من اون شبی خواب دیدم که رفتم عروسیه شخصی وای نمی دونستم عروسیه کیه ولی تمام اقوامشون لباسای خوبی پوشیده بودن ولی من عروس ودامادو ندیدم دبشب هم خواب دیدم رفتم عروسی یکی ازاقوام دور ولی باز عروس ودامادو ندیدم ولی توخواب میدونستم داماد کیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه مهمانی رفتن است

 157. ZhrZhrsays:

  سلام متاهلم .خواب دیدم عروسیمه کمکم میخواستیم اماده شیم توحیاط خونمون سازنقاره اوردن میزنن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده غم و اندوه است

 158. فاطمه صالح زادهفاطمه صالح زادهsays:

  سلام من خواب دیدم که عروس زیبایی شدم و با فرد مورد علاقه ام دارم ازدواج میکنم اما عروسی توی خونه بود و خبری از رقص و آهنگ نبود و منم دیر آماده شده بودم و پس از اجرای صیغه عقد خیلی خوشحال بودم وقتی از خواب بیدار شدم ساعت 6:57 دقیقه صبح بود و من روز قبلش عکس عروسی یه نفرو دیدم ممکنه این خواب به خاطر فکر کردن باشه؟ تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است وصلتی برای شما و یا یکی از اشنایان شما ایجادشود

 159. ترلانترلانsays:

  سلام من یه خانومم بعد توخواب دیدم که بادوستم که خانمه ازدواج کردم توخوابم به شدت ازاین موضوع رنج میبردم وناراحت بودم بعد باخودم میگفتم اگه اون پسری رو که دوسش دارم اگه الان اون پیشم بود چقد خوب بود وتوخواب دلتنگ اون بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است یکی از آشنایانتان بزودی ازدواج کند

 160. باتوباتوsays:

  سلام من خواب میدیدم نمیدونم عروس بودم یانه اصن مشخص نبود ینی تو خواب یه همچین حسی نداشتم که من عروسم ولی یه لباس عروس تنم بود که اصن ازش خوشم نمییومد که قبلا توواقعیت اون لباسو دیده بودم بعد لباس دخترخاله هامو که نگا میکردم میدیدم چقد لباسشون بهتراز منه وناراحت میشدم البته اونا لباس عروس نپوشیده بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است یکی از آشنایانتان بزودی ازدواج کند

 161. نیلوفرنیلوفرsays:

  شب عقدم بود یا عروسی، همهههه چی عااالی بود بخصوص لباس خودم و شوهرم فقط دسته گلم هی گم می کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است یکی از آشنایانتان ازدواج غیر منتظره و زود هنگامی داشته باشد

 162. سجاد نصیریسجاد نصیریsays:

  سلام دوستم خواب دیده تو خانه نه عروسی هستش عروسی من و همه خوشحالن و مادرم که تازه عمل‌کرده و تو بستر هستش تو خواب حالش خوب بود برادرام تو پذیرای بودن ممنونم جواب بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شانس های جدیدی در زندگی برایتان مهیا شود

 163. سانازسانازsays:

  سلام خواب دیدم جلوعروس دامادموندم نمیشناختمشون دست عروسم یه گردنبندطلادیدم تعبیرش چیه ممنونم.

 164. ZhrZhrsays:

  سلام متاهلم..خواب دیدم لباس عروس پوشیدمعروسیم بود.کفشم مشکی بود اما برام کوچک بود داشتم نگاهش میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نگرانی هایی را در زندگی تجربه کنید

 165. س.تس.تsays:

  سلام خواب دیدم جلوعروس دامادناشناس موندم دردستان عروس گردنبندطلادیدم تعبیرشومیشه بگیدمرسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن اعت دچار نگرانی هایی شوید

 166. بدون نامبدون نامsays:

  سلام . من خاب دیدم که خاهرِ شوهرِ خاهرم با شوهر همین خاهرم ازدواج کرد ینی داداشش . تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزمرگی است

 167. رضارضاsays:

  خواب دیدم پسر یکی از اقوام که هم اکنون در زندان به سر میبرد عروسیش بود و شب عروسیش دزدیده بودنش.یعنی داماد رو دزدیده بودن و فقط من گریه میکردم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است وصلتی در اطرافیانتان ایجاد شود که باعث شادی شما خواهدشد

 168. ماماsays:

  باسلام. من خواب دیدم دختر یه فامیلامون ک مجرده ازدواج کرده و مراسم عقده بعد بمن زنگ ک بیا آرایشم کن و ب مامانتم بگو بیاد غذا بپزه برامون ک بصرفه باشه برام من رفتم دیدم تو ی اتاقم که حالت گل فروشی داشت دیدم عروس و داماد وارد شدن و عروس دامنش کوتاه بود پاهاش معلوم بود داشت گل انتخاب میکرد و فیلم میگرفتن ازشون بعد ی سبد گل کوچیک خیلی خوشگل بود گفتم کاش اینو انتخاب کنه دیدم همونو برداشت و رفت سر میز نشست با داماد خیلیم هردو زیبا بودند بعد مادر عروس اومد ب مامانم گفت این بشقاب خوبه توش غذا بکشیم دیدم نوشته پاینش نیروی انتظامی منم گفتم نه مگه دسگ بشقاب نداری اینا مناسب نیست تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی در زندگیتان باعث پریشانی و ناراحتی شما در زندگیتان شودکه باید معقولانه با ان روبه روشوید

 169. نیایشنیایشsays:

  سلام مادرم خواب دیده که من ازدواج کردم و حلقه ازدواج من و داماد رو هم توی خواب دقیق دیده وچهره داماد رو هم همینطور تعبیرش چی میتونه باشه خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. میراثی از خوبی به شما می رسد که بی تاثیر در آینده نخواهد بود.

 170. حدیثحدیثsays:

  سلام من خواب دیدم انگار مراسم عروسی دو نفر که نمیشناسمشون و توو خواب روو خربزه ها عکس میگرفتن من میگفتم این چه کاریه !نشناختم که کی هستن عروس زاماد فقط دوتا قند عروس داماد رومیز دیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مواردی در زندگیتان باعث اندوه و ناراحتی شما در زندگی شود

 171. مریممریمsays:

  سلام وقت بخیر .. خواهر زاده ی بنده ی تو خواب من رو دیده که ازدواج کردم و تو یه خونه ی سه طبقه ی قدیمی ساکن هستم تمام وسایل هم قدیمیه ولی خونه م خیلی بزرگ‌ و مجلله . وقتی به خونه ی من میان من رو کاناپه خوابیدم و دستام سبز شده و وقتی صدام میکنن و بیدار میشم میگم سبزی پاک کردم دستام سبز شده و یه پسر هم داشتم . و تو خواب متعجبن که من چطوری بی سرو صدا ازدواج کردم و بچه هم دارم ..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در زندگی و کارتان به راحتی به دیگران اعتماد نکنید تا دچار ناراحتی نشوید

 172. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام امشب بار سوم و متوالی خواب شلوغی یک عروسی ناشناس رو دیدم که فامیل و خانواده ی ما حضور داشتن و غریبه ها هم بودن و اتفاقا در این سه شب خواستگار سابقم و مادرش هم که نسبت فامیلی دارن حضور داشتن ... و من درین سه شب به این مساله واقف بودم که ایشون شخصی در زندگیشه و قراره ازدواج کنه ولی این خواستگار سابق در خواب به من بی توجهه و انگار یه تلاش بی حاصل برای خودنمائی در خواب از جانب من وجود داشت (در واقعیت همینطوره یعنی مث اینکه قصد ازدواج با کسی و داشتن ولی مث اینکه به هم خورده رابطشون و من حتی یک درصد به ازدواج با ایشون فکر نمیکنم )

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشانگر این است که شرایط سخت را در زندگی به خوبی به پایان می رسانید و درآمد مالی خوبی نصیبتان خواهد شد

 173. زهرازهراsays:

  سلام. من مجرد هستم. خواب دیدم با یک پسر جوون و ثروتمند که در واقعیت نمیشناسمش عروسی کردم. البته عروسی برگزار نشده بود اما با هم رابطه جنسی داشتیم. این پسره سیگار میکشید و من یک حس عادی بهش داشتم. نه ازش خوشم میومد نه بدم می اومد. در خواب دومم دیدم که با مادرم و دو تا از دوستای قدیمیم نشستیم سر یک سفره و داریم غذا میخوریم و یهو از ظاهر دوست من که خیلی وقته ندیدمش غیب کردیم. خواب بعدیم این بود که توی سالن والیبال که تا حدودی تاریک بود داشتم با یکی از خواننده های معروف خارجی والیبال بازی میکردم. این خواننده به من علاقمند شده بود و داشت می اومد سمت من که یک سریال از جمله دوست دختر فعلیش اومدن داخل و اون دیگه نتونست بیاد سمت من.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر این است که ممکن است در زندگیتان به مقامی برتر از اطرافیان خود دست پیدا کنید و به خواسته های خود برسید

 174. ففsays:

  سلام.کسیکه دوسش داشتم قرار بود این ماه بهم برسیم ولی بخاطر انفولانزا فوت کردن خواب دیدم مادرش مهمونم کرده و بغلم کردو گف ۸ روز دیگه به خونمون عروس میای.و جالب اینه که ۴۰ام ۸ روز دیگس.قبلا هم خودم و هم مادرم درباره فوت من خواب دیدن.ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دلتنگی و دوری است بهتر است برای اارامش روحشان سوره حشر را تلاوت کنید

 175. محیامحیاsays:

  سلام خواب دیدم رفتیم یه مجتمع که تو هر تالارش عروسی چن تا از فامیلامون بود ولی ما به یه مهمونی خیلی ساده دعوت شده بودیم و فقط شام خوردیم و اومدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به دورهمی دوستانه دعوت شوید

 176. a.ba.bsays:

  سلام من امروز فکرکنم قبل ازاذان صبح بود خواب دیدم که تو یه محله ی ناشناخته هستیم ویه مردی که دوبرابرسن من روداشت وقیافه ی خوبی داشت وموهایه خرمایی رنگ وتا رویه شونه به من میگفت هرجایی که بری اخربه دستت میارم.اینم بگم که من دخترمجردی هستم.ومن خیلی ناراحت بودم ومیترسیدم جایی تنها برم یه جایی تنها رفتم یه لحظه ترسیدم ورفتم کنار کسایی که میشناختم که مامانم که سخت گیرهستن تو بیداری گفتن این اقا گفته هرجا بری میام دنبالت وتو باید بامن ازدواج کنی منم خیلی نگران وناراحت بودم اخرشم درست یادم نیست ولی حس میکنم بامن ازدواج کرد.ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اتفاقا خوشایند و مثبتی است که در زندگی برای شما رخ خواهد دادو باعث بهبود زندگیتان خواهدشد

 177. هانیه ماهانیهانیه ماهانیsays:

  سلام خواب دیدم در شهرستانمون مردم جمع شدند و عروس برون خودم هست و مراسمات قدیمی دارن اجرا میکنن از خانه عروس میبرن خانه داماد اما زمین هم برف بود هم خورشید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناراحتی و اندوه در زندگی در اموراتتان برایتان ایجاد شود

 178. دختر مجرددختر مجردsays:

  سلام ، من معلم هستم دیشب خواب دیدم توی حیاط مدرسه امون مراسم عروسیه سه تا عروس بود از این مدل عروسیهای دسته جمعی البته دامادها رو ندیدن و رقص و آوازی هم ندیدم بعد من رفتم یه لباس عروس پوشیدم البته نه به این معنی که عروسیم باشه همینجوری پوشیدم و داشتم از خوراکیهای توی مجلس میخوردم خیلی خوشمزه بود و احساس کردم یه خانمی داره به یکی میگه یه همسر هم برای این (،یعنی من) پیدا کنه اونم انگار قبول کرد که اینکار رو بکنه بعد گفتم برم لباسم رو عوض کنم چون وقتی واقعا عروسی کنم تکراری نشه قیافه ام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به زودی در موقعیت های مطلوبی قرار بگیرید و تلخی ها و ناامیدی ها از شما دور خواهدگشت

 179. فاطیفاطیsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم که یکی از دوستای قدیمیم که تو مدرسه دیگه ای هست تو مدرسه ما بود بعد ک دیدمش گفتم نامزد کردی؟ گفت عاره شوهر دارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اخبار جدیدی به شما برسد

 180. morasiFatemehmorasiFatemehsays:

  سلام من خواب دیدم که با پسرم خالم خیلی جورم مثل قدیم ولی در واقعیت الان که بزرگ شدیم اینطوری باهم جور نیستیم و توی خواب من هرکار میگم اون انجام میده و خیلی مهربونه و موهامم شونه میزنه این یعنی چی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روزمرگی های زندگیتان است

 181. نیلنیلsays:

  سلام داشتم میرفتم، عروسی دختری که قبلا ازدواج کرده و متاهل است ولی یادم نیست داماد شوهر کنونی این خانم یا نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نگرانی هایی در زندگی برایتان ایجاد شود

 182. ممممممممممممممممممsays:

  سلام من دختر مجردم خواب دیدم که همراه با خانوادم در یک منزل قدیمی هستیم و از طبقه بالا به حیاط نگاه می کنیم که داخل حیاط یک عروس و داماد زیبا و غریبه هستن و دنباله لباس عروس بلند بود. خونه بزرگ و قدیمی بود که مشابه اون رو در واقعیت ندیدم و اونقدر قدیمی بود که من از بابام خواستم که نزدیک پنجره نشینه چون ممکنه سست باشه تعبیرش چی میتونه باشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نگرانی ها و ناراحتی هایی در زندگی برای شما ایجاد شود و برایتان دردسر افرین خواهدبود ولی گذرا است

 183. ستاارهستاارهsays:

  سلام دوستم خواب دیده که من بالباس عروس سفید ودوست پسرم با لباس دامادی اومده ک منو ببره وچمدونم تزئن کرده وزیباست به نظرتون تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اتفاقاتی خوشایند در زندگیتان است

 184. روناک محمدیروناک محمدیsays:

  سلام وقت بخیر دیشب ی خابی دیدم ک دوس پسر قبلیم با ی دختر از فامیلایه خیلی دور من قصد ازدواج داشت ینی بحثش بود و خیلی هم از دختره تعریف میکردن... لطفا بگید چ تعبیری داره؟!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر این است که ممکن است از افرادی نزدیک به شما ضرر برسد

 185. میممیمsays:

  سلام.من یه دختر مجردم خواب دیدم روز عروسیمه بابام یه لباس عروس اورد و با اینکه خیلی از مدلش خوشم نمیومد مجبور شدم بپوشم همشم به خودم میگفتم دیدی بالاخره روزی که ازش میترسیدی رسید داماد رو اصلا ندیدم و چهره ای ازش یادم نیست اما اماده شدم برای رفتن به سالن عروسی ولی یکسری مهمون جمع شده بودن خونه مادربزرگم و به خاطر اونا نمی تونستم برم همش حرص میخوردم که داره دیر میشه و بعدش هم لباس رو عوض کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر این است که ارثی به شما خواهد رسید و آرزو هایتان براورده خواهد شد

 186. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام خدا قوت. من دیشب خواب دیدم قراره عاقد خطبه عقد من را بخونه ولی خیلی معطل میکرد و صداش واضح نبود. اول خطبه عقد یه نفر دیگه را خوند بعد میخواست بیاد سراغ من. داماد هم نمیدونستم کیه ولی از اینکه دارم ازدواج میکنم خوشحال بودم و منتظر بودم این خطبه زودتر خونده بشه. میشه تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسولیت های حساس و سنگینی بر عهده شما گذاشته شود

 187. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام خواب دیدم در باغی بودم همه چیز خیلی واضح و زیبا بود من در باغ قدم زدم محو تماشای محوطه آبی بودم که فواره آب هم در آن بود عروس و داماد ها در کنار اون محوطه آبی در حال قدم زدن بودن یک دفعه امام خمینی را دیدم که با دروشکه سوار بر اسبی خندان از آنجا عبور کرد من صدایشان کردم متوجه نشدن محو تماشای آنان بودم که یک دفعه آب طوقیان کرد آب مثل دریای طوفانی و خشمگین شد بالا رفت و تمام عروس و دامادها رو در خود غرق کرد و همه گی هلاک شدن ممنون میشم تعبیر خوابم رو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب شما جنبه ی اجتماعی داره و شما نباید تحت تاثیر وضعیت جامعه قرار بگیرین و همراه با کسایی که مسیر اشتباهی رو میرن نباشین

 188. بهاربهارsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم که مهمون داشتیم اما من خونه نبودم و مهموونامون نا آشنا بودن یعنی توی واقعیت ندیده بودمشون ولی انگاری اونا خیلی ما رو می‌شناختن یه احترام خاصی خونواده من براشون قائل بودن، ولی با اینکه من خونه نبودم اما تمام تصاویر اون مهمونی رو انگار که می دیدم بعد که اومدم خونه و مهمون رفتن مامانم بهم گفت که پسر اون خانواده که اختلاف سنی خیلی زیادی با من داره ازم خواستگاری کرده مثلا شاید این تفاوت به حدود بیست سال می رسید و خیلی عجیب معتقد بودن که این ازدواج سر میگیره . بعدش مامانم انتخاب و به عهده ی خودم گذاشت اما احساس من این بود که اون ناراضیه. منم خیلی سردرگم بودم که بگم اره یا نه چون به نظرم یعنی اسم این بود که اون مرد مرد خوبیه و اخلاق خوبی داره اما خب اختلاف شنیدن زیاده بعدشم از خواب بیدار شدم فک کنم ای خواب و حدودا ساعت ۴ تا پنج و ۴۰ دقیقه دیدم البته حدودا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواستگاری براتون میاد که از نظر شما تفاوت های زیادی دارین

 189. مرضیهمرضیهsays:

  سلام. من مجردم. خواب دیدم لباس عروس صورتی کمرنگ خیلی خشکل پوشیدم توی ارایشگاهم و دارن آرایشم می کنند به آرایشگره می گفتم موهامو خشکل درست کن بعدش که تموم شدم رفتم بیرون داداشم گفت رنگ رژ لبت خشکل نیست دوباره رفتم داخل رنگ رژ جیگری برام کشیدند کل قد و قامتمو لباسمو هیکلمو همه رو خودم می دیدم ولی نمی دونم از دور می دیدم یا توی آینه بود. خلاصه داماد اومد دم در دنبالم خیلی دوسش داشتم تا حالا ندیده بودمش اما دوسش داشتم چشماشم سورمه کشیده بود. برادر داماد گفتن ما چقدر از وصلت با شما خوشحالیم. چقدر خوشحالیم که شما ن داداشمون شدید بعدش گفتن می خواید بیاید توی پتروشیمی کار کنید؟ من بیکارم هستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده وصلتی است که در برای شما و یا اشنایانتان ایجاد خواهدشد

 190. صغری فاضلیصغری فاضلیsays:

  باسلام من خواب دیدم عروسی برادر شوهرم است وآهنگ ونقاره هم میزند ولی هنوز کسی نرفته تو محوطه برقصد،ومن هم برای پدر شوهرم که در واقعیت ام فوت کردن گریه میکنم،،،(برادر شوهرم هم در واقعیت مجردن)...،،،،ودر خواب گریه میکردم و همه لباس محلی پوشیده بودیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خطری برادر شوهرتون رو تهدید کنه

 191. ZahraradZahraradsays:

  سلام. من ی شوهرخاله دارم ک حالش بده و داخل بیمارستان بستریه بعد خواب دیدم ک خونه همون شوهرخالم عروسیه.بعد مشخصم نبود ک دقیقا عروسیه کیه..تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای دفع بلا صدقه ای دهید

 192. ParisaParisasays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم جشن عقدمه و من لباس سفید پوشیدم شوهرمم خانواده خیلی بزرگ و پولدار و شلوغین . خونواده خودمم بودن همه راضی و خوشحال بودن ولی خودم خوشحال نبودم از انتخابم مطمعن نبودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده بروز اتفاقات هیجان انگیزی در زندگی شماباشد

 193. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم ک خاله ام ازدواج کرده...تو خواب مثل اینک عروسیش بود..می خواست جشن بگیره..می گفتن فلانی عزاداره نه‌ولی پافشار بر جشن بود...داشتم ظرف می شستم ک پدرم با ی آقای جوان وخوشتیپ نمی دانم داماد بود یا از خانوادشون خونه های اطراف را میخواستن بگیرن برا جشن...وبه بابام می گفت راهنماییم کن تا من مهیا کنم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خالتون با شخصی از آشنایان اختلاف پیدا میکنه

 194. الساالساsays:

  سلام من الان دو باره دارم خواب میبینم دوست صمیمیم داره نامزد میکنه و هر بار هم که این خواب رو میبینم داماد شرایط خیلی خوب داره و خیلی بنظرم ازدواح خوبی توی خواب میاد اگه میشه تعبیرش کنید برام ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   موقعیت ازدواج برای دوستانتون یا خودتون اتفاق می افته

 195. مبینامبیناsays:

  سلام من مجرد ام خواب دیدم ک دفترچه عقدم دستم بود و اول اسمم فاطمه اضافه شده بود ولی هنوز عقد نکرده بودم و سفره عقد هم نداشتم خانم اشنایی هم اونجا بود و دختر خانمی هم بود که گفت چرا سفره عقد نداره من چیزی نگفتم ولی اون خانومه گفت سفره عقد میخایی گفتم خب اره تو فامیل ما بهترینا شو تا حالا گرفتن گفت باشه برات بعدا میگیرم من گفتم عقد امروزه ها دیگه کی میخواین بگیرین برام. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است وصلتی در اطرافیان و یا برای شما در اینده ای نزدیک ایجادشود

 196. دلارامدلارامsays:

  باسلام،من خواب دیدم که دارم بایکی ازدواج میکنم داخل آرایشگاه بودم دخترعموم همراهم بود.دیدم که ناراحت لباسشه چون اون چیزی که میخواسته بپوشه نیست و مجبوره یه لباس دیگه بپوشه،از آرایشگاه که میایم بیرون،تا شب طول میکشه که داماد بیاد.به گوشیش که تماس میگیرم همون موقع خبر میدن که داماد اومد،کفشم که پام میکنم خواب تموم میشه(درضمن مجردم و داماد هم میشناسم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر صلح و اشتی است که ممکن است برایتان در زندگیتان برای شما ایجادشود

 197. نسيم٦٧نسيم٦٧says:

  سلام وقت بخير من ديروز دقيقا ساعتشو يادم نيست يا دم صبح بود يا افتاب زدع بود كه اين خوابو ديدم خواب ديدم عروسي داداشم با همين خانمش كه الان يك ساله ازدواج كردن هستن همه لباس مهمرني تنشون بود ولي خانم داداشم ناراحت بود ميگفت از مدل موهام و ارايشم راضي نيستم و گريه ميكرد ميگفت بد درستم كرده ارايشگر راضي نيستم ما هم همه دورش بوديم دلداريش ميداديم تعبيرشو لطف ميكنيد بگي ممنون ميشم.

 198. سپندسپندsays:

  سلام خسته نباشید من یک چند هفته پیش خواب دیدم تو عروسی یکی از فامیلامون که یه سالی میشه ازدواج کردن دارم با پسردایمم میرقصم مجلسم مختلط نبود ولی چون منو پسرداییم 16ساله بودیم میرقصیدیم مردا بزرگ نبودن تو خونه عروس و کیپ تا کیپ مهمون زن داشتن(صحنه در واقعیت هم اتفاق افتاده بود) ..... این گذشت تا همین دیشب دوباره خواب دیدم به یه عروسی دعوت شدم که فک کنم مطمعن نیستم دوباره مال همین فامیلمون بود(پسرخالم) ولی بعد دیدم رفتم کلاس والیبال و اونجا تو ترکیب برای بازی قرار نمیگیرم و منم قهر میکنم لباسامو میپوشم که برم. میرم دم در میبینم دوستامم که تو ترکیب نبودن اونام قهر کردنو میخوان برن خونههاشون(خونه های خودشون)ولی مربی دروو میبنده و میگه نمیذارم. من میگم عروسی دعوتم باید برم اما اون نمیذاره بهش میگم بهت پول (شهریه) دادم پولمو پس بده بزار برم اونم درو وا میکنه بعد من از مربیم عذرخواهی میکنم و میرم بعدشم از خواب بلند میشم .... ببخشید طولانی بود ولی اگه میشه تعبیرشو بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   گناهی کردین یا در فکرش هستین که باید ازش منصرف شین

 199. هانیههانیهsays:

  با سلام..من زیااد میبینم که دوستام یا فامیل یا دارن میرقصن..شبم خواب دیدم خونه دوستم که قبلا رو به روی خونه ما بودن..الان برادرش انجا زندگی میکنه..عروسی هست..رفتم از لای در نگاه کردم دیدم دارن عروس میارن و همه لباس های قشنگ پوشیدن میرقصن..دوست دیگه مم اونجا بود..خیلی تعحب کردم که چرا منو دعوت نکرده..خیلی خوشحال بودن..یه عده هم لباس های براق پوشیده بودن...و عین کردها میرقصیدن.. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در جمع هایی قرار میگیرن که گناه در آنها اتفاق می افته منتها شما باید مراقب باشین که همراهی نکنید و بهتر است که در آنجا قرار نگیرین

 200. RaziyehRaziyehsays:

  سلام ،خواب دیدم که خواب عروسی دوست قدیمیم هست من ودوستای دیگم رفتیم عروسی همه چی خوب بودعروس میرقصید مثل یه عروسی معمولی .... درنهایت من ویکی ازدوستای دیگم در رابطه بااستخدامی حرف میزدیم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر ایجاد اندوه در زندگیتان است

 201. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم خونه داییم و همه اونجا بودن و عروسی یکی بود و منم تو عروسی شرکت کردم ی لباس گلبهی پوشیدم ولی مقنعه سورمه ای سرم بود که دختر خالم بهم گفت واسه چی مقعنه پوشیدی تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از یه گرفتاری با آسودگی میاین بیرون

 202. مجتبی اسدیمجتبی اسدیsays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم تو عروسی یکی از اقوام خانمم هستم و نمیدونم کی بود و خواب هم مبهم بود و دوباره دیشب خواب دیدم تو عروسی یکی از اقوام خودم هستم و بازم مشخص نشد عروس و داماد کی هستن و چیزی ازش یادم نمیاد میشه لطف کنین تعبیرش رو بگین من کلا خواب زیاد نمیبینم و لی چند مدته داره بیشتر میشه خواب دیدنم ولی یادم نمیمونن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام متاسفانه از وقوع مشکلی خبر میده

 203. رعنارعناsays:

  سلام .خواب دیدم تو یه جاده ای باماشین داریم میریم .واطراف جاده دشتهای زیبایی بود ‌.وکلی عروس بود که داشتن عکس میگرفتن .بالباس عروس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده زیبایی های زندگی است

 204. تنهاتنهاsays:

  سلام من خواب دیدم که عروسی پسر داییمو داخل یکی از خونه های روستایی گرفتن اخه چند روز دیگه عروسیشه بعدش خیلی مراسم کوچیکی بود و همه میرقصیدن امام من کمی رقصیدم و بعد نشستم وسطای مراسم دوتا از زن های اقوام اومدن و گفتن توی روستا قبلا فردی فوت کرده و خوبیت نداره اینجا عروسی بگیرین اهنگو خاموش کردیم و همه نشستن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ناراحتی و اندوه در زندگی است که ممکن است برایتان ایجادشود صدقه ای دهید

 205. فاطمههفاطمههsays:

  سلام من مجردم و پسری رو دوست دارم و من خواب دیدم که روز عروسیمه و مهمونا توی خونه ما هستن و من موهامو درست کرده بود و قشنگ شده بودم و از درب خونه اومدم داخل و مهمونا رو که دیدم لبخند زدم و سرمو با خجالت پایین گرفتم و قرمز شده بودم و پسری هم که دوست دارم داماد بود و لباس سفید و کت و شلوار مشکی پوشیده بود و این پسر هم کنار مهمونا ایستاده بود و به داخل اومدن من به خونه نگاه میکرد و من سریع رفتم داخل اتاق و لباس عروسمو که سفید بود پوشیدم ( قبلش لباس عروس تنم نبود ) که لباس عروس از بالاتنه برام گشاد بود و این پسر رو صدا کردم که بیاد لباس عروسمو توی تنم تنگ کنه که در حال اومدن به سمتم بود که از خواب پریدم . با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب شما تعبیر شده

 206. 👑سارا👑👑سارا👑says:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که قراره خواستگار بیاد برام و ازدواج کنم اول خبر نداشتم ک قراره نامزد چ کسی بشم تا اینکه خونه عموم اومدن خونه امون و انگشتر نشون برام اوردن فهمیدم ک قراره نامزد پسرعموم شم ونشونم کردن همراه با مقداری طلا قران عطر روسری چادر و پول ونشون پسر عموم شدم نامزد پسرعموم تعبیرش چیه لطفا زودتر جواب بدین ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیا ازدواجی براتون پیش میاد که از هر جهت مناسب

 207. s.b.as.b.asays:

  سلام من هر بار خواب ازدواج رو میبینم اما همیشه میبینم ظهر عاشورا هست و یه آقایی خیلی از من خوشش میاد و میاد خواستگاری اما خودش کیه نمیبینم. ولی اینکه مردم میخوان گوسفند قربونی کنن جلوی دسته‌ها رو خواب میبینم کلا خیلی عاشورا رو میبینم با ازدواج. و همیشه اون فرد مجهولیه که توی بیداری نمیدونم کیه و چندین سال هست میبینم اما اتفاقی نیافتاده. برام سواله چرا توی عاشورا و تعبیرشون چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای داشتن همسر مناسب که باهاش خوشبخت شین از زیارت عاشورا استمداد کنین پیشنهاد میکنم چله ی زیارت عاشورا با شرایط خاص خودش رو بخونین اما باید بتونین از پسش بر بیاین

 208. سانازسانازsays:

  سلام خواب دیدم توجشن عروسی شرکت کردیم به جایگاه عروس ودامادنیزنگاه میکنم ولی نیستندوبعدیکی ازفامیل هایمان رادیدم که پیراهن سفیدوشیک پوشیده تعبیرش چیه خوابم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شاهد ناراحتی یکی از بستگانتون خواهید بود

 209. نیلوفرنیلوفرsays:

  با سلام ، من در دوران عقد هستم دیشب خواب دیدم جشن عروسیم بود و آرایشگر قرار بود منو تو تالار آرایش کنه ابتدای آرایشش من رفتم سرویس بهداشتی و یکم با شوهر تلفنی حرف زدم وقتی برگشتم آرایشگره نبود ، خیلی دنبالش گشتم تو تالار داد میزدم ولی پیداش نمیکردم هیچ کس هم تو گشتن بهم کمک نمیکرد ، همه اطرافیان لباس پوشیده و ارایش کرده و اماده بودن ولی من اصلا اماده نبودم با لباس خواب تو تالار همچنان میگشتم تا این که دیدم یه عروس و داماد دیگه (ناشناس) نشستن تو جایگاه و دارن برا اونا خطبه میخوندن و من از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای احساسات مثبت خود باید استقلال درونی داشته باشید

 210. زهرازهراsays:

  سلام.من بعداز ساعت ۷ صبح خوابیدم و خواب دیدم که توی خونه پدرم عروسیه وچراغونی کردن وخواننده شاد داره میخونه یه دسته زن غریبه هم میرقصن از مادرم پرسیدم جریان چیه که گفتش اسم شخصی رو اورد الان یادم نیست.عروسی ایشونه واونا جا نداشتن تو خونشون ما بهشون جا دادیم ممنون میشم تعبیرشو بگید.(( واینکه خواب وقتی جنابت هستی تعبیر دارد؟))

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشانه و هشداری در رابطه با اتفاقات منفی باشد

 211. ااsays:

  سلام پدرم خواب دیده که توی جشن عروسی هست وپدرم توی جیبش پرازاسکناس پنجاهی هست ومادربزرگ هام هم هستن وبه پدربزرگم که فوت شده چندتااسکناس میده اول یکی میده بعددوتای دیگه میزاره روش ممنون میشم تعبیرشوبگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیری به شما میرسه برای پدر بزرگ و مادر بزرگتون سوره ی یس و فاتحه بخونین

 212. بیتابیتاsays:

  با سلام و عرض خداقوت من خواب دیدم خواهرم نزدیک یک ساله ازدواج کرده ولی به من نگفتن و خانوادم از من پنهان کردم و من باورم نمیکردم و شناسنامه شو نشانم میدادن تا من باور کنم ولی بعد از چند بار که باور نمیکردم در اخر قبول کردم و خیلی عصبانی شدم و باهمه دعوا میکردم و سرشون فریاد میزدم و گریه میکردم و اینکه تاریخ دقیق عقدشون را توی شناسنامه دیدم، و درباره همسرش وکارش توضیح میدادن میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟ و این که در همان خواب دیدم که داییم به خونمون امد و با مادرم درباره یه چیزی سربسته صحبت میکردن ولی من متوجه نمیشدم تا اینکه ازشون پرسیدم و داییم گفت با ضمانت آزاد شده، پرسیدم برای چی؟ گفت اون دفعه یک کیف دادم بهت نگهداری و خودم رفتم شب جای دیگه خوابیدم توش مواد مخدر بوده و بعد از اینکه از اینجا بردمش پلیس دستگیرم کردو الان با ضمانت آزادم، منم تو خواب خیلی عصبانی شده بودم میگفتم اگر پلیس تو خونه ما دیده بود چی میشد، دقیق یادم نیس اول کدوم از اتفاقات بالا را تو خواب دیدم ولی پشت سر هم بود دوتا خواب جدا نبود ممنون میشم کامل خوابم را تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به زود رنجی و اینکه بیشتر مواقع نسبت به بقیه سو تفاهم براتون پیش میاد و نسبت به این حالات باید خودتونو رها کنید

 213. سولمازسولمازsays:

  درود خواب دیدم رفتم عروسی یکی از دوستای نزدیکم که مجرد هست و خیلی خوب بودو خوش گذشت اما داماد تو خواب ندیدم .براش خیره؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سپاس مشکلی براشون پیش میاد

 214. ححsays:

  سلام خسته نباشید. من چندین سال پیش شوهرم فوت شده ،بیوه هستم، یه دختر دارم دیشب خواب دیدم که دارم عروس میشم ، لباس عروس تنم نبود ولی یه لباس سفید پوشیده بودم ،موهامم هرچی درست میکردن خراب میشد. بعد اومدم چادر بپوشم ، پدرم(که فوت شده) بهم گفت این چادر رو دیگه نپوش (و چادر هم همونی بود که شوهرم وقتی زنده بود برام اورده بود) و کلا توخواب انگار هنوز جوان بودم و توی سن واقعی ِالانم نبودم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام یه ناراحتی براتون پیش میاد که برطرف میشه

 215. نسيمنسيمsays:

  با سلام و خسته نباشين خدمت شما من خواب ديدم تو يه عروسي شركت كردم و در حال رقصيدن و دست زدن هستم نميدونم عروسي داداشم بود يا غريبه در هر دوحالتش لطف ميكنيد تعبيرشو بگين ممنون ميشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس مرتکب گناه میشین

 216. معصومه.پمعصومه.پsays:

  سلام وقتتون بخیر.دختر دایی من از من یه خوابی دیده که خیلی برام عجیب و مهمه اگه زحنتی نباشه میشه تعبیر کنین؟! از زبان دختر داییم:(خواب دیدم عروسیت هست و من میخوام اماده بشم بیام عروسیت ولی هر کاری میکنم نمیتونم آماده بشم تا من هی سعی کنم برا اماده شدن عروسی تو تموم شد ولی نمیدونم داماد کی بود!) مرسی از سایت خوبتون .موفق باشین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است وصلتی در اطرافیانتان ایجاد شود که در این بین ممکن است شما دچار پریشانی شوید

 217. MaryamMaryamsays:

  سلام ببخشید اگه پسر مجردی خواب ببینه که عروسی کرده و عروسو ندیده و نشناخته و بعدش هم صاحب بچه میشند تعبیرش چیه ؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسئولیت های جدیدی را برعهده شما بگذارند

 218. ......says:

  سلام من و دوست پسرم قصدمون ازدواج هست و خیلی استرس دارم که پدرم مخالفت کنه . دیشب به این نیت خوابیدم که پدرم راضی میشه یا نه. خواب دیدم که پدرم میخواست من با کسی دیگه عقد کنم و منو میخواست ببره محضر اما من رفتم تو اتاقم و نرفتم و پدرم و برادرم باهم رفتن محضر و وقتی برگشتن گفتن اونجا یه دختر دیگه رو عقد کردن بارون شدید میبارید و همه مردم میگفتن که من زن پسر مورد علاقم هستم . میشه تعبیرش رو بگید خیلی خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اینگونه رویا ها که با فکر و ذهنی پریشان خوابیده میشود تعبیری ندارد

 219. حسنی رفیقحسنی رفیقsays:

  باسلام خدمت شما استادمحترم. خواهرم خواب عروس ودوماد شدن منو دوست پسرمو دیده بود.که اومدو برام تعریف کرد... برامن خواب دیده بودکه منو دوست پسرم عروس ودوماد شدیم منم لباس عروس سفید پوشیدم ودوس پسرمم کت شلوار... (وازدواج کردیم دیگه) و روی کجاوه سواریم که البته کجاوه ش حالت قفس مانند بود. ازاون مدلا که دورتا دورش میله و سقف دار هس بود ودور تادور اون کجاوه قفس مانند((پارچه تقریبا بزرگ ""سبز رنگ ""پیچیده شده بود))وکجاوه هم روی دوش دونفریاچهارنفر ادم بود که درحال حرکت بودیم... وچنتا عکاس آتلیه هم داشتن ازما عکس میگرفتن،البته اینم بگم که اونور ترم چنتا عروس دیگه هم البته دوماد کنارشون نبود عکاسای اتلیه ازاونا هم داشت عکس میگرفتن ... بعد... بعده چند لحظه گفت یه مرد اومدو اون (پارچه سبزرنگ)که دور قفس پیچیده شده بود رو با (حالت عادی )برداشت.ولی بااین حال کجاوه ما باز همینجور خودش به حرکت خودش ادامه داد.... خیلی استرس دارم تعبیرش چی میتونه باشه استاد؟؟؟😔😢

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس، امکان داره بین شما اختلاف کوچکی پیش بیاد

 220. شقایقشقایقsays:

  سلام من خواب دیدم عروسیمه امارجمع زیادی نبود و‌بعد انتخاب لباسم و اینا فهمیدم که آرایشگاه نرفتم و کلی عصبانی و‌ناراحت بودم‌و رفتم نزدیک ترین ارایشگاه اما مراسم مثل عروسی برگراز نشد و فرداش هم همی ن منوال من کلی ناراحت بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است وصلتی در بین خویشاوندانتان برایتان به وجود بیاید

 221. سیما سعادتسیما سعادتsays:

  سلام من خواب دیدم دوستم ازدواج کرده است و من دیدمش و بهش تبریک گفتم. جالب بود که توخواب میدونستم ایشون اصلا قصد ازدواج ندارد اما ازدواج کرده بود. من خوشحال بودم. میشه تعبیر این خواب رو بدونم؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده وقایع خوشایندی در زندگیتان است

 222. زهرازهراsays:

  سلام. من مجرد هستم. خواب دیدم توی یه جمعی هستم که انگار مراسم عروسیه. کلی خانوم جمع شدن. یهویی یه خانم و چند نفر دیگه که به نظر میاد پولدار هستن میان سمت من و نظر منو در مورد انگشتر نامزدی کن میخوان برای عروسشون بخرن میپرسن. به من میگن که آیا انگشتر ساده دوست داری یا پر زرق و برق. درحالیکه یو انگشتر بزرگ بنفش که انکار دور انگشت پیچیده میشه دستشونه. منم متوجه میشم که دارن بصورت غیر مستقیم از من خواستگاری میکنن و متعجب میشم. در نهایت من به خواستگاری جواب مثبت میدم و خانومی که انگشتر رو می خواست به من بده، انگشتای منو یکی یکی توی دهنش قرار می داد و بعدش یه چیزی مثل لاک به ناخن هام میزد توی جمع. در ضمن داماد رو هم ندیدم. ی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده صلح و ارامش و اشتی در زندگیتان است

 223. معصومه.پمعصومه.پsays:

  سلام وقتتون بخیر .بخشید اگه لطف کنین خواب منم تعبیر کنین. اولش ما تو کوچه نشسته بودیم که یه خانوم هم اومد با ما نشست و یه نفر دیگه که یادم نمیاد کی بود ما باهم داشتیم حرف میزدیم که از اون طرف پسری که دوسش دارم با یه پسر دیگه اومد که تو خوابم برادرش و با سه تا خواهرش که تو واقعیت خواهر نداره بعد اونا به ما ملحق شدن و خانواده منم بودن داشتن حرف میزدن و اینا ولی اصلا دقیقا یادم نمیاد درمورد چی حرف میزدیم بعدش من رفتم مامانشو بلند کردم بردم یه گوشه گفتم تروخدا نرین من داداشمو زیاد ببینم دلتنگشم خیلی وقته ندیدم(اون پسری که دوسش دارم رو بهش گفتم داداش)بعدش من زیاد به مامانش اصرار کردم که بمونن که اونم قبول کرد.برای بار دوم بازم مامانش بردم یه گوشه گفتم تروخدا نرین بزار بیشتر عشقمو ببینم و حرفمو زود عوض کردم گفتم داداشم رو .بعدش رو یادم نمیاد تو اون دورهمی چی شد.بعدش من تو اینستاگرام داشتم میگشتم که پیج یکی از خواهرشو که تو اون دورهمی بودن پیدا کردم که یه ایستوری گذاشته بود از یه دورهمی که نوشته بود عروسی داداشام و اونا هم لباسای شیک پوشیده بودم و اونی که دوسش داشتم داشت تو جاش میرقصید بعد بلند شد یه بمب شادی ترکوند و نشست و تموم شد. ممنون از سایت خوبتون❤️

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس مشکل و ناراحتی برای اون شخص وجود داره

 224. کیمیاکیمیاsays:

  من امروز صبح بعد ساعت۶ خواب دیدم دوستم اومدن خونم ولی ازدواج کرده بود یه چند سال من یکه خوردم چون تو خوابم میدونستم مجرده واز این که مراسم عروسیش دعوت نکرده بود ناراحت بودم وبه یکی دیگه از دوستام داشتم گلایه میکردم دوست گفت خب خانواده اونها سنتی هستن وتو این مدل عروسیها رو دوست نداری( این دوستم دعوت نشده بود.اگه خواب پریشان نیست تعبیرش رو بفرمایید؟!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای دوستتون مشکلی پیش میاد

 225. ررsays:

  سلام خسته نباشید من بعد از ظهر که خوابیدم خواب عجیبی دیدم . دیدم که ازدواج کردم شوهرم هم در روز عروسی مرد و من خیلی حالم بد شد همسرم به خاطر این که اون من و در این دنیا سرگرم کنه که من به خاطر مرگ اون غمگین نشم یه کار هایی میکرد مثلا از اون دنیا. که من مرگ اونو فراموش کنم و اینو خانوادم میگفتند که اون میخواد که من مرگشو فراموش کنم اما کارهایی که اون میکرد به خاطر اینکه من مرگشو فراموش کنم باعت رنج و عذاب من میشد و کار های اون خیلی منو میترسوند یکی دیگه از صحنه های خوابم که خیلی واضح یادمه این بود که به خاطر اینکه اون دیده بود من اونو دارم فراموش میکنم لباسی که مثل اینکه من اون شب پوشیده بودم و به طور نیمه تا شده روی یه جایی افتاده بود یک دفعه جلوی من پهن شد مثلا این به این معنا بوده که چرا داری منو فراموش میکنی لباس جشنتو ببین و من و به یاد بیار بعد اینکه لباس جشن من سفید نبود لباس قهوه ای و حالت زرشکی مانند داشت و روش هم طرح داشت یعنی لباس جشنم چرا باید تیره می‌بود ؟ اولین باره خواب به این عجیبی و ترسناکی میبینم لطفا تعبیرشو بگین سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس، شما نیاز دارین برای خودتون آرامش فکری ایجاد کنین، و از خیلی از چیزایی که ترس رسیدن و ترس از دست دادن از اونها رو دارین برای خودتون حل کنین

 226. جهان بانو سیاح مقدمجهان بانو سیاح مقدمsays:

  سلام و ادب خواب دیدم که ازدواج کردم و رفتیم منزل انتخاب کنیم منزل انتخابی ما در بلندترین ساختمان بود در ارتفاعی زیاد میان اسمان و ابر موقع برگشتن من حالم بد شد ناشی از ترس این ارتفاع و بلندی حالت سرگیجه و چشم تاری بالاخره اومدم پایین دیدم توی دستم یک نوزاد پسر دو سه ماه بود پسر خودم شده بود بعد دیدم حال یک مرد مسن که سرایدار آنجاست بدحال شد بعد همسرم که پزشک بود یهو شد دوست دوران دبیرستانم و خانم شد داشت براش آب قند درست می کرد جا خوردم و مبهوت به پسرنوزادی که در آغوشم بود و آقای همسرم که شده بود خانم و دوستم آیا این خواب تعبیری داره؟ مرسی توپ تاپ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم و پریشان است

 227. سانازسانازsays:

  سلام خواب دیدم در مراسم عروسی دوستم که شوهر داره شرکت کردم و داماد شخص دیگری بود اما شوهر خودش هم در مراسم بود و من همش به لباس عروس نگاه میکردم یادم نمیاد دست میزدمو میرقصیدم یا نه اما ایستاده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ناراحتی براشون پیش میاد

 228. ززززززsays:

  خالم تازگیا یه خاسگار داشته خواب دیده ک یکی بهش گفته باهاش ازدواج کن اونم مثل داداشته این ینی چی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بستگی به شرایط و حالت های روحی ایشون در خواب داره و همچنین زمان خواب با ذکر این موارد خواب را بازگو کنین

 229. صباصباsays:

  باسلام من مجردم خواب دیدم یه عروسی هستم نمیدونم ماله کی بودفقط دیدم خواهربزرگم وخواهرزاده هاهم بودن وخواهرشوهرخواهرم هم بوددیدم خواهرشوهرخواهرم داره میرقصه بادوتایاسه تادخترغریبه من نمیشناختم دیدم خواهرشوهرخواهرم هی واسه اونالباس مجلسی میاره وتن اونامیده رنگ لباس هایادم نمیادبعدمنم رفتم به خواهرزادم تعریف کردم اوناکی هستن اونم نمیشناخت بعدیه جوری شددیدم توخیابونم ودارم واردجایی غیرآشنامیشم خواهربزرگمودیدم ویکی دیگ خواهرزادم بهشون گفتم چرااونجانبودیدانگاریه عروسی روتودومکان گرفتن هیچ کدوم ازمکان هاشبیه تالارنبودبیشترشبیه خونه یامسجدیاحسینیه بود،بعددیدم توخونه خواهربزرگم هستم یکی ازخواهرزادم هم بودخواهروسطی باپدرم رفته بودن،ولی من موندم،اماخونه خواهرم تمام وسایل هاش نوبودمنم انگارباراول بودک میدیدم تعجب کردم رفتم توآشپزخونه دیدم شیرینی خامه ای توجعبه هست وکیک ساده وشیرینی زبون بعدمیخواستم اوناجابجاکنم یکی ازاوناروبردارم بخورم که یکی دیگ ازخواهرزاده هااومدنشدجلواون بردارم شیرینی هاروتویک جعبه کردم گذاشتم تویکی ازکابینت هابعدبه خواهرزادم گفتم خواهرش تنهابودمن موندم جاش الان میخوام برم چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مرتکب اشتباهی میشین که از ش پشیمون میشین

 230. سمیراسمیراsays:

  سلام من چندساله که متاهلم. خواب دیدم که منو ارایش کردن یه ارایش ساده و لباس تور هم پوشیده بودم.(توی خواب میدونستم که چند سال پیش هم عروسی کردم) و توی یه خانه که حیاط داشت که خونه خودمون هم نبود مهمانها و خانوادم جمع شده بودن و داشتن عکس میگرفتن و من منتظر بودم عکس گرفتنشون تموم شه تا مراسم رقص شروع شه و داماد هم بیاد و منو داماد بریم باهم برقصیم، داماد هم اونموقع نبود و داماد هم شخص معلومی نبود. تا عکس میگرفتن من رفتم مقدار کمی سمت دیگر که یه جای سیاه و متروکه بود که یه دختر حدود ۱۲ ساله کنار یه میله عمودی بود و انگار بسته بودنش به میله، گفت خاستگارمو که مدافع حرم بود خانوادم رد کردن چون هنوز درس دارم بعد ازش پرسیدن مدافع حرم دیگه کسیو میشناسی گفت خودم و انگار راست میگفت، بعدش از میله جدا شد و رفت.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقات لذت بخشی در زندگی شما ممکن است برایتان ایجادشود

 231. تبسمتبسمsays:

  سلام یک دنیا ممنون بابت وقتی که برای تعبیرها میذارید دختر مجردی هستم و ۱۹ ساله امروز صبح حدود ساعت ۱۱ خوابی دیدم که فضای کلیش شب بود و در خواب ۲خاستگار داشتم که صورتشون یادم نیست ولی مثل خودم جوان بودند ولی تو خواب اعتماد به نفس دارم و با مامانم راجع بهشون شوخی میکنیم و ... و بعد در جای دیگری در این رویا دیدم که با مردی ازدواج کردم که نمیشناختم و به هم نزدیکی میکنیمو اون از یک علاقه خاص و بیشرمانه اش در رابطه به من چیزی میگه و من هم با عشق فراوان قبولش میکنم ولی عمیقا خجالت میکشم که تایپ کنم در بخش دیگه رویا، دیدم که در خانه عموی مامان و بابام هستم(چون مامان و بابام فامیل همند در حقیقت) و شب است و همههه فامیل مادری و پدری تو اون مهمونی هستند و بازی میکنند و شادند و من بچه های بسیاااار زیبا و دوست داشتنی تو اون مهمونی میبینم که در واقعیت هم میشناسمشون و اون مهمونی در حقیقت جشن تولد یک مَرده و پسر اون مرد یکی از همون ۲خاستگاره که البته من نمیشناسمش در حقیقت و دنیای بیداری و یکم اشک میریزه که همسر دوست مامانم بهش میگه چرا گریه میکنی و اون میگه یاد کسی افتادم و من به مامانم میگم بیا دیدی عاشق کسیه که یادش افتاده و مامانم میگه زود قضاوت نکن مادرش فوت شده برای همون غمگینه و باید اشاره کنم همه رو تو خواب میشناختم به جز اون ۲خاستگار و اون کسی که باهاش در وسط خواب رابطه داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده به وجود امدن دورهمی های شاد و لذت بخش در زندگیتان است

 232. نسترننسترنsays:

  سلام و پیشاپیش ممنون از تعبیر خوابتون من پسری رو دوستش دارم و خونوادم به شدت مخالف این آقا هستن. دیشب خواب میدیدم که بطرز معجزه اوری خونوادم راضی شدن و ما میخایم ازدواج کنیم، این وسط یهو خودم دو دل شدم که شاید واقعا این گزینه مناسب من نیست،نکنه دوستم نداشته باشه،نکنه حرفهای مامانم درست باشه، که شروع کردم به یکی از دوستانم (که در واقعیت از این ماجرا خبری نداره و توو خاب شبیه به معرف ما دوتا بود) تعریف کردن درباره نگرانیهام، که بهم گفت اون به شکل خاص و پر از عشقی تو رو نگاه میکنه، خیالت راحت باشه. حتا خود پسره هم اومد بهم گفت که الان که خونوادت راضی هستن تمام عشقی که دارم رو به پات میریزم. داشتیم برا مراسم اماده میشدیم و من دنبال دعای ازدواج میگشتم توو کتاب دعا، و میخاستم موقع جاری شدن عقد اونو بخونم (ی دعای خاصی مد نظرم بود) اول توو کتاب دعا دیدمش، ولی کتاب رو بستم و دوباره که بازش کردم نبود، شروع کردم توو اینترنت گشتن که کامپیوترم قفل کرد،بعد به دوستام که پشت کامپیوترهاشون بودن همش میگفتم این دعا رو پیدا کنین کسی نمیتونس، تا اینکه گفتن ی نفر این دعا رو داره، برین اونجا،رفتیم اونجا هم نبود بعدش بیدار شدم.اینم بگم که توو خاب هم لذت میبردم که به این اقا میرسم هم نگران بودم که شاید گزینه درستی نیست،حتا از استرس توو خاب هم گریه کردم. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس با خداوند ارتباط بیشتری داشته باشین و ازش بخواین آرامش و سکون همراه با عاقبت بخیری بهتون بدن از ذکر جواد الائمه هم در نماز هایتان زیاد استفاده کنین هر چی خیره اتفاق می افته

 233. ه_فه_فsays:

  سلام من امروز دم صبح خواب میدیم اول یه جایی بودم یه زمین بزرگ که همش گِل بود و چندتا نگهبان بودن میگفتن اینجا خطرناکه اینجا راه نرین خلاصه من ازاونجا رد شدم بعد با چندتا دختر که توی خواب دوستانم بودنم ولی دربیداری نمیشناسمشون رفتیم یه جایی مثل گلزار شهدا وقبرستون بود پراز قبرهای سفید وخیلی نورانی توی خواب اون روز روز تولد ابالفضل بود و داشتن میگفتن‌که تواین شهر قبلا سه تا شهید اوردن بعد همونجا دیدیم یه عروس وداماد اومدن سفره ی عقد پهن کردن این دختراکه بامن بودن گفتن بریم تنها نباشن تو شادیشون شریک بشیم ماهم رفتیم براشون دست زدیم و.....مادر عروس شروع کرد شکلات پاشیدن اول از همه دوتا افتاد رو دامن من یکیش سبز بود یکیش شبیه عددیک بود وقرمز بود منم برداشتم گفتم تواین مراسم عقدکنون روز میلاد ابالفضل به نیت حاجت روایی برمیدارم یکیشم میبرم میدم برادرم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بعد از پشت سر گذاشتن تجربیات خوب و بد به موفقیت و شادی می رسین

 234. زهرازهراsays:

  سلام روزتون بخیر خواب دیدم تو ی مکانی ک دانشگاه نبود ولی کلاس های دانشگاهیمون برگزار میشدن، یکی از همکلاسی هام ازم خواستگاری و خیلی سریع هم مراسم ازدواجمون برگزار شد، کلا حالم خیلی خوب بود و آرامش داشتم ولی بجای لباس عروس مانتو مجلسی تنم بود، همه خیلی صمیمی بودن باهام و تبریک میگفتن، بالاخره بعد چند ساعت داماد اومد ولی همون آدمی ک خواستگاری کرده بود نبود، تعجب کردم و خجالت میکشیدم سرمو بیارم بالا و حرفی بزنم، ولی با این حال باز حالم خوب بود، همونجا هم ی مبلغ پولی بهم داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده تلاش شما برای پیشرفت در زندگی شما است

 235. sarasarasays:

  سلام و درود.من دیشب خواب دیدم عروسی نوه خاله پدرمه وبعد همه آماده شدن ومن موندم وقتی همه آماده رفتن شدن من همش میگفتم موهام کثیفه نمیام یکم دیرتربریم من دوش بگیرم بعد گفتن عروسی دیرمیشه ورفتن منم گفتم ولش کن نمیام. بعداززیرفرش اتاقم دوجفت گلسرپیداکردم گفتم چقدراینا قشنگن ومن همراه پسر عمه وشوهرعمه خونه موندم تااینا رفتن وبرگشتن.یک صحنه ازعروسی رو درخواب رفتم و دیدم که اسم عروس و داماد رو بزرگ روی پرده زده بودن ومیگفتن قراره برن ماه عسل ومن گفتم چقدر عالی.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است تنش ها و درگیری هایی را در زندگی تجربه کنید

 236. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم با نامزدم و خانوادش رفتیم عروسی بعدش رفتیم خرید واسه عروسی اسپری خوش بو کننده بو میکردم که خوش بو شو بخرم نامزدمم میگف هر چی میخوای بخر یهو دیدم دیگ کنارشون نیستم و پیش مامانم تو خیابون دارم راه میرم خرید هام دستمه و دارم تعریف میکنم که چی شد اما خوشحال بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به خوشبختی و خوشحالی شما از این وصلت اشاره داره

 237. a.ba.bsays:

  سلام من امروز یادم نیست قبل از اذان بود یابعدش ولی خواب دیدم رفتیم خونه ی پسرعمه پدرم که خونشون اصلا درواقعیت اینطوری نیست خیلیا بودن ولی دقیق یادم نیست کیابودن بعدچندتا خانمم چادرسفیدوکلا تیپ عروسونه لباس پوشیده بودن لباس عروس نبود ولی لباسایه زیروچادراشون همه سفیدبود وارایش کرده حدود2یا3تایی بودن بعد یه دفعه شوهراشونم اومدند وکنارشون ایستادند.ومن فقط نگاشون میکردم که فهمیدم اینامیخواد برن وعقد کنن عاقدشونم پسرعمه بابامه درصورتی که اون اصلا عاقد نیست شغل ازاد داره بعد دخترعممم که مجرده یه چادر سفید بخاطر مهمونی سرش کرده بود ولی نه به عنوان عروس منم مرتب سربه سرش میگذاشتم دقیق یادم نیست ولی حس میکنم مامانمم چادرسفید سرشون بود من پدرم فوت شدند خودمم مجردم ویک مانتویه مشکی پوشیده بودم انگاری بعدش این عروسادامادا رفتن برن طبقه ی پایین منومامانمو یه چندتا دیگ رفتیم تویه حیاط خلوت که فرش بود نشستیم که مامانم گفتن من یکی این عروسارو میشناسمو شوهرش فوت کرده واین ازدواج دومشه بعد یه دفعه صدایه دستو کلو اینا اومد وسریع یه دختربچه حدودا 10ساله باگریه اومد بالا ویکی انگار مادر بزرگش بغلش کردودختره بهش گفت چرامامانم شوهرکردو میشست وزندگیشو میکرد بعدم همون مامان دختره باگریه اومد بالا وبقیه همراهاشون ک مردوزن بودن اومدنو به دختره چیز میگفتن اخرم نفهمیدم مامانش ازدواج کرده بود یانه ولی من دامادو ندیدم وتو دلم مدام میگفتم خداروشکر که خودم همچین مامانی دارم که به ماها فقط فکر میکنه بعدم بقیه عروس دامادا رفتن پایین واسه خوندم خطبه منم منتظربودم صدایه کلو اینابشنوم که بعداز یکم وقت خبری نشدا منم ازخواب پاشدم ببخشید زیاد شد ممنونم میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در موقعیتی قرار میگیرین که شادی و خوشحالی زیادی براتون خواهد داشت

 238. ممsays:

  باسلام دخترمن مجرده و دیشب خواب میدیدم چنتا گرگ‌افتادن دنبالش و دخترم ازشون فرار میکرد و منم از دور با چوب گرگا رو میزدم ک از دخترم دور بشن جایی ک بودم تاریک بود همینطور ک میرفتم حس کردم گرگا از دخترم دور شدن و رسیدم به یه روستا حس میکردم دخترم ازدواج کرده و خونش داخل این روستاست و رفتم خونه دخترمو پیدا کردم و دخترمو شوهرش رو دیدم... شوهرش خیلی خوشگل بود و خیلی ادم خوب و مهربونی بود و دخترم ازینکه باهاش ازدواج کرده خیلی خوشحال بود...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی شون ماجرا های مختلفی پیش میاد اما زندگی سعادت مندانه ای براشون خواهد بود

 239. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم رفتم عروسی دختر داییم و دیدم لباس برازنده عروسی ندارم و بیشتر مهمونا هم زن هستن و مادرم گفت نمیخاد بیای برو بالا و منم رفتم بالا دیوم پسرا ی فامیل اونجان بهمراه داییم و همگی لباس زیر و شلوارک پوشیدن و منم خیلام راحت شد که نیازی نیست لباس خوب بپوشم و برم تو عروسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا نشان دهنده اندوه و نگرانی هایی است که ممکن است در زندگی برایتان ایجادشود

 240. آیلاآیلاsays:

  با سلام من مجردم خواب دیدم عروسی خودم با کسی که دوستش دارم،اما متفاوت بود با عروسی های دیگه طوری که یه سالن بود با میز صندلی های کنار هم طبقه بالای سالن هم خونه داماد بود یکی از دختر عمو هام داشت شکلات پخش میکرد و میگفت برای چهلم فلانی وفاتحه بفرستین سر میز شامم دوست داشتم مثل عروس دامادای دیگه پیش هم باشیم ولی اون ،اون سر میز نشست و منم این سر میز(البته بگم یکمم تاخیر داشت تا بیاد سر میز شام)بلاخره شام تموم شد و آهنگ‌پخش شد برای بزن برقص دختر عموم داشت میرقصید منم دنبال داماد بودم که باهاش برقصم یه چیز خیلی بزرگی کنار دیدم که دوتا کشو داشت کشو اول باز کردم دیدم تخت ماننده و داماد اونجا دراز کشیده لبخند زدم تا اومدم دستش بگیرم بریم برقصیم یهو غیب شد و جاش یه لباس عروس ظاهر شد با تشکر از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقات های هیجان انگیزی در زندگی ممکن است برایتان اغاز شود

 241. م12م12says:

  سلام. من دیشب خواب دیدم همسایمون داره بهم میگه به مامانت بگو سند خونتون رو بزنه ب نامم منم گفتم سند ما قولنامه ایه و نمیشه اونم میگفت نه من میدونم مامانت رفته دنبال سند که درستش کنه؟ تعبیرش چیه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شاهد موفقیت هایی در زندگی باشید

 242. فاطمه عزیزیفاطمه عزیزیsays:

  سلام.من یه دختر مجردم.خواب دیدم دارم با یکی ازدواج میکنم اولش خوشحال بودم و همش میخواستم به دوس پسر فیلم که اومده بود خونمون حرص بدم.داماد رو اصلا نمی شناختم.ولی همه راضی بودن از ازدواجم.ولی من دوسش نداشتم عروسی شد و همه خوشحال بودند و روز بعدش من رفتم خونه ی مامانم و به همه گفتم که میخوام عقد رو باطل کنم دوسش ندارم و اصلا خونه ی داماد نرفتم همه سعی میکردن اجازه ندن ولی من گفتم میخوام جدا بشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تصمیم اشتباهی خواهین گرفت

 243. زهرا علیپورزهرا علیپورsays:

  سلام من خواب دیدم عروسی بود که رفته بودم دخترم اونجا فیلم برداری میکرد خونه مادر عروسم روی کوه بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگرانی و تشویش دارین

 244. محدثهمحدثهsays:

  خواهر زاده من خواب دیده ک عروسی من در یک قصر هست و من در یکی از اتاق های قصر هستم و دوستان و آشنایان اطلاع میدند ک شوهرم دارع میاد تو و من لباس قرمز ام رو با یه لباس عروس با پولک های نقره ای تعویض میکنم.بنده مجرد هستم و ۱۸ سالمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است دچار پریشانی شوید

 245. NasimNasimsays:

  سلام خسته نباشید وقتتون بخیر من خواب دیدم دوباره دارم عقد میکنم ولی ن لباس عقد تنم بودنه چیزی عقد هم تو خونه ی نامزد قبلیم بود گویا قرار بود تو یه روز هم خواستگاری بشه هم عقد کنون با پسری که اصلا قبلا ندیدم و نمیشناختمش همش تو خواب دنبال این بودم ک نکنه باز پسره نامزد قبلیم باشه و همش از این بابت ناراحت بودم تو مراسم فامیلای مادریم همش از من تعریف میکردنو کلی از طرز برخوردمو پوششمو این چیزا که باعث خجالتم میشد بعدش تو خواب من خوابم برده بود که وقتی از خواب بیدارشدم دیدم فقط منو خواهرم تو خونه ایم و کسی نیس و من همش داشتم به این فکر میکردم ک نکنه عقد کردمو هیچی یادم نیس همش گریه میکردمو از خواهرم میپرسیدم ک دوماد کیه اونم میگف نمیدونم ممنون میشم تعبیرشو بگید...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقات شادی بخش و هیجان انگیزی در اینده ای نزدیک برایتان رخ خواهد داد که باعث مسرتتان خواهدشد

 246. AalllefAalllefsays:

  سلام دختر مجردی ام خواب دیدم داشتم برای برادرم میگفتم که آره آدم قبل عقد و روز عقد خوبه ولی فرداش میگه واقعا من اینکارو کردم ؟ و و صحنه عقد و داماد ندیدم ولی ازدواج کرده بودم و تازه باردار هم شدم بعدش بدون دیدن شوهرم و زایمان کردم و پسر به دنیا آوردم خیلی هم مراقبش بودم و با خودم میگفتم الان یه هفته خونه ما بوده الان بره خونه مادر بزرگ پدریش و باز پیش خودم گفتم نه من میخوام همیشه اینجا نگهش دارم و یه صحنه دیگه دیدم در حیاط رو باز کردم رفتم طبقه اول که خونه همسایه پایینیمون بود تو خواب ( در واقعیت قبلا همسایمون بوده ولی الان نیست دیگه) و دیدم هیچکدوم خونه نیستن و رو مبلشون دراز کشیدم خوابیدم و دخترشون اومد و به من گفت برو و من میخواستم توضیح بدم از عمد نموندم خوابم برده که فرصت نشد بعد رفتم طبقه دوم که پسرم اینجای خوابم انگار دو سه ساله بود گفت من کجا برم هیچ کی پیش من نیست که خودم رفتم پیشش و چند تا نارنگی هم دیدم نصف پوستش کنده شده بود و نصفش هنوز بود و ریختم تو مشما مشکی انگار خرید بود و رفتم تو خونه و دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ناراحتی و مشغولیت فکری دارین ذکر جواد الائمه در نماز هایتان بسیار استفاده کنین

 247. سلمازسلمازsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم تو خونه مامان بزرگم خوابم و وقتی بیدار میشم میبینم حیاط خونه شلوغه و جشن عروسی توش برگزار کردن درواقع جشن عروسی پسر خالم (کسی که عاشقش بودم) و الان خودش نامزد کرده خواب دیدم عروسیشه بعد من که رفتم نگاه کردم دیدم عروسیه بعد که من داشتم بع مردم نگاه میکردم که داشتن میرقصیدم نمدونم با اینکه میخاستم خودمو بی تفاوت نشون بدم ولی بغضم گرفت چ اشک از چشم اومد میخاستم کسی اشکمو نبینه برگشتم داخل اتاق

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده نگرانی و ناراحتی هایی است که ممکن است برایتان در زندگی ایجاادشود

 248. ناشناسناشناسsays:

  سلام دختر مجرد هستم، خواب دیدم عروسیمه و لباس عروس پوشیدم و خوشحالم. قیافه داماد رو ندیدم اسمش رو هم نمیدونستم تعبیرش چیه?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب اطرافیانتان باشید

 249. زهرازهراsays:

  سلام مجرد هستم خواب دیدم که عروس شدم و مجلس عروسی خودمه کلی مهمون و ... هستند که میخواسم بدونم با کی دارم ازدواج میکنم فهمیدم با نوه خالم دارم ازدواج میکنم با خودم گفتم اونکه ازدواج کرده بعدش فهمیدم یه داداش داره شبیه اونه ولی در واقعیت داداش نداره ... خلاصه یکم ناراحت میشم چون دلم میخواس با عشقم ازدواج کنم، بعدش با خودم گفتم کار از کار گدشته باید خودمو با زندگی وفق بدم بلاخره بهش عادت میکنم که بابام با سینی بزرگ پر از میوه های رنگا رنگ میبینم که اومد داخل که چنتا از از انارا که نصفشون کرده بود میفته از سینی که خم میشم برمیدارم بعدش با جعبه شیرینی اومد به همه تعارف کرد که من گفتم بابا یکی هم بمن بده که میگیره طرفم میبینم شیرینی های دلخواهمه با ذوق برش داشتم ... بعدش انگار توی یه اتاق رفتم دیدم عه عشقم اینجاس یه دختر دیگه هم اونجاس هرچی میخواسم توجهشو جلب کنم بمن توجهی نمیکرد با دختره بیشتر حرف میزد اون دختر نوک پستاناشو نشون میداد با دختره دعوا کردم گفتم زشته نکن خجالت بکش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شب ها هنگام خواب قرآن بالای سرتون بذارین و به تلاوت سوره ی بقره هر روز گوش بدین

 250. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم با یه پیرمرد ازدواج کرذم و همش منو ازار میده منم هی با گریه از خانواده ام میخوام که منو نجات بدن اما اونا هم فقط گریه میکنن و هبچی نمیگن ،یادم نمیاد درست ولی فک کنم تو خواب حامله هم شده بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دغدغه ی فکری تون رو سرو سامان بدین و برای خودتون آرامش بوجود بیارین

 251. سحرسحرsays:

  با سلام... بنده در واقعیت یکی از پسرهای اقواممون رو دوست داشتم شاید حدود ده سال ولی ایشون قصد داره با یه خانم دیگه ازدواج کنه ! دیشب خواب دیدم که داره با یه پسر ازدواج میکنه و دستای همو گرفتن و دارن از لب همو میبوسن. هر دو توی خواب خوشحال بودن و میخندیدن ولی من چندشم شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مشکلی براشون پیش میاد

 252. زینبزینبsays:

  سلام خواب دیدم عروسی پسرعمومه که قبلا میگفت منو دوسداره رد کردم و الان نامزد کرده٫ یه ساختمان چند طبقه بود انگار. ولی نه عروس داماد بودن نه رقصیدنی. همش بین بیرون روی پله ها در رفت و امد بودیم انگار تو راهپله پسر فامیلمون سربه سرم میزلشت و میدوید دنبالم برام چیز پرت میکرد به شوخی. با فامیل داشتم حرف میزدم نگاه کردم به لباسم لباس خودم لباس عروس بود ولی عروس نبودم خودمم تعجب نکردم اصلا ولی پایین دامنش دورش صورتی و زرشکی شده بود فک کردم زیر پام قایم میشه سرپا شدم دیدم تا روی پامه زمین نمیفته. کمی ناراحت شدم ولی فراموشم شد. رفتیم بیرون با خواهر همون پسر که شوخی میکرد ولی واقعیت خواهر نداره. تو خیابان بودیم ماشین عموم که عروسی پسرش بود جلومون توقف کرد و از اون خواست سوار شه میبزنش با اینکه جلو یه جا بود من سوار نشدم چون انگار هم از نظر من هم اونا پر بود. (عموم رانندگی بلد نیست) زن عموم وسط راه بمن رسید باهاشون نرفت به من میگفت چرا ازدواج نمیکنی و تعریف میکردم بعد دوباره اون پسره دوید رو پله ها دنبالم و من خوشم میامد فقط همش به طرف پایین میدوییدبم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با شخص جدیدی آشنا میشین

 253. ستارهستارهsays:

  سلام.دوستم خواب منو دیده که با یه پسری که بدقیافس عقد کردم و حلقه اینا رو هم دستمون کردیم.واینکه شوهرقبلیم پشت سرم وایساده ولی من نمیبینمش فقط دوستم میبینه..دوستم هم که شوهرجدیدمو دیده تودلش گفته ولی قبلی خوشکلتربود...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان است

 254. سانازسانازsays:

  سلام من خواب چندتاعروس دیدم ولی هیچ کدام دامادشان راندیدم واینکه عروس هاروهم نمیشناختم2یا3تاعروس بودندبالباس عروسی بودند تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناراحتی هایی برایتان ایجادشود

 255. لنالناsays:

  سلام.من دیشب خواب دیدم انگار ی جایی بودیم عروسی بود اصلا عروس و داماد ی نبود و من ندیدم ولی انگار عروسی بود فامیلامونم بودن بعد انگار مجلس دیگه داشت تموم میشد من رفتم چادرم رو سر کنم انگار پیش یکی از فامیلامون گذاشته بودم به نظرم چادر سبز بود ولی وقتی برداشتم گذاشتم سرم چادر مشکی بود داشتم میگفتم چجوری سرم کنم حالا که سخت نباشه گذاشتم سرم و خیلی راحت هم گرفتمش و اصلا اذیت نشدم ی کیف مجلسی مشکی هم داشتم که بندم داشت ولی نذاشتم رو شونم مثل کیف دستی گرفتم دستم و با خواهرم و خاله م راه افتادیم بریم که تو خیابونم یادمه که با همون چادر داشتم راه میرفتم و داشتیم از اینور خیابون میرفتیم اونور خیابون.در واقعیت چادری نیستم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به هیچ وجه مسافرت نرین و صدقه بندازین

 256. مرجانمرجانsays:

  سلام تازگیا یکی از فامیل ما فوت کرده بعد من خواب دیدم خونه مادرم هستیم در حال حاضر شدن برای رفتن به عروسی و منم گفتم آخه فامیل ما فوت کرده چطور میریم عروسی بعد دیدم مشکی پوشیدیم برای عروسی و من در حال آرایش کردن بودم دیدم اصلا خوب نمیشه تازه هیچ لباسی هم نیاورده بودم برا عروسی در کل من یهو پشیمون شدم و گفتم نمیام بعد مامانمینا و یه چندتااز همسایه هامون سوار اتوبوس شدن و رفتن و من موندم و بابام(بابام ۷ سال پیش فوت کرده ولی تو خواب زنده بود) بعد چن ساعت هم مامانمینا برگشتن از عروسی و و با همسایه ها تو کوچه نشستیم و از عروسی حرف زدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای اون شخص فاتحه بدین و به هیچ وجه مسافرت نرین

 257. آشیانهآشیانهsays:

  سلام من مجردم و خواب دیدم شوهر کردم و بغل شوهرم خوابیده بودم ولی شوهرم خیلی زشت بود و شبیه دیو بود و من تو بغلش به خودم میگفتم درسته که زشتو بدقیافست ولی به جاش قلب مهربونی داره مثل فیلم دیو و دلبر و بعدش یه نفر برامون شکلات اورد و شوهرم گفت اینو نخور سمیه و منم نخوردم و انگار سمی بود ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تشویش های ذهنی است

 258. مهتابمهتابsays:

  سلام.خواب دیدم یه نفر یه پارچه سفید مهره دوزی شده اورد خونمونمون گفت این پسر دوست داره باید باهاش ازدواج کنی گفتم من یکی رو دوست دارم باهاش عقد نکردم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اشاره به موقعیتی داره که امکان داره بهش پشت کنین

 259. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم که عروسی دعوتم و خودم رو برای عروسی اماده کردم و میخوام لباس عروس بپوشم و خودم رو با لباس عروس تصور میکنم و با خودم میگه زشته که من ب عنوان مهمان لباس عروس بپوشم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نگرانی و اضطرابی اشاره داره

 260. زهرازهراsays:

  سلام پسر خاله من ک مجرد هستن، خواب دیدن مراسم ازدواجم با اقایی ک در واقعیت خواستگارم هست بوده و همه چیز توی مراسم خیلی خوب و مجلل پیش میرفته. میشه تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به موقعیت ازدواج اشاره دارد

 261. رویارویاsays:

  سلام خسته نباشید..من دختر مجرد هستم خواب دیدم با عشقم توی حرم مطهر معصومه ع قراره عقد کنیم توی اتاق مخصوص عقد من با چادر سفید که صورتمو پوشانده بودم و عشقم با کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید کنار هم نشسته بودیم و یک قرآن کریم باز جلومون قرار داشت که من قران رو به وضوح می دیدم ... چنتا مرد غریب و یک شیخ و پدرم هم تو اتاق بودن بعد پدرم خطبه عقد رو خوند و منو عشقم رو عقد کرد بعد همه تبریک گفتن وبیدار شدم ...من خیلی دعا میکنم با عشقم.ازدواج کنم که ی شب این خوابو دیدم ..بی زحمت مفصل بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس نشانه ی خوبی ازین خواب براتون وجود داره صبور باشین

 262. سایهسایهsays:

  با سلام خواب دیدم عروسی یکی از اقوام بود و من لباس عروس به رنگ شیری تنم بود که بندش میفتاد دنبال سنجاق بودم که هیشکی نداشت ولی متوجه شدم خودش دکمه برای سفت کردن بندها داره دخترای فامیل میرقصیدن و منمصدا میزدم ولی من نمی‌رفتم چون موهام نامرتب بود و آرایش نداشتم و روسری پوسیده بودم روی لباس عروس و فقط تماشاگر بودم ،،غذا هم خوردیم تو تا ماست رو بشقابم بود که هر دوش دادم یکی اقوام چون ماست میخواست و من فقط غذا خوردم با لیمو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نگرانی و اضطرابی اشاره دارد

 263. نیکینیکیsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم تو یک روز عقد من و خواهرم هست البته مهمون نداشتیم کسی هم لباس خاصی نپوشیده بود جشن هم نبود همه چی خیلی عادی بود فقط دیدم مادرم تو خواب گفت خواهرم عقد کرده خواهرم هم خیلی معمولی با لباس عادی بود بعد من یه لباس سفید چین دار پوشیدم برای عقدم و یه تور سفید بلند روی موهام انداختم و یه ارایش ملایم داشتم داماد رو میشناختم ولی نمیدونم چی شد یهو تو دلم گفتم نه نباید عقد کنم و کفتم خوب شد بله نگفتم و چیزی رو امصا نکردم ممنون میشم تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس در زندگیتون به تنوع و نشاط نیاز دارین

 264. وحیدوحیدsays:

  سلام.خواب دیدم همسرم دوباره از من میخاد ک عروسی بگیرم و عروسیو ک گرفتم خودم تو مجلس نبودم تعبیرشو میخاستم ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین و هر صبح که بیدار میشین چهارقل بخونین

 265. زهرازهراsays:

  سلام پسر خاله من ک مجرد هستن، خواب دیدن مراسم ازدواجم با اقایی ک در واقعیت خواستگارم هست بوده و همه چیز توی مراسم خیلی خوب و مجلل پیش میرفته. میشه تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به زندگی خود نظم دهید

 266. ناشناسناشناسsays:

  سلام، وقت بخیر خواب دیدم جشن عروسی خودمه با پسری که دوستش دارم (البته رابطه ای نداریم تو واقعیت) لباس عروسی پوشیدم و جشن مون تو یه باغ خیییلی بزرگه با کلی مهمون و همه شادن داماد برام اهنگم میخونه😁 تعبیر داره?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس صدقه بندازین به ناراحتی اشاره داره

 267. کوییکوییsays:

  با سلام، من خواب دیدم به عروسی دختر خالم میرفتیم(ک در واقعیت هم نامزدنو عروسیشون نزدیکه) اونجا همگی حاضرو آماده و لباس مناسب پوشیده بودن، ولی من لباس مردونه پوشیده بودم اصلا آرایش نداشتم و خجالت میکشیدم والبته موهامم لُخت بودو ب دو طرف شونه هام انداخته بودم و تو وروردی خونه داییمو دیدیم ک منو اینطوری دید ب دخترش گفت اینو نگا اینطوری خوبه، رفتیم داخل هنوز عروس دوماد نیومده بودن اونجا من نشسته بودم لباسمو مرتب میکردم گفتن بیاید کیک بخورید ولی اصلا شبیه کیک نبود با مهمونا رو سفره نشسته بودیمو یادمه رو سفره خیارو روغن بود، روغن افتاده بود و میریخیت من ورشداشتم، بعدیکی از خیارارو برداشتم و ب بغل دستیم گفتم ک باید ضدعفونیش کنم (کرونا) اونم محلول رو بهم داد و شستمش، ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب افراد دورور در زندگی خود باشید ممکن است دچار استرس شوید

 268. الهامالهامsays:

  سلام .من دو شبه خواب عروسی میبینم. یه بار دیدم ک منو خانوادم عروسی رفتیم که ما مثل مهمونای دیگه لباس خوب پوشیدیم و مرتب ایستادیم دست میزنیم هورا وچون من اخرجمعیتم عروس و داماد نمبینم فقط میدونم اقوام پدر هستن. دیشب خواب دیدم من و یه آقایی عقد هستیم و داریم تو خونه با اون میرقصم و خانوادم فقط هستن خوشحال فیلم میگیرن و منم راضی ام لباس سفید دارم و یه تل با تاج ریز میزنم موهام و داماد گویا از هنرمندان هستن .با اینکه من در واقعیت یه نفر دیگه رو دوست دارم و در واقعیت این روزا قراره با پدرشون صحبت کنن ک بیان خواستگاری. نگرانم تعبیرشو بم میگین🙏

 269. زهرازهراsays:

  با سلام من خواب دیدم با 5 تا از دوستام که اصلا در واقعیت دوستام نبودند و اصلا نمیشناسمشون همه مون ازدواج کردیم هون موقع بدون عروسی گرفتن و یکی از دوستام که خودش تپل بود با ( دختر عمه ام ) که تو خوابم پسر بود ازدواج کرده دختر عمه هم کمی تپل هست . بعد همون دوستم که اصلا نمیشناسمش بچه دار شد همون لحظه. بچه اش هم تپل بود بعد اصلا خوابم را زیاد یادم نیست ولی بعد رفتیم رستوران چیز میز سفارش دادیمو از این حرفا اصلا شکل شوهرم رو هم یادم نیست اصلا ندیدمش زیاد

 270. اتانازاتانازsays:

  خواب دیدم عشقم بهم زنگ زد توی خواب احساس خفگی میکردم و همه جا تاریک بود ولی نتونستم جوابشو بدم بعد ممانم اومد تو خواب ( مامان و بابام دارن جدا میشن و وضعیت من الان اینه که با کی باشم و به هر سمتی میرم اون یکی پسم میزنه )....از مامانم خواستم پیشم باشه گفتم دارم خفه میشم ولی اون داشت میرفت بیرون هی هق هق میزدم و میگفتن توروخدا بخدا اگه بری میمرم دارم میترسم مانتوشو میکشیدم ولی اون میرفت دویم و مانتو و روسریمو برداشتم ولی مامانم بزور منو تو خونه مینخدات بعد خواهرم یهو اومد لباس عروس تنم بود خیلی زشت شده بودم اصلا من نبودم شکمم زیر لباس عروس پف کرده بود توی کوچمون شب بود داشتیم رد میشدیم من هی غصه میخوردم توی کوچه ایینه بود خودمو نگاه میکردم و خواهرم از پشت سرم بهم میخندید بعد توی خواب همیشه این کلمه توی ذهنم بود عروس مرده ...

 271. پریساپریساsays:

  سلام چرا دیگه خوابهامونو تعبیرنمیکنید؟ قهرید؟ من مجردم.خواب دیدم لباس ساده ای پوشیدم و جشن نامزدی دارم.مهمونا اومدن و من کمی با دختر داییم رقص با انجام میدم.خاهر زادم رو تو یه مغازه دیدم که داشت واسه ازدواج من لباس پرو میکرد تا بخره.یه بلوز مشکی تنش بود.یه پیرن گلبهی نشون دادم گفتم این بیشتر بهت میاد.منتظر بودم خاهرم بیاد و منو واسه نامزدی ساده ارایش کنه .خواهرم اومد لباس زیبایی پوشیده بود و داشت موهامو درست میکرد.من هیچ دامادی هم ندیدم.

 272. آتانازآتانازsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم به اجبار با پسری شیرین عقل ازدواج کردم و با جهیزیه خیلی خیلی مختصر به خانه پسر رفتم. جهیزیه شامل یک ایینه و قران و یک سینی نبات و چند سینی و قبلمه و بشقاب و‌یک متکا بود . لباس سفید پوشیده بودم همه امده بودن خونمون اما کسی رقص و پایکوبی نمیکرد و‌مادر بزرگم در یک نایلون مقداری طلا برام هدیه اورده بود که من گفتم بزار جلو مهمونا بهم بده . و من مدام گریه میکردم و میگفتم چرا منو به این پسر شیرین عقل شوهر دادین .رفتم خونه داماد اما داماد نبود. و من فقط گریه میکردم .

 273. آتانازآتانازsays:

  ببخشید ادامه خوابم یادم امد . اتاقی که اتاق عروسیم یا همون حجله ام بود یه اتاق کوچیک‌بود همه وسایل دور و‌برم‌بود و اینکه دربش نصفه بود خیلی اوضاع رقت باری بود همه میگفتن داماد خیلی خوشگل و‌خوشتیپه اما من میدونستم داماد شیرین عقله فقط اشک میریختم و کسی رقص و‌پایکوبی نمیکرد پدربزرگ داماد را فقط دیدم که تقریبا50-60ساله بود که امد منو برد خانه داماد .

 274. MehrdadMehrdadsays:

  سلام.خواب دیدم تو خونه پدربزرگ مادربزرگم که هردوشون فوت کردن مراسم عقد منه.ولی من‌نه عروسو دیدم‌نه میشناسم نه چیزی فقط سنشو از مادرم پرسیدم که گفت.به مادرم گفتم نشونش بدید ببینم کیه گفت دیدیش دیگه یلحظه رد شد تو حواست نبود.عروس تو اون یکی اتاق بود من تو حیاط.عاقد تا بار اول گفت آیا وکیلم عروس گفت بله.ولی من نارحت بودم‌چون‌تو واقعیت یکی دیگرو دوس دارمو میخوام باهاش ازدواج‌کنم.چنتا از فامیلامونم بودن ولی غریبه ام زیاد بود تو خونه.تعبیرشو دیدن فکر کنم زیاد خوب نیست.خواهشن تعبیر کنید ممنون میشم

 275. ساراساراsays:

  سلام استاد روزتون بخیر خواب دیدم تو یه خونه که لب دریا بود و اطرافیان میگفتن اینجا روستاست تمام اقوام حضور داشتن و مردی بلند قد و خوش چهره اونجا وجود داشت که پدرم میگفت این همسرته خودم لباسی قشنگ که شبیه لباس عروس نبود بر تن داشتم و از این امر خوشحال بودم فقط در خواب لحظه ای به یاد کسی که دوستش دارم افتادم و افسوس خوردم که چرا بهم نرسیدیم در جایی از خواب این اقارو بغل کرده بودم رو به دریا نشسته بودیم و گونه اش رو میبوسیدم حتی یادمه که اون اقا ماه رو تو اسمون به من نشون داد و من گفتم که تو از ماه زیباتری چه تعبیری داره استاد؟

 276. یاسمنیاسمنsays:

  با سلام ، خاله ام خواب دیدن که من ازدواج کردم و تو خواب از این وصلت خیلی ناراحت شدن و تاحدی که به مامانم گفتن که آخه این چه وصلتیه و چرا اینکار رو کردی چون اصلا آدم مناسبی نبوده و خلاصه گفتن توی خواب خیلی دلخور بودم از این ازدواج لطفا تعبیرش رو بگین.

 277. مریم مولاییمریم مولاییsays:

  سلام وقت شما بخیر.من 3 روزه پشت سر هم خواب میبینم که در عروسی هستم .در اون هم فامیل های پدری حضور دارن هم مادری ولی نمی دونم عروسی کیه. لطفا بفرمایید تعبیرش چی میشه خیلی نگرانم.

 278. Mrym. hossieniMrym. hossienisays:

  در ضمن خواب دیدم در جشن عروسیم خواهرم بلند بد من رو جلوی مردم گفت و من گفتم میشه خفه شی یاهمچین چیزی و اون سکوت کرد

 279. حسینحسینsays:

  سلام ی خواب دیدم تعبیرشو میخواستم خواب دیدم توی عروسیم فک کنم عروسی خودم بود ولی عروس ندیدم بعد تو قسمت زنونه همه خوش بودن و میرقصیدن بعد دیدم ی خانم که به من نامحرم میرقصید و اون یکی خانم آلت مردونه نمی‌دونم فکر کنم مصنوعی دستش بود و به صورتی ببخشیدا عقب و جلو میکرد مسخره بازی بعد اونور مراسم میوه آوردن که دیدم چرخ بزرگ از میوه که جوری چیده بودن که شبیه به آلت مردونه آوردن البته ببخشید انقدر راحت بیان کردم خواهشاً جواب منو بدید سپاسگزارم 🌹

 280. الهام سلیمانیالهام سلیمانیsays:

  دیشب خواب دیدم که عروس شدم خودم و خونوادم و خونواده مادریم خیلی خوشحال بودیم. لباس عروس پوشیده بودم داماد رو نمیشناختم ولی خیلی خیلی پول دار بود‌. اولین بار که شروع کردم به رقصیدن با داماد صدای اهنگ کم بود رقصمون نصقه موند.بعد فامیل های پدرم به حالتی ک از دستمون ناراحت باشن شام نموندن و خدافظی کردن رفتن. بعد من و شوهر کلی کنار هم نشستیم صحبت کردیم چهرشو یادم میاد خیلی دوسش داشتم اما نمیشناختمش بعد یهوو یه ادمی ک حالش خوب نبود وارد جایی شد ک عروسی گرفته بودیم من رفتم کمکش کنم چون دوره امداد دیدم وقتی داشتم کمکش میکردم یه عالمه ادم فقیر دیگه ک باهاش همدست بودن اومدن توی خونه و میخواستن از ما زورگیری کنن چون میگبتن اینا پولدار هستن دیگه بعدشو یادم نمیاد

 281. امنهامنهsays:

  سلام وقت شما به خیر. من خواب دیدم با عشقم سر سفره عقد نشسته بودیم من خوشحال بودم یه مانتو شلوار سفید هم پوشیده بودم ولی انگاری مردم زیادی با ما نبودن خیلی کم جمعیت یا شلید دو سه نفر بامون بودن ولی تو خواب برا من مهم نبود چون خیلی خوشحال بودم. اونم واضح دیدم ساکت و اروم بودیم تقریبا.تعبیرش چی میشه لطفا

 282. علیعلیsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم عروسی یکی از همکارامه که الان ایشون بچه دارن یه جایی مثل قصر بود خیلی هم لاکچری همه لباس های شیک و چهره های آراسته ولی خواهر عروس که بنده دوسش دارم باچهره آرش نکرده ونامرتب اونجا بود

 283. مژگانمژگانsays:

  با سلام پدرم دیشب خواب دیده همزمان عروسی و عزاداری برپا هست ممنون میشم تعبیر کنید

 284. مژیمژیsays:

  با سلام برادرم دیشب خواب دیده ک داماد شده و کت شلوار تنشه و میخواد بره عروسی خودش ولی مراسم عروسی رو ندیده

 285. mdmdsays:

  سلام استاددیشب نزدیک صبح وبعدش خواب دیدم خواهدم پارسال ازدواج کرده لباس عروس سفید پوشیده وهمون ارایش عروسی واقعیش و داشت داخل ارایشگاه بود رفتم دنبالش دستش وگرفتم اومدیم سمت محظر شوهرش منتظر بود دستش وگدفت دفتن داخل باچند عروس وداماددیگه تاکاراشون انجام بشه هردو خوشحال بودم منم داخل راهرو که به یک حیاط بزرگ وزیبا وصل میشد قدم میزدم پدرم خیلی خوشتیپ اونجا بودیکبار گردنبندم پاره شد زنجیرش افتاد بلندش کردم پلاکشم روی لباسم بود دوباره بستم قدم زدم دوباره دوتا رنجیر طلا قدیمی یاکهنه افتاد زمین برداشتم که پلاک یکیشون که خودمم دارمش اونطرف افتاده بود برداشتم وپلاک اون یکی که ندارم دوی لباسم بود پدرم اون لحظه لعنت میفرستاد ناراحت بود که پاره شدن جمعشون کردم روی وسایلم لبه دیوارکوتاه وه پله بود خواستم بدم مادرم گم نشن که یا نایلون چندتا کشک خانگی داخلش بود دراوردم از کشک هاش تعارف پدرم کردم پدرم ازپله پایین رفت سمت حیاط ودرختها نخورد خودمم تو فکر طلاها بودم گم نشن

 286. NzNzsays:

  سلام من خواب دیدم ک عروسیم بود کاملا اماده شده بودم و منتظر بودم دوماد بیاد ولی نیومد و فهمیدم ک قصد اومدن نداره وقتی زنگ زدم گریه میکرد ک میترسه و منصرف شده از ازدواج منم اصلا از این موضوع ناراحت نبودم و اهمیتی نمیدادم کنسل شده بهش گفتم ک خودشو ناراحت نکنه و فقط فراموشش کنه میخواستم بدونم تعبیر خوابم چیه خیلی ممنون

 287. آسیهآسیهsays:

  سلام،من خواب دیدم با یک مرد متاهل( ایشون رو میشناسم) ازدواج کردم.ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 288. لیلیلیلیsays:

  باسلام وخسته نباشید من خواب دیدم من و دخترم به همراه همسر و دامادم داریم در بالکن منزلی 4 صندلی میچینیم و خودمونو آماده میکنیم تا عاقد بیاد و ما دو زوج رو به عقد هم در بیاورد یعنی من و همسرم دخترم با دامادم لطفا تعبیر خواب رو برام بگید بینهایت سپاسگزارم 🙏🏻

 289. زریزریsays:

  سلام وقتتون بخیر... من دختر مجرد هستم و چند بار تو خواب یه نفر و به عنوان همسر دیدم که خیلی خوش حال و راضی بودم درصورتی که من حتی یه بارم تو بیداری این شخص و ندیدم .تو این چن بار نه قیافش نه اسمش نه شغلش هیچ کدوم تغییر نکردن

 290. ریحانه جعفریریحانه جعفریsays:

  خواب دیدم عروسیه ولی درست مشخص نبود که عروسیه منه یا خواهرم موهام شونه نکرده بود رفتم اونارو شونه کردم ی تاج گل رو سرم گذاشتم اومدم اصلا مشخص نبود که داماد کیه من همش داشتم به دور وبریام میگفتم من هنوز خیلی بچه م و به اونی که دوسش دارم فک میکردم و گریه میکردم.....!

 291. miss unmiss unsays:

  سلام خسته نباشید من متاهلم و نزدیک به دوساله در دوران عقد هستیم و خوابی که دیدم این بود با همسرم عروسی کردیم در باغ جشن بود و یهو هوا بارونی میشه و رعد و برق میزنه و از سرو وضع خودم هم راضی نبودم میشه لطف کنید بگید تعبیرش چی میتونه باشه ممنونم

 292. sohisohisays:

  سلام من یك سال هست كه نامزد هستم. چند وقت پیش هم متاسفانه یكی از نزدیك نرین افراد خانواده ام فوت كرد و یكی از نزدیك ترین افراد خانواده همسرم. كلا دچار ترس شدم حالا دیشب خاب دیدم كه عروسی من در یك تالار خیلی بزرگ و مجلل است من لباس عروس پوشیدم و كنار نامزدم هستم و خوشحالم اما چیزی از اواز و رقص و پایكوبی اصلا یادم نمیادیعنی انگار اصلا نبود میشه بگید تعبیرش چیه؟

 293. زهرازهراsays:

  خواب دیدم خودم ودودخترعمه ام هرسه لباس عروس پوشیده بودیم تعبیرش چیه

 294. علیرضا نصیریعلیرضا نصیریsays:

  سلام من عموم مدتی است که نامزد کرده ولی من دوشب هست که خواب میبینم که عروسی گرفتن ولی هر کدوم یه جا بود و فضا خیلی سنگین بود تو عروسی و یجورایی همه از همه ناراحت بودن و هر دفعه که از خواب بلند شدم خودم هر ناراحت شدم و حالم خوب نمیشد میشه بگید تعبیرش چیه؟

 295. الیالیsays:

  سلام ممنون میشم تعبیر کنید: من خواب دیدم شب عروسیمه اومدم خونه لحظه‌ای که شوهرم منو میبوسه صدای یه بچه میاد که صداش میزنه بابا منم همونجا پسش میزنم و گریه میکنم که چرا دروغ گفتی و تو زن داشتی و بدبختم کردی کلی داد میزنم(نمیدونم طلاق گرفته زنش یامرده یاچی) و اونم هیچ حرفی نمیزنه بعد پدرم میاد و اونم گله میکنه

 296. سماسماsays:

  ازدواج کردم پسره پولدار و خوشتیپ تو یه خونه خیلی بزرگ و کلی مستخدم ولی حسودی دخالت زیاد بوده

 297. سماسماsays:

  ازدواج کردم پسره پولدار و خوشتیپ تو یه خونه خیلی بزرگ و کلی مستخدم ولی حسودی دخالت زیاد بوده

 298. حانیه تازنابیحانیه تازنابیsays:

  سلام ببخشین من خواب ددیدم که عروس شدم بعد یکی با چاقو اومد تو من چشمم افتاد به لیوان پر از عسل اولش چهار تا بود بعدش شد سه تا

 299. حانیه تازنابیحانیه تازنابیsays:

  بعد من یکیشو خوردم شد دو تا

 300. ترلان سالاریترلان سالاریsays:

  سلام خسته نباشید من دختر مجردم ک دو بار خواب دیدم عروس شدم اون شخص پولدار بود منم اصلا نمیدونستم کیه یا حتی ندیدمش تو خواب

 301. نرگسنرگسsays:

  سلام خسته نباشید تشکر از سایت خوبتون من 15 سالمه چنشب پیش خواب دیدم که باردارم ولی در واقعیت مجردم ولی توی خواب با یه اقایی ک الان یادم نمیاد کی بود و حتی چهرشم یادم نیس ازدواج کردم ولی اصلا از ازدواج راضی نبودم چون لا ازدواج زود. مخالفم و باردار هم بودم واصلا خوشحال نبودم و میخواسم بچه رو سقط کنم و مامانمم راضی بود از تصمیمم چون من درواقعیت خیلی ادم بلند پروازیم و میخوام ب موفقیت برسم توی خوابم میگفتم من هنوز برای مادر شدم خیلی سنم کمه م تصمیم دارم درس بخونم و موفق بشم لطفا تعبیرشو بگین

 302. golnaz hedayatigolnaz hedayatisays:

  سلام خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم 2,3 روز دیگه خواهرم داره ازدواج میکنه ( با همین همسر فعلی خودش)، توی خونه چندتا مهمون بود، جشن لباس برون بود. چندتا پیراهن و یدونه کفش کادو کرده بودند. من همه ی لباس هارو دونه به دونه میپوشم و دقیقا اندازم بودند. خیلی هم خوشم میومد و خوشحال بودم. یه پیراهن دنباله دار هم بود که خیلی قشنگ بود، لباس عروس نبود ولی خیلی زیبا بود و خواهرم میخواست توی جشن عروسی خودش بپوشه، من اون پیراهن رو میپوشم و خودمو توی آینه نگاه میکنم که اندازمه و چقدر قشنگه. کفش عروسی خواهرمو میگیرم بپوشم ولی توی دلم میگم اندازم نیست چون پای من بزرگتره ولی وقتی پامو توی یه لنگه کفش میذارم میبینم اندازمه. میشه لطف کنید تعبیرشو بگین؟

 303. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم توی حیاط خونه خودمون عروسی شده بعد توی این عروسی من اصلا داماد و عروس و نمی‌شناختم که کی هستن؟ ولی خالم هم توی خوابم بود . پسرع یعنی داماد اصلا از دختره خوشش نمیومد ولی دختره پسرع رو دوس داشت حتی تو خوابم یه بار پسرع رو تحدید کردم که با همون دختره درست رفتار کنه ولی حتی نمی‌دونم اون دو تا تو حیاط خونه ما چیکار میکردم ؟